BursBurs BaşvurularıAçık LiseAçık OrtaokulMESEMEdebiyat YarışmalarıÖykü YarışmasıÜniversite BursuUstalık BelgesiUsta Öğretici

Vefatının 100 Yılında Ziya Gökalp Konulu Kısa Film Yarışması

Vefatının 100 Yılında Ziya Gökalp Konulu Kısa Film Yarışması

Vefatının 100 Yılında Ziya Gökalp Konulu Kısa Film Yarışması

Vefatının 100 Yılında Ziya Gökalp Konulu Kısa Film Yarışması Yeni Ufuk Dergisi Tarafından Düzenlenmektedir. Yarışmaya Başvurular Online Olarak Alınacak. Ödüllü Yarışmaya Yurtiçi Ve Yurtdışından 18 Yaşının Tamamlamış Herkes Katılabilecek.

Vefatının 100. Yılında Ziya Gökalp Konulu Kısa Film Yarışması

Düzenleyen Kurum: Yeni Ufuk Dergisi
Yarışma Kapsamı: Yurt İçi Ve Yurt Dışı
Yarışmanın Türü: Kısa Film Yarışması
Kimler Başvuru Yapabilir: 18 Yaşını Doldurmuş Herkes Katılabilecek
Başvuru Nasıl Yapılır: Online Olarak Yapılacak

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 70.000 Türk Lirası + Birincilik Plaketi
İkincilik Ödülü 40.000 Türk Lirası + İkincilik Plaketi
Üçüncülük Ödülü 20.000 Türk Lirası + Üçüncülük Plaketi

Ziya Gökalp Konulu Kısa Film Yarışması yakın dönem Türk düşünce hayatının en önemli insanı olan Ziya Gökalp’ın vefatının 100. yılında yeniden gündeme taşınması, fikirlerinin ve mücadelesinin tekrar hatırlatılması amacını taşımaktadır. Ziya Gökalp, badireli geçen 48 yıllık kısa ömrüne pek çok eser sığdırmış çok yönlü bir münevverdir. Bu sebeple çekilecek filmler onun hayatından ve fikirlerinden hareketle çekilmelidir. Filmlerde Gökalp’ın fikri ve edebi kişiliği, şahsiyeti, ilmi çalışmaları, mücadele hayatı ve eserlerinden bir ya da birkaçı konu edinilebilir. Bunlardan hangisi olursa olsun filmler mutlaka Ziya Gökalp’ı konu almalı ya da Gökalp’ın fikirleriyle ilgili olmalıdır.

Yarışmaya Başvuru Koşuluları

1) Yarışmaya katılacak filmlerin konusunun Ziya Gökalp’ın hayatı, eserleri ya da fikirleri ile ilgisi bulunmalıdır.

2) Yarışmaya yaş ve tahsil sınırlaması olmaksızın şartname yükümlülüklerini yerine getiren yurt içi ya da yurt dışından herkes katılabilir.

3) Kısa filmler kurmaca, belgesel veya animasyon türünde olabilir.

4) Başka yarışmalara veya festivale katılmış olmak, ödül almak veya gösterime dahil olmak; bu yarışmaya katılmaya engel teşkil etmez.

5) Katılımcılar başvurularını, bireysel veya ekip adına yapabilir. Başvurunun ekip adına yapılması durumunda, ilgili şartnamedeki ve başvurudaki koşulların temin edilmesinden “Ekip Sözcüsü” sorumludur.

6) Katılımcının başvurunun yapıldığı tarihte 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.

7) Adaylar yarışmaya birden fazla eser ile başvurabilir ancak birden fazla ödül alamaz. Bu durumda her bir başvuru için ayrı başvuru formu doldurulmalıdır.

8) Yarışmaya katılacak filmlerin süresi en az 3, en fazla 26 dakika olmalıdır.

9) Katılımcılar; filmlerini Türkçeden başka bir dilde çektiler ise filmlerine Türkçe altyazı eklemekle yükümlüdür.

10) Yarışmaya katılacak filmler, tercih edilen herhangi bir formatta üretilebilir. Filmler fotoğraf makinesi, cep telefonu, video kamera vb. olanaklardan yararlanılarak çekilebilir.

