BursBurs BaşvurularıAçık LiseAçık OrtaokulMESEMEdebiyat YarışmalarıÖykü YarışmasıÜniversite BursuUstalık BelgesiUsta Öğretici

İnönü’den Sakarya’ya Milli Mücadele Rotası Logo Tasarım Yarışması

İnönü’den Sakarya’ya Milli Mücadele Rotası Logo Tasarım Yarışması

İnönü’den Sakarya’ya Milli Mücadele Rotası Logo Tasarım Yarışması

Anadolu Üniversitesi İnönü’den Sakarya’ya Milli Mücadele Rotası Logo Tasarım Yarışması Düzenliyor. Ödüllü Yarışmaya Başvurular E-Posta Yolu İle Yapılacak.

Yarışmanın Adı
İnönü’den Sakarya’ya Millî Mücadele Rotası Logo Tasarımı Yarışması

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 5.000 Türk Lirası
İkincilik Ödülü 3.000 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 2.000 Türk Lirası

Yarışmanın Konusu ve Amacı
İnönü’den Sakarya’ya Millî Mücadele Rotası Logo Tasarımı Yarışması Anadolu Üniversitesi, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semra Günay yürütücülüğünde gerçekleştirilen “İnönü’den Sakarya’ya Millî Mücadele Rotasının Oluşturulması ve Etkilerinin İzlenmesi” adlı TÜBİTAK 3005 projesi kapsamında; projenin hedef kitle tarafından benimsenmesi ve projenin tanınırlığını arttırması amacıyla düzenlenmektedir. Lise öğrencileri tarafından hazırlanacak logo, projeyi temsilen 2024 Kasım ayına kadar düzenlenecek her türlü etkinlik, duyuru, basılı materyal ve dijital ortamlarda kullanılacaktır.

Proje amacı ve kapsamı
TÜBİTAK 3005 Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destek Programı tarafından desteklenen ve Anadolu Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirilen bu proje, hüzün turizminin bir çeşidi olan savaş alanları turizmiyle alakalıdır. Türkiye Devleti’nin kurtuluş ve kuruluşuna giden süreçte 1921 ve 1922 yıllarında yaşanan askeri gelişmeler önemli rol oynamıştır. Bu çerçevede Birinci İnönü Muharebesi, İkinci İnönü Muharebesi, Kütahya-Eskişehir Muharebeleri ve Sakarya Meydan Muharebesi önemli kırılma noktalarıdır. Büyük Taarruz ise Millî Mücadele’nin Yunanlara ve destekçisi İtilaf Devletlerine vurulan son darbedir. Günümüzde Ankara (Polatlı), Eskişehir, Bilecik, Kütahya ve Afyon il sınırları içerisinde gerçekleşmesi, savaşların ortak bir noktası olarak görülebilir. Projede tarih, edebiyat ve coğrafya alanlarından yararlanılarak savaş alanları rotaları belirlenmiştir. Bu rotalar profesyonel turist rehberleriyle birlikte gezilecek olup, geziler esnasında zenginleştirilmiş anlatı örnekleri katılımcılara aktarılacaktır. Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan turlara lise ve üniversite öğrencileri katılabilirler. Lise öğrencilerinden 50, üniversite öğrencilerinden 50 katılımcı kabul edilecektir. Turlara katılım için başvurular ilerleyen tarihlerde projenin resmi web sitesinden alınacaktır.

Katılım koşulları
1. Yarışmaya Eskişehir’deki vakıf ve devlet liselerinde öğrenim gören öğrenciler katılabilir.

2. Her katılımcı en fazla üç adet tasarımla yarışmaya katılabilir.

3. Seçici kurul (proje paydaşları) ve seçici kurulun birinci derece yakınları bu yarışmaya katılamaz.

Teknik koşullar
1. Seçilen logo projeyi temsilen her türlü basılı materyal ve dijital ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kâğıt, faks, pankart ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılacaktır. Logo tasarımının renkli ve siyah beyaz kullanıma uygun olarak, büyütülüp küçültüldüğünde görselliğinin bozulmayacağı, çok küçük ölçülerde ayrıntıların kaybolmayacağı, çok büyük ölçülerde dağınık görünmeyeceği bir biçimde ve her çeşit baskı ve kesim tekniği ile sorunsuz kullanılabilir şekilde hazırlanması gerekmektedir.

2. Logo Tasarımlarının A4 boyut üzerinde uzun kenarı 15 cm’i geçmeyecek biçimde renkli olarak üstte, ayrıca aynı A4’de aşağıda tek satır halinde ve uzun kenarı 2 cm’ye küçültülmüş olarak 1 adet renkli örneği, 1 adet siyah-beyaz pozitif örneği ve 1 adet siyah-beyaz negatif örneği ile birlikte e posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.

