BursBurs BaşvurularıAçık LiseAçık OrtaokulMESEMEdebiyat YarışmalarıÖykü YarışmasıÜniversite BursuUstalık BelgesiUsta Öğretici

Liselerarası Nehirden Denize Özgür Filistin Yarışmaları

Liselerarası Nehirden Denize Özgür Filistin Yarışmaları

Liselerarası Nehirden Denize Özgür Filistin Yarışmaları

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ve İlim Yayma Vakfı Liselerarası Nehirden Denize Özgür Filistin Yarışmaları Düzenliyor. Nehirden Denize Özgür Filistin Temalı Hikaye Yazma, Şiir Ve Kısa Film Yarışmalarına İstanbul Geneli Lise Öğrencileri Katılabilecek.

Düzenleyen Kurum: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ve İlim Yayma Vakfı
Yarışma Kapsamı: İstanbul Geneli
Yarışmanın Türü: Şiir, Hikaye, Kısa Film
Kimler Başvuru Yapabilir: Lise Hazırlık, 9. , 10. , 11. , 12. Sınıflarda Öğrenim Gören Öğrenciler
Başvuru Nasıl Yapılır: Okul Müdürlüklerine Yapılacak

Yarışma Ödülleri
Birinci Olan Öğrenci ve Birlikte Başvuru Yaptığı Öğretmeni: Bosna Gezisi + Plaket
İkinci Olan Öğrenci ve Birlikte Başvuru Yaptığı Öğretmeni: Bosna Gezisi + Plaket
Üçüncü Olan Öğrenci ve Birlikte Başvuru Yaptığı Öğretmeni: Dünya Klasikleri Seti + Plaket

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü “Nehirden Denize Özgür Filistin” Hikaye Yazma Yarışması

Yarışmanın Amacı
İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı ortaöğretim kademesindeki öğrencilerimize Türk dilini doğru, güzel, etkili kullanım becerisi ve edebi algı kazandırarak; soykırım ve savaş karşısında farkındalık oluşturmak.

Yarışma Türü
Hikaye Yazmak

Yarışmanı Hedef Kitlesi
Lise ( Hazırlık, 9. , 10. , 11. , 12. Sınıflar )

Yarışmanın Kapsamı
Yarışmaya İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı bütün resmî / özel okullarda öğrenim görmekte olan lise öğrencileri katılabileceklerdir.

Yarışma Koşulları

1. Yarışmaya İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü’ne bütün resmî /özel okullarda öğrenim görmekte olan lise öğrencileri katılabileceklerdir.

2. Yarışmaya katılacak hikayenin daha önce basılmamış ve ödül almamış olmalıdır.

3. Yarışma gönüllülük esasına dayalı olup hiçbir ücret talep edilmeyecektir.

4. Her okul ilçe elemelerine sadece 1 (bir) öğrenci ile katılacaktır.

5. Yarışmaya gönderilecek şiirler Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uygun şekilde, A-4 kâğıt boyutu ebadında, Times New Roman karakteriyle 12 punto büyüklüğünde, sayfa kenar boşlukları her yandan 2,5 cm boşluk, her satır arası 1,5 nk ve en fazla 2 sayfa olacak şekilde Word formatında hazırlanıp dijital ortamda ve ıslak imzalı EK Başvuru Formu ve Taahhütnamesi ile ilgili okul müdürlüklerine teslim edeceklerdir. Yarışma şartnamesine uygun olmayan ve son teslim tarihinden sonra teslim edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

6. Yarışmaya gönderilen hikayelerin hukukî ve bilimsel sorumluluğu yazara aittir. Üçüncü kişilerin hikayenin telif hakkı iddia ve talepleri olması durumunda hikaye sahibi, uğrayacağı zarara karşı sorumlu olduğunu kabul eder.

7. Yarışma kapsamında yazılan hikayelerin alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışma veya herhangi bir yayın gurubuna gönderildiği tespit edilmesi durumunda eserler, 5/12/1951 tarih ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince komisyon üyeleri tarafından iptal edilir.

8. İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü, ödül alan ve almayan tüm hikayeleri afiş, katalog, broşür, kitap/kitapçık vb. her türlü materyalde kullanması konusunda yetkili olacak ve bu eserlerin 5846 sayılı yasadan doğan tüm telif haklarına ticari kazanç elde etmemek koşuluyla sahip olacaktır.

9. Hikayelerde; Türkiye Cumhuriyeti Devleti yöneticilerine hakaret ve alay konuları içeren, ırkçı söylemlere, müstehcen bir söze, siyasi içerik ve siyasi eleştiriye (herhangi bir parti lehinde veya aleyhinde), herhangi bir kişi, makam ya da markayı övüp/eleştirmeye, reklama, ahlaki değerlere uygun olmayan, maddi ve manevî duygulara olumsuz bir biçimde atıfta bulunan ifadelere yer verilemez.

10. Bu şartnamenin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütleri gidermeye ve uygulamaya yönelik yeni düzenlemeler çıkarmaya İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü yetkilidir.

