BursBurs BaşvurularıAçık LiseAçık OrtaokulMESEMEdebiyat YarışmalarıÖykü YarışmasıÜniversite BursuUstalık BelgesiUsta Öğretici

Zeytinburnu Belediyesi Fotoğraf Yarışması

Zeytinburnu Belediyesi Fotoğraf Yarışması

14. Zeytinburnu Belediyesi Fotoğraf Yarışması

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi Fotoğraf Yarışması Başvuruları Online Olarak Alınacak. 14. Düzenlenen Ödüllü Yarışmanın Konusu Zeytinburnu’dur. Yarışma Serbest, Drone Ve Foto Öykü Kategorilerinde Yapılacak.

Düzenleyen Kurum: Zeytinburnu Belediyesi
Yarışma Kapsamı: Ülke Geneli
Yarışmanın Türü: Fotoğraf Yarışması
Kimler Başvuru Yapabilir: 18 Yaş Üzeri Amatör Ve Profesyonel Tüm Fotoğrafçılar Katılabilir
Başvuru Nasıl Yapılır: Online Olarak Yapılacak

Zeytinburnu Belediyesi Geleneksel 14. Fotoğraf Yarışması

Yarışmanın Amacı Ve Konusu
a. Yarışmanın konusu, “ZEYTİNBURNU” dur. Yarışmaya katılan her bir yarışmacı fotoğraf (lar)ını Zeytinburnu sınırları içerisinde çekmiş olmak zorundadır.
b. Yarışmanın amacı, fotoğraf severleri ve fotoğraf sanatçılarını Zeytinburnu’na çekerek, ilçenin tanıtımına ve turizmine katkı sağlamak ve fotoğraf sanatının gelişimine katkı sunmaktır.

Yarışma Organizasyonu
Yarışma, Zeytinburnu Belediyesi tarafından Türkiye Fotoğraf Vakfı (TFV) ile yapılacaktır.

Yarışma Kategori / Bölümleri
Yarışma sayısal (dijital) kategoride,

a. Serbest Kategori (renkli veya siyah beyaz)
b. Drone Kategorisi (renkli veya siyah beyaz)
c. Foto Öykü Kategorisi (renkli veya siyah beyaz) olarak iki bölümlü olarak yapılacaktır. Renkli ve/veya siyah – beyaz, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

Yarışma Ödülleri

Drone Kategorisi Ödülleri
Birincilik Ödülü 50.000 Türk Lirası
İkincilik Ödülü 30.000 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 20.000 Türk Lirası
Mansiyon Ödülü 8 Bin Türk Lirası (En Fazla 5 Adet)
Sergilenmeye Değer Eser Ödülü 4 Bin Türk Lirası (En Fazla 10 Adet)

Serbest Kategori Ödülleri
Birincilik Ödülü 50.000 Türk Lirası
İkincilik Ödülü 30.000 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 20.000 Türk Lirası
Mansiyon Ödülü 8.000 Türk Lirası (En Fazla 5 Adet)
Sergilenmeye Değer Eser Ödülü 4.000 Türk Lirası (En Fazla 20 Adet)

Foto Öykü Kategorisi Ödülleri
Birincilik Ödülü 60.000 Türk Lirası
İkincilik Ödülü 50.000 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 30.000 Türk Lirası
Zeytinburnu Belediyesi Özel Ödülü 20.000 Türk Lirası (En Fazla 1 Adet)
Mansiyon Ödülü 16.000 Türk Lirası (En Fazla 5 Adet)
Sergilenmeye Değer Eser Ödülü 6.000 Türk Lirası (En Fazla 10 Adet)