3. Katılımcıların e-devletten öğrenim belgesini tasarımlarla birlikte göndermesi gerekmektedir.

4. Tasarımlar; Adobe Illustrator programında 300 dpi CMYK renk formatında vektörel olarak hazırlanmalı, JPEG ve PDF formatında gönderilmelidir. (PDF yapmadan önce bütün fontlar embed, convert edilmelidir).

5. Yarışmaya sunulan tasarımların özgün olup daha önce başka bir yerde kullanılmamış ya da yayınlanmamış olması, diğer kurum ve kuruluşlarca tasarlanan logoları çağrıştırmaması gerekmektedir. Seçici Kurul tarafından kopya olduğu anlaşılan logolar değerlendirmeye alınmayacaktır. Logo tasarımının kopya olduğunun anlaşılması halinde ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü derhal iade edecektir. Oluşacak her türlü sorunun hukuki yaptırımı ve süreçlerin maddi yaptırımı yarışmacıya ait olup, doğabilecek sorunlardan proje ekibi ve proje paydaşları sorumlu tutulamaz. Seçici Kurul, tasarımları, proje amacına uygunluk, özgünlük ve yaratıcılık unsurları kapsamında değerlendirecektir.

6. Seçici Kurul uygun gördüğü bir tasarımı “İnönü’den Sakarya’ya Millî Mücadele Rotasının Oluşturulması ve Etkilerinin İzlenmesi” adlı projenin logosu olarak belirleyecektir.

Logo tasarımlarının adlandırılması ve gönderilmesi
1. Her tasarıma 6 harf ve/veya rakamdan oluşan bir rumuz yazılacaktır.
2. Katılımcılar, tasarım(lar)ını aşağıdaki katılımcı iletişim bilgileriyle birlikte inonudensakaryayamilliirade@gmail.com e-posta adresine göndermelidir.

Katılımcı iletişim bilgileri
Rumuz: (logo tasarımına verilen rumuzla aynı olacaktır)
Adı Soyadı:
Doğum Tarihi:
Lise Adı:
Açık Adres:
Telefon (Ev/İş):
Telefon (GSM):
E-posta:

1. Logo tasarımının adı sadece rumuzla belirtilecek, rumuz dışında bir adlandırma tespiti halinde o tasarım yarışma dışı bırakılacaktır.

2. Logo tasarımının üzerinde katılımcıya ait isim, imza ya da ayırıcı bir işaret bulunamaz. Bu tip ayrıştırıcı işaret bulunduran tasarımlar yarışma dışı bırakılacaktır.

3. Logo tasarımları, katılımcı iletişim bilgileri ile birlikte 15 Ocak 2024 Cuma saat 23.00’e kadar e-posta yoluyla gönderilecektir. Belirtilen süre içerisinde belirtilen e-posta adresine ulaşmayan tasarımlar yarışmaya dâhil edilmeyecektir.

4. Başvuru ve teknik koşullara uymayan logo tasarımları yarışma dışı bırakılacaktır.

5. Birden fazla tasarımla katılan tasarımcılar, her tasarım için ayrı rumuz kullanmalıdır.

6. Birden fazla tasarımla katılan tasarımcılar, logo tasarımlarını aynı e-posta içinde göndermelidir.

Seçici kurul
1. Seçici Kurul, proje paydaşlarından oluşmaktadır ve seçilen tasarım üzerinde değişiklik isteme hakkına sahiptir. Seçici Kurulun görüşü doğrultusunda, logo tasarımındaki teknik sorunların çözümüne yönelik logo tasarımcısından değişiklikler yapması istenebilir. Bunun için ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz. Katılımcı şartnamedeki bu maddeyi kabul etmiş sayılır.
2. Seçici Kurul ödüle layık tasarım bulunamadığı takdirde hiçbir tasarıma ödül vermeme hakkını saklı tutar.

Kullanım hakkı
Katılımcı, seçilen tasarımın proje kapsamında süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği tasarımın çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için tam lisans/yetki verdiğini kabul eder.
Ödül kazanan tasarım, projeyi temsil edecek her türlü basılı materyal ve dijital ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks, pankart ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılıp çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda, katılımcı ödül dışında herhangi bir telif hakkı talep edemeyecektir.
Tasarımlarını gönderen katılımcılar, bu şartnamenin tüm koşullarını, yarışma şartlarını, Seçici Kurul kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.

Yarışma Takvimi
Son Başvuru tarihi: 15 Ocak 2024, Pazartesi Saat 23.00
Sonuçların Açıklanması: 30 Ocak 2024
Sonuçlar, proje web sayfasında https://millimucadelerotasi.anadolu.edu.tr/ ve https://www.instagram.com/inonudensakaryayamilliirade/ instagram adresinde yayınlanacaktır.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.