BursBurs BaşvurularıAçık LiseAçık OrtaokulMESEMEdebiyat YarışmalarıÖykü YarışmasıÜniversite BursuUstalık BelgesiUsta Öğretici

Peygamber Sevdalıları Umre Ödüllü Siyer Yarışması

Peygamber Sevdalıları Umre Ödüllü Siyer Yarışması

Peygamber Sevdalıları Umre Ödüllü Siyer Yarışması 2024

Peygamber Sevdalıları Umre Ödüllü Siyer Yarışması Başvurusu Nasıl Yapılacak, Ödüllü Yarışmaya Başvurular Nasıl Yapılacak, Yarışma Sınavına Kimler Katılabilir. Yarışmada Toplam 1.300 Adet Ödül Verilecek.
Yarışma 4 Kategoride Yapılacak.
Birinci Kategori 4 Ve 5. Sınıf Öğrencileri
İkinci Kategori 6, 7 Ve 8. Sınıf Öğrencileri
Üçüncü Kategori 9, 10, 11 Ve 12. Sınıf Öğrencileri İle Örgün Eğitimde Olmayıp 2008 Ve Sonrası Doğanlar
Dördüncü Diğer (Kategori Belirtilen Eğitim Durumlarının Dışında Olanlar)

2024 Siyer Sınavı Sonuç Açıklanma Takvimi
Kesim Olmayan Yarışma Sonuçlarının Açıklanma Tarihi: 19 Şubat 2024 (Peygamber Sevdalıları Web Sitesinden Açıklanacak)
Sonuçlara İtiraz Tarihleri: 19 Şubat – 22 Şubat 2024
İtiraz Yolu: E-Posta (siyersinavi@gmail.com)
Kesin Sonuçların Açıklanma Tarihi: 3 Mart 2024 Saat 20:00 (Rehber Tv’de)
Ödül Sahiplerine Ödüllerinin Verilmesi: Mart Ve Nisan 2024
2024 Siyer Sınavı Cevap Anahtarı İçin Tıklayın.

Ödüllü Yarışma Peygamber Sevdalılar Vakfı Tarafından 4 Kategoride Düzenleniyor. Bilgi Yarışması Sınavı Çoktan Seçmeli Test Usulü İle Yapılıyor.

Peygamber Sevdalıları Vakfı 2024 “O’nu Oku, O’nu Yaşa Siyer Yarışması Sınavı”

Yarışma Tanımı
Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından “O’nu Oku, O’nu Yaşa Siyer Yarışması” düzenlenecektir. Yarışma dört kategoride olup yazılı test usulü ile yapılacaktır.

Yarışmayla ilgili tüm gelişme ve ayrıntılar http://peygambersevdalilari.com web sayfasında yayınlanacaktır. Ayrıca gerektiğinde yarışmacılara e-posta/sms yolu ile bilgilendirme yapılabilecektir.

Yarışma Düzenleme Kurulu
Peygamber Sevdalıları Vakfı “O’nu Oku, O’nu Yaşa Siyer Yarışmasını” organize eden yetkili üst kuruldur.

Yarışma Sınavı
Peygamber Sevdalıları Vakfı “O’nu Oku, O’nu Yaşa Siyer Yarışması” ödül almaya hak kazanacak adayları belirlemek için bilgi, analiz, sentez ve değerlendirme yapabilecek bir ölçme sınavıdır.

Yarışma Sınav Merkezleri
Peygamber Sevdalıları Vakfı’nın şube / temsilcilik / üye / gönüllülerinin bulunduğu yerlerde, yarışmaya uygun görülecek sayıda yarışmacının müracaatı halinde yazılı yarışma gerçekleştirilebilir.

Yarışma Organizasyonu
Yarışma, Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından, sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kişilerin işbirliği ve katkısı ile organize edilmektedir. Yarışmaya katılım gönüllülük esasına göredir.

