BursBurs BaşvurularıAçık LiseAçık OrtaokulMESEMEdebiyat YarışmalarıÖykü YarışmasıÜniversite BursuUstalık BelgesiUsta Öğretici

TUDEM Edebiyat Ödülleri

TUDEM Edebiyat Ödülleri

TUDEM Edebiyat Ödülleri Roman Yarışması

TUDEM Edebiyat Ödülleri Roman Yarışması Başvuruları Posta Veya Kargo Yolu İle Yapılacak. Ödüllü Yarışmaya 18 Yaş Üzeri Herkes Katılabilecek.

22. TUDEM Edebiyat Ödülleri Roman Yarışması

Yarışmanın Amacı
2003 yılından bu yana çocuk ve gençlik edebiyatına çağdaş ve özgün eserler kazandırmak amacıyla düzenlenen Tudem Edebiyat Ödülleri, 22. yılında çocuk edebiyatı alanında ve roman dalında verilecektir. Yarışma, Türkçe edebiyatın gelişmesine katkıda bulunma ve eserlerini yayımlatma imkânı arayan yazarlara fırsat sunmayı amaçlar.

Yarışmaya Katılım Şartları
1. Yarışma tüm yazarlara açıktır. Uyruğu ve öğrenim durumu ne olursa olsun 18 yaşın üzerinde olan ve şartname koşullarına uyan herkes katılabilir.
2. Yarışmaya Tudem Yayın Grubu çalışanları, seçici kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları katılamaz.
3. Katılımcılar, şartname koşullarını kabul etmiş sayılır.

Yarışmaya Katılacak Eserlerin Nitelikleri

1. Yarışma dili Türkçedir.

2. Yarışma 8-12 yaş grubuna yönelik roman dalında açılmıştır.

3. Yarışmaya gönderilen dosya tamamen veya kısmen yayımlanmamış ve başka bir yayınevi ile yayımlanmak üzere bağlayıcı sözleşmeye tabi olmamalıdır.

4. Cinsiyetçi, ırkçı vb. her türlü ayrımcılığa yönelik unsurlar ve nefret söylemi içeren dosyalar elenecektir.

5. Başvuru yapacak dosyalar daha önce herhangi bir yarışmadan ödül almamış olmalıdır.

6. Başvuru dosyası, daha önce Tudem Yayın Grubu’na yayımlanma talebiyle gönderilmemiş olmalıdır.

7. Sonlanmamış, seri niteliğinde olan dosyalar değerlendirme dışı tutulacaktır.

8. Yarışmaya gönderilen dosya özgün olmalı; herhangi bir eseri çağrıştırmamalı, bir eserden kopya bulundurmamalıdır. Özgün olmadığı seçici kurulca belirlenen dosyalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

9. Özgün olmadığı, ödüllendirme aşamasından sonra belirlenen eserin yazarı, aldığı ödülü %25 fazlasıyla iade etmeyi bu şartnamedeki taahhütnameyi imzalamakla kabul etmiş sayılır. Özgün olmadığı belirlenen eserin sahibi, üçüncü kişilerce açılacak her türlü davanın muhatabı sayılacaktır.

10. Ödül almadığı hâlde yayımlanan bir eserin özgün olmadığı belirlenirse ilgili eserin yazarı, Tudem Yayın Grubu’nun uğramış olduğu zararı tazminle yükümlüdür.

11. Yarışmaya katılacak dosya, aşağıdaki biçimsel özellikleri taşımalıdır:

a- Bilgisayarda word belgesi olarak A4 boyutunda; üst, alt, sağ ve sol kenar boşlukları 2,5 cm.’yi geçmeyecek şekilde hazırlanacaktır.

b- Eser, Arial ya da Times New Roman yazı fontu, 12 (on iki) punto, 1,5 satır aralığı ile yazılacaktır.

c- Yarışma dosyası, spiral ciltli gönderilmelidir.

d- Dosya, 6 (altı) kopya olarak çoğaltılacak ve her kopyası dosyalanacak, ayrıca bir taşınır belleğe (USB) kaydedilecektir.

e- Yazar, yarışmaya gönderdiği eserin her kopyasına ve bir adet taşınır belleğe (USB), belirlediği bir rumuz verecektir. Rumuz 5 (beş) karakterden oluşmalıdır. Anlamlı veya anlam taşımayan sayı ve harflerden oluşabilir.

