BursBurs BaşvurularıAçık LiseAçık OrtaokulMESEMEdebiyat YarışmalarıÖykü YarışmasıÜniversite BursuUstalık BelgesiUsta Öğretici

İlkokul Ortaokul Ve Lise Ahilik Ve Ahi Evran Yarışmaları

İlkokul Ortaokul Ve Lise Ahilik Ve Ahi Evran Yarışmaları

İlkokul Ortaokul Ve Lise Ahilik Ve Ahi Evran Yarışmaları

İlkokul Ortaokul Ve Lise Ahilik Ve Ahi Evran Yarışmaları İlkokul Öğrencileri İçin Resim, Ortaokul Öğrencileri İçin Resim Ve Masal / Öykü, Lise Öğrencileri İçin Resim Ve Deneme Kategorilerinde Düzenleniyor. Ödüllü Yarışmaya Başvurular Online Olarak Yapılacak.

3. Uluslararası Ahilik Ve Ahi Evran Yarışmaları Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Tarafından Düzenleniyor.

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Tarafından Her Yıl Düzenlenen Uluslararası Ahilik Ve Ahi Evran Yarışmaları Kapsamında İlkokul, Ortaokul Ve Lise Öğrencileri Resim, Masal/Öykü Ve Deneme Eserleri İle Yarışmalara Başvuru Yapabilecekler.

Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışması projesinin genel amacı; Ahiliğin ve kurucusu Ahi Evran’ın tanıtılmasına, anlaşılmasına, yaşattığı evrensel değerlerin hatırlatılmasına ve bu değerlerin günümüz hayatına ve iş dünyasına ışık tutmasına katkı sağlamaktır. Projemiz kapsamında 3 farklı yaş ve eğitim grubuna yönelik 3 kategoride toplam 5 farklı uluslararası yarışma açılmıştır. Türkiye’nin yanı sıra tüm ülkelerden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri resim, masal/öykü ve deneme kategorilerinde eserleri ile yarışmalara başvurabilmektedirler.

Yarışma Kategorileri

1) 6-11 yaşları arasındaki ilkokul öğrencileri resim

2) 10-15 yaşları arasındaki ortaokul öğrencileri resim ve masal/öykü

3) 14-19 yaşları arasındaki lise öğrencileri resim ve deneme

Resim kategorisindeki eserler evrensel niteliktedir.
Masal / öykü ve deneme kategorisindeki eserlerin Türkiye Türkçesi olması gerektiği unutulmamalıdır.

Yarışmanın Amacı
Yarışmaların amacı Ahilik ve Ahi Evran’ın tanıtılmasına, anlaşılmasına, yaşattığı evrensel değerlerin hatırlatılmasına ve bu değerlerin günümüz dünyasına ışık tutmasına katkı sağlamaktır.

Ahilik, Ahi Evran-ı Veli tarafından XIII. yüzyılda Anadolu’da kurulan; üretimde çalışkanlığı ve standardizasyonu, tüketimde komşuyu gözetmeyi ve israftan kaçınmayı, bölüşümde adaleti ve hoşgörüyü kendisine prensip edinen ve bütün bu ilkeleri İktisadî hayat ile bütünleştiren sosyo-ekonomik bir teşkilattır.

Ahilik hayat felsefesi, Anadolu tarih ve medeniyetinin tüm insanlığa miras bıraktığı en önemli değerlerden biridir. Ahilik felsefesinin özünde insan vardır, “insanı yaşat ki devlet yaşasın” düsturuyla hareket eden bu anlayış; bencil olmayan, sosyal sorumluluk sahibi, kendisiyle ve toplumla barışık, olgun ve iyi ahlaklı insan modelinden yola çıkarak, toplumun ve insanların mutluluğunu hedeflemiştir.

Yarışma Ödülleri
Tüm kategorilerde birinci, ikinci ve üçüncü olanlara Samsung Galaxy Tab S9 FE tablet

Mansiyon Ödülleri
Resim kategorisinde 5 kişiye yaşına uygun resim çizim seti
Masal / öykü kategorisinde 5 kişiye 10 öykü kitabından oluşan kitap seti
Deneme kategorisinde 5 kişiye 10 deneme kitabından oluşan kitap seti

Katılım Koşulları

Yarışmaların Genel Şartları

1. Yarışmalar, Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) tarafından düzenlenmektedir.

2. Yarışmaların amacı Ahilik ve Ahi Evran’ın tanıtılmasına, anlaşılmasına, yaşattığı evrensel değerlerin hatırlatılmasına ve bu değerlerin günümüz dünyasına ışık tutmasına katkı sağlamaktır.