Yarışmanın Amacı
Peygamber Sevdalıları Vakfımız, bilgi ve kültür yarışmaları kapsamında, Türkiye geneli “O’nu Oku O’nu Yaşa” temalı Siyer Yarışması ile;

1. Toplumun her kesimini Peygamber Efendimizin(sav) mesajları ile buluşturarak örnek hayatının öğrenilmesi ve öğrenilenlerin hayatımızda tatbikini sağlamak ve Allah’ın rızasını kazanmayı,
2. Toplumda okuma alışkanlığının istenilen düzeyde olmadığı günümüzde okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetişmesine vesile olmayı amaçlamaktadır.

Yarışma Katılım Şartları Ve Başvuru

Kategoriler ve Sorumlu Olunan Kitaplar:

Yarışma Kategorileri
1. Kategori: (4. ve 5. sınıf öğrencileri)
2. Kategori: (6.-7. ve 8. sınıf öğrencileri)
3. Kategori: Lise Öğrencileri (9.- 10. – 11. ve 12.sınıf) ile Örgün Eğitimde okumayıp 2008 ve sonrası doğumlu olanlar
4. Kategori: Diğer (Belirtilen Eğitim Durumları Dışında Kalanlar)

Yarışma Kitapları
1. ve 2. Kategori: Yazar Abdullah Ayyıldız’ın Semere Yayıncılıktan “Alemlere Rahmet Efendimiz (Sav)” adlı eser,

3. ve 4. Kategori: Yazar İbrahim Dağılma’nın Semere Yayıncılıktan “Hz. Muhammed (Sav) En Güzel Örnek” adlı eser olacaktır.

Başvuru Koşulları Ve Genel Bilgiler
1. Yarışma, başvuru işlemleri (9 Ekim 2023 ile 21 Ocak 2024) tarihleri arasında http://peygambersevdalilari.com web sitesi üzerinden yapılacaktır.

2. Başvuru tamamlandıktan sonra adaya, başvurusunun onaylandığına dair ekrandan onay mesajı görünecektir. Adayın kendisi de başvurusunun onaylanıp onaylanmadığını internet adresinden kontrol etmesi gerekir.

3. Siyer Yarışmasında her kategori için belirlenen ve soruların kendisinden hazırlanacağı yarışma kitabı, Peygamber Sevdalıları Vakfınca belirlenen yerlerden/noktalardan veya adayın temin edebileceği herhangi bir yerden/noktadan temin edilebilir.

4. Vakfımızca daha önce düzenlenen siyer yarışmalarında dereceye girip umre ödülü kazananlar, umre ödülünü kazandıkları yıldan itibaren beş yıl içerisinde “O’nu Oku, O’nu Yaşa Siyer Yarışması”na katılıp dereceye girseler dahi verilecek ödüllerin hiçbirinden yararlanamayacaktır.

5. Soruların hazırlanmasında, kitapçıkların korunması ve tasnifinde görev alanlar yarışmaya giremeyecek, girse bile değerlendirmeye alınmayacaktır.

6. Hak İddia Edilemeyecek Durumlar: “O’nu Oku, O’nu Yaşa Siyer Yarışması’nda dereceye girmek tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Başvuru şartlarını taşımayanlar, yanlış, yanıltıcı veya gerçek dışı beyanda bulunanlar ile yarışma kurallarını ihlal ettiği tespit edilenler bu durumdan dolayı yarışmaları iptal edileceğinden her hangi bir hak iddia edemeyecektir. (Başvuru esnasında öğrenim bilgilerini yanlış verme veya optik formdaki bilgilerde eksik, yanlış veya yanıltıcı kodlama vb. gibi)

7. Yarışma şartnamesinde belirtilen koşullar dışında farklı bir durumla karşılaşıldığında, yarışma komisyonunun vereceği karar kesin olup karara itiraz edilemez.

