BursBurs BaşvurularıAçık LiseAçık OrtaokulMESEMEdebiyat YarışmalarıÖykü YarışmasıÜniversite BursuUstalık BelgesiUsta Öğretici

Üniversiteliler Arası TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması

Üniversiteliler Arası TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması

Üniversiteliler Arası TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması

Üniversiteliler Arası TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 12 Kategoride Düzenleniyor. Ödüllü Yarışmaya Başvurular Online Olarak Yapılacak.

Düzenleyen Kurum: Türkiye Radyo Televizyon Kurumu TRT
Yarışma Kapsamı: Ülke Geneli
Yarışmanın Türü: Radyo Yayıncılığı, Görsel Yayıncılık, Dijital Yayıncılık Ve İletişim Kampanyası Alanlarında Düzenleniyor.
Kimler Başvuru Yapabilir: Üniversite Ön Lisans, Lisans Ve Yüksek Lisans Öğrencileri Katılabilir
Başvuru Nasıl Yapılır: Online Olarak Yapılacak

Yarışma Ödülleri
Her Kategorinin
Birincisi İçin 60.000 Türk Lirası + Ödül Heykeli
İkincisi İçin 40.000 Türk Lirası + Ödül Heykeli
Üçüncüsü İçin 25.000 Türk Lirası + Ödül Heykeli

Yarışmayı Kazanan Her Eser İçin Tek Para Ödülü Ve Ödül Heykelciği Verilecektir.

Yarışma Kategorileri

Radyo Yayıncılığı

Radyo Programı

Odağında insan ve toplum olan, konusu kültür- sanat, tarih, edebiyat, çevre, kadın – aile, gençlik, çocuk, haber ve güncel olaylar olan programlar veya farklı müzik türlerinde açıklayıcı bilgiler veren müzik içerikli eğlence programları ile katılım sağlanabilir.

Haber programıyla katılım sağlanacaksa hazırlanacak eser haberciliğin temel ilkelerine uygun olmalı ve eserde haberde olması gereken unsurlara yer verilmelidir.

Radyo Programı kategorisinde hazırlanacak eser, sadece haber bülteni sunumu şeklinde olamaz. (Bkz. Canlı Yayın Sunumu)

Çeşitli konu başlıklarında, araştırmaya dayalı, özenli bir radyo diliyle yazılmış metinler, röportajlar ve arşiv kayıtlarıyla desteklenen bilgilendirici belgesel niteliğinde radyo programları ile yarışmaya katılım sağlanabilir.

Eserin süresi en fazla 10 dakika olmalıdır.

Programın yazılı metni sisteme yüklenmelidir.

Radyo Drama

Toplumsal sorunlara duyarlı, insana özgü duyguları, iç çatışmaları, insanlar arası ilişkileri konu alan, müzik ve efektlerle zenginleştirilmiş radyo drama programları ile yarışmaya katılım sağlanabilir.

Eserler özgün olmalıdır; uyarlama eserler kabul edilmeyecektir.

Eserin süresi en fazla 10 dakika olmalıdır.

Programın yazılı metni sisteme yüklenmelidir.

Canlı Yayın Sunumu

Bu kategoride belirli bir metne dayanmayan, sunumun ve konuya hâkim olmanın öne çıkarıldığı, sunucu, haber spikeri ya da muhabirin değerlendirileceği eserlerle başvuru yapılabilir.
Değerlendirmelerde; sunumun yaratıcılığı, konuya hâkim olma, sesin kullanımı, özgünlük, dinleyicilerle samimi iletişim kurabilme, içeriğe uygunluk, teknik kalite gibi unsurlar gözetilecektir.
Eserin süresi en fazla 10 dakika olmalıdır.

