BursBurs BaşvurularıAçık LiseAçık OrtaokulMESEMEdebiyat YarışmalarıÖykü YarışmasıÜniversite BursuUstalık BelgesiUsta Öğretici

Kalfalık Belgesi Nasıl Alınır? Gerekli Belgeler

Kalfalık Belgesi Nasıl Alınır? Gerekli Belgeler

Kalfalık Belgesi Nasıl Alınır? Gerekli Belgeler

Kalfalık Belgesi Nasıl Alınır? Gerekli Belgeler Nelerdir. Denklik Yolu İle Kalfalık Belgesinin Kimler Alabilir, Sınav Nasıl Yapılır.

Kalfa Nedir
Meslekle İlgili İş Ve İşlemleri Ustanın Gözetimi Altında Kabul Edilebilir Standartlarda Yapabilen Kişidir.

Kalfalık Belgesi Başvurusu
Başvurular Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine Yapılır.

Kalfalık Sınavı
Sınav Teorik Ve Uygulamalı Olarak Yapılır. Teorik Sınav Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik Ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri İle İlgili Usul Ve Esaslara İlişkin Yönerge” Hükümlerine Göre, 3308 Sayılı “Mesleki Eğitim Kanunun da Belirtilen Alan Ve Dallarda Yapılır.

Teorik Sınav; Alan / Dalların, Alan Ortak Dersleri İle Dal Derslerindeki Öğrenme Kazanımlarından, Çoktan Seçmeli Olarak Hazırlanacak Toplam 50 Soru Üzerinden Tek Oturumda Yapılır. Ortak Dersler İle Seçmeli Derslerden Sınav Yapılmaz.

Teorik Sınavın Süresi 80 Dakikadır. Beceri Sınavının Süresi İse İlgili Meslek Dalının Ölçme Değerlendirme Kriterlerine Göre Sınav Komisyonunca Belirlenir.
Beceri Sınavı Komisyonu Üyeleri, Gerektiğinde Sınav Gününden Bir Gün Önce Sınav Komisyon Başkanı Veya Görevlendireceği Müdür Yardımcısının Başkanlığında Toplanarak, Sınavın Uygulanışı İle İlgili Esas Ve Usulleri Belirler. Mesleğin Özelliğine Ve Sınav Ortamının Kapasitesine Göre Beceri Sınavları 10 (On) Kişiye Kadar Bir Oturum Olacak Şekilde Planlanabilir. Sınava Girecek Aday Sayısının Fazla Olduğu Alan/Dallar İçin Birden Fazla Komisyon Oluşturulabilir.

Beceri Sınavları Sınav Başlangıcından Bitişine Kadar Kesintisiz Kamera Kaydı Altına Alınır. Kamera Kayıtları Dijital Ortamda İlgili Okul/Kurum Müdürlüğü Tarafından Bir Yıl Saklanır.

Beceri Sınavlarında Kullanılacak Sarf Malzemeleri Aday Tarafından Temin Edilir.

Teorik Sınavlarda, Yanlış Cevaplar Dikkate Alınmadan Sadece Doğru Cevaplar Üzerinden, Beceri Sınavlarında İse Bakanlıkça Her Alan / Dal İçin Hazırlanan Beceri Sınavı Değerlendirme Kriterlerine Göre 100 Üzerinden Puanlama Yapılır. Teorik Sınava Girmek Ve Beceri Sınavından En Az 50 Almak Şartıyla, Teorik Sınavın Yüzde 40’ı İle Beceri Sınavının Yüzde 60’ının Toplamı 50 Ve Üzeri Olanlar Başarılı Sayılır. Teorik Sınavdan En Az 50 Alıp Beceri Sınavında Başarısız Olanlar, Teorik Sınava Tekrar Girmek Zorunda Değildir.

