BursBurs BaşvurularıAçık LiseAçık OrtaokulMESEMEdebiyat YarışmalarıÖykü YarışmasıÜniversite BursuUstalık BelgesiUsta Öğretici

Erbaa Belediyesi Karikatür Yarışması

Erbaa Belediyesi Karikatür Yarışması

Erbaa Belediyesi Karikatür Yarışması

Erbaa Belediyesi Karikatür Yarışması düzenliyor. Yaprak Fest Kapsamında Yapılacak “Geçmişten Geleceğe Erbaa” Konulu Karikatür Yarışmasına Türkiye Geneli 15 Yaşından Gün Almış Tüm T.C Vatandaşları Katılabilir.

Düzenleyen Kurum: Erbaa Belediye Başkanlığı
Yarışma Kapsamı: Ülke Geneli
Yarışmanın Türü: Karikatür Yarışması
Kimler Başvuru Yapabilir: 15 Yaşından Gün Almış Herkes Katılabilir
Başvuru Nasıl Yapılır: Elden, Posta Yada Kargo Yolu İle Yapılacak

Erbaa belediyesi “Geçmişten Geleceğe Erbaa” Konulu Karikatür Yarışması

Yarışmanın Konusu
Geçmişten Geleceğe Erbaa

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 10.000 Türk Lirası
İkincilik Ödülü 7.500 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 5.000 Türk Lirası
Mansiyon Ödülü 2.500 Türk Lirası

Yarışmanın Türü
Karikatür Yarışması

Yarışmanın Amacı
Tarihiyle, kültürüyle, doğasıyla güzel Erbaa’nın; geçmişten günümüze, günümüzden de geleceğe devam eden serüvenini, farklı bir bakış açısıyla karikatürize etmek, çizerleri ve izleyenleri Erbaa ve Erbaa’daki bu serüvenle ilgili daha fazla kitleye ulaşmak / ulaştırmak, bununla birlikte daha fazla bilgi birikimiyle hem düşündürmek, aynı zamanda düşünürken de eğlendirmek.

Kapsamı
Türkiye’deki tüm çizerler, karikatüristler, sanat severler

Genel Katılım Şartları

• T.C. vatandaşı olmak

• 15 yaşından gün almış olmak.

• Yarışmaya seçici kurul / jüri üyelerinin birinci derece yakınları katılamazlar.

Yarışma koşulları Erbaa Belediyesi tarafından duyurulacaktır.

• Bir katılımcı yarışmaya en fazla 3 eserle katılabilir.

• Karikatürler A3 ebatındaki resim kâğıdına çizilmelidir. (A3 harici ebatlar kabul görmeyecektir.)

• Dileyen katılımcı eserini / çalışmasını bilgisayar ortamında da hazırlayabilir. Katılımcı başvurusunu; hazırladığı digital çalışmanın çıktısıyla yapacaktır. Çalışmanın dijital gönderimi de e-mail olarak gönderilmek zorundadır.

• Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü tekniği ve malzemeyi kullanmakta serbesttir.

• Karikatürlerin aslı (orijinali) ve katılım formu Erbaa Belediyesi www.erbaa.bel.tr/ adresinden ulaşılabilir.

• Katılımcılar Erbaa Belediyesinin resmi internet sitesi haber duyuru / yarışmalar adresinde yer alan #Başvuru Formu” nu doldurmak ve karikatürü PDF veya JPEG (resim) formatında yüklemek suretiyle de başvuru yapabilirler. Ancak, çalışmaların Aslı (orijinali) Erbaa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne elden veya posta yoluyla yarışma sekretaryasına teslim edilecektir. Aksi durumda bu eserler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

• Kırışmış, yıpranmış ve yırtılmış eserler kabul edilmeyecektir. Eser üzerinde herhangi bir işaret, imza vb. yer alamaz, eserin sadece arka yüzünde Eser sahibinin belirleyeceği ‘’RUMUZ’’ yer alacaktır.

• Teslim tarihinden sonra yarışma sekretaryasına ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Eserlerin postada görebileceği zararlardan ve postadan doğabilecek gecikmeden Erbaa Belediyesi sorumlu değildir.

• Yarışmaya gönderilen karikatürler daha önce yayınlanmamış ya da her hangi bir ödül kazanmamış olmalıdır.

• Milli ve manevi değerler ile genel ahlak kurallarına uymayan, siyasi amaçlara hizmet eden, hakaret içeren ve firma adı kullanılan eserler yarışma dışı kalacaktır.

• Yarışmaya gönderilecek eserlerin ön yüzüne hiçbir bilgi, işaret yazılmayacak; sadece eserin arka yüzünün sağ alt köşesine eser sahibinin belirlediği ‘’Rumuz ‘’ yazılacak olup, belirlenen Rumuz’u Eser Sahibinin, EK 1 deki Yarışma Katılım Formunda da değiştirmeden yazması gerekmektedir. Rumuz kişi eşleşmesi, eserlerin değerlendirme süreci bittikten sonra dereceye giren eserler Yarışma Katılım Formlarındaki Rumuz – İsim karşılaştırması yapılarak tespit edilecektir.

