BursBurs BaşvurularıAçık LiseAçık OrtaokulMESEMEdebiyat YarışmalarıÖykü YarışmasıÜniversite BursuUstalık BelgesiUsta Öğretici

TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları Sınavı Başvurusu 2024

TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları Sınavı Başvurusu 2024

32.TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları Sınavı 2024

32. TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları Sınavı Birinci Aşama 2024 Yılı Çağrı Takvimi Açıklandı. Bilim Olimpiyatları Ortaokul Ve Lise Öğrencileri Arasında Yapılacak. Başvurular Online Olarak Yapılacak. Bu Sene İlk Kez Öğretmenlere Yönelik Eğitim Modeli Geliştirildi. Öğretmen Çağrı Duyurusuna Sayfa Altından Ulaşılabilir.

TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları Ülkemizin İhtiyaç Ve Öncelikleri Doğrultusunda Temel Bilimler Ve Bilgisayar Alanlarında Kritik Önemi Haiz Nitelikli İnsan Kaynağının Oluşturulmasını Teminen, Öğrencileri Bu Alanlarda Çalışmalar Yapmaya Teşvik Etmek, Çalışmalarını Yönlendirmek Ve Ulusal Ve Uluslararası Olimpiyatlara Hazırlamak Üzere Yürütülmektedir.

Astronomi ve Astrofizik, Bilgisayar, Biyoloji, Coğrafya, Fizik, Kimya, Matematik, Ortaokul Bilgisayar, Ortaokul Matematik alanlarında 18 Mayıs 2024 tarihinde 81 il merkezinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (Lefkoşa) Bilim Olimpiyatları Birinci Aşama Sınavı bu sene hem öğrenciler hem de öğretmenler için düzenlenecek. (Mücbir sebeplerle talep edilen sınav merkezinde sınav yapılamaması halinde tercih edilen sınav merkezine en yakın sınav merkezinde sınav yapılabilir)

Çağrının Amacı ve Kapsamı
Programın amacı, ortaokul ve lise öğrencilerinin temel bilimler ve bilgisayar alanlarına ilgilerini artırmak, öğrencileri Ulusal Bilim Olimpiyatlarına hazırlamak ve Uluslararası/Bölgesel Bilim Olimpiyatlarına katılımlarını sağlamak için bilim olimpiyatları projesini yürütmektir.

Bu çağrı duyurusu, 2202 Bilim Olimpiyatları Programı’na başvuran ve/veya bu programdan destek alan ve almaya hak kazanan adaylarla ilgili işlem ve yükümlülükleri kapsar. TÜBİTAK işbu çağrı duyurusu üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

Başvuru Koşulları ve Yöntemi

Başvuru Koşulları

1) T.C. vatandaşı veya 5901 sayılı kanunda geçen Mavi Kart sahibi olmak.

2) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda öğrenci olmak.

3) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşları Birinci Aşama Sınavı’na konuk statüsünde katılabilmektedir.

4) Başvuru yapabilmek için Danışman Öğretmen bulunması zorunluluğu yoktur. Eğer danışman öğretmen varsa T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na veya KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı okullarda öğretmen olması gerekmektedir.

5) Astronomi ve Astrofizik, Biyoloji, Fizik, Kimya dallarında 2023-2024 eğitim öğretim yılında 8, 9, 10 ve 11. sınıfa ve hazırlık sınıfına devam etmekte olan öğrenciler sınava başvurabilir.

6) Coğrafya, Matematik ve Bilgisayar dallarında 2023-2024 eğitim öğretim yılında 9, 10 ve 11. sınıfa ve hazırlık sınıfına devam etmekte olan öğrenciler sınava başvurabilir.

7) Ortaokul Matematik ve Ortaokul Bilgisayar dalında 2023-2024 eğitim öğretim yılında 5, 6, 7 ve 8. sınıfa devam etmekte olan öğrenciler sınava başvurabilir.

8) 2023-2024 eğitim öğretim yılında lise son sınıfa devam eden öğrenciler programa başvuramaz.

9) Her öğrenci sınava yalnızca bir daldan başvurabilir.

10) Öğrenciler sınava, https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden alacakları sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) ile girerler. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmaz. Nüfus müdürlükleri tarafından verilen geçici kimlik belgesi geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmektedir.