Eserlerin Teslimi
1. Eserlerin kopyalarında, taşınır bellek (USB) kaydında ve zarfların üzerinde, yazarın kimliğine ilişkin C bölümü 11. madde e bendinde sözü edilen rumuz dışında hiçbir yazı veya işaret bulunmayacaktır. Yazarın ismi kesinlikle eserin kopyalarında yer almayacaktır.

2. Yarışmaya katılanlar şartnamede verilen kimlik formu ve taahhütnameyi eksiksiz doldurur, imzalar. Kimlik formu ve taahhütname, taşınır bellek (USB) kaydı ile kısa özgeçmiş bir zarfın içine koyularak kapatılır. Zarfın üzerinde, sadece rumuz ve eserin adı belirtilmelidir.

3. Yarışmaya gönderilen eserin birden fazla yazarı varsa; her yazar, D bölümü 2. maddede belirtilen kimlik formu ve taahhütnameyi ayrı ayrı doldurup imzalar ve kısa özgeçmişlerini de ekler.

4. Eser, çoğaltılmış ve dosyalanmış 6 (altı) kopya, bir adet taşınır bellek (USB) kaydı ve D bölümü 2. Maddede belirtilen zarf ile birlikte teslim edilir.

5. Eser, 1 Kasım 2024 saat 17.00’ye kadar Tudem Eğitim Hizmetleri San. Tic. AŞ 1476/1 Sokak No:10/51 Alsancak-Konak İzmir adresine iadeli taahhütlü posta veya kargo ile gönderilecektir. Elden teslim kesinlikle kabul edilmeyecektir. Bu tarihten sonra gelecek eser değerlendirmeye alınmayacaktır. Kargo ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

6. İnternet yoluyla yapılacak gönderiler kabul edilmeyecektir.

Eserlerin Değerlendirilmesi
1. Yarışmaya gönderilen eserler şartnameye uygunluk açısından ön seçici kurul tarafından kontrol edilir. Eser kopyalarının ya da zarfların üzerinde yazarın kimliği ile ilgili herhangi bir bilgi olursa eser değerlendirmeye girmeden elenecektir. Ön seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda uygun görülen eserler seçici kurula gönderilir.

2. Seçici kurul tarafından her eser 100 (yüz) üzerinden puanlanır. Gizli olarak verilen puanlar, Şubat 2025’te yapılacak toplantıda değerlendirilmek üzere görüşülür.

3. Seçici kurul, ödüle değer eser bulamazsa ödül verilmez.

4. Yarışma başvurusu için gönderilen dosyalar ve belgeler geri verilmez.

5. Değerlendirme işlemleri Mart 2025’e kadar sonuçlandırılacaktır.

Sonuçların Açıklanması Ve Ödüller
1. Yarışma sonuçları Mart 2025’te duyurulacaktır.

2. Ödüller başvuran esere verilir. Eserin birden fazla yazarı varsa ödül eşit olarak bölünür.

3. 22. Tudem Edebiyat Ödülleri ve tutarları ile seçici kurul aşağıdaki gibidir.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 25.000 Türk Lirası
İkincilik Ödülü 20.000 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 15.000 Türk Lirası

Seçici Kurul
Dilek Yardımcı
Mehmet Atilla
Miyase Serbarut
Sevtap Ayhan
Sinan Yaşar

Eserlerin Yayımlanması
1. Yarışmaya katılan tüm eserlerin yayın hakkı, yarışma tarihinden itibaren bir yıl süre ile Tudem Eğitim Hizmetleri San. Tic. AŞ’ye ait olacaktır. Bu süre içinde eserini başka bir yayınevinde yayımlatmak isteyen eser sahiplerine Tudem Yayın Grubu, yazılı bir feragat belgesi verecektir.

2. Ödül kazanan eserlerin yayın hakkı ise 5 (beş) yıl süre ile Tudem Eğitim Hizmetleri San. Tic. AŞ’ye devredilmiş olup eserin yayımlanmasına karar verilmesi hâlinde, taraflar arasında yayımcının ve eser sahibinin hak ve sorumluluklarını düzenleyen bir telif hakkı devri sözleşmesi imzalanacaktır.

3. Tudem Yayın Grubu, ödül alan eserleri yayımlamak zorunda olmadığı gibi, ödül almayan eserlerin arasından bazılarını yayımlamak isteyebilir. Bu durum, yayınevi ile eser sahibi arasında görüşülecektir. Seçici kurulun bu konuda herhangi bir sorumluluğu yoktur. Seçici kurulun kararı, yayınevinden bağımsızdır.

Yarışma Şartnamesi Ve Katılım Formu İçin Tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.