BursBurs BaşvurularıAçık LiseAçık OrtaokulMESEMEdebiyat YarışmalarıÖykü YarışmasıÜniversite BursuUstalık BelgesiUsta Öğretici

Konya Belediyesi İslam Sanatları Yarışması

Konya Belediyesi İslam Sanatları Yarışması

Konya Belediyesi İslam Sanatları Yarışması

Konya Belediyesi İslam Sanatları Yarışması Uluslararası Olarak 4 Dalda Düzenleniyor. 5. Düzenlenen Yarışmaya Başvurular Elden Yada Posta Yolu İle Yapılabilecek. Yarışmada Her Bir Kategori İçin Toplam 560 Bin Türk Lirası Ödül Dağıtılacak.

Yarışma Dalları
Hat
Tezhip
Minyatür
Çini

Düzenleyen Kurum: Konya Büyükşehir Belediyesi
Yarışma Kapsamı: Dünya Geneli
Yarışmanın Türü: Sanat Yarışmaları
Kimler Başvuru Yapabilir: Herkes Katılabilir
Başvuru Nasıl Yapılır: Elden Yada Posta Yolu İle Yapılacak

Konya Büyükşehir Belediyesi V. Uluslararası “ Dârülmülk “ İslâm Sanatları Yarışması

Yarışma Ödülleri

Hat Dalı Ödülleri
Birincilik Ödülü 150.000 Türk Lirası
İkincilik Ödülü 110.000 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 75.000 Türk Lirası
Takdir Ödülü 45.000 Türk Lirası
Takdir Ödülü 45.000 Türk Lirası
Takdir Ödülü 45.000 Türk Lirası
Takdir Ödülü 45.000 Türk Lirası
Takdir Ödülü 45.000 Türk Lirası

Tezhip Dalı Ödülleri
Birincilik Ödülü 150.000 Türk Lirası
İkincilik Ödülü 110.000 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 75.000 Türk Lirası
Takdir Ödülü 45.000 Türk Lirası
Takdir Ödülü 45.000 Türk Lirası
Takdir Ödülü 45.000 Türk Lirası
Takdir Ödülü 45.000 Türk Lirası
Takdir Ödülü 45.000 Türk Lirası

Minyatür Dalı Ödülleri
Birincilik Ödülü 150.000 Türk Lirası
İkincilik Ödülü 110.000 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 75.000 Türk Lirası
Takdir Ödülü 45.000 Türk Lirası
Takdir Ödülü 45.000 Türk Lirası
Takdir Ödülü 45.000 Türk Lirası
Takdir Ödülü 45.000 Türk Lirası
Takdir Ödülü 45.000 Türk Lirası

Çini Dalı Ödülleri
Birincilik Ödülü 150.000 Türk Lirası
İkincilik Ödülü 110.000 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 75.000 Türk Lirası
Takdir Ödülü 45.000 Türk Lirası
Takdir Ödülü 45.000 Türk Lirası
Takdir Ödülü 45.000 Türk Lirası
Takdir Ödülü 45.000 Türk Lirası
Takdir Ödülü 45.000 Türk Lirası

Amacı
Kadim bir medeniyet beşiği olan Konya’nın 2016 İslâm Dünyası Turizm Başkenti olması sebebiyle başta kültür ve turizm alanında olmak üzere Konya’da, önceki yıllara nazaran çok daha fazla uluslararası faaliyet gerçekleştirildi. Bu kapsamda başlatılan sanat faaliyetlerinden biri de Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen “Uluslararası İslâm Sanatları Yarışması” oldu. Yarışmaya, gerek Türkiye’den gerekse diğer ülkelerden çok sayıda yarışmacı oldukça nitelikli eserlerle iştirak etti. Yoğun katılımlı bir ödül töreninin ardından, ödül alan eserler Hz. Mevlâna’nın 743. Vuslat Yıldönümü Etkinlikleri kapsamında Mevlâna Kültür Merkezi’nde sergilendi ve sanat camiası tarafından büyük bir ilgi gördü. Yarışmaya gösterilen teveccüh sebebiyle her iki yılda bir yarışma düzenlenmesi kararlaştırılarak 2018, 2020 ve 2022 yıllarında da bu yarışma tekrarlanarak bir gelenek halini aldı.

Tarih boyunca İslâm kültürünün ve sanatının en önemli başkentlerinden biri olma misyonunu daima muhafaza etmiş olup günümüzde de hat, tezhip, minyatür, çini gibi sanat dallarının en üst seviyede icra edildiği bir merkez olan Konya’da sanat dallarının aslına uygun bir şekilde tatbik edilmeye devam etmesi ve bu sanat dallarında eser verebilen bütün sanatkârların teşvik edilmesi hedeflenmiştir. Hat, tezhip, minyatür ve çini gibi başlıca İslâm sanatlarının uluslararası mecrada daha iyi tanınmasına katkıda bulunmak da yarışmanın gayelerindendir.

