BursBurs BaşvurularıAçık LiseAçık OrtaokulMESEMEdebiyat YarışmalarıÖykü YarışmasıÜniversite BursuUstalık BelgesiUsta Öğretici

İzmir Belediyesi Şehir Meclisleri Fikir Projesi Yarışması

İzmir Belediyesi Şehir Meclisleri Fikir Projesi Yarışması

İzmir Belediyesi Şehir Meclisleri Fikir Projesi Yarışması

İzmir Belediyesi Şehir Meclisleri Fikir Projesi Yarışması 30 Ekim Depreminde Hasar Gören Belediye Binasının Yerine İnşa Edilecek Anıt Yapısı İçin Düzenlenmektedir.

İzmir Belediyesi Bir Uygarlık Odağı Olarak Başkanlık Ve Şehir Meclisleri Fikir Projesi Yarışması

Yarışmanın Şekli ve Türü
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. ve 53. maddelerine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce açılan yarışma; “serbest, ulusal, iki aşamalı, fikir projesi yarışması”dır ve İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİR UYGARLIK ODAĞI OLARAK BAŞKANLIK VE ŞEHİR MECLİSLERİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI fikirlerin sınırsızca ifade edilebilmesi için mesleki sınırlamalar önemsiz kabul edilerek farklı disiplinlerin katılımına açılmıştır.

Yarışma Ödülleri
Belirlenen Yarışma Niteliğine Uygun Olan Ve Jüri Tarafından Yeterli Görülen Sekiz ( 8 ) Adet Proje İkinci Kademe İçin Değerlendirmeye Alınacaktır. İkinci Kademede İse; Jürinin Yapacağı Değerlendirme Sonucunda Seçilen Projelere Aşağıdaki Ödül Ve Mansiyonlar Verilecektir.

Birincilik Ödülü 500 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 400 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 300 Bin Türk Lirası
5 Adet Mansiyon Ödülü 100’er Bin Türk Lirası

Birinci Kademenin Sonuçlanmasının Ardından Ödüllerin 50.000 Türk Lirası Tutarındaki Kısımları İkinci Kademeye Seçilen Proje Müelliflerine Ödenecektir (8×50.000: 400.000). Ödemeler En Geç
120 Gün İçinde Net Olarak Banka Hesabına Yapılacaktır.

Yarışmanın Yeri ve Konusu
Yaklaşık iki yüz yıldır kentin hem tarihsel hem de halen yönetsel merkezi olan Konak (Atatürk)
Meydanı, kentin en önemli odak noktasıdır. Konak Meydanı ve çevresini oluşturan alan, günümüze kadar ulaşan ya da anılarda kalan birçok yapısı ile hep kent gündeminde olmuştur.

Konumu ve içinde barındırdığı yapılarla kentin yoğun bir alanı olarak yaşayan Konak Meydanı, yıllar içinde yapılan imar çalışmaları, yarışmalar ve farklı düzenlemeler ile değişime uğrasa da kent merkezi özelliğini hâlâ sürdürmektedir. Çevresindeki tarihi, ticari, idari, kültürel yaşamın ve ulaşım olanaklarının varlığı bu alanın yoğun kullanılmasında etkili olmaktadır. Yarışma ile alanın kentsel özelliklerinin ortaya çıkarılması, alanın tarihi, kültürel, sosyal değerlerinin göz önüne alınarak, kentlinin gündelik yaşamına katkı koyması beklenmektedir. Bu yarışma ile alan kent yaşamındaki konumunu, yeniden kente ve kentliye kazandırılacaktır.

Yarışmanın yeri; yıkılmış olan belediye binasının (Konak İlçesi, Ahmetağa Mah. 7559 Ada, 1 Parsel) alanıdır. Saat Kulesi, İlk Kurşun Anıtı, Yalı Camisi, Hükümet Konağı, Vapur İskelesi ve Kemeraltı girişinin bulunduğu, sınırları hava fotoğrafında gösterilen alan ise etkileme ve etkilenme alanıdır.