8. Yarışma sonucunda dereceye girip umre ödüllü kazananlar, kendileri umreye gitmedikleri takdirde sadece birinci derece akrabalarından birini (anne, baba, eş, kardeş veya çocuklardan-18 yaş ve üstü- birini) kendi yerine gönderebilirler. Ticari amaçla umre hakkını hiç kimseye devredemezler.

9. Umre ödülü kazanan veya kazananın yerine giden aday bayan ise mutlak surette! bir mahreminin yanında olması gerekmektedir. Ancak kendileri ile gidecek mahreminin masrafları kendilerine aittir.

Not: Vakıf olarak mahremi ile ilgili ölçümüz o sene için Suudi makamlarının bununla ilgili kararıdır. Böyle bir şartın olmaması durumunda vakfımızın da bu şartı yoktur.

10. Umre için yol ücreti, barınma ve iaşe dışındaki masraflar (pasaport işlemleri, kalkış noktasına kadarki yol masrafları, umreye gidecek kişiden kaynaklı fazla ücret ödemesi gibi masraflar) şahsa aittir.

11. Hak edilen ödüller belirtilen dönem için geçerli olup, sonraki dönemlere devredilemez.

12. kategoriden yarışmaya katılıp umreye hak kazanan 18 yaş altındaki yarışmacılar velilerinin nezaretinde umreye gidebileceklerinden, kendisine refakat edecek velinin bütün umre masrafları kendilerince karşılanacaktır. Ancak bu kategorilerden umre ödülü kazananlar umreye gitmedikleri takdirde sadece birinci derece akrabalarından birini (anne, baba veya kardeş) kendi yerine umreye gönderebilirler.

13. Yarışma sonrası cevap anahtarlarının yayınlanması, kesin olmayan ve kesin olan sonuçların açıklanması, ödül programları ve ödüllerin verilmesi gibi hususlarda yarışmacılar http://peygambersevdalilari.com web adresi, sms ve basın-yayın yoluyla bilgilendirilecekleri gibi, yarışma soru kitapçığının da arkasında bu bilgiler ayrıca verilecektir.

14. Yarışmacılardan kaydını yapmakta güçlük çekenler veya dijital ortamda kayıt yapma imkanı olmayanlar http://peygambersevdalilari.com web adresinde verilecek bilgilendirici ve yönlendirici görsellerden, yarışma kayıt noktalarından ve ilgili web sitelerindeki yarışma temsilcilerinden destek alabilirler.

15. Yabancı uyruklu yarışmacılar varsa kendilerine verilen TC vatandaşlık/misafirlik nolarını veya benzersiz 11 haneli bir numarayı girerek yarışmaya katılabilirler.

16. Herhangi bir yerde kayda değer yarışmacı olmaması halinde Yarışma Komisyonu buradaki yarışmayı iptal edebileceği gibi en yakın noktaya da alabilir.

17. Yarışmacılara kayıt esnasında ve yarışma gününden kısa bir süre önce verilen cep telefonları üzerinden bilgilendirme mesajları yollanacaktır. Yarışmacıların mümkün mertebe kayıt esnasında ve yarışma günü verdikleri cep telefonu numarasının aynı olması kendi faydalarına olacaktır.

18. Yarışma komisyonunun her konuda yarışmacılara dönüş yapma zorunluluğu yoktur. Özellikle şartnamede geçen ve tekrar tekrar sorulan hususlarla ilgili geri dönüş sağlanmayacaktır.

19. Yarışma Komisyonu kendisinden kaynaklı olmayan genel doğal afet, genel salgın hastalık vs. değişik sebeplerden dolayı ilgili resmi kurumlarla da (MEB) danışıklı olarak yarışma tarihini değiştirebilir, yarışmayı iptal edebilir, yarışmayı yazılı değil de online vs. şekilde yapabilir.

