BursBurs BaşvurularıAçık LiseAçık OrtaokulMESEMEdebiyat YarışmalarıÖykü YarışmasıÜniversite BursuUstalık BelgesiUsta Öğretici

5 Haziran Dünya Çevre Günü Temiz Çevre Temalı Resim Yarışması

5 Haziran Dünya Çevre Günü Temiz Çevre Temalı Resim Yarışması

5 Haziran Dünya Çevre Günü Temiz Çevre Temalı Resim Yarışması

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü 5 Haziran Dünya Çevre Günü Temiz Çevre Temalı Resim Yarışması Düzenliyor. Yarışma Anaokulu, İlkokul, Ortaokul Ve Lise Kategorilerinde Düzenleniyor.

Düzenleyen Kurum: Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Afyonkarahisar Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Yarışma Kapsamı: Afyonkarahisar İli Geneli
Yarışmanın Türü: Resim Yarışması
Kimler Başvuru Yapabilir: Anaokulu, İlkokul, Ortaokul Ve Lise Öğrencileri
Başvuru Nasıl Yapılır: Okul Müdürlüklerine

5 Haziran Dünya Çevre Günü Etkinlikleri Kapsamında Afyonkarahisar Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Ve Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından Düzenlenen “Temiz Çevre” Temalı Resim Yarışması

Yarışmanın Adı
“Temiz Çevre” Temalı Resim Yarışması

Yarışmanın Amacı
Sıfır atık projesinin tanıtımı, değerlendirilebilen atıkların ülkemiz ekonomisine katkısını, çevreye kontrolsüz bırakılan atıkların doğaya verdiği zararlara ilişkin öğrencileri düşünmeye sevk etmek; öğrencilerin çevreye ilgisini arttırmak, öğrencilerde çevre bilinci oluşturmak ve farkındalığı artırmak yarışmanın temel amaçlarındandır.

Yarışma Ödülleri
İlkokul, Ortaokul ve Liseler için Her kategoride ilk üçe giren eser sahiplerinin her birisi ayrı ayrı “Kalp, Ritim Ölçme, Çeşitli Spor Modları, Adım Sayar, Uyku Takibi gibi uygulamaları olan, su geçirmezlik vb özelliklere sahip Akıllı Saat” ile ödüllendirilecektir. Anaokulları için ödül çantalı resim setidir (Ödüller Afyonkarahisar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce tarafından temin edilecektir.)

Ödüle layık olan eserler / öğrenciler; yapılacak açıklama ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullar aracılığıyla öğrencilere duyurulacaktır.

Ödül Töreni 5 Haziran Dünya Çevre Gününün kutlanacağı resmi törende yapılacaktır.

Genel Konular
Yarışma kategorileri birbirinden bağımsız olarak ve okul türlerine göre ayrı ayrı değerlendirilecektir.

• Her kategoride ilk üç dereceye giren çalışmalar okul türlerine göre ayrı ayrı açıklanacak ve ödül alacaktır.

• Yarışmalara katılan proje ve eserlerin telif hakkı yarışmayı düzenleyen kurumlara aittir. Afyonkarahisar İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Afyonkarahisar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yarışmalara katılan tüm proje ve eserleri istediği şekilde sergileyebilir ve yayınlayabilir.

• Yarışma çerçevesinde değerlendirilmek üzere sunulan eserin, eser sahipliği hakkı katılımcılara ait olmak üzere, bu eserlerin çoğaltılması, sergilenmesi, farklı iletişim araçlarında kullanılması hakkı herhangi bir bedel ödemeksizin yarışmayı düzenleyen kurumlara aittir.

• Yarışmaya katılan tüm eserlerin kullanım hakları, başvuru yapıldıktan itibaren yarışmayı düzenleyen kurumlara aittir.

• Ödül alan ve sergilenen eserler yarışmayı düzenleyen kurumlar tarafından süresiz bir biçimde her türlü basılı malzemede, yayında ve benzeri mecralarda kullanılabilir. Bu eserler için herhangi bir telif hakkı ödenmeyecektir.

Yarışmanın Kapsamı
Yarışmaya Afyonkarahisar ili genelinde bulunan tüm özel/resmi anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretim gören tüm öğrenciler katılabilecektir.