Yarışma Koşulları

1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

2. “Zeytinburnu”; tarihi, insanı ve konumu itibariyle tek başına bir anlam ifade etmektedir. Mekânsal açıdan yarışmaya gönderilen fotoğrafların, Zeytinburnu ilçesine ait olduğunun anlaşılması gerekmektedir. Bu nedenle mevki, cadde, sokak gibi belirleyici isimler fotoğraf adlandırması sırasında kullanılmalıdır. Yarışmanın konusu Zeytinburnu ilçesinin sınırları https://sehirrehberi.zeytinburnu.bel.tr/ adresinde belirtilen mahalle, cadde ve sokaklarıdır. Dereceye giren fotoğrafların sahipleri fotoğrafı Zeytinburnu sınırları içinde çektiğini ispatlamakla yükümlüdür. Havadan, yüksek bir yerden, denizden çekilen fotoğraflarda kadraj içinde kalan kısmında Zeytinburnu sınırları içinde yer alması gerekmektedir. Yarışmacı; seçici kurulun bilgi istemesi durumunda bunu da ispatlamakla yükümlüdür.

3. Katılımcılar yukarıda belirtilen konu çerçevesi içerisinde anlatım biçiminde özgürdür. ç. Yarışmaya her fotoğrafçı serbest ve drone kategorilerinde en fazla 4 (dört) adet sayısal renkli ve/veya siyah-beyaz eserle katılabilir. Foto öykü bölümünde ise Zeytinburnu Belediyesi sınırları içerisinde çekilmiş konu bütünlüğü taşıyan en az 8 (sekiz) en fazla 12 (on iki) adet sayısal, renkli veya siyah beyaz fotoğraf içeren en fazla 4 seri (öykü) ile katılabilecektir. Foto öykü kategorisinde; bir tema etrafında toplanan aynı/benzer içeriğe sahip fotoğraflar veya öykü anlatısı gibi, yaşamdan kronolojik bir akışı içeren konular seçilmelidir. Dereceye giren yarışmacıların diğer eserleri, mansiyon, özel ödül ya da sergilemeye değer eserler arasına da seçilebilir. Foto öykü kategorisinde yüklenen fotoğraflar TFV sisteminde seçici kurul karşısına da aynı sıralama ile gelecektir. Kategoriler için yükleme aşamalarında zorunlu açıklama alanları doldurulmalıdır.

4. Foto öykü kategorisinde aşağıda belirtilen veya başka konular seçilebilir. Konu başlıkları tavsiye niteliğindedir. Farklı kültürler, Mimar Sinan eserleri, tarihi eserler, kültürel zenginlikler, kahvehaneler, kütüphaneler, Zeytinburnu sokakları, meslekler, (yorgancılar, matbaacılar, dericiler ve benzeri), unutulan meslekler, dini mekânlar, dini ritüeller, mezarlıklar, sportif etkinlikler, semt pazarları, surlar, çayırlar, sanayi kuruluşları, tarihi bostanlar ve benzeri. Geçmiş senelerde ödül alan fotoğraflardan farklı konulara da çalışmalarınızda yer vermek seçici kurul önünde işlerinizin başarı şansını arttıracaktır.

5. Yarışma; seçici kurul üyeleri, Zeytinburnu Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcıları, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü, TFV Temsilcileri ve birinci dereceden yakınları ile haklarında TFV tarafından verilmiş TFV onaylı yarışmalara katılım kısıtlama kararı devam eden katılımcılar dışında, amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı 18 yaş üstü herkese açıktır.

6. Yarışmaya daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan başka herhangi bir yarışmada ödül alan (sergileme hariç) ya da bu fotoğrafların kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kesilmesiyle oluşturulan veya renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. Fotoğrafın, sergilenmiş veya yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez.

7. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler makul karşılanır. Çerçevenin tamamında veya bir bölgede; mevcut renkler ve desenler başka renkler veya desenlere dönüştürülemez. Makine içinde bulunan uygulamalar ile birden fazla fotoğrafın birleştirilmesi ile oluşan yeni tekil fotoğraflar da belgesel yapıya müdahale olduğu için kabul edilemez. Yarışmada seçici kurulun aldığı karar esastır.

8. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez. İstisna olarak birden fazla fotoğrafın birleştirilmesiyle oluşturulan, belgesel yapısı korunan yatay/dikey çoklu birleştirmeli panorama fotoğraflar kabul edilir.