11. Okullarda eser seçimi yapılırken bir komisyon kurulacaktır. Bu komisyonda 3 Edebiyat/Türkçe Öğretmeni ve 2 idareci bulunacaktır. Okulda birinci seçilen eser ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderilecektir.

12. Eserler incelenirken;
Şiir yazma kurallarına uygunluk,
Temanın işlenişi,
Türkçe ve dilbilgisi kuralları,
Konuya hakimiyet dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır.

İnceleme Ve Değerlendirme Komisyonları
• İlçe millî eğitim müdürlüklerince görevlendirilecek müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında bir Türk dili ve edebiyatı öğretmeni, bir Türkçe öğretmeninden olmak üzere konu ile ilgisi bulunan diğer branş öğretmenlerinden en az 5 kişilik bir seçici kurul oluşturulacaktır.

• İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından ön değerlendirme ve son değerlendirme komisyonlarında görevlendirilmek üzere edebiyatımıza önemli eserler kazandırmış yazarlarımız, öğretmenlerimiz ve akademisyenlerimiz arasından ön değerlendirme ve son değerlendirme komisyonlarının her biri için ayrı ayrı en az 4 kişilik bir seçici kurul oluşturulacaktır.

• İnceleme ve değerlendirme komisyonları kendilerine gelen eserleri Eser İnceleme ve Değerlendirme Formundaki kriterlere göre inceleyeceklerdir.

• Değerlendirme puanı, tüm üyelerin vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.

• Seçici kurulun verdiği kararlar nihai karar olup itirazlar işleme alınmayacaktır.

• Final Jüri:
Sadık YALSIZUÇANLAR
Hüseyin AKIN
Naime ERKOVAN

Değerlendirme Kıstasları
Şiir yazma kurallarına uygunluk: 25 Puan
Temanın işlenişi ve üslup: 25 Puan
Türkçe ve dilbilgisi kuralları: 25 Puan
Konuya hâkimiyet: 25 Puan

Yarışma Duyuruları
Yarışmaya başvuran yarışmacılar yarışma hakkındaki bilgilendirmeleri İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü ve İlim Yayma Vakfı’nın sitesinden takip edebilirler.
Ödül töreninin yapılacağı yer ve program bilgileri İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve İlim Yayma Vakfı’nın sitesinden duyurulacaktır.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü “Nehirden Denize Özgür Filistin” Kısa Film Yarışması

Yarışma Türü
Kısa Film

Yarışmanı Hedef Kitlesi
Lise ( Hazırlık, 9. , 10. , 11. , 12. Sınıflar )

Yarışmanın Kapsamı
Yarışmaya İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı bütün resmî / özel okullarda öğrenim görmekte olan lise öğrencileri katılabileceklerdir.

Yarışma Koşulları

1. Yarışmaya İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı yurtiçindeki bütün resmî / özel okullarda öğrenim görmekte olan lise öğrencileri katılabileceklerdir.

2. Yarışmaya katılacak kısa filmin daha önce yayınlanmamış ve ödül almamış olmalıdır.

3. Yarışma gönüllülük esasına dayalı olup hiçbir ücret talep edilmeyecektir.

4. Her okul ilçe elemelerine sadece 1 (bir) öğrenci ile katılacaktır.

5. Senaryo: Orijinal bir fikre dayanmalı, alıntı olmamalıdır.

6. Filmler: “Klasik anlatı ve görsel öğelerin yanı sıra, animasyon, belgesel vb. formatlarda” hazırlanabilir.

7. “Senaryo yazımı, film yönetmenliği, film çekimi” gibi önem arz eden görevler tamamen Okul Müdürlüklerinin sorumluluğundadır.

8. Yarışma dili Türkçe’dir.

9. Film süresi en az 3 en fazla 5 dakikadır.

10. Filmlerin çekim kalitesi / çözünürlüğü, en az 1080X 720 piksel olmalıdır.

11. Yarışmaya katılacak filmler, usb belleğe yüklenerek gönderilecektir.

12. Film ekibinde bulunan her öğrenci ayrı ayrı taahhütname ve veli izin dilekçesini dolduracaktır.

13. Yarışmaya gönderilen kısa filmin hukukî ve bilimsel sorumluluğu çeken kişiye aittir. Üçüncü kişilerin filmin telif hakkı iddia ve talepleri olması durumunda film sahibi, uğrayacağı zarara karşı sorumlu olduğunu kabul eder.

14. Yarışma kapsamında çekilen kısa filmlerin alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışma veya herhangi bir yayın gurubuna gönderildiği tespit edilmesi durumunda eserler, 5/12/1951 tarih ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince komisyon üyeleri tarafından iptal edilir.

15. İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü, ödül alan ve almayan tüm kısa filmleri afiş, katalog, sosyal medya hesabı vb. her türlü materyalde kullanması konusunda yetkili olacak ve bu eserlerin 5846 sayılı yasadan doğan tüm telif haklarına ticari kazanç elde etmemek koşuluyla sahip olacaktır.