Teorik Sınavların E-Sınav Şeklinde Yapılması Durumunda Sınav Uygulama Esasları İle Sınav Yapılacak Alan / Dallar Bakanlıkça Belirlenir.
Adaylar, Beceri Sınav Sonuçlarına, Sonuçların İlanını Takip Eden 5 İş Günü İçerisinde Yazılı Olarak Okul / Kurum Müdürlüğüne İtirazda Bulunabilir. Yapılan İtiraz Doğrultusunda Kamera Kayıtları, Sınav Komisyonunda Görev Alanların Dışında, Bu Maddenin Birinci Fıkrasındaki Hükümler Kapsamında Okul / Kurum Müdürlüğünce, Okulda Yeterli Öğretmen Bulunmaması Durumunda İse İl / İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünce Oluşturulan Komisyon Tarafından En Geç 5 İş Günü İçerisinde İncelenip Değerlendirilerek Adayın Nihai Puanı Belirlenir. İl Genelinde Yeterli Öğretmen Bulunmaması Durumunda Sınavda Görev Alanlar Tekrar Görevlendirilebilir.

Denklik İle Kalfalık Belgesini Kimler Alabilir

22 Yaşını Tamamlamış, En Az İlköğretim / Ortaokul Mezunu Olanlar. (1996-1997 Eğitim Öğretim Yılı Öncesi İçin İlkokul Mezunu Olanlar)

Mesleği İle İlgili Bir İş Yerinde Çalıştığına SGK Kurumundan Alınacak İşyeri Unvan Listeli Prim Dökümü İle Belgelendirenler. (Kanun Madde 35)
En Az Mesleğinde 18 Yaş Sonrası 1 Gün Pirim Ödemesi Bulunmalıdır. Meslek Kodu Yazılı Olmayanlar Pirimi Ödeyen Kurumdan Çalıştığı Meslek Dalını Onaylaması Gereklidir.
SGK Pirim Gün Sayıları Toplanarak Değerlendirilir. Her 30 Gün 1 Ay Sayılır. Mükerrer Sigorta Primleri Dikkate Alınmamaktadır.
Kamu Kurumlarında Görev Yapanlardan Hizmet Cetveli İstenmektedir.
İşyerinin Kapandığını Vergi Dairesi Veya Sosyal Güvenlik Kurumundan Belgelendirenlerin İse Kendi Beyanına Göre, İşlem Yapılır.

Mesleği İle İlgili Bir İşte Çalıştığını BAĞKUR İle Birlikte Vergi Dairesinden Onaylı Vergi Mükellefiyet Belgesi İle Belgeleyenler. (Kanun Madde 35)
18 Yaş Sonrası Mesleğinde En Az 1 Günlük Prim Ödemesi Bulunmalıdır.

BAĞKUR Hizmet Belgesindeki Hizmet Süresi İle Vergi Dairesinden Onaylı Vergi Mükellefiyet Belgesindeki Hizmet Süresinin Farklı Olması Halinde BAĞKUR Hizmet Süresi Dikkate Alınır.

Emekli Olduktan Sonra İşyeri Açanların Hizmet Süresi Vergi Dairesinden Onaylı Vergi Mükellefiyet Belgesine Göre Hesaplanır.

3. Seviye Yada Kurs Süresi Olarak Bu Belgeye Denk Yaygın Eğitim Kurs Bitirme Belgesi Olanlar. (Kanun Madde 35)
Mesleki Ve Teknik Eğitim Veren Örgün Veya Yaygın Eğitim Okul Ve Kurumları İle 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa Göre Açılmış Kurumlardan Kurs Süresi Toplamı En Az 468 Saat Mili Eğitim Onaylı Kurs Bitirme Belgesi Sahipleri. Kurs Sürelerinin Saat Olarak Belgelendirilmesi İstenmektedir.
Meslek Alan / Dalı İle İlgili Her Tür Mesleki Eğitim Ve Kurs Belgelerinin Süreleri Toplanarak Değerlendirilir. Her 160 Saat Bir Aylık Çalışma Süresi Olarak Kabul Edilir.

Üçüncü Seviye MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sahibi Olanlar. (Kanun Madde 35)

Fiili Askerlik Süresi İçinde Alınan Meslek Eğitime Ait Belgeler İle Başvuranlar. (Kanun Madde 35)

Mahkumiyet Süresinde Alınan Mesleki Eğitime İlişkin Belgeler İle Başvuranlar. (Kanun Madde 35)
Fiili Askerlik Veya Mahkumiyet Süresi İçinde Yapılan Hizmetlerin Sayılabilmesi İçin Yazılı Olarak Belgelendirilmesi Gerekir.