9. Drone kategorisine başvurulan fotoğrafların çekimi için, insanlı veya insansız hava araçlarının (drone) kullanımına ilişkin gerekli izinler ve sorumluluk katılımcıya aittir. Drone ile çekilen tekil fotoğraflar “drone kategorisi”ne gönderilmelidir. (Serbest kategori içinde yer alan drone fotoğrafları elenir).Foto öykü kategorisinde, drone fotoğrafları/serileri kullanılabilir. Fotoğraf kategorizasyonunun doğruluğunda son karar jürinindir.

10. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

11. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Bu durumda katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

12. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.

13. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından ve Zeytinburnu sınırları içerisinde ve 2020, 2021, 2022, 2023 veya 2024 yıllarında çekilmiş olmalıdır. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

14. Fotoğrafın içeriğinde markalar, şirketler ve şahıslar rencide edilecek şekilde gösterilemez.

15. Kural ihlallerinde yaptırımlar uygulanır. Türkiye Fotoğraf Vakfı (TFV) Görüntü ve Etik Kurulu, ilgili yarışmada eser veya eserlerin kural ihlali şikâyeti nedeniyle gerekli incelemeleri yaparak, konuyu sonuca bağlamaktadır. Kural ihlalinin kesinleşmesi ile Türkiye Fotoğraf Vakfı Görüntü ve Etik Kurulu eser sahibinin kısıtlanacağı süreyi belirler. Bu süre Türkiye Fotoğraf Vakfı Görüntü ve Etik Kurulu tarafından belirlenir. Bu süre içerisinde kural ihlali gerçekleştirmiş sayılan katılımcı, kural ihlali yapmadığını Türkiye Fotoğraf Vakfı Görüntü ve Etik Kurulu onayına ispatlarsa, kısıtlılık süresi kararının kaldırılmasını talep edebilir. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 8 (sekiz) iş günü içerisinde düzenleyici kuruma iade edilir.

16. TFV onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFV kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFV elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFV ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFV tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmacının bütün bu koşulları dikkate alarak davranması, katılım sağlaması beklenmektedir.

17. TFV sistemine yüklenen fotoğrafların EXIF bilgileri (çekim tarihi, DPI, piksel bilgileri gibi) bozulmamış, değiştirilmemiş, silinmemiş olmalıdır. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden düzenleyici ve TFV sorumlu değildir.

18. Zeytinburnu Belediyesi ve TFV, ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham (RAW) dosyaları eser sahipleri tarafından Zeytinburnu Belediyesi’ne yarışma sonuçlarının açıklanma tarihinden itibaren 1 haſta içerisinde teslim edeceklerdir. Asıl dosyaları teslim edilmeyen fotoğraflara ait ödül iptal edilecek ve katalogdan çıkartılacaktır. Yarışmacı fotoğraf gönderirken bu koşullara onay vermiş, kabul etmiş sayılır.

19. Zeytinburnu Belediyesi, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Zeytinburnu Belediyesi, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Zeytinburnu Belediyesi, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFV Son Katılım Tarihi’nden en geç bir haſta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.

Diğer Hususlar
a. Fotoğraflar seçici kurula bilgisayar sistemi tarafından kodlanmış fotoğraflar üzerinden katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmadan sunulur. Seçici kurulun seçimi tamamlandıktan sonra ödül, sergileme alan ve satın alınan fotoğrafların eşleştirilmesi web tabanından online olarak yapılıp tutanağa geçirilir, seçici kurul üyelerince imzalanır ve yarışma takviminde belirtilen tarihte ilan edilir.

b. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Zeytinburnu Belediyesinin istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç bildirim tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif ve benzeri herhangi bir talebi olamaz.

c. Zeytinburnu Belediyesi e-posta, ödül ve katalog gönderimi konusunda elinden geldiğince titiz davranacaktır ancak ödül ve katalog gönderim sırasında doğabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda Zeytinburnu Belediyesi hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