3. Eserlerin teması, konusu ve içeriği Ahilik ve Ahiliğin kurucusu Ahi Evran olmalıdır.

4. Yarışmaya sunulacak eser hazırlanmadan önce www.ahievran.org sayfasında bulunan Ahilik veri tabanından Ahilik hakkında kapsamlı bilgi alınabilir.

5. TDPV tarafından açılmış olan önceki yarışmalara sunulan ve ön elemeden geçen tüm eserler www.ahievran.org sayfasında yer almaktadır. Yarışmalara başvurmak isteyen katılımcılar bu eserleri inceleyebilirler. Ancak bu geçmiş eserlerin aynısının, bir kısmının veya benzerinin kopyalanması kesinlikle yasaktır.

6. Yarışmaya katılacak eser kesinlikle yardım alınmadan yapılmalı, kişiye ait ve özgün olmalı, başka bir eserden kesinlikle kopya edilmemelidir.

7. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Eserin kopya olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.

8. Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

9. Eserin matbu ya da dijital hiçbir ortamda yayınlanmamış ve önceden bu veya başka bir yarışmaya sunulmamış olması gerekmektedir. TDPV’nin daha önce açtığı yarışmalara gönderilen eserlerin aynısı ile tekrar başvuru yapılmamalıdır.

10. Daha önce TDPV’nin açtığı yarışmalarda ödül almaya hak kazananlar, başka bir eserle bile olsa aynı kategoride tekrar başvuru yapmamalıdır.

11. Katılımcılar sayfada yer alan yarışma şartlarına tam uyum sağlamak zorundadır.

12. Üyelik işlemleri ve eser başvuruları www.ahievran.org sayfasından yapılmaktadır.

13. Katılımcılar yarışmaya başvurmadan önce sisteme üye olurken ad, soyad, doğum tarihi, velisinin adı, profil (vesikalık) resim, okuduğu okulun adı, telefon numarası ve e-posta bilgilerini eksiksiz ve doğru bir şekilde sisteme yüklemelidirler. Katılımcı sisteme girdiği e-posta adresine gelen doğrulama mesajını onaylandıktan sonra TDPV tüm bilgileri kontrol edecek ve üyelik başvurusuna onay verecektir. Katılımcı bu kurum onayından sonra hazırlamış olduğu eserini sisteme yükleyebilecektir. Bilgileri doğrulanmayan ve üyelik işlemleri TDPV tarafından onaylanmayan katılımcı yarışmaya başvuru yapma hakkına sahip olamayacaktır.

14. Öğrenci adına üyelik ve yarışma başvurusu, velisi veya velisinin bilgisi dâhilinde okul öğretmeni tarafından yapılabilir. TDPV gerekli durumlarda başvuruda bulunanın, öğrencinin velisi veya öğretmeni olduğuna dair bilgi isteme ve gerekli incelemeyi yapma hakkına sahiptir.

15. Katılımcıların velileri yarışmaya başvururken www.ahievran.org sayfasındaki Aydınlatma Metnini okuyarak Veli İzin Belgesi, Açık Rıza Onayı ve Telif Hakları Taahhütnamesini doldurup imzalayarak bilgi@tdpv.org adresine göndermeleri gerekmektedir.

16. Yarışmaya katılan eser sahipleri yarışmaya başvurarak vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Başvuru yapan katılımcıların kişisel bilgilerinin doğru olmaması durumunda doğabilecek aksiliklerden TDPV sorumlu değildir. Bu gibi durumlarda TDPV yanlış bilgilendirme yapan katılımcıyı yarışmadan diskalifiye etme hakkına sahiptir.

17. Yarışmaya son başvuru tarihi 15 Temmuz 2024’tür. Bu tarihten sonra sistem eser başvurusu kabul etmeyecektir.

18. Elden veya posta yoluyla yapılan eser gönderileri dikkate alınmayacaktır

19. Danışma Kurulu yarışmaya katılan tüm eserleri ön değerlendirmeye alacak ve teması Ahilik ve Ahi Evran olmayan ve yarışma şartlarına göre uygun görülmeyen eserler bir sonraki aşama olan jüri üyesi puanlamasına geçemeyecektir.