20. Yarışma Komisyonunun yarışmanın mecburi hallerden dolayı online yapılmasına karar vermesi halinde, (genel internet sorunları, sistemsel arızalar vb. sebeplerden dolayı) yarışma tarihini değiştirebilir, yarışmayı iptal edebilir.

Not: Yarışmanın yukarıda da değinilen sebeplerden dolayı online yapılmak durumunda kalınması halinde Yarışma Komisyonu yarışmanın gün ve saatlerinde ihtiyaca binaen değişiklik yapabilir ve bunu e- posta/sms/sosyal medya vs. yollarla yarışmacılara ulaştırmaya çalışır.

Yarışmanın Yapılacağı Yerler Ve Yarışma Tarihi-Saati
Yarışma, Peygamber Sevdalıları Vakfınca belirlenen http://peygambersevdalilari.com web sayfasında yayınlanacak olan yarışma merkezlerinde (11 Şubat 2024 /Pazar 11.00-12.30) – (TSİ) saatleri arasında tek oturumda aynı anda yapılacaktır. Ayrıca yarışmacılara, yarışmaya giriş yerleri e-posta/sms yolu ile bilgilendirme yapılabilecektir.

Yarışmanın Gerçekleştirilmesi Ve Değerlendirilmesi
1- Yarışmacılar yarışmaya soğuk damgalı resmi kimlik belgeleri (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport vb.) ile katılacaklardır.

2- Yarışmacılar yarışmaya cep telefonu ile giremeyecektir. Yanlarında cep telefonu ile salona gelen adayların cep telefonları kapalı bir şekilde salon görevli masasında veya uygun bir yerde tutulacaktır. Telefonların mesuliyeti yarışmacıya ait olup, görevliler telefonun kayıp veya diğer olumsuz durumundan sorumlu değillerdir.

3- Yarışma başladıktan sonra yanında cep telefonu tespit edilen, cep telefonu çalan vb. durumlar, yarışma kurallarını ihlal nedeni sayılacak olup yarışmacının sınavı iptal edilecektir.

4- Yarışmada A ve B olmak üzere 2 kitapçık türü vardır. Kitapçıklarda 1. ve 2. Kategoride 60 soru ve 90 dakika cevaplama süresi, 3. ve 4. Kategoride 75 soru ve 90 dakika cevaplama süresi olup, puanlama 100 üzerinden değerlendirilecektir. Yarışma süresi bütün kategoriler için aynıdır.

5- İlk 30 dakikadan sonra gelenler yarışmaya alınmayacaktır. Yarışmanın ilk 45 dakikasında, aday yarışmayı bitirmiş olsa dahi dışarı çıkmamalıdır.

6- Yapılan yarışma değerlendirmesi sonucu puanların eşit olması durumunda yarışma komisyonu nezaretinde yapılacak kura ile sıralama belirlenecektir.

7- Cevap kâğıdında kurşun kalem dışında başka bir kalem kullanılmayacaktır. Aksi halde optik form değerlendirme dışı bırakılacaktır.

8- Cevaplama yaparken 1.ve 2. Kategoride sorular 4 şıklı olup, 3 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecektir. 3.ve 4. kategoride ise sorular 5 şıklı olup, 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecektir.

9- Yarışmacılar, yarışma salonunda düzenleme kurulunun belirlediği sıraya göre oturacaklardır. Düzenleme Kurulu, ihtiyaç halinde adayın yarışma yerini değiştirme hakkına sahiptir.

10- Görme engelli yarışmacılara sorular görevliler tarafından okunmak ve optik forma vereceği cevap işlenmek sureti ile yardımcı olunacaktır.

11- Temsilcilerle irtibata geçilmesi halinde kendi imkanları ile yarışma noktasına gelemeyecek durumda olan engelli yarışmacılara gerekli destek imkanlar dahilinde sunulmaya çalışılacaktır.