Başvuru Yöntemi

• Başvurular 19 Şubat 2024 tarihinde başlar ve 29 Nisan 2024 tarihinde, saat 17.30’da sona erer.

• Başvuru yapacak öğrenciler ve varsa danışman öğretmenlerinin ARBİS’e kayıtlı olması gerekir. (Bkz. https://arbis.tubitak.gov.tr)

• Başvurular bireysel olarak https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden yapılır.

• Öğrencinin son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı sisteme yüklenir. Geçersiz fotoğraf tespit edilmesi halinde başvuru iptal edilecektir.

• Adaylardan tahsil edilecek 100 TL sınav ücreti; başvuru paneli üzerinden sanal pos (kredi/banka kartı) kullanılarak alınacaktır. EFT/Havale ödemeleri kabul edilmeyecektir.

• Sistemde bilgi girişi yapıldıktan ve başvuru ücreti yatırıldıktan sonra son onay verilerek başvuru öğrenci tarafından onaylanmalıdır. Onay’sız başvurular geçersiz sayılacaktır.

• Başvuru tarihleri içerisinde, çevrim içi başvuru yapıldıktan sonra değişiklik için onayı kaldırılıp, tekrar onaylanmadan bırakılan başvurular geçersiz sayılır.

• Başvuru sırasında yanlış/eksik beyanda bulunanların sınavı iptal edilir.

• Başvurusunu geri çeken; sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan; sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan adayların başvuru sırasında ödedikleri ücret geri ödenmez.

• Başvuru sistemi kapandıktan sonra öğrenci ve danışman öğretmen bilgileri dâhil hiçbir değişiklik talebi kabul edilmez.

• Birinci Aşama Sınavı ile ilgili ilan ve açıklamalar https://bilimolimpiyatlari.tubitak.gov.tr/tr web adreslerinde ilan edilir.

• Geçerli bir engel durumu olan öğrencilerin başvuru tarihleri içerisinde Sağlık Bakanlığı onaylı raporunu, RAM raporunu ve Sağlık Durumu /Engel Bilgi Formunu başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

Destek Kapsamı ve Ödüller

• Birinci Aşama Sınavı’nda başarılı bulunan öğrenciler Yaz Okulu’na çağrılır ve İkinci Aşama Sınavı’na hazırlık amaçlı kampa alınır. İkinci Aşama Sınavı’nda başarılı bulunan öğrencilere TÜBİTAK tarafından ulusal düzeyde madalya, başarı belgesi ve para ödülü verilir. İkinci Aşama Sınavı’nda başarılı bulunan öğrenciler Kış Okulu ve Takım Seçme Sınavı’na davet edilir.

• Birinci Aşama Sınavı’na konuk statüsünde katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) öğrenciler için (yeterli sayıda öğrencinin sınava katılması) bölgesel değerlendirme yapılarak belirlenen taban puan üzerindeki öğrencilere ilgili olimpiyat komitesinin uygun görmesi halinde birincilik, ikincilik ve üçüncülük derecesi verilir.

• Takım Seçme Sınavları sonucunda bütün dallarda Uluslararası ve Bölgesel Bilim Olimpiyatları Takımları belirlenir. Bölgesel ve Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında derece alan öğrencilere TÜBİTAK tarafından para ödülü verilir. Ulusal/Bölgesel/Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında derece alanlara verilen para ödülü miktarlarına https://bilimolimpiyatlari.tubitak.gov.tr/tr adresinden erişim sağlanmaktadır.

• TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları birinci ve ikinci aşama sınavlarında başarılı olan resmi okul öğrencilerinin başarı derecelerine göre danışman öğretmenlerine para ödülü verilir.

• TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları birinci ve ikinci aşama sınavlarında başarılı olan öğrencilerin danışman öğretmenlerine başarı belgesi verilir.

• Astronomi ve Astrofizik, Bilgisayar, Biyoloji, Coğrafya, Fizik, Kimya ve Matematik sınav dallarında Türkiye genelinde dereceye giren öğrenciler, katıldıkları ilk Üniversite Giriş Sınavı’nda bir defaya mahsus olmak üzere, aldıkları dereceye göre ek katsayı uygulamasından yararlanırlar.

• Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında altın, gümüş ya da bronz madalya kazanan lise öğrencileri, katıldıkları ilk Üniversite Giriş Sınavı’nda bir defaya mahsus olmak üzere, aldıkları madalyaya göre ek katsayı veya sınavsız yerleştirme uygulamasından yararlanırlar.

• Bilim Olimpiyatlarında Ulusal ve Uluslararası seviyede madalya kazanan öğrencilerin Ek Katsayı/Sınavsız Geçiş uygulamasından faydalanabilmesi için https://e-bideb.tubitak.gov.tr/giris.htm adresinden başvuru yaparak başvuru belgelerinin ıslak imzalı halini TÜBİTAK-BİDEB’e posta yoluyla iletmeleri gerekir (Detaylar için, Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu ile Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na bakınız. Başvuru tarihlerini takip etme sorumluluğu öğrencilere aittir).

• Astronomi ve Astrofizik, Bilgisayar, Biyoloji, Coğrafya, Fizik, Kimya ve Matematik dallarında ulusal /uluslararası alanda derece alan öğrenciler olimpiyatlara katıldıkları alanlarla ilgili üniversitelerin ilgili bölümlerinden/programlarından birini kazanarak veya seçerek kayıt yaptırmaları halinde TÜBİTAK 2205 – Lisans Bursunu almaya hak kazanırlar.

• Birinci aşama sınavında başarılı olan öğrenciler TÜBİTAK bünyesinde yürütülen 2248 Mentorluk Desteği Programından yararlanabilirler.

• Birinci Aşama sınavında başarılı olan öğrenciler ile varsa danışmanları, TÜBİTAK 2247-C Stajyer Araştırmacı Burs Programı’nın (Genç STAR veya STAR Öğretmen) Çağrı Duyurusunda belirtilen başvuru koşullarını sağlamaları ve ilgili programa başvuruda bulunmaları halinde bu programdan faydalanabilir.

• TÜBİTAK tarafından gönderildiği Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında altın, gümüş veya bronz madalya alıp yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversitelerin örgün öğretim programlarından birine kayıt yaptıran öğrenciler TÜBİTAK 2224-D Yurt Dışındaki Bilimsel Eğitim Etkinliklerine Katılımı Destekleme Programı’ndan yararlanabilir.

• TÜBİTAK tarafından düzenlenen 2202-Ulusal Bilim Olimpiyatları İkinci Aşama Sınavı sonucunda altın, gümüş veya bronz madalya alan öğrenciler TÜBİTAK 2224-D Yurt Dışındaki Bilimsel Eğitim Etkinliklerine Katılımı Destekleme Programı’ndan yararlanabilir.

Sınav Merkezleri, Sınav Yöntemi ve Değerlendirme

Sınav Merkezleri
Birinci Aşama Sınavı, 81 il merkezinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (Lefkoşa) aynı anda uygulanır (Mücbir sebeplerle talep edilen sınav merkezinde sınav yapılamaması halinde tercih edilen sınav merkezine en yakın sınav merkezinde sınav yapılabilir).

Sınav Yöntemi ve Tarihi
Sınav iki aşamalı olarak yapılır. Birinci Aşama Sınavı, 18 Mayıs 2024 tarihinde, İkinci Aşama Sınavı ise TÜBİTAK web sitesinde ilan edilen tarihlerde yapılır.

Birinci Aşama Sınavı

• Astronomi ve Astrofizik, Bilgisayar, Biyoloji, Coğrafya, Fizik, Kimya, Matematik, Ortaokul Bilgisayar, Ortaokul Matematik olmak üzere 9 dalda yapılır.

• Tek oturumda düzenlenir ve çoktan seçmeli sorulardan oluşur.

• Sınıflara göre ayrı soru grubu yoktur.

• Biyoloji ve Kimya dallarından sınava girecek adayların fonksiyonel hesap makinelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir (Bilgisayar özellikli, programlanabilir, hafıza kartlı vb. hesap makinalarının kullanılması yasaktır).

• TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları sitesinde bulunan geçmiş yıllardaki sınav sorularının öğrenciler tarafından incelenmesi önerilir. Sınav müfredatı, geçmiş yıllara ait sınav soruları ve cevap anahtarlarına https://bilimolimpiyatlari.tubitak.gov.tr/ adresinden ulaşılabilir.