20. Danışma Kurulu ve jüri üyelerinin vereceği kararlar kesindir, değiştirilemez ve itiraz edilemez.

21. Jüri üyelerinin puanlamasını tamamlamasının ardından sonuçlar www.ahievran.org sayfasında ilan edilecek ve katılımcılara kısa mesaj (sms) ile de bilgi verilecektir.

22. Yarışma sonucunda dereceye giren katılımcılar için mümkün olursa Ankara’da ödül töreni düzenlenecek veya ödülleri adreslerine kargo ile gönderilecektir. Ankara’da bulunan katılımcıların ödülleri TDPV Genel Merkezinde bizzat Vakıf Başkanı tarafından verilecektir.

23. Ödül alan yarışmacılar ödül ile birlikte bir fotoğraflarını, duygu ve düşüncelerini ifade eden kısa bir videolarını TDPV’ye göndermeyi; bu görsel ve görüntülerin TDPV tarafından internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında paylaşılmasını kabul etmiş ve herhangi bir itirazda bulunmayacağını taahhüt etmiş sayılırlar.

24. Eserlerin ödüle layık görülmemesi halinde TDPV ödül vermeme hakkını saklı tutar.

25. Telif Hakkı: Yarışma sonunda ödüle ve kullanılmaya değer görülen eserler bütün telif haklarıyla Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) tarafından basit ruhsat şeklinde mali hakları devralınmış gibi işlem görür. TDPV bu eserleri yarışma internet sayfasında (www.ahievran.org), kendi internet sitesinde (www.tdpv.org) ve sosyal medya hesaplarında, hazırladığı kitap, katalog, broşür gibi her türlü basılı materyallerde, her çeşit dijital eser ve yayında, diğer internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında, televizyon ve radyo yayınlarında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek üzere kullanma ve gösterme hakkı da dâhil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin kullanma hakkına sahip olacaktır.

26. Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak TDPV, söz konusu eserleri amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için kaynak oluşturmak amacıyla kullanma hakkını saklı tutar. Yarışmaya başvuran kişi bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden gayrikabili rücu feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

27. TDPV eserlerin telif hakkını bu eserleri ticari amaçlı olarak kullanacak herhangi bir kurum veya kuruluşa devredecek olması halinde alınacak telif bedelinin yarısı eser sahibine vermeyi kabul ve taahhüt etmektedir.

28. Katılımcılar eserlerini yüklemekle yarışma şartlarını kabul etmiş sayılırlar. Yarışma şartları, yarışmacının eserini sisteme yüklemesiyle yürürlüğe girer ve katılımcıların yarışma kurallarına sonradan itiraz hakkı yoktur.

29. Yarışma başvurusu yapıldığında başvuru sahibinin sisteme girdiği e-posta adresine başvurunun alındığına dair teyit mesajı gidecektir. Teyit e-postası almamış olan yarışmacıların başvurularının ulaşıp ulaşmadığından TDPV sorumlu değildir.

30. Yarışmayı düzenleyen TDPV yarışma şartlarında düzenleme, ekleme/çıkarma ve iptal etme hakkını saklı tutar. Bu konuda katılımcıların itiraz etme hakkı bulunmamaktadır.

31. Yarışma üyelik ve başvuru formuna işlenmiş bütün kişisel bilgiler 6698 sayılı Kanun çerçevesinde TDPV sorumluluğundadır.

32. Yarışmaya gönderilen eserlerin ödül alsın veya almasın iadesi olmayacaktır.

33. TDPV gerekirse dereceye girenlerden, yarışmaya başvururken verdikleri bilgilerin doğruluğunu teyit edecek kanıt ve belgeleri isteme hakkına sahiptir.

34. Yarışmaya başvurmak isteyenlerin https://www.ahievran.org/tr/sikcasorulansorular sayfasından Sıkça Sorulan Sorular kısmını takip etmesi yararlı olacaktır.

35. Her türlü soru ve düşüncelerin bilgi@tdpv.org e-posta adresine veya https://www.ahievran.org/tr/iletisim sayfasından yetkili kişilere iletilmesi mümkün olacaktır.

Resim Kategorisi

Resim Yarışması Özel Katılım Şartları

1. Eserlerin teması, konusu ve içeriği Ahilik ve Ahiliğin kurucusu Ahi Evran olmalıdır.

2. Yarışma, Türkiye’nin yanı sıra dünyanın her ülkesinde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde öğrenim gören 6 ile 19 yaşları arasındaki tüm öğrencilerin katılımına açıktır.