Genel Katılım Şartları

1. İlân edilen dallarda eser verebilecek herkes, Türkiye’den veya diğer ülkelerden yarışmaya katılabilir.

2. Bir yarışmacı, yarışmaya sadece bir eserle katılabilir.

3. Yarışmaya katılacak eserler özgün ve orijinal olmalıdır. Daha önce sergilenmiş veya ödül almış olan eserler ve başka bir eser ile büyük ölçüde tasarım benzerliği olan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Dereceye giren veya takdir ödülü alan eserlerin mülkiyeti, basım, yayın vs. her türlü hakları, ödül almasa da yarışmaya katılan bütün eserlerin basım ve yayın hakları yarışmayı düzenleyen kuruma ait olacaktır.

5. Ödül alan eserlerden başka, sergilemeye lâyık görülen çalışmalar da sergilenecektir.

6. Jürinin, eserleri hiçbir dereceye lâyık görmeme hakkı mahfuzdur.

7. Eserlerin son teslim tarihinden önce ve hasarsız olarak teslim edilmesinden katılımcılar sorumludur.

8. Eserlerde sanatçı ismi, mahlası veya imzası kesinlikle bulunmamalıdır.

9. Eserle birlikte, katılım formu ayrı bir zarf içinde teslim edilmelidir.

10. Eserler çerçevesiz olarak teslim edilmelidir.

11. Eserleri elden veya posta/kargo yoluyla teslim etmek mümkündür.

12. Eserler en geç 20 Eylül 2024 Cuma günü mesai sonuna kadar teslimat adresine ulaşmış olmalıdır.

13. Şartnamede belirtilen hususlara uymayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

14. Yarışmacıların, aldığı ödülden vazgeçme ve eserini geri isteme gibi talepleri dikkate alınmayacaktır.

15. Yarışmaya katılanlar, şartnamede belirtilen hususları kabul etmiş sayılır.

16. Fikri ve Sınai mülkiyet haklarını ihlal eden tasarımlar diskalifiye edilecektir. Üçüncü kişilerin bütün yasal girişimlerinin sorumluluğu yarışmacıya aittir. Sunulan proje ile fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlal edildiği yarışma sonuçlandıktan sonra anlaşılsa dahi ödül geri alınır.

17. Yarışma sonuçlandıktan sonra, ödül alan yarışmacıların da katılacağı bir ödül töreni düzenlenecektir. Bu törenin tarihi daha sonra ilan edilecektir.

18. Ödüle layık görülemeyen eserler, Konya’da ikamet eden sanatçılara bizzat veya vekâlet ile sergi sonunda elden teslim edilecektir. Konya dışındaki katılımcılara, ödemeli olarak posta/kargo yoluyla gönderilecektir. Gönderilecek eserlerin postada veya kargoda hasar görmemesi için gereken özen gösterilecek; buna rağmen herhangi bir hasar veya kaybolma söz konusu olursa yarışmayı düzenleyen kurum sorumlu olmayacaktır.

19. Posta/kargo yolu ile gönderilecek eserlerin gümrüklerde sıkıntı yaşamaması için gönderim belgeleri aşağıda yazılı mail adresine mutlaka gönderilecektir. Ayrıca katılım formu iki nüsha olarak çıkarılıp imzalanıp bir tanesi eser ile birlikte gönderilmesi veya teslim edilmesi gerekmektedir.

20. Yarışmaya katılım ve diğer soru, görüş ve düşüncelerin paylaşımı aşağıda yazılı mail aracılığı ile gerçekleştirilecektir.

Özel Şartlar

Hat Kategorisi
• Katılımcılar yukarıda verilen ibareyi celi sülüs veya celi ta’lik olarak yazabilirler. Eserde yalnız bir yazı çeşidi kullanılmalıdır. Her katılımcı tek bir eserle yarışmaya iştirak edebilir.

• Mürekkep: Klasik evsafta, kaliteli mürekkep kullanılmalıdır. Eserde siyah veya farklı renkte mürekkep kullanılabilir.

• Kâğıt: Açık renkli, aharlı klasik kâğıt kullanılmalıdır.

• Kalem kalınlığı: Celi sülüs kaleminin ucu 6 mm’den az olmayacaktır. Celî ta’lik kaleminin ucu ise en az 8 mm kalınlıkta olmalıdır. Bununla beraber tasarım icabı farklı kalem kalınlıkları kullanılabilir.

