BursBurs BaşvurularıAçık LiseAçık OrtaokulMESEMEdebiyat YarışmalarıÖykü YarışmasıÜniversite BursuUstalık BelgesiUsta Öğretici

Lise Öğrencileri Arası Çizgilerle Hadisleri Anlatım Yarışması

Lise Öğrencileri Arası Çizgilerle Hadisleri Anlatım Yarışması

Lise Öğrencileri Arası Çizgilerle Hadisleri Anlatım Yarışması

Lise Öğrencileri Arası Çizgilerle Hadisleri Anlatım Yarışması İstanbul Tuzla Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi Tarafından Düzenlenmiştir.

Yarışmanın Adı
Çizgilerle Hadisleri Anlatım Yarışması

Amacı
Tuzla Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu tarafından düzenlenen bu yarışma ile Türk Millî Eğitim Sistemi’nin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda, Peygamber Efendimiz (SAV)’in hayatını ve örnek ahlakını öğrencilere tanıtarak günümüzdeki sorunlara hadisler ışığında çözümler aratmaktır.

Hedef Kitle
Ortaöğretim; 9 – 10 – 11 – 12. Sınıf Öğrencileri (Türkiye Cumhuriyeti’nde ki Tüm Özel ve Resmi Ortaöğretim Kurumları (Lise)

Kapsam
Bu özel şartname, yukarıda adı, konusu, türü ve amacı belirtilen yarışmanın şartlarını, başvuru şeklini ve verilecek ödüllerin esas ve usullerini kapsar.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 15.000 Türk Lirası
İkincilik Ödülü 12.000 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 10.000 Türk Lirası
Yarışma ödülleri, Tuzla Belediyesi ve Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokol gereği,” Tuzla Belediyesi” tarafından karşılanacaktır.

Yarışma Şartları
• Yarışmaya gönderilecek eserler yalnızca yukarıda belirtilen 40 adet seçili hadisin konusunu içermelidir.

• Tuzla Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu’nun koordinatörlüğünde yapılacak olan Çizgilerle Hadislerin Anlatılması Yarışmasına; Türkiye Cumhuriyeti’nde ki tüm resmi ve özel orta öğretim kurumlarında ( Liselerde) öğrenim gören öğrenciler katılabilir.

• Okullar en fazla 5’er adet çizim ile başvuru yapabilirler. Her yarışmacı ise sadece bir eserle katılabilir (resim, karikatür, vb).

• Yarışmaya katılacak eserler (35 x 50) cm boyutunda olmalıdır. Eserler siyah paspartu (5’er cm genişliğinde) yapılarak teslim edilmelidir. Farklı boyutlarda, paspartusuz ya da farklı renk paspartulu eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta serbesttirler.

* Balon tekniğini kullanmak serbesttir. Balonlarda konuşmalara yer verilebilir ancak hadisin kendisi kesinlikle metin olarak yazılmayacaktır.
* Hadisin metni resim kısmında kesinlikle yer almayacaktır.
* Katılımcılar yarışmaya bir danışman öğretmenle hazırlanacak ve yarışma başvuru formuna danışman öğretmen bilgileri yazılacaktır.

• Yarışmaya gönderilen eserler orijinal olmalıdır. Eserlerin alıntı ve / veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.

• Katılımcılar, daha önce herhangi bir ulusal veya uluslararası yarışmada ödül, mansiyon, özel ödül ve sergileme almış eserleriyle yarışmaya katılamazlar, aksi tespit edildiği takdirde eser sahibi ödüllendirilmiş olsa bile ödülü geri alınır.

• Gönderim ücreti katılımcıya aittir.

• Katılımcının, şartnamedeki başvuru formunu okunaklı bir yazıyla doldurarak eserinin arka sol alt köşesine yapıştırması gerekmektedir.

• Yarışmacıların eserlerinin son katılım tarihinden önce belirtilen adrese mutlaka ulaşmış olması gerekmektedir. Olası gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.