Sınav ile ilgili diğer bilgiler:
Tübitak 32 Bilim Olimpiyatı

*2024 yılında ilk kez düzenlenecek Coğrafya dalı Birinci Aşama Sınavında %70 İngilizce, %30 Türkçe soru dağılımı uygulanacaktır. Coğrafya dalı Birinci Aşama Sınavında başarılı olan öğrenciler 2024 yılı Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı hazırlıkları kapsamında doğrudan takım seçme sınavına alınacaktır. Birinci Aşama sınavında başarılı olan tüm öğrenciler ile genel olimpiyat süreci uygulanmaya devam edecektir.

İkinci Aşama Sınavı
Birinci Aşama Sınavı’nda başarılı olan öğrenciler Yaz Okulu ve İkinci Aşama Sınavı’na çağrılırlar. İkinci Aşama Sınavı yazılı ve/veya uygulamalı yapılabilir.

Takım Seçme Sınavları
İkinci Aşama Sınavı sonucunda başarılı olan öğrenciler, düzenlenen Kış Okulu ve Takım Seçme Sınavı’na davet edilirler. Komite Başkanının onayı ile Ortaokul Matematik dalındaki öğrenci Matematik dalı takım seçme sınavlarına (ya da tersi) ya da Ortaokul Bilgisayar dalındaki öğrenci Bilgisayar dalı takım seçme sınavlarına (ya da tersi) katılabilir. Kış Okulu detayları https://bilimolimpiyatlari.tubitak.gov.tr/ adresinde ilan edilir. Kış Okulu sonrasında ilgili Olimpiyat Komite Başkanlarının belirleyeceği tarihlerde Takım Kampları ve Takım Seçme Sınavları yapılır. Takım Seçme Sınavları yazılı ve/veya uygulamalı yapılabilir.

Değerlendirme

Birinci Aşama Sınavı’nın Değerlendirilmesi

• Birinci Aşama Sınavı sonuçlarının değerlendirilmesi ilgili Olimpiyat Komitesi tarafından yapılır. Olimpiyat Komitesinin önerdiği taban puanın üzerinde puana sahip öğrenciler, GYK’nın değerlendirmesi ve Başkanlık onayı sonrası Yaz Okulu ve İkinci Aşama Sınavı’na davet edilir.

• Astronomi ve Astrofizik, Biyoloji, Coğrafya, Fizik ve Kimya dallarında, taban puanın %30 altında kalmamak şartıyla on kişiye kadar fazladan 8. sınıf, hazırlık sınıfı ve 9. sınıf öğrencisi; Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı’na ve Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı’na hazırlık amacıyla Matematik ve Bilgisayar dallarında taban puanın %30 altında kalmamak şartıyla on kişiye kadar fazladan kız öğrenci Yaz Okulu/İkinci Aşama Sınavı’na çağrılabilir.

• Birinci Aşama Sınavı’nda başarılı olan öğrenciler, İkinci Aşama Sınavı’na girmeye hak kazanır ve TÜBİTAK tarafından düzenlenecek olan Yaz Okulu’na davet edilir.

• Birinci Aşama Sınavı’nın yapılacağı tarihte Bölgesel/Uluslararası Bilim Olimpiyatları takımında ülkemizi temsil eden öğrenciler, ilgili Komite Başkanı’nın önerisi doğrultusunda GYK’nın değerlendirmesi ve Başkanlık onayı ile Birinci Aşama Sınavı’na başvuru yapmak şartıyla Birinci Aşama Sınavı’na girmeden Yaz Okulu ve İkinci Aşama Sınavı’na çağrılmaya hak kazanırlar.

• Uluslararası Bilim Olimpiyatları, Genç Balkan Matematik Olimpiyatı, Avrupa Genç Bilgisayar Olimpiyatı, Genç Balkan Bilgisayar Olimpiyatı, Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı, Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı’nda sınavdan bir önceki yıl ülkemizi temsil eden veya sınav yılında ülkemizi temsil etmek amacıyla takıma seçilen öğrenciler ilgili Komite Başkanı’nın önerisi doğrultusunda GYK’nın değerlendirmesi ve Başkanlık onayı ile Birinci Aşama Sınavı’na başvuru yapmak şartıyla Birinci Aşama Sınavı’na girmeden Yaz Okulu ve İkinci Aşama Sınavı’na çağrılmaya hak kazanırlar. Öğrenciler aynı yıl içerisindeki temsilleri için sadece bir defa bu haktan yararlanabilir.