19 Haziran 1986 Tarihinden Önce Çıraklık Okulu Diploması Sahibi Olanlara İlgili Alan / Daldan Kalfalık Belgesi Doğrudan Düzenlenir. (Kanun Madde 35)

Yurt Dışındaki Mesleki Eğitim Kuruluşlarından Kalfalık, Kalifiye İşçilik Veya Bunlara Eşdeğer Mesleki Yeterlilik Belgesi Alanlara Kalfalık Belgesi, Doğrudan Düzenlenir. (Kanun Madde 35)

3. Sınıf Elektrik Tesisatçılığı Yetki Belgesi Alanlara Kalfalık Belgesi Doğrudan Düzenlenir. (Kanun Madde 35)

Bakanlık Ve Meslek Odaları İş Birliğiyle Verilmiş Olan Belgelerle Odadan Resmi Yazı Almak Kaydıyla Başvuranlara Doğrudan Kalfalık Belgesi Verilir. (Kanun Madde 35)

Denklik İle Kalfalık Belgesi Başvurusunda İstenilen Belgeler

Sabit Belgeler

• Diploma Aslı Ve Fotokopisi (En Az İlkokul Diploması, Barkodlu E-Devlet Çıktıları Kabul Edilmektedir.)
• Kimlik Fotokopisi (22 Yaşını Doldurup 23 Yaşından Gün Almış Adaylar Başvurabilir.)
• Arka Fonu Beyaz Bir Adet Biyometrik Fotoğraf
Not: Bu Evraklar Her Başvuru Türünde Zorunludur.

Başvuru Türüne Göre Gerekli Belgeler
Sigortalı Olan Adaylardan
• SGK’dan Hizmet Dökümü (Barkodlu E-Devlet Çıktıları Kabul Edilmektedir.)
• SGK’dan İş Yeri Ünvan Listesi (Barkodlu E-Devlet Çıktıları Kabul Edilmektedir.)

BAĞKUR Belgeleriyle Başvuru Yapacak Adaylardan
• SGK’ dan BAĞKUR Hizmet Belgesi
• Vergi Dairesinden Mükellefiyet Belgesi

Sigorta Ve Bağkurlu Olan Adaylardan
• SGK’dan Hizmet Dökümü (Barkodlu E-Devlet Çıktıları Kabul Edilmektedir.)
• SGK’dan İş Yeri Ünvan Listesi (Barkodlu E-Devlet Çıktıları Kabul Edilmektedir.)
• SGK’ dan Bağkur Hizmet Belgesi
• Vergi Dairesinden Mükellefiyet Belgesi (İnternet Vergi Dairesinden Doğrulama Kodlu Çıktılar Kabul Edilmektedir.)

Kurs Bitirme Belgeleriyle Başvuran Adaylardan
• Kurs Bitirme Belgelerinin Aslı Ve Fotokopisi (Barkodlu E-Devlet Çıktıları Kabul Edilmektedir.)

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesiyle Başvuran Adaylardan
• Yeterlilik Belgesinin Aslı ve Fotokopisi

Not: Başvurular Şahsen Yapılır. Belgelerin Aslı Olmadan Fotokopi Belgeler İle Başvuru Kabul Edilmez. Başvuruya Giderken Belgelerin Fotokopilerini Götürmeniz Gereklidir. Eksik Evrak İle Yapılan Başvurular Kabul Edilmez. Başvurular Mesai Saatleri İçinde Alınmaktadır.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması Ve Denklik Esasları
• Önceki Öğrenmelerin Tanınması Kapsamında Kalfalık / Ustalık Sınavlarına Başvuru, Kalfalık / Ustalık Sınavı Başvuru Formu (Ek-1) İle Yapılır. Sınavlara Başvuru Yapabilmek İçin En Az 22 Yaşını Bitirmiş, İlköğretim Okulu Mezunu Veya Ortaokul / İmam Hatip Ortaokulu Öğrenimini Tamamlamış Olmak Gerekir.