• Eserlerin postada görebileceği zararlardan kurumumuz sorumlu değildir. Yarışmacıların eserlerini zarar görmemesi adına iki mukavva karton arasında göndermesi gerekmektedir.

• Üzerinde isim ve işaret olan ve yarışma şartlarına uymayan çalışmalar değerlendirme dışı tutulacaktır.

• Millî Eğitim Temel Kanununa mugayir, siyasi amaçlara hizmet eden, sakıncalı ve zararlı ifadeler içeren, genel ahlak kurallarına uymayan, alay, hakaret içeren ve ne amaçla olursa olsun firma adı kullanılan eserler yarışma dışı kalacaktır.

• Yarışmaya katılan eserler, Tuzla Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu tarafından tuzlayunusemreihl.meb.k12.tr adresi üzerinden ticari olmayan amaçlarla(eser sahibinin izniyle) eğitim / tanıtım vb. faaliyetlerinde kullanılabilir.

• Yarışma ve sosyal etkinlik sonucu ortaya çıkan katılımcı eserlerinin telif hakkı eser sahibine aittir. Eser sahibinin izniyle basım, yayın ve paylaşımı yapılabilir.

• Bu yarışmaya katılanlar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar.

• Yarışmaya katılım gönüllülük esasına göredir ve ücretsizdir.

• Engelli öğrencilerin yarışmaya katılımlarının sağlanması için her tür kolaylaştırıcı önlem yarışmayı düzenleyen kurum tarafından alınacaktır.

• Katılımcılar yarışmaya katıldıkları eserlerin tümüyle kendilerine ait olduklarını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Ödül kazanan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanların elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınacaktır.

• Sosyal etkinlikler sonucu ortaya çıkan eserlerin telif hakkı eser sahibine aittir. Eserler, sahibinin izni olmaksızın basılamaz, yayımlanamaz, paylaşılamaz ve sergilenemez. Telif hakları ile ilgili tüm işlemler 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa uygun olarak yürütülür. Ancak, gerekli durumlarda sosyal etkinlik izni veren ilgili birim veya etkinliği düzenleyen kişi / kurum / kuruluş bu eserleri muvafakat alarak kullanma hakkına sahiptir.

Başvurunun Yapılacağı Yer Ve İletişim Bilgileri

Başvuru Yeri:
Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Müdürlüğü
Telefon: 0 216 423 52 82
Faks: 0 216 423 50 50
Adres: Mimar Sinan Mahallesi Şekerpınar Caddesi Askeri Alan Sonu No: 23 Tuzla / İstanbul

NOT: 06.03.2024 tarihine kadar eserlerin Tuzla Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Müdürlüğüne ulaştırılması gerekmektedir.
Koordinatör: Gökmen HANCI – 0535 274 68 92 – (tuzlayunusemrelisesi@gmail.com)

Açıklamalar
1. Yarışmaya katılım ücretsizdir ve gönüllülük esasına göre yapılmalıdır.

2. Yarışmanın ödüle hak kazanan ilk üçe giren öğrenci listeleri 08 Mart 2024 cuma günü Tuzla Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu internet sitesinden yayınlanacaktır.

3. Ödüller; öğrenci velilerinin IBAN numaralarına Tuzla Nikâh Sarayı’nda yapılacak olan Hadis Yarışması Finali’nden (14/03/2024) sonra yatırılacaktır.

4. Yarışma konusu olarak seçilen Hadisler, Kütüb-i Sitte’deki Hadislerden seçilmiştir.

5. Yarışma, Tuzla Belediyesi- Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tuzla Müftülüğü işbirliğinde gerçekleştirilmektedir.

6. Ödül törenine katılmak isteyen eser sahipleri kurumumuzun misafiri olarak (2 kişiye kadar), ilçemiz Asım Kibar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli’nde 1 gece (13 Mart gecesi) ağırlanacaktır. Ulaşım ücreti ve özel harcamalar katılımcılara ait olacaktır.