İkinci Aşama Sınavı’nın Değerlendirilmesi

• Değerlendirmeler, genel sıralama dikkate alınarak belirlenen taban puanlar üzerinden yapılır. Her bir madalya türü için Olimpiyat Komitesinin önerdiği taban puanlar, GYK tarafından değerlendirilir ve Başkanlık onayı sonrası kesinleşir. Madalyalar, genel sıralamadaki puan kırılımlarına göre 4 altın, 8 gümüş ve 12 bronz madalya şeklinde dağıtılabilir. Puanlarda eşitlik olması durumunda veya puan kırılımlarına göre bir önceki ya da bir sonraki puan dikkate alınarak madalya sayılarında artırma/azaltma yapılabilir. İkinci Aşama Sınavı sonucunda, madalya alan öğrenciler Kış Okulu’na ve Takım Seçme Sınavlarına davet edilirler.

• Değerlendirmeler sonucunda madalya alamayan ancak ilgili Olimpiyat Komitesi tarafından önerilen öğrenciler GYK tarafından değerlendirilir ve Başkanlık onayı sonrasında Kış Okulu’na ve Takım Seçme Sınavlarına davet edilirler.

Takım Seçme Sınavlarının Değerlendirilmesi

• Bölgesel veya Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında ülkemizi temsil edecek asil (gerek görülmesi halinde ise ilave edilecek yedek) öğrencilerden oluşan takımlar, Kış Okulu sonrasında yapılan Takım Seçme Sınavları ve gerekli görülmesi durumunda Yaz Okulu, İkinci Aşama ve Kış Okulu sınav sonuçları ile ilgili Olimpiyat Komitelerinin görüşleri doğrultusunda belirlenerek GYK tarafından değerlendirilir ve Başkanlık onayı sonrası kesinleşir.

• Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı, Genç Balkan Matematik Olimpiyatı, Genç Balkan Bilgisayar Olimpiyatı veya Avrupa Genç Bilgisayar Olimpiyatı’na katılım için takımda yer alan öğrencilerin yaşı ilgili bölgesel/uluslararası olimpiyat komitesinin belirleyeceği yaş aralığında olmalıdır.

Sonuçlar

• Birinci Aşama Sınavı’nın sonuçları sınav tarihinden sonra yaklaşık 30 gün içinde https://e-bideb.tubitak.gov.tr/giris.htm adresinde “Olimpiyat Sınav Sonuçları” bölümünde ilan edilir.

• Bilim Olimpiyatları ile ilgili tüm duyurular https://bilimolimpiyatlari.tubitak.gov.tr/tr adresinden ilan edilir. Öğrencilerin https://bilimolimpiyatlari.tubitak.gov.tr/tr adresini düzenli olarak izlemeleri kendi sorumluluklarındadır.

• İkinci Aşama Sınav sonuçları Bilim Olimpiyatları Ödül Töreni’nde veya TÜBİTAK tarafından belirlenecek usulde öğrencilere açıklanır.

• İkinci Aşama Sınavı sonucunda Başkanlık onayıyla başarılı bulunan öğrenciler Kış Okulu ve Takım Seçme Sınavına davet edilirler. Kış Okulu organizasyonunun detayları https://bilimolimpiyatlari.tubitak.gov.tr/tr adresinden ilan edilir.

• Takım Seçme Sınavları sonunda belirlenen takımlar, ilgili Olimpiyatların katılım tarihine kadar Olimpiyat Komitelerince belirlenen tarihlerde TÜBİTAK tarafından belirlenecek usullerde düzenlenecek kısa süreli takım kamplarına alınırlar. Program kapsamında öğrencilerin yetiştirilmesine yönelik yapılan her türlü çalışma Olimpiyat Komitelerince yürütülür.