Görsel Yayıncılık

Animasyon Film

Hazırlanacak animasyon film özgün karakter, yaratıcı konsept tasarımı, efekt, ses ve kurgu özelliklerine sahip olmalıdır.
Yapımda çizgi animasyon, stop motion, üç boyutlu vb. animasyon türleri kullanılabilir.
Yapay zekâ uygulamalarıyla hazırlanan eserler yarışmaya katılamaz.
Eserin süresi en fazla 15 dakika olmalıdır.

Belgesel Film

Belgesel film bilgi, belge, tanıklık ve yorumlara dayalı olmalı; özgün yorum, farklı bakış açısı ve yenilikçi yaklaşım, toplumsal ya da kültürel bir mesaj içermelidir.
Anlatımı destelemek amacıyla belgesel filmin bütününü kapsamamak kaydıyla kurmaca, deneysel, canlandırma gibi türler kullanılabilir.
Belgesel filmde görsel/işitsel estetik ve sinematografiye önem verilmelidir. Görsel anlatım dilinin unsurlarına, kamera açılarına, kompozisyon/çerçeveleme kurallarına, ışık kullanımına dikkat edilmelidir.
Belgesel film, hikâye anlatım tekniklerine uygun olarak hazırlanmalıdır.
Eserin süresi en az 6, en fazla 15 dakika olmalıdır.

Kısa Film

Kısa filmin konusu özgün bir senaryo üzerine kurulmalı ve film özgün bir anlatım diline sahip olmalıdır.
Film; rengi, müziği ve çekim mekânları ile kendine özgü bir atmosfere sahip olmalıdır.
Kısa film grafik ve animasyonla desteklenebilir.
Görüntü ve kurgu başta gelen anlatım öğeleridir; eser kurgu ve çekim teknikleriyle yenilikçi yaklaşıma sahip olmalıdır.
Eserin süresi en fazla 15 dakika olmalıdır.

Video Haber

Hazırlanan eser, haberciliğin temel ilkelerine (5N1K) uygun hazırlanmalı ve eserde haberin unsurlarına mutlaka yer vermelidir.
İklim, bilim, sağlık, enerji, spor, kültür – sanat veya güncel bir konunun haberi metinsel ve görsel ögeler kullanılarak hazırlanabilir.
Kurguda ses dengesi gözetilerek habere röportaj veya sesli açıklamalar eklenebilir.
Haber kısa, açık ve net cümlelerle oluşturulmalıdır.
Haber hazırlanırken müzik kullanılmamalıdır.
Hazırlanan haberde kaynak (gazete, TV vb.) varsa belirtilmelidir.
Eserin süresi en fazla 2 dakika olmalıdır.

Video İçerik

Eser geleneksel medya veya dijital mecralara uygun olarak hazırlanabilir.
Dijital platformlar (YouTube, Instagram, TikTok, X, Threads, Facebook vb.) için belirli bir konuda hazırlanan yatay veya dikey video içerikleri ile bu kategoride yarışmaya katılım sağlanabilir.
Geliştirilen video içeriğinin özgünlüğü, video yapım kalitesi ve dili değerlendirmeye alınacaktır.
Video içeriğinin yenilikçi bir anlatım biçimiyle oluşturulması beklenmektedir.
Video içeriğinin amacı, konusu açık ve anlaşılır olmalı, içeriğin hedef kitlesi belirtilmelidir.
Eser içeriğindeki metin, sunuş, görüntü, ses, müzik, animasyon gibi ögelerin birbiriyle olan ilişkisi tutarlı ve dengeli olmalıdır.
Video içeriğinin hangi platform için üretildiği başvuru esnasında proje açıklama kısmında belirtilmelidir.
Eserin süresi en fazla 15 dakika olmalıdır.