7. Yarışma sonucuna yapılacak itirazların sonuç açıklandıktan sonraki 5(beş) iş günü içerisinde yapılması, itiraz için ek’te yer alan itiraz formunun doldurulması ve okul müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. İtirazın geçerli olması halinde jüri tarafından gerekli inceleme yapılıp, 10 (on) iş günü içinde itiraz sahibine geri bildirim yapılacaktır.

Değerlendirme Kurulu
Nurten Erdoğan Resim Öğretmeni
Kenan Tetik Resim Öğretmeni
Emine Şeyma Gümüş İHL Meslek Dersleri Öğretmeni
Abdurrahman İlhan İHL Meslek Dersleri Öğretmeni
Cesur Okur İHL Meslek Dersleri Öğretmeni
Merve GEZER BALTACI Edebiyat Öğretmeni

Ön Değerlendirme: Jüri, belirtilen tarihte toplanarak okul müdürlüğüne ulaşan eserleri değerlendirmeye alacaktır. Eserler birinci değerlendirme için sergi salonunda asılacak ve jüri üyeleri tarafından (yapılış tekniği, şartnameye uygunluğu, belirtilen hadisleri anlatma durumları vb.) titizlikle yapılan inceleme sonucunda başarılı bulunan eserler seçilecektir. Seçilen eserler ikinci değerlendirme için tekrar asılacak ve jüri tarafından yeniden değerlendirme yapılarak en başarılı 5 eser seçilecektir.
Son Değerlendirme: Seçilen 5 eser tekrar değerlendirmeye alınacak ve 1. 2. ve 3. eserler belirlenecektir.

Konusu
1. HADİS: “Yemeğin bereketi yemekten önce elleri, yemekten sonra da elleri ve ağzı yıkamaktır” (Tirmizi, Etimme)

2. HADİS: “Üç kişi bir arada iken, diğerini bırakıp ikisi fısıldaşmasın.” (Buhârî, İsti’zân 45; Müslim, Selâm 36; Ayrıca bk. Ebû Dâvud, Edeb 24; İbni Mâce, Edeb 50)

3. HADİS: “Nerede kolaylık (naziklik ve yumuşaklık) varsa, orada güzellik vardır. Kolaylığın bulunmadığı her şey çirkindir.” (Müslim, Birr 78. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 10)

4. HADİS: “Elbise giydiğiniz ve abdest aldığınız zaman sağ tarafınız ile başlayınız.” [İbn Mâce – Tirmizî – Ebû Dâvûd – Ahmed b. Hanbel

5. HADİS: “Kardeşinin başına gelen bir şeye sevinip gülme. Sonra Allah ona merhamet edip seni (o şeyle)imtihan eder.” (Tirmizî, Sıfatü”l-kıyâme, 54)

6. HADİS: “(Mümin) kardeşine tebessüm etmen sadakadır. İyiliği emredip kötülükten sakındırman sadakadır. Yolunu kaybeden kimseye yol göstermen sadakadır. Yoldan taş, diken gibi şeyleri kaldırıp atman da senin için sadakadır. (Tirmizî, Birr, 36)

7. HADİS: “İşçiye ücretini, (alnının) teri kurumadan veriniz.” (İbn Mâce, Ruhûn, 4)

8. HADİS: “Ara bozmak için lâf götürüp getiren kimse cennet’e giremez.” (Buharî, “Edeb”, 50; Müslim, “İman”, 45)

9. HADİS: “Herhangi birinizin iplerini alıp dağa gitmesi ve sırtına bir bağ odun yüklenip getirerek onu satması ve Allah’ın bu sebeple onun yüzsuyunu koruması, verseler de vermeseler de insanlardan bir şeyler dilenmesinden çok hayırlıdır.” (Buhârî, Zekât 50, 53; Büyû‘ 15, Müsâkât 13. Ayrıca bk. Nesâî, Zekât 85; İbni Mâce, Zekât 25)