• Her takım için en az bir TÜBİTAK BİDEB personeli ve ilgili Olimpiyat Komitesi tarafından önerilecek Takım Lideri, Takım Lider Yardımcısı gerek görülürse yeterli sayıda Gözlemci belirlenir. Olimpiyat takımlarının yarışmaların yapılacağı ülkelere götürülüp getirilmesi ve yarışmalara katılımları ile ilgili tüm işlerde Takım Lideri birinci derecede yetkili ve sorumludur. Takım üyelerinin pasaport, vize, seyahat ve sağlık sigortası ile seyahat işlemleri BİDEB tarafından yürütülür.

• Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında madalya kazanan öğrencilere Bilim Olimpiyatları Ödül Töreni’nde veya TÜBİTAK tarafından belirlenecek usulde belgeleri verilir.

İtirazlar

• Adaylar Birinci Aşama Sınavı sınav sorularına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarının https://bilimolimpiyatlari.tubitak.gov.tr/tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 7 iş günü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların adaylara duyurulmasından itibaren en geç 7 iş günü içerisinde BİDEB’e yapabilirler.

• Adaylar, Birinci Aşama Sınavı sorularına, sınav uygulamasına ve sonuçlara itiraz başvurularını Vakıfbank TÜBİTAK – TR49 0001 5001 5800 7290 1092 35 (Hesap adı: TÜBİTAK Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) hesabına 50 TL itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçeyi bideb2202@tubitak.gov.tr adresine göndererek yapabilirler.

• Banka dekontu (Yalnızca Birinci Aşama Sınavı içindir), T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

• Adaylar İkinci Aşama Sınavı sınav sorularına itirazlarını, soruların yayınlanmasından itibaren 24 saat içerisinde dilekçeyle bideb2202@tubitak.gov.tr adresine göndererek yapabilirler. T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. İtiraz sonuçları adaylara BİDEB tarafından mail yoluyla bildirilir.

• Adaylar İkinci Aşama Sınavı sonuçlarına itirazlarını, sonuçların açıklanmasından itibaren 24 saat içerisinde dilekçeyle bideb2202@tubitak.gov.tr adresine göndererek yapabilirler. T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. İtiraz sonuçları adaylara BİDEB tarafından mail yoluyla bildirilir.

Çağrı Takvimi

Birinci Aşama Sınavı başvurularının alınması
19 Şubat 2024
29 Nisan 2024

Birinci Aşama Sınavı

18 Mayıs 2024 Cumartesi Günü

Cevap anahtarları ve soruların yayınlanması

21 Mayıs 2024

Birinci Aşama Sınavı sonuçlarının duyurulması

24 Haziran 2024*

Yaz Okulu

https://bilimolimpiyatlari.tubitak.gov.tr/tr adresinden ilan edilecektir

İkinci Aşama Sınavı
(Bazı dallar için iki oturum halinde yapılabilir)

https://bilimolimpiyatlari.tubitak.gov.tr/tr adresinden ilan edilecektir

Ulusal Bilim Olimpiyatları sonuçlarının duyurulması ve Ödül Töreni

https://bilimolimpiyatlari.tubitak.gov.tr/tr adresinden ilan edilecektir

Kış Okulu

https://bilimolimpiyatlari.tubitak.gov.tr/tr adresinden ilan edilecektir

Takım Seçme Sınavları

Takım seçme sınavlarına davet edilecek kişilere e-posta ile ilan edilecektir.

Takım Kampları

Takım kamplarına davet edilecek kişilere e-posta ile ilan edilecektir.

Ek katsayı ve Sınavsız Geçiş Başvuruları

Bkz. Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu ile Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu

Bölgesel Bilim Olimpiyatlarına Milli Takımla Katılım Sağlanması

https://bilimolimpiyatlari.tubitak.gov.tr/tr adresinden ilan edilecektir.

Uluslararası Bilim Olimpiyatlarına Milli Takımla Katılım Sağlanması

https://bilimolimpiyatlari.tubitak.gov.tr/tr adresinden ilan edilecektir.

*Öngörülen sonuç açıklama tarihi olup programın işleyişine göre anılan tarihten önce veya sonra da sınav sonuçları açıklanabilir.

Çağrı Metnine Ulaşmak İçin Tıklayın.

TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları Öğretmen
2024 yılında öğretmenlere yönelik eğitim modeli
Olimpiyat alanında uzmanlaşmış öğretmenlerimize yenilerini eklemek üzere bu yıl ilk defa öğretmenlere yönelik bir eğitim modeli geliştirildi. Bu model kapsamında olimpiyat alanında çalışmak isteyen öğretmenler TÜBİTAK Olimpiyat Akademisi Giriş Sınavı’na girebilecek ve başarılı olan öğretmenlere ulusal düzeyde olimpiyat hazırlıkları için teorik, uygulamalı ve kariyerle ilgili beceri kazanmalarına yardımcı olacak müfredat ve profesyonel gelişim dahil olmak üzere ücretsiz öğretim ve öğrenim kaynakları sunulacak.

Başvuru Koşulları

1. T.C. vatandaşı veya 5901 sayılı kanunda geçen Mavi Kart sahibi olmak.

2. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda öğretmen olmak.

3. Her öğretmen sınava yalnızca bir daldan başvurabilir.

4. Öğretmenler sınava, https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden alacakları sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) ile girerler. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmaz. Nüfus müdürlükleri tarafından verilen geçici kimlik belgesi geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmektedir.

Başvuru Yöntemi

1. Başvurular 19 Şubat 2024 tarihinde başlar ve 29 Nisan 2024 tarihinde, saat 17.30’da sona erer.

2. Başvuru yapacak öğretmenlerin ARBİS’e kayıtlı olması gerekir. (Bkz. https://arbis.tubitak.gov.tr)

3. Başvurular bireysel olarak https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden yapılır.

4. Başvuru yapacak öğretmenlerin son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı sisteme yüklenir. Geçersiz fotoğraf tespit edilmesi halinde başvuru iptal edilecektir.

5. Adaylardan sınav ücreti alınmayacaktır.

6. Sistemde bilgi girişi yapıldıktan sonra son onay verilerek başvuru aday tarafından onaylanmalıdır. ONAY’sız başvurular geçersiz sayılacaktır.

7. Başvuru tarihleri içerisinde, çevrim içi başvuru yapıldıktan sonra değişiklik için onayı kaldırılıp, tekrar onaylanmadan bırakılan başvurular geçersiz sayılır.

8. Başvuru sırasında yanlış/eksik beyanda bulunanların sınavı iptal edilir.

9. Başvuru sistemi kapandıktan sonra hiçbir değişiklik talebi kabul edilmez.

10. Birinci Aşama Sınavı ile ilgili ilan ve açıklamalar https://bilimolimpiyatlari.tubitak.gov.tr/tr web adresinde ilan edilir.

11. Geçerli bir engel durumu olan adayların başvuru tarihleri içerisinde Sağlık Bakanlığı onaylı raporunu ve Sağlık Durumu /Engel Bilgi Formunu başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

Destek Kapsamı ve Ödüller
1. Birinci Aşama Sınavı’nda başarılı bulunan her dalda en çok 20 öğretmen Olimpiyat komitesince belirlenecek eğitim kamplarına çağrılır. Eğitimlere katılan öğretmenlere TÜBİTAK tarafından Bilim Olimpiyatları Eğitmen Eğitimi Katılım Sertifikası, Eğitimler sonunda yapılacak sınavda başarılı bulunan öğretmenlere ise TÜBİTAK tarafından Bilim Olimpiyatları Eğitmen Sertifikası verilir.

Sınav Merkezleri
Birinci Aşama Sınavı, 81 il merkezinde aynı anda uygulanır (Mücbir sebeplerle talep edilen sınav merkezinde sınav yapılamaması halinde tercih edilen sınav merkezine en yakın sınav merkezinde sınav yapılabilir).

Sınav Yöntemi ve Tarihi
Sınav tek aşamalı olarak yapılır. Birinci Aşama Sınavı, 18.05.2024 tarihinde yapılacaktır.

Çağrı Takvimi
Birinci Aşama Sınavı Başvurularının Alınması: 19 Şubat 2024 – 29 Nisan 2024
Birinci Aşama Sınavı: 18 Mayıs 2024 Cumartesi Günü
Cevap Anahtarının Ve Soruların Yayınlanması: 21 Mayıs 2024
Birinci Aşama Sınavı Sonuçlarını Açıklanması: 24 Haziran 2024
Eğitim Kampları: https://bilimolimpiyatlari.tubitak.gov.tr/tr adresinden ilan edilecektir

Çağrı Duyurusu İçin Tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.