11) Eser sahibi filmin telif hakları konusunda her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. Yarışmaya gönderilecek kısa filmlerdeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımlarından doğacak her türlü telif hakları ile ilgili konular, eser sahibinin sorumluluğundadır. Yeni Ufuk Dergisi bu durumdan hukuken sorumlu tutulamaz. Eser sahibi, eser vasıtasıyla üçüncü kişilerin telif haklarını ihlal edecek olursa, Yeni Ufuk Dergisi’nin uğrayacağı her türlü doğrudan ve dolaylı zararları tazminle mükelleftir.

12) Eserde yer alan oyunculardan ve oyuncular haricinde eserde kimliklerini ortaya çıkaran veya ortaya çıkarabilecek görüntüleri, sesleri vb. her türlü bilgileri yer alan kişilerden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer düzenlemeler gereğince açık rızalarının alınmasına ilişkin her türlü yükümlülük yapımcı ve yönetmene (eser sahibine) aittir. Eser sahibi, yarışma komitesi tarafından talep edilmesi halinde, bu madde kapsamına ilgili kişilerin bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan açık rızalarının alındığını gösterir kayıtları Yeni Ufuk Dergisi yarışma komitesi ile derhal paylaşacaktır.

13) Yarışmaya başvurular çevrimiçi olarak yapılacaktır. Elden şahsen veya posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecektir.

Başvuru Süreci

1) Katılımcılar, işbu şartnameyi ve başvuru formunu https://ziyagokalpyili.com.tr/ internet sitesi üzerinden doldurup onaylamalı, filmler www.vimeo.com web adresine yüklenerek, vimeo linki ve izleme şifresi (varsa) ile (Çevrimiçi başvuru formunda yer alacak şekilde) tarafımıza gönderilmelidir.

2) Kurmaca, animasyon ya da belgesel filmler, gösterime uygun, .avi, .mpeg2 veya .mpeg4, h264, mov formatında, 1920×1080 (HD) çözünürlükte olmalı; filmler sinopsisi ile birlikte www.vimeo.com’a yüklenmelidir.

3) Yarışma komitesi uygun gördüğü takdirde ilgili filmin kopyasını çeşitli formatlarda talep etme hakkına sahiptir. Teknik sorunlar içeren (Yanlış kayıt, orantısal problemler, seste patlama veya bozukluklar vb.) filmler yarışma dışı bırakılır.

4) Başvuru yapacak olan kişiler, başvuru formundaki tüm alanları eksiksiz doldurarak en geç 16.08.2024 tarihinde saat 23:59’a kadar başvurularını tamamlamak zorundadır.

5) Başvuru sonrası yarışmanın iletişim sorumlusu telefonla aranarak başvurunun eksiksiz bir şekilde tarafımıza ulaşıp ulaşmadığı kontrol edilmelidir. Başvuru sürecinde meydana gelen veya gelebilecek olası bir hasar ve/veya gecikmeden dolayı, son başvuru tarihinden sonra tarafımıza ulaşan kısa filmler için, katılımcı / eser sahibi herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

6) Yarışma ve başvuru süreçlerine ilişkin her türlü iletişimin yürütüleceği telefon numarası ve e-posta adresi bu maddede belirtildiği gibidir: iletisim@ziyagokalpyili.com.tr +90 505 554 1099

Katılımcının Yükümlülükleri Ve Sorumlulukları

1) Katılımcılar vimeo’ya yükledikleri filmlerin linkinin çalıştığını e-posta yoluyla ya da telefonla arayarak teyit ettirmelidir. Çalışmayan linklerden yarışma komitesi sorumlu tutulamaz ve bu filmler yarışma dışı kalır.

2) Katılımcılar, https://ziyagokalpyili.com.tr/ internet sitesi üzerinden imzalayıp onayladığı belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu taahhüt eder. Belirtilen bilgiler nedeniyle doğacak hukuki sorumluluk, imza sahiplerine aittir. Bilgilerde yanlış ve/veya eksik bilgi tespit edildiği takdirde, kişi ödül almış dahi olsa, ödül iptal edilerek geri tahsil edilir.

3) Kısa filmlerin içeriğinde doğrudan-açıkça şiddetin gösterilmesi, şiddete aracılık etmesi, şiddet propagandası yapılması doğrudan diskalifiye sebebidir.

4) Katılımcı yarışmaya katılmak için kendisinden istenen bilgileri doğru olarak ibraz etmekle ve Başvuru Formu’nu eksiksiz olarak doldurmakla yükümlüdür. Başvuru Formu’nu dolduranlar, Yarışma Şartnamesini kabul etmiş sayılırlar.