10. HADİS: “İnsanların en kârlısı, ömrü uzun, ameli güzel olandır.” (Tirmizi, Zühd 21,22)

11. HADİS: “Müslüman bir kişi bir ağaç diker veya ekin eker de ondan insan, hayvan veya kuş yerse, bu yenen şey kıyamete kadar o kimseye sadakadır.” (bk. Müslim, Musakat, 10)

12. HADİS: “Müslümanın müslüman üzerindeki hakkı altıdır: Karşılaştığın zaman selâm ver, seni dâvet ederse icâbet et, senden nasihat isterse nasihat et, aksırınca Allâh’a hamdederse ‘yerhamukellâh’ de, hastalandığında onu ziyâret et, öldüğü zaman cenazesinin ardından git.” (Müslim, Selâm, 5)

13. HADİS: “İnsanlar bir tarağın dişleri gibi birbirine denktirler.” (İbn Hanbel, 5, 411) 14. “Birbirinize kin tutmayınız, hased etmeyiniz, sırt dönmeyiniz ve ilginizi kesmeyiniz. Ey Allah’ın kulları, kardeş olunuz. Bir Müslümanın, din kardeşini üç günden fazla terk etmesi helâl değildir.” (Buhârî, Edeb 57, 58, 62; Müslim, Birr 23, 24, 28, 30- 32. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 47; Tirmizî, Birr 24; İbni Mâce, Duâ 5)

15. HADİS: “Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir.” (Buharî, el- Edebu’l-müfred, hd. no 112 (Ahlakî Hadisler, 1,125))

16. HADİS: “Hiçbir kul kıyamet gününde ömrünü nerede tükettiğinden, ilmiyle ne gibi işler yaptığından, malını nerede kazanıp nerede harcadığından, vücudunu nerede yıprattığından sorulmadıkça bulunduğu yerden kıpırdayamaz.” (Tirmizi, Kıyamet 1)

17. HADİS: “(Abdullah b. Amir anlatıyor:) Bir gün Resülullah (s.a.v.) bizim evimizde otururken annem ‘Gel, sana bir şey vereceğim!’ diye beni çağırdı. Resülullah (s.a.v.) anneme ‘Ona ne vermeyi düşünüyorsun?’ diye sordu. Annem de ‘Hurma vereceğim.’ dedi. Bunun üzerine Resülullah (s.a.v.), ‘Aman dikkat et! Eğer ona bir şey vermemiş olsaydın, senin için bir yalan yazılacaktı.’ buyurdu.” (Eba Davad, Edeb, 80)

18. HADİS: “Gerçek pehlivan, güreşte rakibini yenen değildir. Gerçek pehlivan, öfkelendiği zaman öfkesini yenendir.(Buhari: Edeb 76; Müslim, Birr: 107,108)

19. HADİS: “Allah’a ve âhiret gününe iman eden kimse komşusunu rahatsız etmesin. Allah’a ve âhiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin. Allah’a ve âhiret gününe iman eden kimse ya faydalı söz söylesin veya sussun!” (Buhârî, Nikâh 80, Edeb 31, 85, Rikak 23; Müslim, Îmân 74, 75. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 123; Tirmizî, Kıyâmet 50; İbni Mâce, Edeb 4)

20. HADİS: “Ben ve yetimi himâye eden kimse cennette şöylece beraber bulunacağız” buyurdu ve işaret parmağıyla orta parmağını, aralarını biraz aralayarak, gösterdi. (Buhârî, Talâk 25, Edeb 24. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 123; Tirmizî, Birr 14)

21. HADİS: “Kalbinde minicik kibir olan cennete giremez.( Müslim, Îmân 147. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Libâs 26; Tirmizî, Birr 61)

22. HADİS: “Ayakları Allah yolunda tozlanmış bir kula cehennem dokunmaz.” ( Buhari, Cihad, 16. Tirmizi, Fezâilu’l-Cihad, 7. Nesai, Cihad, 9)

23. HADİS: “Kıyamet gününde müminin terazisinde güzel ahlaktan daha ağır gelecek hiçbir şey yoktur.” (Tirmizi, Birr, 62.)