Dijital Yayıncılık

İnternet Haberi

Haberciliğin temel ilkelerine uygun olarak hazırlanan ve internet haberciliğinin gereklerini bünyesinde barındıran özgün haberler ile katılım sağlanabilir.
Hazırlanan eser röportaj, veri, infografik, grafik, fotoğraf, video, multimedya vb. çalışmalarla desteklenebilir.
İnternet Haberi kategorisinde iki şekilde katılım sağlanmaktadır: 1) Üniversite gazetesinde yayınlanan bir haberin linki başvuru alanına yüklenebilir. 2) Hazırlanan haber, başvuru sisteminde ilgili kategori için oluşturulan şablona yüklenebilir.

Podcast

Yarışmaya ses podcasti ile katılım sağlanabilir. Hazırlanan eser araştırmaya dayalı, çeşitli konularda (sanat, edebiyat, gençlik, teknoloji, oyun, haber, seyahat, müzik, hobi, araba vb.) bilgilendirici, düşündürücü veya eğlendirici bir podcast kaydı olmalıdır.
Eserin, eser ile uyumlu bir kapak fotoğrafına, ‘intro’ ve ‘outro’ya sahip olması beklenmektedir.
Eserin konusu ve hedef kitlesi belirtilmelidir.
Eserin en az 3 bölümü (Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Soundcloud vb.) yayınlanmış olmalıdır.
Yayınlanan podcastlerin linki başvuru esnasında sisteme eklenmelidir.

Dijital İçerik Yönetimi

Dijital platformlar için üretilen içeriklerle katılım sağlanabilir.
Herhangi bir konuya veya hizmete odaklanmış internet sitesi, blog, belirli bir konu ve hedef kitleye sahip sosyal medya hesapları (X, Instagram, Youtube, Twitch, Tiktok, Threads vb.) ile başvuru yapılabilir.
İnternet sitesinde içerik, yapı ve navigasyon, yüklenme hızı, tasarım, kullanıcı deneyimine uygunluk, platformlar arası uyumluluk, kullanım kolaylığı, grafik tasarımı, güncellenme sıklığı, sürdürülebilirlik gibi unsurlar değerlendirmeye alınacaktır.
İnternet sitesi, fonksiyonları tamamlanmış ve işler olarak sisteme yüklenmelidir. Hazırlanacak internet sitesinin yalnızca mobil uygulama veya site tasarımı içermesi kategori şartlarını karşılamamaktadır.
Sosyal medya hesaplarında; mecra-hedef kitle seçimi, içeriklerin özgünlüğü, yenilikçi bakış açısı, içeriklerin aldığı etkileşim ve paylaşım sıklığı değerlendirmeye alınacaktır.
Hesap için üretilen içerikler ilgili hesabın amaç ve stratejisine; kullanılan sosyal medya platformunun dinamiklerine uygun olmalıdır.

İletişim Kampanyası

İletişim Kampanyası

360 derece iletişim stratejisi ile hazırlanmış kamu yararı taşıyan iletişim kampanyası ile katılım sağlanabilir.
İletişim Kampanyası alanında hazırlanacak eserler için bu yılın teması “60. Yılda TRT”dir. Hazırlanacak eserlerde Türkiye’nin iletişim serüveninin TRT markası bağlamında ele alınması beklenmektedir.

1 Mayıs 1964’ten bu yana yayıncılığın her alanında öncü olma misyonunu devam ettiren TRT’yi kuruluşunun 60. yılında yayıncılık ekseninde farklılaştıracak, zengin mirasını ve vizyonunu vurgulayacak bir iletişim kampanyasının hazırlanması gerekmektedir.

Kampanyanın değerlendirilmesinde konunun tanımlaması ve araştırılması, kampanya planlaması, strateji ve fikir özgünlüğü ve sunum kalitesi vb. kriterler gözetilecektir.
Kampanyanın hedef kitlesi, stratejisi, bütçesi, iletişim kanalları ve iletişim takvimi kampanya sunumu dosyasında yer almalıdır.

Kampanya sunumu; video, ses ve fotoğraf unsurları ile desteklenmelidir.