3. Katılımcılar sadece bir resim ile yarışmaya başvurabilir.

4. Yarışmada kullanılacak resim tekniği ve malzemeler serbesttir. Kolaj çalışması kabul edilmeyecektir. Resim dijital ortamda yapılmamalıdır.

5. Resim en az 35 cm x 50 cm ölçülerinde resim kâğıdına yatay veya dikey olarak yapılabilir.

6. Her türlü resim ve boya malzemesini kullanmak serbesttir (sulu boya, pastel boya, kuru boya, yağlı boya gibi).

7. Resmin ön yüzünde, bir yerden alınmış ve resme yapıştırılmış resim veya yazı bulunmamalıdır. Resmin üstünde yarışmacının kimliğini belli edecek bir yazı veya şekil kesinlikle olmamalıdır.

8. Resim tercihen tarayıcıda taranmalı veya telefon ya da fotoğraf makinesiyle yüksek çözünürlükte tam ve net görünecek şekilde fotoğrafı çekilmelidir.

9. Resmin dijital dosyasının çözünürlülüğü 300 dpi olmalı ve sisteme PDF, JPEG, JPG veya PNG formatında yüklenmelidir. Dosyanın büyüklüğü en fazla 5 MB olmalıdır.

10. Sisteme yüklenen dosyanın adında, eser adında, eser açıklamasında ve eser içeriğinde yarışmacının kimliğini belli edecek bir yazı ve şekil kesinlikle olmamalıdır.

11. Jüri üyeleri tarafından resimlerin değerlendirilmesinde aşağıdaki kriterler esas alınır:

• Resmin konu uygunluğu (Ahilik ve Ahi Evran temasını anlatma) – 20 puan

• Yaratıcılık ve özgünlük (Ahilik ve Ahi Evran temasının farklı ve özgün yorumlanması) – 20 puan

• Duygu ve düşünceyi resme aktarma ve ifade gücü – 20 puan

• Kullanılan teknik (çizgiler, renkler ve uyum) – 20 puan

• Kompozisyon (resmin düzeni ve genel görünüşü) – 20 puan

Masal Öykü Kategorisi

Masal / Öykü Yarışması Özel Katılım Şartları

1. Eserlerin teması, konusu ve içeriği Ahilik ve Ahiliğin kurucusu Ahi Evran olmalıdır.

2. Yarışma, Türkiye’nin yanı sıra dünyanın her ülkesinde ortaokul ve dengi düzeyde öğrenim gören 10 ile 15 yaşları arasındaki tüm öğrencilerin katılımına açıktır.

3. Eserin dili Türkiye Türkçesi olmalı ve Türkçe dil kurallarına uygun olarak yazılmalıdır.

4. Eserin metni dil, üslup, anlatım, estetik yönünden belli bir kalitede olmalı, masal veya öykü türüne uygun olarak yazılmalıdır.

5. Katılımcılar en fazla bir masal veya bir öykü ile yarışmaya başvurabilir.

6. Eser bilgisayarda 12 punto Times New Roman yazı karakteriyle yazılmalıdır. Metnin uzunluğunun 1,5 satır aralığıyla, normal sayfa genişliğinde iki A4 sayfadan az, altı A4 sayfadan fazla olmaması gerekmektedir.

7. Eser DOC veya PDF formatında bir dosya olarak sisteme yüklenmelidir. Dosya açıldığı zaman metnin okunaklı ve düzgün olmasına dikkat edilmelidir.

8. Sisteme yüklenen dosyanın adında, eser adında, eser açıklamasında ve eser içeriğinde yarışmacının kimliğini belli edecek bir yazı ve şekil kesinlikle olmamalıdır.

