BursBurs BaşvurularıAçık LiseAçık OrtaokulMESEMEdebiyat YarışmalarıÖykü YarışmasıÜniversite BursuUstalık BelgesiUsta Öğretici

KADEM Sanat Yapay Zeka İle Afiş Tasarım Yarışması

KADEM Sanat Yapay Zeka İle Afiş Tasarım Yarışması

KADEM Sanat Yapay Zeka İle Afiş Tasarım Yarışması

Kadın Ve Demokrasi Vakfı KADEM Sanat Yapay Zeka İle Afiş Tasarım Yarışması Başvurusu Online Olarak Yapılacak.
Kadem Sanat Yapay Zeka Kullanıcıları Ve Meraklıları İçin “Yapay Zekâ Ve Kadın” Temalı Afiş Tasarım Yarışması Düzenliyor.

Düzenleyen Kurum: Kadın Ve Demokrasi Vakfı KADEM
Yarışmanın Türü: Tasarım Yarışması
Kimler Başvuru Yapabilir: Herkes Katılabilir
Başvuru Nasıl Yapılır: Online Başvuru Formunun Doldurulmasıyla Yapılacak

KADEM (Kadın ve Demokrasi Vakfı) tarafından düzenlenen yarışma, yapay zekânın, kadınların varlık, görev ve sorumluluklarına kısaca bütün hayatlarına etkisini sanat yoluyla ifade etmek ve bu konuya dikkat çekmek amacıyla düzenlenmektedir.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 15.000 Türk Lirası
İkincilik Ödülü 10.000 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 5.000 Türk Lirası
Mansiyon Ödülü 2.500 Türk Lirası (4 Adet)

Yarışmanın Adı
Yapay Zekâ ile Afiş Tasarım Yarışması

Konu Ve Amaç

• “Yapay Zekâ ve Kadın” konulu afiş tasarım yarışması ile; kadın haklarının teknoloji ve yapay zekâyla kesiştiği alanları görsel sanatlar aracılığıyla ifade etmek,

• Yapay Zekâ ve teknolojinin parlak geleceği ile kadınlara yönelik eşitsizlikler ve adalet arasındaki etkileşimi tasarım diliyle vurgulamak,

• Kadınların yapay zekâ teknolojileriyle etkileşimini teşvik etmek ve onların bu alandaki potansiyelini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır.

Katılım Şartları

• Eser; Başlık: Yapay Zekâ ile Afiş Tasarım Yarışması Alt Başlık: 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi Tarih: 8 -9 Kasım 2024 Yer: İstanbul içerikleri ile tasarlanacaktır. (Bold olarak belirtilen ifadeler afişe eklenmeyecektir.)

• Katılım herkese açıktır.

• Eserlerin yapay zekâ teknolojileri kullanılarak oluşturulması zorunludur. (Formda belirtilen ChatGPT, Designs.ai, Jasper.ai, Adobe Sensei, Deep Dream Generator, Canva programları dışında yapılan tasarımlar diğer seçeneğinde belirtilmelidir.)

• Yarışmaya, seçici kurulda görev alan kişiler, bu kişilerle birinci dereceden kan bağı olanlar ile onların yakınları ve KADEM çalışanları katılamazlar.

• Yarışmaya başvuru ücretsiz ve katılım bireyseldir.

• Katılımcılar başvuru formunda istenen bilgileri eksiksiz doldurmalıdır. Eksik başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Katılımcılar, yarışmaya en fazla 2 eser ile başvurabilir. İki eser ile katılım gösterecek olan yarışmacılar aynı form üzerinden başvurularını tamamlayabilirler.

• Yarışma şartnamesine uymayan başvurular değerlendirme dışı bırakılacaktır.

• Eserler .jpeg, .png, .psd, .tiff .ai pdf formatlarından biri olmalı ve dosyalar 5 MB boyutunu geçmemelidir.