Başvuru esnasında kampanya sunumunun pdf ve ppt versiyonlarıyla sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Kampanyayı destekleyen video, ses, görsel, infografik, anket vb. tamamlayıcı unsurların başvuru esnasında sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Yarışma ile ilgili sorularınız için geleceginiletisimcileri@trt.net.tr

Yarışmaya Katılım Koşulları
TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması; “insan ve değer” odaklı bir anlayış ile ülkemizin eğitim, kültür, sanat hayatı ile yayıncılık alanına destek olmak; Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun yayıncılık deneyimini gençlerle paylaşmak; geleceğin iletişimcileri olacak üniversite öğrencilerinin çalışmalarına katkıda bulunmak ve onları nitelikli ürünler vermeye, farklı içerikler üretmeye teşvik etmek amacıyla düzenlenmektedir.

1. TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması, katılım şartlarını taşıyan herkese açıktır.

2. Yarışmaya başvuru ücretsizdir.

3. Yarışmaya; üniversitede eğitim gören ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri katılabilir.

4. Yarışma başvurusu www.trtgeleceginiletisimcileri.com adresi üzerinden yapılmaktadır.

5. Yarışmacılar www.trtgeleceginiletisimcileri.com adresinde yer alan başvuru paneline üye olmalıdır. Yarışmacıların üyelik sonrası panelde bulunan başvuru aşamalarını tamamlamaları ve Katılım Sözleşmesi’ni onaylamaları gereklidir. Yarışmacılar Katılım Sözleşmesi’ni başvuru esnasında görüntüleyecektir. Yarışmaya katılanların, başvuru sırasında verdikleri kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında TRT bünyesinde “veri sorumlusu” sıfatıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, TRT’ye ait ve/veya bağlı internet siteleri, sosyal medya mecraları, telefonlar, mobil uygulamalar ve benzeri tüm vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmekte, işlenebilmekte ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilmektedir. Katılanların, bu hususta açık rızaları vardır.

6. Yarışmaya katılım için yaş sınırı bulunmakta olup 01.01.1994 tarihinden sonra doğmuş olanlar yarışmaya katılım sağlayabilir.

7. Yarışmanın dili Türkçedir. Yarışmaya katılacak eserler Türkçe dışında herhangi bir dilde hazırlanmış ise Türkçe altyazı eklenmelidir.

8. Yarışma 12 kategoride düzenlenmektedir.

9. TRT, kategorilerle ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

10. Yarışmaya katılacak eserler, öğrenciler tarafından 2023-2024 eğitim – öğretim yılı içerisinde (1 Eylül 2023- 1 Eylül 2024 tarihleri arasını ifade eder) tamamen kendi fikrî yaratım gücüyle tasarlanmış ve üretilmiş özgün eserler olmalıdır.

11. Yarışmaya başvuran öğrenci veya öğrenci grubunun üniversite öğrenimi gördüklerini belirtir yasal geçerliliği olan güncel belgeyi talep edildiği anda TRT’ye sunmaları zorunludur.

12. Yarışmaya katılan eserler profesyonel destek alınmadan hazırlanmalıdır.

13. Her yarışmacı istediği kategoride, her kategori için en fazla 5 eserle katılabilir.

14. Ulusal medya için hazırlanmış ve/veya ulusal medyada yayınlanmış eserler yarışmaya katılamaz.

15. Türkiye Cumhuriyeti’nin yayıncılıkla ilgili yürürlükteki yasalarına ve kamu düzenine aykırı eserler ve herhangi bir ulusa, ülkeye, dine, kişiye, topluluğa hakaret eden veya propaganda niteliği taşıyan; şiddeti, savaşı, uyuşturucu ve sigara kullanımını veya pornografiyi teşvik eden veya destekleyen; her türlü fanatizmi öven eserler ile reklam unsuru taşıyan eserler yarışmaya katılamazlar. Katılım halinde değerlendirmeye alınmazlar.

16. Bir eserin, TRT dışında başka yarışmalara katılmış olması (ödül almış olsalar dahi) bu yarışmaya başvurmasına engel değildir.

