BursBurs BaşvurularıAçık LiseAçık OrtaokulMESEMEdebiyat YarışmalarıÖykü YarışmasıÜniversite BursuUstalık BelgesiUsta Öğretici

Usta Öğretici Belgesi Nasıl Alınır

Usta Öğretici Belgesi Nasıl Alınır

Usta Öğretici Belgesi Nasıl Alınır

Usta Öğretici Belgesi Nasıl Alınır? Usta Öğreticilik Belgesini Kimler Alabilir, Usta Öğretici Belgesi Kursu Ne Zaman Açılır, Gerekli Belgeler.

Usta Öğreticilik Belgesi (İş Pedagojisi Kursu)
Ustalık Veya İşyeri Açma Belgesine Sahip Olanlar İle En Az Ön Lisans Seviyesinde Mesleki Eğitim Almış Olanlar, Okul Ve Kurumlarca Açılan İş Pedagojisi Kursuna Katılabilirler. İş Pedagojisi Kursu Uzaktan Eğitim Yolu İle de Düzenlenebilir Ve Sınavları E-Sınav Şeklinde Yapılabilir. Kursu Başarı İle Tamamlayanlara Usta Öğreticilik Belgesi Verilir.

Usta Öğreticilik Belgesi (İş Pedagojisi Kursu)
• İşletmeye Çırak Öğrenci Alabilmek İçin İşyerinde Usta Öğreticilik Belgesine Sahip Usta Bulunmalıdır. Bunun İçin 40 Saatlik İş Pedagojisi Kursuna Katılmak Ve Kurs Sonunda Yapılan Sınavdan Başarılı Olmak Gerekmektedir.
• İş Pedagojisi Kursu Yüz Yüze Veya Uzaktan Eğitim Yoluyla Yapılabilmektedir.

Kimler Alabilir
3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa Göre Ustalık Belgesi Sahibi Olanlar, Mesleğinde Ön Lisans Ve Lisans Diploması Olanlar 40 Saat Süreli İş Pedagojisi Kursuna Katılarak Usta Öğretici Belgesi Alabilirler.

Başvuru Tarihleri
Ustalık Belgesi Sahibi Olanlar Yılın 12 Ayında Başvuruda Bulunabilir. Yeterli Sayıya Ulaşıldığında Kurs Açılır. Kurs Mesleki Eğitim Merkezlerinde Açılır.

Gerekli Belgeler
Dilekçe (Kurumdan Alınacak)
Ustalık Belgesi, İş Yeri Açma Belgesi, Ön Lisans Yada Lisans Diplomasından Her Hangi Birinin Aslı İle Fotokopisi
Nüfus Cüzdanı Aslı İle Fotokopisi
Bir Adet Biyometrik Fotoğraf

Usta Öğreticilik E-Sınavları, E-Sınav Salonu Bulunan Merkezlerde, E-Sınav Randevu Sisteminde Belirlenecek Tarih Ve Saatlerde Yapılacaktır. Adaylar, Kayıtlı Oldukları Ve Başvurularının Onaylandığı MEM Müdürlüklerinin Bulunduğu İlde E-Sınava Katılacaklardır.

Usta Öğreticilik E-Sınavları Genel Müdürlük Tarafından E-Sınav Salonu Açılan Merkezlerde, “E-Mesem” Üzerinden Onaylanan Başvurular Dikkate Alınarak Belirlenecek Tarih Ve Saatlerde Yapılacaktır.

Sınavda Sorulan Soru Sayısı: 50
Cevap Seçenek Sayısı: 40
Sınav Süresi: 45 Dakika
Sınav Tarihi Ve Saati: Sistem Tarafından Belirlenecek Günde, Saat 10.00-20.30 Arasında Oluşturulan Randevu Saatlerinde, Tek Oturum Olarak Gerçekleştirilecektir.
Sınavda Başarılı Olmak İçin 50 Ve Üzeri Puan Almak Gereklidir.

Usta Öğretici Kime Denir
Ustalık Yeterliğini Kazanmış, Çırak, Kalfa İle Mesleki Ve Teknik Eğitim Okul Ve Kurumları Öğrencilerinin İş Yerlerindeki Eğitiminden Sorumlu, Mesleki Eğitim Tekniklerini Bilen Ve Uygulayan Kişilere Denir.

Kursun Konuları Eğitim Süreleri

Mesleki Eğitim: 4 Saat
• Mesleki Eğitimin İlkeleri,
• Mesleki Eğitimde Uygulanan Mevzuat / Politika Belgeleri, Ulusal Meslek Standartları (UMS),
• Ulusal Yeterlilikler (Uy),
• Mesleki Gelişim Ve Hayat Boyu Öğrenme,
• İşletmede Beceri Eğitimi, Çırak, Kalfa, Usta, Usta Öğretici Kavramları,
• Mesleki Eğitim / Staj Sözleşmesi Bölümleri,
• Mesleki Eğitim Okul / Kurumlarında Belgelendirme

Meslek Etiği Ve Ahilik: 2 Saat
• Meslek Etiği,
• Ahilik Ahlakı Ve İlkeleri,
• Ahilik Teşkilatı’nın Mesleki Eğitimde Yeri Ve Önemi

İş Sağlığı Ve Güvenliği: 8 Saat
• İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Önemi,
• İş Kazaları Ve Meslek Hastalıkları,
• Risk Tespiti Ve Alınacak Önlemler,
• İSG Mevzuatı

İletişim: 4 Saat
• İletişimin Tanımı Ve Önemi,
• Etkili İletişim Yöntemleri,
• Beden Dili

Eğitim Psikolojisi: 4 Saat
• Eğitim Ve Psikoloji İlişkisi,
• Gelişim Psikolojisi,
• Öğrenme Psikolojisi

Mesleki Eğitimde Öğretim Yöntem Ve Teknikleri: 8 Saat
• Öğretim Stratejileri,
• Öğretim Yöntemleri,
• Öğretim Teknikleri,
• Farklı Alan / Dallarda Kullanılan Yöntem Ve Teknik Örnekleri

Öğretim Programı Uygulamaları: 4 Saat
• Eğitim Programının Öğeleri
• Çerçeve Öğretim Programı Bölümleri
• Haftalık Ders Çizelgesi, Ders Bilgi Formları, Bireysel Öğrenme Materyalleri
• İşletme Planı

Kalite Ve Verimlilik: 2 Saat
• Kalite, Verimlilik Ve Maliyet Kavramları
• Kalite Ve Verimliliğin Ülke Ekonomisine Etkileri
• Kalite Yönetim Sistemleri, Ulusal Ve Uluslararası Standartlar
• Marka, Patent, Faydalı Ürün, Coğrafi İşaret Kavramları

Ölçme Ve Değerlendirme: 2 Saat
• Ölçme Ve Değerlendirme İle İlgili Temel Kavramlar
• Başlıca Öğrenme Türleri Ve Ölçme İşlemleri
• Değerlendirme Ölçütleri
• Eğitim Öğretimde Ölçme Ve Değerlendirmenin Yeri
• İyi Bir Ölçme Aracında Olması Gereken Nitelikler
• 6 Ürün Dosyası Değerlendirme
• İşletmede Beceri Eğitimi Değerlendirme Ölçütleri

Usta Öğreticilik Kursu Ders Notları İçin Tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.