• Siyasi amaçlara hizmet eden, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve firma adı kullanılan eserler yarışma dışı kalacaktır. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suç teşkil eden görseller değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Afişler dik poster formatında olmalıdır. Boyutlar; A3, 35X50cm, 50X70cm, 70X100cm ölçülerinde 300 dpi kalitede ve 1400X1950px, 8500X1200px ölçülerinden biri tercih edilerek 96dpi kalitede RGB renk formatında tasarlanmalıdır.

• İki eserle katılan yarışmacılar, yukarıda belirtilen boyutlardan iki farklı tercihte bulunabilir.

• Yarışmaya katılanlar şartnameyi kabul etmiş sayılır.

• Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. KADEM katılımcıların eserleriyle ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

• Seçici Kurul’un verdiği puanlara itiraz edilemez ve puanlar değiştirilemez.

Başvuru Süreci

• Başvurular https://kademsanat.com/yapay-zeka-ve-kadin-afis-yarismasi/ sayfasında yer alan başvuru formu üzerinden yapılacaktır.

• Yarışmaya katılanların yarışma sonuçlanana kadar e-posta ve telefon adreslerini değiştirmemeleri gerekmektedir. Başvuruda belirtilen iletişim bilgilerine ulaşılmadığı takdirde başvuru geçersiz sayılacaktır.

Değerlendirme Ölçütleri
Yaratıcılık: % 25
Özgünlük: % 25
Afişin Konuyla Uyumu: % 25
Jüri Genel Kanaati: % 25
Toplam: 100 Puan

Diğer Hükümler

1. Uyuşmazlıkların çözümünde, KADEM Genel Merkezin fiziki ve sanal ortamda temin ettiği bilgi, veri ve kayıtlar, kesin ve münhasır delil niteliğinde olup anlaşmazlık durumunda İstanbul Anadolu Mahkeme ve İcra Dairesi yetkilidir.

2. Yarışmacı bu şartnameyi görüp okuduğunu, içerini anladığını ve hükümleri kabul edip onayladığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Yarışma Sekreteryası

KADEM Genel Merkez
Adres: Küçük Çamlıca Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:112 D:A, 34400 Üsküdar İstanbul
Mail: info@kademsanat.com
Telefon: 0216 325 03 07

Karşılıklı Haklar

• Yarışmacılar, şartnamenin tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır. KADEM’in katılım, değerlendirme ve sonrası süreçle ilgili her türlü değişiklik yapma hakkı saklıdır.

• Seçici Kurul tarafından belirlenen ve dereceye giren eserler web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden ilan edilecektir.

• Yarışmaya katılan eserlerin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserlerin tümüyle kendisine ait olduğunu; üçüncü şahısların eserler üzerinde herhangi bir hakkı olmadığını, üçüncü kişilerden gelebilecek her türlü talebin doğrudan muhatabı olduğunu ve üçüncü kişilere karşı sorumlu olduğunu/olacağını; KADEM’in bu sebeple herhangi bir sorumluluk altında kalması, herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalması ve eseri kullanması sebebiyle herhangi bir şekilde zarara uğraması durumunda, KADEM’in tüm zararını derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini işbu şartnameyi okuyup kabul ederek yarışmaya katılmak suretiyle gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu konuda oluşabilecek anlaşmazlıklarda ve yarışmaya gönderilen eserlerin içeriği ile ilgili KADEM hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmemektedir.

• Yarışmaya katılacak eserlerin eser sahipleri telif haklarıyla ilgili olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Kapsamında 21. maddesinde tanımlanan “İşleme”, 22. maddesinde tanımlanan “Çoğaltma”, 23. Maddesinde tanımlanan “Yayma”, 24. Maddesinde tanımlanan “Temsil” ve 25. maddesinde tanımlanan “İşaret, Ses ve/veya Görüntü Nakline yarayan Vasıtalarla Umuma İletim” (dijital iletim de dâhil olmak üzere bütün yayın araçlarıyla umuma iletim hakları yazılı olarak çoğaltabilme, satabilme, basabilme veya yayınlayabilme yurt içi ve yurt dışı kuruluşlara ücretsiz verebilme, satma, tekrar yayınlayabilme, işleyebilme, internette ya da herhangi bir mecrada kullanabilme) ve komşu haklarını, sınırsız ve süresiz olarak, yer sınırlaması olmaksızın tam ve alt ruhsat ile KADEM’e devrettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. KADEM, telif haklarını aldığı eseri, bu haklar çerçevesinde süresiz olarak Türkiye içinde veya dışında her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde istediği dile çevirerek kullanabilecek ve kullandırabilecektir.