Yarışmaya Katılım Şartları
• Yarışmaya kabul edilecek eserlerin konusu, Çevre ve Sıfır Atık ile ilişkili olacaktır.

• Yarışmaya başvuru ücretsizdir.

• Yarışmacılar, başvuru da bulunduklarında şartnameyi imzalamış ve kabul etmiş olur.

• Yarışmaya katılacak eserler kesinlikle yardım alınmadan yapılmalı, başka bir eserden kopya edilmemelidir.

• Başvurular zorunlu değildir, yarışmaya katılımda gönüllülük esastır.

• Yarışmaya katılan eserler iade edilmeyecektir.

• Her öğrenci yarışmaya yalnız bir eserle katılabilecektir.

• Resimler özgün olarak yapılacaktır.

• Yarışmaya katılan tüm öğrenciler şartları ve seçici kurul kararlarını peşinen kabul etmiş sayılacaktır.

• Başvuruyu yapan öğrenci aşağıda yer alan künye bilgilerini okunaklı ve silinmeyecek bir şekilde yazmalı ve eseriyle birlikte sınıf öğretmenine teslim etmelidir.

Yarışmacının Adı-Soyadı:
Yarışmacının Okulu, Sınıfı:
İli / İlçesi:
Eserin / Projenin Adı Ve Amacı:

• Yarışmaya katılan öğrenciler (Anaokulu İlkokul, Ortaokul, Lise) yaptıkları eserleri sınıf öğretmenlerine teslim eder.

• Sınıf öğretmenleri eserin künyesini kontrol eder, eksik bilgilerin tamamlanmasını sağlar ve okul yöneticisine teslim eder.

• Gönderilen eserlerin zarar görmemesi için gerekli önlemleri almak sınıf öğretmenlerinin ve okul yönetimlerinin sorumluluğundadır.

• Her okuldan en fazla 5 adet resim Okul Müdürünün onayı ile gönderilecektir.

İlçeler İle Merkez Ve Merkeze Bağlı Okul Müdürlükleri Tarafından Yapılacak İş Ve İşlemler

• Okul bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından okul genelinde yapılan değerlendirme sonucunda her bir okuldan en fazla 5 eser belirlenecektir;

• Eserler zarar görmeyecek şekilde ortaöğretim birimine teslim edilecektir.

• Okul müdürlükleri, yarışmada dereceye giren öğrencilere derecelerine uygun olan bilgilerinin e-okul Sosyal Etkinlikler Modülüne işlenmesini sağlayacaklardır.

Yarışmaya Katılan Eserlerin Değerlendirilmesi
• Okullardan gönderilen eserler İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnceleme Kurulu tarafından değerlendirilecektir.

• Her kategoride ilk üçe giren eserler derece olarak kabul edilecek ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün internet sitesinde ilan edilecektir.

• Seçici kurul üyelerinin verdikleri puanların ortalaması eserin başarı sırasını belirler.

• Seçici kurulunun verdiği kararlar kesindir.

Eserlerin Teslimi

• Yarışmaya katılacak olan öğrenciler yarışma takviminde belirtilen tarihe kadar eserlerini okudukları okul müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. Okul müdürlükleri de yarışma takviminde belirtilen tarihler arasında ilgili komisyonca değerlendirme yapacaktır.

• Yapılan değerlendirme sonucunda her bir okul tarafından belirlenen 5 eser elden Milli Eğitim Müdürlüğü Ortaöğretim Şubesine gönderilecektir.

• Gerekli şartları taşımayan ve zamanında teslim edilmeyen hiçbir eser okul ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yarışma Takvimi
İl Milli Eğitim Müdürlüklerince yarışmanın ilçe/okullara duyurulması: 22-25 Nisan 2024
Eserlerin okullara son teslim tarihi: 24 Mayıs 2024 tarihine kadar
Okullarda seçilen eserlerin okul müdürlüklerince İl Milli
Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi: 28 Mayıs 2024 tarihine kadar
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce eserlerin değerlendirilmesi: 31 Mayıs 2024 tarihine kadar
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce sonuçların açıklanması: 31 Mayıs 2024
Ödül Töreni: 5 Haziran Dünya Çevre Günü Resmi Kutlama gününde

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.