BursBurs BaşvurularıAçık LiseAçık OrtaokulMESEMEdebiyat YarışmalarıÖykü YarışmasıÜniversite BursuUstalık BelgesiUsta Öğretici

Koçarlı Belediyesi Yeni Logosunu Arıyor

Koçarlı Belediyesi Yeni Logosunu Arıyor

Koçarlı Belediyesi Yeni Logosunu Arıyor

Koçarlı Belediyesi Yeni Logosunu Arıyor. Ödüllü Logo Tasarım Yarışmasına Başvurular Posta Veya Kargo Yolu İle Yapılacak. Yarışmaya Ülke Geneli 18 Yaşının Doldurmuş Herkes Katılabilecek.

Düzenleyen Kurum: Koçarlı Belediyesi
Yarışma Kapsamı: Ülke Geneli
Yarışmanın Türü: Logo Tasarım Yarışması
Kimler Başvuru Yapabilir: 18 Yaşını Doldurmuş Olanlar
Başvuru Nasıl Yapılır: Posta Yada Kargo Yolu İle

Koçarlı Belediyesi Logo Tasarım Yarışması

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü Tam Altın
İkincilik Ödülü Yarım Altın
Üçüncülük Ödülü Çeyrek Altın

Yarışmanın Konusu
Koçarlı İlçemizin temsil edecek, kültürel ve yöresel zenginlikleri, Koçarlı tarihi, sosyolojik, fiziksel ve kültürel yapısıyla ilişki kuracak, modern ve çağdaş yönetim anlayışını yansıtacak, Belediyemizin kurum kimliğinde kullanılmak amacıyla düzenlenen, evrensel değerlerle üretilmiş, işlevsel nitelikte ve akılda kalıcı görsellikte özgün logo tasarım yarışmasıdır.

Amaç
Koçarlı’nın kimlik unsurlarının ve değerlerinin doğru yansıtılması, yönetim felsefesinin ve ilçe karakterinin yalın bir anlatımla logo aracılığı ile ifade edilmesi öncelikli amaçtır. Bu amaç, Koçarlı’yı model oluşturacak bir marka şehir haline getirmenin kurumsal iletişim düzeyindeki en önemli adımını oluşturmaktadır.

Logodan Beklentiler
Koçarlı İlçesinin kimliğini ifade edecek olan logonun; Koçarlı’nın ilçe olarak kaydettiği gelişmeleri, tarihini ve kültürel değerlerini, Belediyemizin ilke, değer ve atılımlarını, geniş vizyonunu, şeffaf ve katılımcı yapısını, halk ile kurduğu derin, yakın ilişki ve diyaloğu yansıtması beklenmektedir.

Değerlendirme Kriterleri
Logo, Koçarlı’nın vizyonunu yansıtacak şekilde; özgün, dikkat çekici, akılda kalıcı ve işlevsel kullanıma uygun bir biçimde tasarlanıp oluşturulmalıdır. Yarışmaya katılan tasarımların özgün olması ilk koşuldur. Tüm çalışmalar kavramsal yaklaşım ve estetik bütünlük açısından değerlendirilecektir. Tasarımda ‘T.C. Koçarlı Belediyesi’ ve ‘1946’ ibareleri yazılı olarak kullanılacaktır. Logo, kavramsal olarak amaca uygun tasarlanmış bir simge veya bunların birleşiminden oluşabilir.

Logonun Kullanım Alanları
Yarışma sonunda seçilecek logo tasarımı Koçarlı Belediyesi’nin tanıtımına yönelik etkinliklerde, belediye birimlerinde, fuar ve toplantılarda, belediyeye ait her türlü basılı malzemede, web sayfası ve tanıtım filmi gibi hareketli mecralarda ve sair tüm kurumsal faaliyetlerde kullanılacaktır. Tasarımda, kullanım alanlarındaki malzeme ve çeşitlilik öncelikli olarak göz önüne alınmalıdır.