Yarışmanın online yapılmasının zorunlu olduğu durumlarla ilgili ek maddeler
1- Yarışmacılar online yarışmanın gereği olan bütün güvenlik tedbirlerine riayet etmelidirler. Yarışmacılar yarışma esnasında başkasından destek almamalı, online ekrandan ayrılmamalı, ekranda başka sayfalar açmamalı, soruların ekran görüntüsünü alıp başkalarıyla sosyal medya vs. ortamlardan paylaşmamalıdırlar.
Bunlar ve bunlara benzer kurallara uymamak yarışma kurallarını ihlal nedeni sayılacak olup yarışmacının sınavı iptal edilecektir.

2- Vakfımızdan kaynaklanmayan şebeke ve ağ sorunları, elektrik kesintilerinden kaynaklı sorunlardan vs. vakfımız sorumlu değildir.

3- Yapılan yarışma değerlendirmesi sonucu puanların eşit olması durumunda: Yarışma komisyonu nezaretinde yapılacak kura ile sıralama / değerlendirme yapılacaktır.

4- Yarışma komisyonu yarışmanın gün ve saatlerini yeniden düzenleyebilir.

Yarışmanın Ödülleri
-Yarışmanın olağanüstü durumlardan dolayı online yapılması halinde yarışma komisyonu yarışma ödüllerini güncelleyebilecektir.
-Yarışma ödülleri kesin sonuçların ilan edilmesinden itibaren en geç 1 ay içerisinde alınmalıdır. Kişinin
iletişim bilgilerinde yapılan değişikliklerin bildirilmemesi, kişiye haber verildiği halde ödülünü almaması gibi
durumlarda hak iddia edilmez.
-Yarışma ödülleri program yapmaya değer sayıda ödüllerin olduğu yerlerde program yapmak sureti ile, değilse yarışmacılar evlerinde veya okullarında ziyaret edilmek sureti ile, vakfımızın temsilcilerinin olduğu yerlerde temsilciler üzerinden veya kargo yolu ile yarışmacılara ulaştırılıp teslim edilecektir.
-Ödül kitap seti, ilgili kategorilerin seviyesine uygun düzeyde siyer, dini bilgiler, roman tarzı bandrollü, kültür bakanlığı onaylı kitaplardır.
-Yarışma ödülleri standart kalite ve düzeyde ödüller olacaktır.
-Yarışma giderleri ve ödüller sponsor firmalar ve vakfımız bütçesinden karşılanacaktır.
-Tüm ödüller genel olarak aşağıdaki gibi dağıtılacaktır.

BİRİNCİ KATEGORİ ÖDÜLLERİ
(4 ve 5. sınıf öğrencileri)

ADET

Dizüstü Bilgisayar

2

Tablet

10

Bisiklet/1 Gram Altın

8

Akıllı Bileklik

15

Oyun Çadırı / Scooter / Paten

20

Sırt Çantası

30

Dart Tahtas ı/ Oyun Seti (Mangala – Jenga)

50

Uçurtma / Masa Tenisi Raket Takımı / Basketbol Potası

75

Eşarp / Futbol Topu

90

Satranç Takımı

100

400

İKİNCİ KATEGORİ ÖDÜLLERİ
Ortaokul ( 6. sınıf öğrencileri)

ADET

Dizüstü Bilgisayar

1

Tablet

5

Bisiklet /1 Gram Altın

3

Drone

7

Teleskop

6

Akıllı Bileklik

10

Dua/Semere Yayıncılık Kitap Seti

20

Sırt Çantası

20

Uçurtma/Masa Tenisi Raket Takımı / Basketbol Potası

60

Eşarp / Futbol Topu

50

Satranç Takımı

118

300

İKİNCİ KATEGORİ ÖDÜLLERİ

Ortaokul (7. ve 8. sınıf öğrencileri)

