BursBurs BaşvurularıAçık LiseAçık OrtaokulMESEMEdebiyat YarışmalarıÖykü YarışmasıÜniversite BursuUstalık BelgesiUsta Öğretici

Yalova İl Milli Eğitim Dilimizin Zenginlikleri Projesi Yarışmaları

Yalova İl Milli Eğitim Dilimizin Zenginlikleri Projesi Yarışmaları

Yalova İl Milli Eğitim Dilimizin Zenginlikleri Projesi Yarışmaları

Yalova İl Milli Eğitim Dilimizin Zenginlikleri Projesi Yarışmaları Liseler Arası Deneme Yarışması İle İlkokul Ve Ortaokul Öğrencileri Arası Dede Korkut Okumaları Yarışması Başvurusu Başladı.

Dilimizin Zenginlikleri Projesi Liseler Arası Deneme Yazma Yarışması

Yarışmanın Amacı, Konusu

Amaç
Deneme yazma yarışmasında, dünyanın en kadim ve zengin dillerinden biri olarak kabul edilen Türkçenin öğrenciler arasında doğru ve etkili bir şekilde kullanımını yaygınlaştırmak, öğrencilerin Türkçeyi doğru kullanmalarını sağlamak ve öğrencilerin yazılı anlatım yoluyla ifade yeteneklerini geliştirmek ve öğrencilerin başarılı örneklerini ödüllendirerek teşvik etmek amaçlanmıştır.

Konu
Deneme Yazma Yarışması’nda lise öğrencilerinden ”Dilimizin Zenginlikleri Projesi’ kapsamında Divan-ü Lügat ’it Türk hakkında özgün deneme yazmaları beklenmektedir.

Hedef Kitle
Yarışmanın hedef kitlesi Yalova genelindeki tüm resmi ve özel liselerde eğitim gören öğrencilerdir.

Yarışma Şartları
1. Yarışmaya Yalova genelindeki tüm resmi ve özel liselerde eğitim gören öğrenciler katılabilecektir.

2. Her yazar ancak bir ( 1 ) eserle yarışmaya katılabilir.

3. Denemelerde konu,
• DivanuLügat’it Türk,
• DivanuLügat’it Türk ve Kaşgarlı Mahmut,
• Türkçenin Zenginlikleri,
• Eski Türk coğrafyası toplulukları
• Türk kültürü konu başlıklarından biri olacaktır.

4. Eserler bilgisayar ortamında A4 dosya kâğıdı boyutunda Word formatında 12 punto Times New Roman yazı karakteri kullanılarak 1,5 satır aralığı ile yazılacaktır.

5. Deneme türünde yazılacak eserler 2000 kelime ile sınırlandırılacaktır.

6. Eserlerin yazımında Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu esas alınacaktır.

7. Eser teslimi, genel kurallarda da belirtildiği gibi Okul ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılacak olup, bireysel başvurular kabul edilmeyecektir.

8. Eser, İlçe okulları İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü üzerinden İl Millî Eğitim Müdürlüğü’ne, Merkezdeki okullar ise direkt İl Millî Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.

9. Yarışmanın son başvuru tarihine kadar eserlerin (hem fiziki ve hem de resmi yazıyla) teslim edilmesi gerekir.

10. Gecikmeler veya aksamalar dikkate alınmayacak, eserin İl Millî Eğitim Müdürlüğü’ne teslim tarihi baz alınacaktır.

11. Gönderim aşamasındaki gecikmeler veya aksamalar dikkate alınmayacak olup, eserin İl Millî Eğitim Müdürlüğü’ne teslim tarihi baz alınacaktır.

12. Yarışmaya katılacak eserlerin daha önce başka bir yerde yayımlanmamış; başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmemiş olması gerekmektedir.

13. Yarışmaya gönderilecek eserlerin üzerine öğrenci veya okuluyla ilgili kişisel bilgiler yazılamaz.

14. Yarışmaya katılacak öğrencinin ve okulun iletişim bilgilerini içeren bilgiler ekte yer alan “Ek-Yarışma Başvuru Formuna” yazılacaktır.

15. Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmiş olduğu tespit edilen eserler iptal edilecek ve eser sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.

16. Belirtilen şartları taşımayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Eserlerin Değerlendirilmesi
1. Yarışmaya katılmak isteyen öğrencilerin eserleri, yarışma takviminde belirlenen başvuru tarihleri arasında okul müdürlüklerince teslim alınacaktır.
Yarışmaya başvuruda bulunan öğrencilere ait eserler, Okul Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecektir.
Okul Değerlendirme Kurulunca yapılan değerlendirme sonucunda birinci seçilen eser; ekleri ile birlikte okul yönetimleri tarafından İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir.

2. Yarışmaya katılan eserler; ilçelerde İlçe Yürütme Komisyonu tarafından değerlendirilecektir. İlçe Değerlendirme Kurulu; ilçelerindeki okullardan gelen eserleri değerlendirerek birinci seçilen eseri ekleri ile birlikte il millî eğitim müdürlüğüne gönderecektir.

3. İl Yürütme Komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda il birincisi eser belirlenecektir.