Katılım İçin Gerekli Genel Koşullar
• Yarışma 18 yaşını doldurmuş herkese açıktır.

• Koçarlı Belediyesi ve bağlı şirket çalışanları, düzenleyici ve seçici kurul üyeleri ile bu kişilerin birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar. Şeffaflık ilkesi gereği yarışmaya katılıp dereceye girmiş olsalar dahi nakdi para ödülünü alamazlar.

• Her katılımcı en fazla 3 (üç) adet eserle yarışmaya katılabilir.

• Yarışmaya sunulan eserler Koçarlı Belediyesi’ne özel olarak tasarlanmalıdır. Çalışmaların özgün olmaları, daha önce başka yarışmalara katılmamış, başka hiçbir yerde ve hiçbir gerekçe ile yayımlanmamış olmaları, yerli ve yabancı vektör – illüstrasyon arşivlerinden faydalanmamaları, ayrıca diğer kurum ve kuruluş logolarını çağrıştırmamaları gerekmektedir.

• Yarışma katılımcıları, tasarımlarının kendilerine ait olduğunu kabul beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Seçici Kurul tarafından kopya olduğu anlaşılan tasarımlar yarışma dışı bırakılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu tasarımlara ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü iade edecek ve bu durumda Koçarlı Belediyesi’nin yeni bir logo seçme imkanını peşinen kabul edilecektir.

• Katılımcılar, Koçarlı Belediyesi Logo Tasarım Yarışmasına katılımlarından dolayı herhangi bir ücret ödemeyecek ve herhangi bir ücret talep edemeyecektir.

• Koçarlı Belediyesi seçilen tasarım üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir, istenilen değişiklikler için ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz. Katılımcılar bu hükümleri peşinen kabul etmiş sayılır.

Katılım İçin Teknik Koşullar
• Her tasarım A4 (21 x 29,7 cm) ebadında, 250 gr mat kuşe kağıt beyaz zemin üzerine uzun kenarı 15cm’yi geçmeyecek şekilde yerleştirilecek, kağıdın alt kısmında tasarımın küçültülmüş renkli ve siyah-beyaz şekilleri, kısa kenarı 25 mm’den büyük olmayacak şekilde yerleştirilecektir. Sayfanın arka kısmında yarışmacının 6 harf veya rakamdan oluşan rumuzu yer alacaktır. Çalışmalar paspartusuz biçimde, karton, fotoblok vb malzemeye yapıştırılmadan sadece A4 kağıda basılmış şekilde teslim edilecektir. Teslim koşullarına uymayan logolar elenecektir.

• Tasarımlar ayrıca vektörel çizim tabanlı programlardan birinde hazırlanmış çalışmalar halinde 300dpi CMYK renk formatında, JPEG ve PDF olarak Flash Belleğe kaydedilmiş şekilde üzerine rumuz yazılarak teslim edilecektir.

• Yapılan çalışma ile ilgili logoyu anlatan, A4 sayfasını geçmeyecek şekilde hazırlanacak detaylı açıklama metninin üzerine rumuz yazılarak tasarımla birlikte gönderilmesi gerekmektedir.

• Gönderilen eserler yarışmadan sonra iade edilmeyecektir.

Gönderim İçin Postalama Koşulları
• Katılımcılar her bir tasarım için 2 adet belge zarfı kullanacaklardır.

• Söz konusu belge zarfları; tasarımın anlatım metni, A4 baskısı ve CD’nin yer aldığı tasarım zarfı ile başvuru formunun yer aldığı başvuru zarfıdır.Yarışmaya katılmak isteyenler başvuru formunu www.kocarli.bel.tr internet sayfasından indirebilirler.

• Rumuz ile katılım şeffaflık ilkesinin bir gereğidir. Katılımcılar her zarfın üzerine 6 harf veya rakamdan oluşan bir RUMUZ yazacaklardır. (Örnek; XYZ123, ABCDEF, 123456 vb gibi)

• Zarfların ve tasarımların üzerinde isim, imza veya ayırıcı hiçbir işaret bulunmayacaktır. Bu tip ayrıştırıcı unsur bulunduran çalışmalar yarışma dışı bırakılacaktır.