• 18 yaş altı katılımcıların başvuru formu ile birlikte Ek-2’deki veli onay formunu da başvuruda Getirmeleri (göndermeleri) gerekmektedir.

Eserlerin Yayımlanması Ve Telif Hakkı

• Karikatürlerin basım, yayın, sergileme ve telif hakları Erbaa Belediyesine ait olacaktır.

• Katılımcılar Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formları’nın tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

• Şartname kapsamı dışında kalan hususlar ve anlaşmazlıkların çözümünde takdir yetkisi, Erbaa Belediyesine aittir.

• Eser sahibi yarışmaya gönderilen eserlerin basım, yayın, gösterim ve tüm haklarının Erbaa Belediyesine ait olduğunu kabul etmiş sayılır.

• Yarışmaya katılan eserler Erbaa Belediyesi arşivinde kalacaktır.

• Eserlerin tüm kullanım hakkı Erbaa Belediyesine ait olacaktır.

• Erbaa Belediyesi yarışmaya katılan tüm eserlerde yarışma / değerlendirme bittikten sonra gerekli görürse değişiklik yapma, değiştirme, başka eser/ürünlerle birleştirme hakkına sahiptir.

• Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.

• Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Bu durumda doğabilecek tüm olumsuz durumlardan Erbaa Belediyesi sorumlu olmadığını beyan eder ve tüm yasal haklarını kullanabilir.

• Eser sahibi ile hak talebinde bulunan üçüncü şahıslar arasında doğabilecek maddi veya manevi uyuşmazlıklardan Erbaa Belediyesi sorumlu değildir.

• Yarışmaya gönderilen eserler; derece alsın veya almasın gönderim sağlandıktan sonra, Erbaa Belediyesinin kullanım alanı ve hakkı içerisindedir.

• Eserlerin orijinali gönderilirken veya teslim edilirken iki mukavva & duralit arasında zarar görmeyecek bir şekilde gönderim sağlanmalıdır. Bu sebeple yırtılmış, yıpranmış, kırışmış eserler değerlendirilmeye alınmayacağından tüm sorumluluk gönderim sağlayan kişide olacaktır. Gönderimden doğan bu tür aksaklıklarda Erbaa Belediyesi sorumluluk kabul etmeyeceğini belirtir.

Değerlendirme
• Yarışmaya katılacak eserler, Seçici Kurul tarafından Tablo-1’deki kıstaslar doğrultusunda değerlendirilecektir.

• Seçici Kurul tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda ödüllendirme Birincilik, İkincilik, Üçüncülük dereceleri ile Mansiyona layık görülen eser sahiplerine yapılacaktır.

• Seçici Kurul değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esastır. Seçici Kurul yarışma şartlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Değerlendirme Kriterleri
Karikatürlerin Değerlendirme Kriterleri Puan Derecesi
Derecelendirme En az 10 En fazla 20 Puan
1- Amaca uygunluk ilgili değerleri karikatür ile ifade edebilme
2- Karikatürde kullandığı çizim tekniğin uygunluğu
3- Karikatürdeki yaratıcılık, Özgünlük
4- Karikatürün görselliği
5- Karikatürün çerçeve düzeni ve kâğıdın temizliği,

Katılımcılardan İstenilenler

• Katılımcı tarafından imzalanmış “Fotoğraflı Başvuru Formu”

• Katılımcı tarafından gönderilen A3 ebatında / formatında eserin aslı (orijinali)

• Dijital ortamda hazırlanan eserlerin, A3 ebatında orijinaliyle beraber eserlerin PDF veya JPEG formatında e-mail olarak Erbaa Belediyesi karikatur@erbaa.bel.tr adresine veya cd içeririnde yine PDF veya JPEG olarak eserin orijinaliyle beraber posta yoluyla gönderilmesi veya elden teslim edilmesi gerekmektedir.

Yarışma Takvimi
İlk Başvuru Tarihi: 10 Mayıs 2024
Eserlerin Son Teslim Tarihi: 16 Temmuz 2024
Seçici Kurul Değerlendirmesi: 17- 18 Temmuz 2024
Ödül Törenin Düzenlenmesi: 19/20/21 Temmuz 2024
Karikatürlerin Sergilenmesi: 19 / 20 / 21 Temmuz 2024

Yarışma Sonuç Duyurusu
Yarışma sonuçları Erbaa Belediyesi web sitesi adresinden duyurulacaktır.

Eserlerin Son Teslim Tarihi, Yeri Ve Şartları
• Eserler en geç 16 Temmuz 2024 Salı günü saat 17:00’de Erbaa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Şefliği yarışma sekretaryasına kapalı zarf içerisinde elden, posta veya kargo aracılığı ile teslim edilmelidir.

• Kargo ücreti gönderene aittir.

Sergi Açılış Tarihi Ve Yeri
19 Temmuz 2024 Ahmet Yenihan Kongre Ve Kültür Merkezi Fuaye Alanı

Yarışma Sekreteryası Dijital Gönderim E-Posta Adresi
karikatur@erbaa.bel.tr

Yarışma Sekreteryası
Erbaa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
İletişim için:
Telefon: 0356 715 10 19 Dahili: 117
E-posta: kultur@erbaa.bel.tr

Yarışma Şartnamesi Ve Katılım Formu İçin Tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.