• Yarışmacılar; eserlerin tamamının ve/veyahut bir kısmının ya da eserlerinden alıntıların KADEM’in, sosyal medya üzerinde kullandığı (facebook, instagram, twitter ve benzeri her türlü sosyal medya mecraları) hesaplarının tamamı veya bir kısmında KADEM tarafından tek taraflı olarak belirlenecek her türlü mecrada kullanılmasına muvafakat ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Yarışmacılar, bu tür kullanımlar için herhangi bir telif ücreti ya da bir başka hak talebinde bulunamaz.

• KADEM yarışmaya katılan eserlerin, yayın yer ve zamanını tayin etme, kısmen veya tamamen dijital ve baskılı tüm ortamlarda kullanma/yayınlama yetkisine sahiptir.

• Yarışmaya gönderilen eserler sahiplerine iade edilmez, KADEM tarafından arşivlenir. Yarışmaya gönderilen eserlerin tümünü KADEM, yazılı, dijital yahut basılı herhangi bir çalışmada kısmen ya da tamamen kullanılabilecek, eserlerden alıntı yapabilecektir. Böyle bir halde eser sahibinin herhangi bir ödeme talep etme hakkı doğmaz, KADEM herhangi bir telif ödemesi yapmaz. KADEM yarışmaya katılan eserleri işleme, süre ile sınırlı olmaksızın yayma; süresiz olarak her türlü mecrada umuma iletme (dijital ortam dâhil), yabancı yayın kuruluşlarına, yurt içindeki kuruluşlarına gönderme hakkına sahiptir.

• Yarışmaya katılan kişiler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında eserlerinin, fotoğraflarının ve kimlik bilgilerinin (isim-soyisim-titr) dijital ve basılı medyada kullanılması hususunda izin vermektedir.

• Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına sonuçlar ilan edildikten sonra gönderilecektir. Ödül töreni yapılması durumunda törenin yapılacağı tarih, saat ve yer açıklanarak yarışmacılara bildirilecektir. Ödül törenine katılım esastır. Ödüle layık bulunan eser sahiplerinin yol masrafları KADEM tarafından karşılanacaktır. Bunun dışındaki tüm konaklama ve yeme-içme giderleri yarışmacıların kendilerine aittir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve KADEM’in istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç bildirim tarihinden itibaren 1(bir) yılın sonunda zamanaşımına uğrar. Zamanaşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz. Bu durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.

• Eserini gönderen her yarışmacı bu şartnameyi okumuş ve şartnamede yer alan şartların tümünü kabul etmiş sayılır.

• Yarışmayı düzenleyen KADEM yarışma şartlarında değişiklik, ekleme/çıkarma ve iptal etme hakkını saklı tutar. Bu konuda katılımcıların itiraz etme hakkı bulunmamaktadır.

• Tüm yarışmacılar, yarışma koşullarını ve Seçici Kurul kararlarını kabul etmiş sayılır.

• Yarışma koşullarına uymayan adayların başvuruları kabul edilmez. Kabul edilmiş ve ödül kazanmış olsa dahi ödülü verilmez.

Yarışma Takvimi
Başlangıç Tarihi: 17 Nisan 2024
Son Katılım Tarihi: 25 Mayıs 2024 (Yarışma Başvuruları 23 Haziran 2024 Tarihine Kadar Uzatıldı)
Sonuçların Açıklanma Tarihi: 12 Temmuz 2024

Yarışmaya Başvuru Yapmak İçin Tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.