• Birden fazla eserle katılan tasarımcılar her eser için ayrı tasarım zarfı ve ayrı rumuz kullanmalıdırlar. 3 ayrı tasarım zarfı, tek bir postalama zarfı içinde gönderilebilir.

• Yarışmaya katılmak isteyenler eserlerini 24 Mayıs 2024 Cuma günü saat 17:00’ye kadar Koçarlı Belediyesi adresine posta veya kargo yoluyla ulaştırmış olmalıdır. Gönderimde postaya verilen tarih değil, teslim tarihi esas alınacak olup 24 Mayıs 2024 Cuma günü saat 17:00’dan sonra teslim edilen çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Postadaki gecikme ve hasardan Koçarlı Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır.

Kullanım Koşulları Ve Telif Hakları
• Katılımcı, dereceye giren eserinin tam kullanım hakkını süresiz olarak Koçarlı Belediyesi verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak katılımcı, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuatlar gereğince yarışmaya gönderdiği eserin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için Koçarlı Belediyesi’ne tam yetki/lisans verdiğini peşinen kabul beyan ve taahhüt eder.

• Ödül kazanan eserler Koçarlı Belediyesi’ni temsil edecek her türlü basılı materyal ve sayısal ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, matbu ürünler, pankart, afiş vb ortam ve faaliyetlerde kullanılıp çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda katılımcı, ödül dışında herhangi bir telif hakkı talep edemeyecektir.

• Katılım formunu imzalayan yarışmacılar, bu şartnamenin tüm koşullarını, yarışma şartlarını, Seçici Kurul ve Koçarlı Belediye Başkanlığı kararlarının tamamını peşinen kabul etmiş sayılırlar.

Değerlendirme Ve Seçici Kurul
Değerlendirme iki aşamadan oluşmaktadır.

Seçici Kurul Değerlendirmesi

1. Seçici Kurul; dereceye girmeye hak kazanan ilk üç logoyu belirler. Tasarımlar; kenti ifade edecek özgünlük, yaratıcılık, yarışma amaçlarına ve kriterlerine uygunluk üzerinden değerlendirilecektir.

2. Seçici Kurul üyeleri Koçarlı Belediyesi tarafından daha sonra belirlenecektir.

Halk Oylaması

1. Seçici Kurul tarafından belirlenmiş olan ilk üç logo www.kocarli.bel.tr adresinde ve Belediyemiz Sosyal Medya Hesaplarında 29-30 Mayıs tarihleri arasında halk oylamasına sunulacaktır.

2. 31 Mayıs tarihinde oylama sonucunun ardından birinci, ikinci ve üçüncü seçilen tasarımlar açıklanacaktır.

İletişim Ve Yarışma Sekreteryası
Katılımcılar tasarımlarını bu şartnamenin ‘Gönderim Ve Postalama Koşulları’ başlığında anlatıldığı biçimde hazırlayıp aşağıdaki adrese göndereceklerdir.

Adresi:
T.C. Koçarlı Belediyesi Logo Tasarım Yarışması
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Orta Mahalle Cumhuriyet Meydanı 6/D Aydın / Koçarlı
Telefon: 0256 261 4024
İhbar Hattı: 0537 349 20 23
Web: www.kocarli.bel.tr
E-Posta: kultursosyal@kocarli.bel.tr

Yarışma Takvimi
Yarışma İlan Tarihi: 07 Mayıs 2024
Son Teslim Tarihi: 24 Mayıs 2024
Seçici Kurul Değerlendirme Tarihi: 27-28 Mayıs 2024
Halk Oylaması Tarihleri: 29 – 30 Mayıs 2024
Sonuç İlan Tarihi: 31 Mayıs 2024

Başvuru Formu İçin Tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.