• Önceki Öğrenmelerin Tanınması Ve Denklik Başvurusunun Mesleki Eğitim Merkezi Programı Uygulayan Okul / Kurum Müdürlüklerine Sınav Döneminin Başlangıcından En Az Bir Ay Öncesine Kadar Yapılması Gerekir. Süresi İçerisinde Yapılmayan Başvurular, Bir Sonraki Sınav Dönemi İçin Kabul Edilir.

• Başvuru Yaptığı Halde Sınavlara Katılmayanlar İle Sınavlarda Başarılı Olamayanlar, Tekrar Sınava Girebilmek İçin Yeni Sınav Döneminden En Az Bir Ay Önce Dilekçe İle Okul / Kurum Müdürlüğüne Başvurmak Zorundadır.

Başvuruların Değerlendirilmesi
• Değerlendirme İşlemleri İl Millî Eğitim Müdürlüğü Bünyesinde Kurulacak Önceki Öğrenmelerin Tanınması Ve Denklik Komisyonunca Yapılır. Komisyon, Mesleki Ve Teknik Eğitimden Sorumlu Müdür Yardımcısı / Şube Müdürü Başkanlığında, Öncelikle Mesleki Eğitim Merkezi Programı Uygulayan Mesleki Ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarından Olmak Üzere; İldeki Mesleki Ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında Görevli Müdür / Müdür Yardımcıları Arasından Görevlendirilen En Az Üç Kişiden Oluşur.

• İl Millî Eğitim Müdürlüğünce Yetki Verilen Mesleki Eğitim Merkezi Programı Uygulayan Mesleki Ve Teknik Ortaöğretim Kurumları, Önceki Öğrenmelerin Tanınması Ve Denklik Başvurularını Kabul Eder, Ön Değerlendirme Yaparak (Ek-1) Form İle Eklerini, Başvuru Değerlendirme Listesi (Ek-2) Ve Başvuru Sonuç Belgesini (Ek-3) Komisyona Gönderir. Başvurusu Uygun Bulunanların Başvuru Sonuç Belgesi (Ek-3) Komisyon Başkanınca Onaylanır. Başvuru Değerlendirme Listesi (Ek-2) İki Nüsha, Başvuru Sonuç Belgesi (Ek-3) Üç Nüsha Olarak Düzenlenir.

• Komisyon, Yapılan Başvuruları, Sınavların Başlangıcından En Geç Üç Hafta Önce Değerlendirerek Sınavlara Girmeye Hak Kazananları Belirler.

• Değerlendirmelerde Tereddüde Düşülen Konularda Genel Müdürlüğün Görüşü Alınır.

Sınav Dönemleri Ve Ölçme Değerlendirme Yerleri
1. Kalfalık Ve Ustalık Sınavları, Her Yıl Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim Ve Aralık Aylarında, İl Millî Eğitim Müdürlüklerince İl Merkezi Ve İlçelerde Belirlenen Okul / Kurum Veya İşletmelerde Gerçekleştirilir. İhtiyaç Halinde, Bakanlık Tarafından Belirlenen Alan Ve İllerde Her Ay Sınav Yapılabilir.
2. Beceri Sınavı Yapılacak Ölçme Ve Değerlendirme Yeri, Sınavın Yapılacağı Alan / Dalda Uygulanan Çerçeve Öğretim Programları Doğrultusunda Hazırlanmış Olan Beceri Sınavı Değerlendirme Kriterlerine Uygun Makine, Teçhizat, Donatım Ve Araç-Gereç Yeterliliği Dikkate Alınarak Belirlenir.

3. Teorik Sınavların E-Sınav Şeklinde Yapılması Ve Sınava Girecek Aday Sayısının En Az 10 Olması Halinde Birinci Fıkradaki Takvime Bağlı Kalınmaksızın Sınav Yapılır.

Denklik işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik Ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri İle İlgili Usul Ve Esaslara İlişkin Yönergesine göre yapılır.
http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/1872.pdf

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.