17. Herhangi bir şekilde TRT’de yayınlanmış, TRT Birimlerinin değerlendirmesine girmiş ya da TRT’nin düzenlediği benzer yarışmalara katılmış eserler ile Yarışma’ya katılım mümkün değildir.

18. RTÜK üyeleri, Kurumda görevleri devam ettiği sürece Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Genel Müdür Yardımcıları, açılacak yarışma ile ilgili seçici kurulda asıl veya yedek üye olarak görevlendirilenler ve yarışma düzenlenmesiyle ilişkili görev alan/almayan tüm TRT Personeli, birinci derece hısım ve akrabaları yarışmaya katılamazlar ve eserlerin gerçekleştirilmesi safhasında esere katkı veya yardımda bulunamazlar.

19. Eser içerisinde RTÜK ve TRT Reklam mevzuatına aykırı olarak hiçbir kişi, kurum, kuruluş, mal veya ürünün sözlü ve yazılı tanıtımı yapılmayacaktır.

20. Öğrenciler, yarışmaya tek başına veya grup olarak her kategori için farklı eserle başvurabilirler. Ancak aynı eserin tamamı veya parçaları ile birden fazla kategoriye başvuru yapılamaz.

21. Grup başvurularında öğrenciler aynı üniversiteden olmalıdır. Gruplar en fazla 3 kişiden oluşabilir.

22. Bir kategoride iki yıl üst üste ödül kazanan yarışmacı aynı kategoride ancak 1 yıl aradan sonra yarışabilir, bu süre geçmeden yarışmaya tekrar katılım sağlanması halinde değerlendirme yapılmaz ve yarışmacı doğrudan elenir.

23. Yarışmacılar, eserlerini duyurulacak tarih aralığında www.trtgeleceginiletisimcileri.com adresi üzerinden sisteme yükleyerek yarışmaya katılacaklardır.

24. Eserler Ön Değerlendirme Kurulu ve Seçici Kurul tarafından değerlendirilir.

25. Ön Değerlendirme Kurulu ve Seçici Kurul üyelerinin seçimini, ilanını ve çalışma koşullarını TRT belirler.

26. Kurulların değerlendirmeleri sonucunda alınan kararlar nihaidir.

27. Değerlendirmeler sonucunda ödüle değer eser bulunmaması halinde, ilgili kategoride ödül verilmeyecektir.

28. Yarışmayı kazanan her eser için tek bir para ödülü ve ödül heykelciği verilecektir.

29. Yarışma kategorilerine yeterli sayıda eser başvurmaması durumunda o kategoride değerlendirme yapıp yapmama hususundaki karar TRT’ye aittir.

30. Yarışma şartlarına uymayan ve/veya yanlış beyanla gönderildiği tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

31. TRT, yarışmada ödül kazanan eserleri hiçbir telif hakkı ya da ödeme yapmadan TRT’nin tüm yayın mecralarında (radyo, televizyon, dergi, yeni medya, dijital mecralar vb.) basit ve alt ruhsatla kullanabilir, yayınlayabilir.

32. Başvuru yaparak “Katılım Sözleşmesi”ni onaylayanlar katılım şartlarını kabul etmiş sayılırlar.

33. Yarışmanın şartlarıyla ilgili olarak, yarışmanın herhangi bir sürecinde öngörülemeyen bir durum ortaya çıktığında TRT’nin şartlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Yarışma Takvimi
Başvuru İçin Son Tarihi: 5 Temmuz 2024
Ön Eleme Kurulu Değerlendirmesi Başlangıcı: 8 Temmuz 2024
Seçici Kurul Değerlendirmesi Başlangıcı: 2 Eylül 2024
GİY Haftası ve Ödül Töreni: 3 Ekim 2024 – 7 Ekim 2024

Yarışmaya Başvuru Yapmak İçin Tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.