Eserlerin Ödüllendirilmesi
1. İlçelerde dereceye giren ilk 3 öğrencinin ödülü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından verilecektir.
2. İl Yürütme Komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda il birincisi olan öğrencinin ödülü İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından verilecektir.

Yarışma Takvimi
Tanıtım ve Duyuru: 02.01.2024
Eserlerin seçilmesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Teslim Tarihi: 16.01.2024
İlçe birincilerinin seçilmesi: 17.01.2024
İlçeden seçilen sözlüğün İl Mili Eğitim Müdürlüğüne Teslimi: 19.01.2024
İl birincisinin seçilmesi: 23.01.2024

Dilimizin Zenginlikleri Projesi İlkokul Ve Ortaokullar Arası Dede Korkut Okumaları Hikâye Yazma Yarışması

Yarışmanın Amacı, Konusu

Amaç
Hikâye yazma yarışmasında, öğrencilerin Türkçeyi doğru kullanmalarını sağlamak ve öğrencilerin yazılı anlatım yoluyla ifade yeteneklerini geliştirmek amaçlanmaktadır.

Konu
Hikâye Yazma Yarışması’nda ilkokul ve ortaokul öğrencilerinden ”Dilimizin Zenginlikleri Projesi’ kapsamında okudukları Dede Korkut Hikâyeleri tarzında hikaye yazmaları beklenmektedir.

Hedef Kitle
Yarışmanın hedef kitlesi Yalova genelindeki resmi ve özel tüm ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında eğitim gören öğrencilerdir.

Yarışma Şartları
1. Yarışmaya ilimiz genelindeki resmi ve özel tüm ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında eğitim gören tüm öğrenciler katılabilecektir.

2. Her yazar sadece bir ( 1 ) eserle yarışmaya katılabilir. Birden fazla kişi tarafından ortaklaşa yazılmış hikâyeler yarışmaya kabul edilmez.

3. Eserlerin Dede Korkut Hikâyeleri tarzında yazılması beklenmektedir.

4. Eserler gerçek bir olaydan esinlenerek yazılabileceği gibi hayal ürünü de olabilir.

5. Eserler bilgisayar ortamında A4 dosya kâğıdı boyutunda Word formatında 12 punto Times New Roman yazı karakteri kullanılarak 1,5 satır aralığı ile yazılacaktır.

6. Eserler en az 2 sayfa, en fazla 6 sayfa olmalıdır.

7. Yarışmaya katılacak eserlerin daha önce başka bir yerde yayımlanmamış; başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmemiş olması gerekmektedir

8. Her ilçe kendi okulları arasında yarışmayı düzenleyecek, okul komisyonları okul birincilerini seçerek ilçe yarışmasına göndereceklerdir. İlçelerde, ilçe komisyonu ilçe birincilerini seçerek, ilçe birincilerini il yarışmasına göndereceklerdir. İl yarışmasında dereceye giren eserler ödüllendirilecektir.

9. Eser teslimi, genel kurallarda da belirtildiği gibi Okul ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılacak olup, bireysel başvurular kabul edilmeyecektir.

10. Eser, İlçe okulları İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü üzerinden İl Millî Eğitim Müdürlüğü’ne, Merkezdeki okullar ise direkt İl Millî Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.

11. Yarışmanın son başvuru tarihine kadar eserlerin (hem fiziki ve hem de resmi yazıyla) teslim edilmesi gerekir.

12. Gecikmeler veya aksamalar dikkate alınmayacak, eserin İl Millî Eğitim Müdürlüğü’ne teslim tarihi baz alınacaktır.

13. Gönderim aşamasındaki gecikmeler veya aksamalar dikkate alınmayacak olup, eserin İl Millî Eğitim Müdürlüğü’ne teslim tarihi baz alınacaktır.

14. Yarışmaya gönderilecek hikâyelerin üzerine öğrenci veya okuluyla ilgili kişisel bilgiler yazılamaz.

15. Yarışmaya katılacak öğrencinin ve okulun iletişim bilgilerini içeren bilgiler ekte yer alan “Ek: Yarışma Başvuru Formuna” yazılacaktır.

16. Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmiş olduğu tespit edilen eserler iptal edilecek ve eser sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.

17. Belirtilen şartları taşımayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Eserlerin Değerlendirilmesi
1. İlkokul ve Ortaokul kategorileri ayrı ayrı değerlendirilecektir.

2. Yarışmaya katılan eserler; ilçelerde İlçe Yürütme Komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

3. İl Yürütme Komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda il birincisi eser belirlenecektir.

Eserlerin Ödüllendirilmesi
1. İlçelerde dereceye giren ilk 3 öğrencinin ödülü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından verilecektir.
2. İl Yürütme Komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda il birincisi olan öğrencinin ödülü İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından verilecektir.

Yarışma Takvimi
Tanıtım ve Duyuru: 02.01.2024
Eserlerin seçilmesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Teslim Tarihi: 16.01.2024
İlçe birincilerinin seçilmesi: 17.01.2024
İlçeden seçilen sözlüğün İl Mili Eğitim Müdürlüğüne Teslimi: 19.01.2024
İl birincisinin seçilmesi: 23.01.2024

Detaylar İçin Tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.