16. Kısa Filmde; Türkiye Cumhuriyeti Devleti yöneticilerine hakaret ve alay konuları içeren, ırkçı söylemlere, müstehcen bir söze, siyasi içerik ve siyasi eleştiriye (herhangi bir parti lehinde veya aleyhinde), herhangi bir kişi, makam ya da markayı övüp/eleştirmeye, reklama, ahlaki değerlere uygun olmayan, maddi ve manevî duygulara olumsuz bir biçimde atıfta bulunan ifadelere yer verilemez.

17. Bu şartnamenin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütleri gidermeye ve uygulamaya yönelik yeni düzenlemeler çıkarmaya İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü yetkilidir.

18. Okullarda eser seçimi yapılırken bir komisyon kurulacaktır. Bu komisyonda 3 Öğretmen ve 2 idareci bulunacaktır. Okulda birinci seçilen eser ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderilecektir.

19. Eserler incelenirken; ekteki tablo dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır.

İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü “Nehirden Denize Özgür Filistin” Şiir Yarışması

Yarışma Türü
Şiir Yazmak

Yarışmanı Hedef Kitlesi
Lise ( Hazırlık, 9. , 10. , 11. , 12. Sınıflar )

Yarışmanın Kapsamı
Yarışmaya İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı bütün resmî / özel okullarda öğrenim görmekte olan lise öğrencileri katılabileceklerdir.

Yarışma Koşulları

1. Yarışmaya İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı bütün resmî /özel okullarda öğrenim görmekte olan lise öğrencileri katılabileceklerdir.

2. Yarışmaya katılacak şiirin daha önce basılmamış ve ödül almamış olmalıdır.

3. Yarışma gönüllülük esasına dayalı olup hiçbir ücret talep edilmeyecektir.

4. Her okul ilçe elemelerine sadece 1 (bir) öğrenci ile katılacaktır.

5. Yarışmaya gönderilecek şiirler Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uygun şekilde, A-4 kâğıt boyutu ebadında, Times New Roman karakteriyle 12 punto büyüklüğünde, sayfa kenar boşlukları her yandan 2,5 cm boşluk, her satır arası 1,5 nk ve en fazla 2 sayfa olacak şekilde Word formatında hazırlanıp dijital ortamda ve ıslak imzalı EK Başvuru Formu ve Taahhütnamesi ile ilgili okul müdürlüklerine teslim edeceklerdir. Yarışma şartnamesine uygun olmayan ve son teslim tarihinden sonra teslim edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

6. Yarışmaya gönderilen şiirlerin hukukî ve bilimsel sorumluluğu yazara aittir. Üçüncü kişilerin şiirin telif hakkı iddia ve talepleri olması durumunda şiir sahibi, uğrayacağı zarara karşı sorumlu olduğunu kabul eder.

7. Yarışma kapsamında yazılan şiirlerin alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışma veya herhangi bir yayın gurubuna gönderildiği tespit edilmesi durumunda eserler, 5/12/1951 tarih ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince komisyon üyeleri tarafından iptal edilir.

8. İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü, ödül alan ve almayan tüm şiirleri afiş, katalog, broşür, kitap/kitapçık vb. her türlü materyalde kullanması konusunda yetkili olacak ve bu eserlerin 5846 sayılı yasadan doğan tüm telif haklarına ticari kazanç elde etmemek koşuluyla sahip olacaktır.

9. Şiirlerde; Türkiye Cumhuriyeti Devleti yöneticilerine hakaret ve alay konuları içeren, ırkçı söylemlere, müstehcen bir söze, siyasi içerik ve siyasi eleştiriye (herhangi bir parti lehinde veya aleyhinde), herhangi bir kişi, makam ya da markayı övüp/eleştirmeye, reklama, ahlaki değerlere uygun olmayan, maddi ve manevî duygulara olumsuz bir biçimde atıfta bulunan ifadelere yer verilemez.

10. Bu şartnamenin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütleri gidermeye ve uygulamaya yönelik yeni düzenlemeler çıkarmaya Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün izni ve onayı dahilinde İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü yetkilidir.

11. Okullarda eser seçimi yapılırken bir komisyon kurulacaktır. Bu komisyonda 3 Edebiyat/Türkçe Öğretmeni ve 2 idareci bulunacaktır. Okulda birinci seçilen eser ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderilecektir.

12. Eserler incelenirken;
Şiir yazma kurallarına uygunluk,
Temanın işlenişi,
Türkçe ve dilbilgisi kuralları,
Konuya hakimiyet dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır.

Yarışma Takvimi
16 Mayıs 2024: Okul müdürlüklerinin başvuru yapılan eserlerin İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’ne göndereceği son tarih
20 Mayıs 2024: İlçe millî eğitim müdürlüğünün birinci eseri belirlemesi ve belirlediği eserin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi
24 Mayıs 2024: İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından ön ve son seçici kurul değerlendirmesi ile dereceye giren eserlerin ilan edilmesi.
7 Haziran 2024: Ödül Töreni

Yarışma Şartnameleri İçin Tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.