ç. Yarışma sonuçları Zeytinburnu Belediyesi’ nin www.zeytinburnu.bel.tr adresinde ve Zeytinburnu Belediyesi’ nin sosyal medya (Facebook, Twitter, Instagram ve benzeri) hesaplarında ilan edilecektir. Ayrıca sonuçlar TFV Türkiye Fotoğraf Vakfı’nın https://turkiyefotografvakfi.org/ adresli web sitelerinde ve TFV’ nın sosyal medya (Facebook, Twitter, Instagram ve benzeri) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak ilan edilecektir. Ödül alan ve başarılı bulunan fotoğraflar ücretsiz sergilenebilecektir.

d. Yarışma sonunda ödül ve sergileme kazanan eserler albüm kitap (katalog) haline getirilecektir.

e. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Zeytinburnu Belediyesi, seçici kurul ve Türkiye Fotoğraf Vakfı (TFV) kararları geçerlidir.

f. Katılımcılar; https://turkiyefotografvakfi.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname yarışmacının yarışmaya fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Eserlerin İsimlendirilmesi Ve Gönderilmesi

1. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim ve benzeri) kabul edilmeyecektir.

2. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi https://turkiyefotografvakfi.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.

3. İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.

4. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.

5. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulursa daha rahat ve tek bir oturumda yüklenebilir fakat zorunlu değildir. Katılımcı son başvuru tarihine kadar istediği değişikliği yapabilir.

6. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih, işaret, çizim ve benzeri bilgiler bulunmamalıdır.

7. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 150-300 DPI çözünürlükte, Adobe Photoshop uygulamasında 8-12 sıkıştırma oranı veya karşılığı kalitede kaydedilmeli, uzun kenar en az 3600 piksel olarak kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 megabayttan az olmamalı, 4 megabaytı de geçmemelidir. TFV sisteminde boyut ve dosya büyüklüğü gibi kriterler yüklemede otomatik olarak kontrol edilmekte ve katılımcıya doğrudan uyarı verilmektedir.

8. Fotoğraflarınıza isimlendirme yaparken Türkçe karakter de kullanabilirsiniz. Örnek: «Zeytinburnu Kütüphaneleri”, “Günbatımı” vb. Dosya adının buna benzer karakterler içermediğinden emin olun; “> </ *.,:;?%&””. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde https://turkiyefotografvakfi.org adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.

9. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Zeytinburnu Belediyesi sorumlu olmayacaktır. Katılımcıların fotoğraf yüklemelerini katılımın son günlerine bırakmamaları, son günlerdeki yoğunluğun yaşanmaması için özellikle tavsiye edilir.

Seçici Kurul
• Coşkun Aral Foto Muhabiri
• İzzet Keribar Fotoğraf Sanatçısı
• Leyla Emektar Fotoğraf Sanatçısı
• Mustafa Yılmaz Fotoğraf Sanatçısı
• Süleyman Gündüz Fotoğraf Sanatçısı
Seçici Kurul en az 3 (üç) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde üç seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu belirlenen yeni bir tarihe ertelenir. Mücbir sebeplerden dolayı seçici kurul üyelerinin bir araya gelmesinin mümkün olmaması durumunda, Seçici Kurul değerlendirme toplantısı çevrimiçi olarak yapılabilir.

• TFV Temsilcisi: Murat Gür

Başvuru Adresi Ve Yarışma Sekreteryası
Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Beştelsiz Mahallesi, Belediye Caddesi, No:5 Kat:3 Zeytinburnu / İstanbul
Telefon Numarası: 0 212 413 11 11 (Dahili 2244)
Yetkili Kişi : Nur Güler
E-Posta : nguler@zeytinburnu.bel.tr

Yarışma Takvimi
Yarışmaya Son Katılım Tarihi: 1 Kasım 2024, Cuma Saat 17.00 (TSI)
Seçici Kurul Toplanma Tarihi: 5 Kasım 2024, Salı
Sonuç Bildirim Tarihi: 8 Kasım 2024, Cuma Saat 14.00
Sergi ve Ödül Töreni Tarihi: 30 Kasım 2024, Cumartesi

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Vakfı (TFV) tarafından
“2024-01” numara ile onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde ve salonda TFV temsilcisi bulunacaktır.

Yarışmaya Başvuru İçin Tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.