24. HADİS: “Kardeşine güler yüz göstermek kadar da olsa hiçbir iyiliği küçümseme.” (Müslim, Birr, 144. Tirmizi, Birr, 45)

25. HADİS: “Müminler bir vücut gibidir.” (Müslim, Birr, 66. Buhari, Edeb, 27.)

26. HADİS: “İki göz vardır ki, cehennem ateşi onlara dokunmaz: Allah korkusundan ağlayan göz, bir de gecesini Allah yolunda, nöbet tutarak geçiren göz.” (Tirmizî, Fedâilü’l-Cihâd, 12)

27. HADİS: “Kıyametin koptuğunu görseniz ve elinizde bir fidan bulunsa onu dikiniz.” (Buhari, el-Edebül-Müfred,168)

28. HADİS: “ İşçiye ücretini, (alnının) teri kurumadan veriniz.” (İbn Mâce, Ruhûn, 4)

29. HADİS: “ İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir.” (Buhârî, Îmân, 39; Müslim, Müsâkât, 107)

30. HADİS: “Hediyeleşin. Çünkü hediye, gönülden kini, nefreti söküp atar.” (T2130 Tirmizî, Velâ, 6)

31. HADİS: “İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez.” (B7376 Buhârî, Tevhîd, 2; M6030 Müslim, Fedâil, 66)

32. HADİS: “İnsan ölünce şu üçü dışında amelleri (nin sevabı) kesilir: Sadaka-i câriye (faydası devam eden hayır), faydalanılan ilim, arkasından dua eden hayırlı evlât.” (M4223 Müslim, Vasiyye, 14)

33. HADİS: “Aziz ve Celil olan Allah, birinizin, yaptığı işi en iyi şekilde yapmasından memnun kalır.” (Taberânî, el-Mu’cermil-Evsat, 1/275)

34. HADİS: “Sizin en hayırlılarınız hanımlarına karşı en iyi davrananlarınızdır.” (İbn Mâce, Nikâh, 50)

35. HADİS: “Her insan hata eder. Hata işleyenlerin en hayırlıları tevbe edenlerdir.” (İbn Mâce, Zühd, 30)

36. HADİS: “Kim, üç kız çocuğu bakıp, büyütür ve onları güzel terbiye eder, onları evlendirir ve onlara ihsanda bulunursa, onun için Cennet vardır.” (Ebû Dâvud, Edeb, 130, Hadis no: 5147, V, 355)

37. HADİS: “Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan yirmi yedi derece daha faziletlidir.” (Buhârî, Ezân 30; Müslim, Mesâcid 249. Ayrıca bk. Nesâî, İmâmet 42; İbni Mâce, Mesâcid 16)

38. HADİS: “Allah için size sığınan kimseye sığınak olun. Allah için isteyen kimseye verin. Sizi davet edene icabet edin, size bir iyilik yapana karşılığını verin. Eğer onun karşılığını verecek bir şey bulamazsanız, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua edin.” (Ebû Dâvûd, Zekât, 38)

39. HADİS: “Her canlıya yapılan iyilikte bir sevap vardır.” (Buhârî, Müsâkât, 9; Müslim, Selam, 153)

40. HADİS: “Ümmetimden asıl müflis, kıyamet gününde kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekâtla gelir. Ancak dünyada iken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, bir başkasını da dövmüştür. (İhlâl ettiği bu hakların karşılığı olarak) iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı görülmeden iyilikleri biterse, mağdur ettiği insanların günahlarından alınarak bunun üzerine yüklenir, sonra da cehenneme atılır.” (Müslim, Birr ve sıla, 59)

Yarışma Takvimi
Eserlerin Son Teslim Tarihi: 6 Mart 2024
Değerlendirme Komisyonunun Eserleri Değerlendirmesi: 08 Mart 2024
Sonuçların Duyurulması: 08 Mart 2024
Ödül töreni: 14 Mart 2024

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.