• Kâğıt ebatı: Kâğıt 50 x 70 cm olmalıdır. Dikey ya da yatay olarak kullanılabilir. Daire veya kare formu kullanılacaksa 60 x 60 cm olmalıdır.

• Tasarım şekli serbesttir. ,klasik veya muhtelif formlarda istif yapılabilir. Okunaklı olması tercih edilir.

• İmlâ bakımından, bu şartnamede verilmiş olan imlâ şekli esas alınmalıdır. Verilen imlâdan farklı bir imlâ tercih edilmemelidir. Harf noktası eksikliği/fazlalığı, harekeleme hatası vb. kusurların olmamasına dikkat edilmelidir. Harfler, klasik terkip usullerine uygun olarak birleştirilmeli; alttan takma şeklinde, nizamî olmayan, zorlama terkiplerden mümkün mertebe uzak durulmalıdır.

• Baş kısma Besmele, son kısma “sadekallahulazîm” ibareleri eklenebilir. Tercih yarışmacıya âittir.

• Yazı alanının kenarlarında uygun ölçüde boşluk bırakılmalıdır.

• Kâğıtlar murakkaya yapıştırılmadan ve kırılmadan teslim edilmelidir.

Tezhip
Konu: Zahriye sayfası
Kağıt ebadı: 60×60 cm ile 50×70 cm arasında olabilir.
Malzeme ve Teknik: Klasik tezhip malzemeleri ve teknikleri kullanılmalıdır.
Şekil: Serbest
1. Murakkaya yapıştırılmış uygun evsafta kâğıt üzerine klasik tarzda tezhip yapılmalıdır.
2. Düzgün durmayan, bükülmüş, deforme olmuş murakka ile teslim edilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
3. Tezhip içerisinde hat veya minyatür kullanılmayacaktır.

Minyatür
Konu: Hz. Mevlâna Celâleddin Rûmî’nin Mesnevî’sinden Bir Hikâye
Ebad: 40 x 60 cm
1. Murakkaya yapıştırılmış uygun evsafta kâğıt üzerine yapılmalıdır. Düzgün durmayan, bükülmüş, deforme olmuş murakka ile teslim edilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
2. Minyatür alanı, kâğıt ebadının yaklaşık % 70’ini doldurmalıdır.
3. Klasik minyatür tekniğiyle özgün tasarım olmalıdır.
4. Altın, gümüş ve su bazlı boyalar kullanılmalıdır.
5. Mesnevî’de anlatılan hikâyelerden herhangi bir sahne tasvir edilebilir.
6. Hürde ta’lik, nesih, hatt-ı icaze gibi hat çeşitleriyle yazılmış bazı beyitlere de minyatürde az miktarda yer verilebilir. Ancak yazıya yer verilecekse bir hattata yazdırılması gerekir.
7. Eserde anlatılmak istenen hikâye, Hz. Mevlâna Celâleddin Rûmî’nin Mesnevî’sinde hangi beyitlerde geçtiği beyit numarasıyla birlikte word programında yazılarak çıktı alınmış vaziyette, eserle birlikte teslim edilmelidir. Bu doküman üzerinde sanatçının adı, soyadı vs. bulunmamalıdır.

Çini Sanatı
1. Türk-İslâm çini sanatının klasik teknikleriyle uygulanmış özgün eserler kabul edilecektir.
2. Eserler Türk çini sanatının bilinen klasik tekniklerinin yanı sıra, renkli sır, sgrafito (kazıma), mozaik vb. tekniklerle üretilmiş olabileceği gibi üç boyutlu objeler halinde de hazırlanabilir.
3. Eserlerin en uzun kenarı, genişliği veya yüksekliği 100 cm’yi geçmemelidir.
4. Konu serbesttir.
5. Eserler tamamlanmış ve sergilemeye hazır olarak, gerekiyorsa çerçevelenerek teslim edilmelidir.

Yarışma Sekreteryası
E-Mail: islamsanatlari@konya.bel.tr
Adres: Konya Büyükşehir Belediyesi
Mevlana Kültür Merkezi
Çimenlik Mahallesi, Aslanlı Kışla Caddesi No:8
Karatay Konya Türkiye

Yarışma Takvimi
Eserlerin Son Teslim Tarihi: 20 Eylül 2024
Jüri Toplantısı: Ekim 2024
Sonuçların İlanı: Ekim 2024
Ödül Töreni: Aralık 2024
Sergi: Aralık 2024

Yarışma Şartnameleri İçin Tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.