Bu proje ile yerel demokrasinin temsil edildiği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, toplumsal yaşamı iyileştiren kararların alındığı, halka açık Belediye Meclis Salonu projesi olarak, İzmir kentinin odağında, Türkiye’nin ikinci yüzyılındaki yerel demokrasi idealini kent hafızası ile birleştiren bir tasarım beklenmektedir.

Yarışmaya Katılım Koşulları
Yarışma; ekipte en az bir mimar olması koşuluyla farklı disiplinlerin katılımına açıktır.

Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.

Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.

Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.

Şartname alıp isim, soy isim, T.C. Kimlik No, iletişim ve adres bilgilerini yarışma raportörlüğüne 3 Temmuz 2023 saat 17:00’ye kadar kaydettirmek (Ekipten bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir)

Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.

Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunlu olup, idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir.

Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmanın ikinci kademesine yalnız birinci kademede seçilmiş olan projelerin sahipleri katılabilirler.

Yarışmaya katılmak isteyenler 100 TL karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır.

Yarışma bedeli “İzmir Büyükşehir Belediyesi Bir Uygarlık Odağı Olarak Başkanlık ve Şehir Meclisleri Fikir Projesi Yarışması” açıklaması ile alıcı kısmına “İzmir Büyükşehir Belediyesi” yazılarak idareye ait banka hesabına yatırılacaktır. Dekont, isim, TC Kimlik no ve iletişim bilgileri ile birlikte Vakıfbank TR 640001500158007292289040 adresine e-posta yoluyla gönderilecektir.

İdare ile yapılacak tüm yazışma ve iletişimin (Banka dekontu, kargo fişi, e-posta vb. gibi); ekip içinden seçilecek bir kişi tarafından yapılması gerekmektedir.

Yarışmaya kayıt için son tarih “1.Aşama Proje Teslim” tarihidir.

Bu koşullara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır.

Tasarımların Teslim Yeri ve Koşulları
Teslim edilecek projeler yarışma şartnamesinde tanımlanan özelliklere göre düzenlenecektir.

Projeler, Tarihi Bıçakçı Han; Etiler, Gaziler Cd. No:64, 35240 Konak/ İzmir adresine teslim edilecektir.

Proje ve ekleri yarışma takviminde belirtilen son teslim tarihine kadar yarışma raportörlüğüne elden imza karşılığı teslim edilebileceği gibi; posta veya kargo ile adrese teslim olarak da gönderilebilir. Kargo veya posta ile gönderilen projelerin alındı makbuzunun kopyası (proje ve eklerinin son teslim tarihi ve saatinden önce kargoya verildiğini gösteren), yarışma raportörlüğüne ait e-posta adresine en geç yarışma takviminde “Proje Teslim Tarihi” olarak belirtilen tarihte saat 17:00 kadar gönderilecektir.

En geç kargo ile teslim tarihine kadar yarışma iletişim adresine ulaşmayan katılımlardan ve kargoda oluşabilecek hasarlardan İzmir Büyükşehir Belediyesi sorumlu değildir.

Yarışma Takvimi
Yarışmanın ilanı: 14 Nisan 2023
Son soru sorma tarihi: 8 Mayıs 2023
Soruların yanıtlarının ilanı: 16 Mayıs 2023
Şartname almak için son tarihi: 3 Temmuz 2023
1.Aşama Proje elden teslimi veya kargoya verilme tarih ve saati: 3 Temmuz 2023 saat 17:00
1.Aşama Kargo ile teslim alımı için son tarih: 5 Temmuz 2023
1.Aşama Jüri değerlendirmesi tarihi: 12-13-14 Temmuz 2023
Birinci aşamanın jüri tarafından değerlendirilmesi sonucunda, ikinci kademeye kalan yarışmacılara, yazışma adresinde belirtilen adrese, değerlendirme raporları ve jüri tavsiyeleri ile birlikte bildirim yapılacaktır.
2.Aşama Proje elden teslimi veya kargoya verilme tarih ve saati: 29 Eylül 2023 saat 17:00
2.Aşama Kargo ile teslim alımı için son tarih: 2 Ekim 2023
2.Aşama Jüri değerlendirmesi tarihi: 4-5-6 Ekim 2023
Kolokyum ve Ödül Töreni: Sonuçların ilanıyla birlikte duyurulacaktır.

Web Sitesi İçin Tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.