5) Katılımcının hukuken Eser Sahibi olduğu ve FSEK ve diğer içtihatlarda tanımlanan maddi ve manevi haklarını kullanabilme yetkisini haiz olduğu kabul edilir. Aksi bir durumun anlaşılması halinde, başvuran ve ekibi diskalifiye edilir.

6) Katılımcı bu başvuru yaparak sunduğu kendine ve diğer kişilere ait kişisel verileri hukuka uygun olarak paylaşmış olduğunu kabul eder. Aksi durumda doğabilecek hukuki sorumluluk, bilgilerin yanlış ibraz edilmesi sebebiyle ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklar, verilerin korunmasına yönelik diğer yükümlülükler katılımcıyı bağlar.

7) Katılımcının ekip adına başvurmuş olması halinde ödül, ekip sözcüsüne teslim edilecektir.

8) Yarışmaya gönderilecek eser içerisindeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. materyal kullanımları sebebiyle üçüncü kişilerden doğacak her türlü telif hakkı ihlali iddiası katılımcının sorumluluğundadır.

9) Yarışmaya katılacak olan kısa filmlerin herhangi bir siyasi unsur-içerik, siyasi bir ima, argo söylem, hakaret, kişisel verilerin izinsiz aktarımı, cinsellik, çocuğun uygunsuz kullanılması unsurlarını içermesi ve reklam niteliği taşıması yasaktır.

10) Yarışmaya başvuran eserin yönetmeni ve/veya yapımcısı filmin ticari amaç gözetmeksizin, eser sahiplerinin adı belirtilerek Yeni Ufuk Dergisi tarafından yurt içi/yurt dışı etkinliklerde gösterilmesine müsaade eder.

11) Yarışmaya başvuran eser sahipleri filme ilişkin fotoğraf, künye bilgisi, teaser, fragman ve her türlü tanıtım materyalini Yeni Ufuk Dergisi tarafından kullanılabileceğini kabul ve taahhüt eder.

12) İlgili yükümlülükleri sağlamayan filmler, eğer başvuru süresi dolmadan önce tespit edilmişse başvuru sahibinden bu konuda gerekli yükümlülükleri tamamlanması istenir, yoksa yarışmaya kabul edilemeyeceklerine ilişkin uyarı yapılır. Her halükarda son başvuru tarihinden sonra gönderilen ve ilgili koşulları sağlamayan kısa filmler değerlendirmeye alınmaz ve diskalifiye edilir.

İlan
• Yarışmaya başvuran ve değerlendirme sonrası finale kalan filmler Eylül (2024) ayı içerisinde duyurulacaktır. Finalistler içerisinden dereceye giren kısa filmler ise Ekim (2024) ayı içinde yapılacak törende ilan edilecek ve ödüllerini bu törende alacaklardır.

Yarışma Ödülleri

1) Ziya Gökalp Kısa Film Yarışması’na katılan eserler arasından, Jüri tarafından belirlenen toplamda üç esere birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri verilecektir.

2) Yarışmada dereceye giren eserlerin ödüllerinin maddi desteği sponsorluk katkısıyla sağlanacaktır. Seçilen eserlerin alacağı ödüller; Birinci olan esere 70.000 TL para ödülü ve birincilik plaketi, İkinci olan esere 40.000 TL para ödülü ve ikincilik plaketi, Üçüncü olan esere 20.000 TL para ödülü ve üçüncülük plaketi verilecektir.

3) Ödül alan ve finale kalan eserlerin sahipleri; filmlerinin açılış ve kapanış jeneriklerinde, yayınladıkları basın bültenlerinde, gazete ilanlarında ve filmle ilgili her türlü tanıtım mecrasında Ziya Gökalp Yılı Logosu ve Ziya Gökalp Kısa Film Yarışması Logosu ile birlikte Birincilik/İkincilik/Üçüncülük Ödülünü aldığını belirten ya da finalist olduğuna dair bir ibareyi yayınlamakla yükümlü olacaktır.

4) Yarışma komitesi, ödül sayısını artırabileceği gibi, Jüri, dereceye layık film bulamadığı durumda ödül vermeyebilir.

5) Yarışma komitesi yarışma sonucunun ilan edilmesinden önceki herhangi bir aşamada, herhangi bir sebep göstermeksizin, yarışmayı düzenlemekten vazgeçme veya yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir.

6) Yarışma komitesi şartnamede değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Yarışmaya Başvuru Yapmak İçin Tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.