9. Jüri üyeleri tarafından eserin değerlendirilmesinde aşağıdaki kriterler esas alınır:

• Kurgunun etkililiği ve özgünlüğü (10 puan)

• Kurgu, karakter ve olayların uyumu (10 puan)

• İşlenen konuların inandırıcılığı ve/veya birbirleriyle çelişmezliği (10 puan)

• Akıcı bir dilin kullanılması (10 puan)

• Masal veya öyküde geçen olayları okuyucunun gözünde canlandırabilme durumu (10 puan)

• İçeriğin bir bütün olarak sunulabilmesi (10 puan)

• Çevre ve karakter betimlemelerinin etkililiği (10 puan)

• Türkçenin etkin kullanılabilmesi (10 puan)

• İmla ve noktalamanın doğru kullanımı (10 puan)

• Masal veya öykünün isminin içeriği ile uyumu (10 puan)

Deneme Kategorisi

Deneme Yarışması Özel Katılım Şartları

1. Eserlerin teması, konusu ve içeriği Ahilik ve Ahiliğin kurucusu Ahi Evran olmalıdır.

2. Yarışma, Türkiye’nin yanı sıra dünyanın her ülkesinde lise ve dengi düzeyde öğrenim gören 14 ile 19 yaşları arasındaki tüm öğrencilerin katılımına açıktır.

3. Eserin dili Türkiye Türkçesi olmalı ve eser Türkçe dil kurallarına uygun olarak yazılmalıdır.

4. Eserin metni dil, üslup, anlatım, estetik yönünden belli bir kalitede olmalı ve deneme türüne uygun olarak yazılmalıdır.

5. Eserde katılımcı konu ile ilgili kendine ait şahsi ve özel duygu, düşünce ve görüşlerine yer vermelidir. Katılımcı eserinde Ahi Evran’ın kim olduğunu, hayat hikayesini, Ahiliğin tarihini ve ne olduğunu anlatmamalıdır. Bunun yerine eserinde, Ahilik ile ilgili şahsi duygu ve düşüncelerine; Ahiliğin bugünkü toplumda karşılığının ne olduğuna ve Ahiliğin günümüz dünyasında uygulanabilirliği konusundaki fikir, öngörü ve tavsiyelerine yer vermelidir.

6. Katılımcılar en fazla bir deneme ile yarışmaya başvurabilir.

7. Deneme metni bilgisayarda 12 punto Times New Roman yazı karakteriyle yazılmalıdır. Metnin uzunluğunun 1,5 satır aralığıyla, normal sayfa genişliğinde iki A4 sayfadan az, on A4 sayfadan fazla olmaması gerekmektedir.

8. Deneme metni DOC veya PDF formatında bir dosya olarak sisteme yüklenmelidir. Dosya açıldığı zaman metnin okunaklı ve düzgün olmasına dikkat edilmelidir.

9. Sisteme yüklenen dosyanın adında, eser adında, eser açıklamasında ve eser içeriğinde yarışmacının kimliğini belli edecek bir yazı ve şekil kesinlikle olmamalıdır.

10. Jüri üyeleri tarafından denemelerin değerlendirilmesinde aşağıdaki sorulara yanıt aranır:

• Konuya uygun bir başlık bulabilme (5 puan)

• Etkili bir başlangıç yapabilme (10 puan)

• Metnin temaya uygunluğu ve etkileyiciliği (20 puan)

• Metindeki düşüncenin özgün ve yaratıcı olması (15 puan)

• Ana düşünceyi destekleyecek örnekler ve cümleler kullanabilme (10 puan)

• Anlaşılır bir anlatım düzeni ve anlam bütünlüğü oluşturabilme (10 puan)

• Anlatılmak isteneni ifade edebilecek doğru sözcükleri kullanabilme ve anlaşılır cümleler kurabilme (10 puan)

• Dil bilgisi kurallarını ve noktalama işaretlerini doğru uygulama (10 puan)

• Etkili bir sonuç yazabilme (10 puan)

Yarışma Takvimi

• Tüm Yarışmalar İçin Son Başvuru Tarihi 15 Temmuz 2024’tür.
• Yarışma Değerlendirme Sürecinin Eylül 2024 Ayı İçinde Tamamlanması Planlanmaktadır.
• Yarışmalara Sunulan Eserlerin Değerlendirme Süreci Tamamlandığı Zaman Yarışmalarda Dereceye Girenler Açıklanacaktır.
• Yarışma Sonucunda Dereceye Giren Katılımcıların Ödülleri Adreslerine Kargo İle Gönderilecektir.
• Ankara’da Olan Ödül Sahiplerine Ödüllerini Vakıf Başkanımız Dr. Abdullah ÇALIŞKAN Vakıf Genel Merkezinde Bizzat Takdim Edecektir.
• Vakfın İmkanları Uygun Olursa Eylül Ayındaki Ahilik Haftası Kutlamaları Kapsamında Ankara’da Bir Ödül Töreni Düzenlenmesi De Planlanmaktadır.

Yarışma Başvuru Yapmak İçin Tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.