ADET

Dizüstü Bilgisayar

2

Bisiklet / Çeyrek Altın

5

Tablet

8

Drone

8

Teleskop

8

Akıllı Bileklik

24

Dua / Semere Yayıncılık Kitap Seti

30

Uçurtma / Masa Tenisi Raket Takımı / Basketbol Potası

115

Eşarp / Futbol Topu

100

300

ÜÇÜNCÜ KATEGORİ ÖDÜLLERİ

Lise Öğrencileri (9-10-11-12. sınıflar ile Örgün Eğitimde okumayıp 2008 ve sonrası doğumlu olanlar)

ADET

Dizüstü Bilgisayar

2

Çeyrek Altın

5

Tablet

7

Drone

10

Teleskop

10

Akıllı Bileklik / Kol Saati

10

Dua / Semere Yayıncılık Kitap Seti

20

Ses Topu / Karaoke Mikrofon

86

150

DÖRDÜNCÜ KATEGORİ ÖDÜLLERİ

Diğer (Belirtilen Eğitim Durumları Dışında Kalanlar)

ADET

Dizüstü Bilgisayar

3

Yarım Altın

7

Çeyrek Altın

10

Kol Saati

30

Dua / Semere Yayıncılık Kitap Seti

100

150

Not: Yukarıdaki ödüller haricinde 5 de umre ödülü olacaktır. Bunlardan 3. kategoride (Lise) 2, 4.kategoride (Yetişkinler) 3 umre ödülü olacaktır.

Yarışmanın Diğer Şartları
Yarışmaya katılanlar, bu şartname hükümlerini ve komisyon kararlarını kabul etmiş sayılacaktır.

Yetkili Kurullar
1. Yarışmanın Sahibi: Peygamber Sevdalıları Vakfı
2. Yarışmayı Düzenleyen ve Değerlendiren: Peygamber Sevdalıları Vakfının hizmet almak isteyeceği kurum ve kuruluşlar.
3. Soru Hazırlama Kurulu: Yarışma soruları, Peygamber Sevdalıları Vakfı Eğitim Komisyonu tarafından hazırlanacaktır.

Bilgi – İletişim:
Adres: Peyas Mahallesi Selahattin Eyyubi Bulvarı Recesa 1 Apt. Kat:1 No:1 Kayapınar Diyarbakır
Web: http://peygambersevdalilari.com
Telefon: Sınav yapılacak merkezlerdeki irtibat noktaları ayrıca http://peygambersevdalilari.com web sitemizde verilecektir.
E-posta: siyersinavi@gmail.com

Yarışma Takvimi

Yarışma Müracaat Tarihi: 9 Ekim 2023 – 22 Ocak 2024 – 4 Şubat 2024 Pazar Saat 24:00’a Kadar Uzatıldı.
Yarışmacıların Yarışma Yerlerine Dair Bilgilendirilmeleri: 7- 8 Şubat 2024
Yarışma Tarihi ve Saati: 11 Şubat 2024 / Pazar Saat: 11.00
Cevap Anahtarının Yayınlanması: 11 Şubat 2024 Pazar Akşam saat: 23.00
İtirazlı Soruların Alınması: 11-13 Şubat 2024 Arası
İtirazlı Soruların Değerlendirilmesi: 14-16 Şubat 2024 Arası
İtirazlı Sorularla İlgili Açıklama Yapılması: 18 Şubat 2024 Pazar
Kesin Olmayan Sonuçların İlanı: 19 Şubat 2024 Pazartesi
Kesin Olmayan Sonuçlara İtirazların Alınması: 19-22 Şubat 2024 Arası
Kesin Olmayan Sonuçlara İtirazların Değerlendirilmesi: 23-24 Şubat 2024 Arası
Kesin Olan Sonuçların Yayınlanması: 3 Mart 2024 Pazar Saat: 20.00
Ödüllerin Verilmesi: Kesin Olan Sonuçların Yayınlanmasını Müteakiben 1 ay içerisinde

Yarışmaya Başvuru İçin Tıklayın.

Yorumlar

  1. Umut dedi ki:

    Çokg uccxxz,