BursBurs BaşvurularıAçık LiseAçık OrtaokulMESEMEdebiyat YarışmalarıÖykü YarışmasıÜniversite BursuUstalık BelgesiUsta Öğretici

Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği Bursu Başvuruları

Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği Bursu Başvuruları

Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği Bursu Başvurusu

SAÇDD Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği Bursu Başvurusu Ne Zaman Yapılır? Süreyya Ağaoğlu Derneği Burs Başvuru Koşulları, Eğitim Yardımı Miktarı Ve Süresi.

1949 Yılında Kurulan Dernek Lise (Ortaöğretim), Lisans, Üstün Başarı Lisans, Üstün Başarı Sanat Ve Tezli Yüksek Lisans Öğrencilerine Karşılıksız Burs Vermektedir.

Burs Miktarı Ve Süresi
Lise (Ortaöğretim) Aylık 450 Türk Lirası
Lisans Aylık 900 Türk Lirası
Üstün Başarı Lisans Aylık 1.100 Türk Lirası
Üstün Başarı Sanat Aylık 1.100 Türk Lirası
Tezli Yüksek Lisans Aylık 1.100 Türk Lirası
Eğitim Yardımı Yılda 9 Ay Süre İle Ekim Ve Haziran Aylarında Verilmektedir.

MÜSDAV Bursu Başvuru Koşulları İçin Tıklayın.

Burs Başvuruları Nasıl Yapılır
Başvurular Derneğin Resmi İnternet Sitesindeki Online Başvuru Formunun Doldurulmasıyla Yapılır.

Genel Bilgiler

• Burs başvuru döneminde “Lise Bursu”, “Lisans Bursu” ve “Tezli Yüksek Lisans Bursu” başvuruları kabul edilir.

• Başvurular yalnızca web sitemiz üzerinden yapılır. Posta, e-posta, kargo yoluyla yazılı ve/veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmaz.

• Bursların tamamı karşılıksızdır ve bir akademik yıl (9 ay) için geçerlidir.

• KYK bursu, KYK kredisi ve/veya diğer vakıf ve kuruluşlardan burs alan öğrenciler burs başvurusu yapabilir. Birden fazla burs almak başvuru yapmaya engel değildir.

• Vakıf üniversitesi (tam burslu öğrenciler hariç), özel liseler (tam burslu öğrenciler hariç) açık öğretim ve uzaktan öğretim öğrencileri burstan yararlanamaz.

• Aynı aileden birden fazla kişiye (hukuk bölümünde öğrenim gören kardeşler hariç) aynı anda burs verilmez. Hukuk öğrenimi gören kardeşler söz konusu olduğunda bir aileden aynı anda en fazla iki kişiye burs verilir.

• Lisans Bursu başvurusu olumlu sonuçlanan öğrenciler arasından gerekli not kriterini sağlayanlara Yönetim Kurulu kararıyla “Üstün Başarı Bursu” verilir.

• Burslar ekim-haziran ayları arasında (toplam 9 ay) ve ayın ilk haftası içerisinde ödenir. (Yalnızca ekim ayına ait ilk burs tutarı burs başvuru sonuçlarının kesinleşmesini takiben kasım ayı ile birlikte ödenir.)

• Burs almaya başlayan öğrencilerin takip eden öğretim yılı için burs başvurusu yapmaları gerekmez. Bursun devam etmesi için yeni dönem başında talep edilen belgelerin beyanı (bursiyerlik koşullarının tamamının karşılanması halinde) yeterlidir. Ancak bursların devamı Dernek ve Vakıf gelirlerine bağlı olup Yönetim Kurulu kararı ile durdurulabilir.

• Doğal afet, kaza, sağlık vb. özel durumlar nedeniyle içinde bulunulan akademik dönem sonunda başarısız olan öğrencilerin burs ödemelerinin devamı Yönetim Kurulu kararına bağlıdır. Bu öğrencilerin konu ile ilgili olarak yazılı olarak başvurmaları ve durumlarını belgelemeleri gerekir.

• Erasmus ve benzeri uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında öğrenime belirli süreyle yurt dışında devam eden burslu öğrencilerin aylık burs ödemeleri devam eder.

• Üniversite öğrenimi devam ederken yıl kaybetmeden başka bir üniversiteye yatay geçiş yapanların bursları geçiş yaptıkları üniversitenin ilgili öğretim döneminde burs verileceği açıklanan üniversiteler arasında olması koşulu ile devam eder. Yıl kaybedenler yatay geçiş öncesindeki süreleri kadar burs alır.

• Öğrenim gördüğü ana daldan burs almaya hak kazanan ve çift ana dal öğrenimi gören öğrencilerin bursları ana daldan mezun oluncaya kadar devam eder. İkinci ana daldan burs almaya hak kazanan öğrencilerin bursları ise ana dalın eğitim süresine ilave edilecek en fazla bir yıl için daha geçerlidir.

• Bursiyerler, öğrenimleri ile ilgili okul ve/veya bölüm değişikliği, geçici olarak yurt dışına çıkma, öğrenime devam edememe, adres, telefon, e-posta adresi vb. değişiklikleri en kısa sürede Dernek/Vakıf yönetimine bildirmek zorundadır.

• Burslu öğrenciler, ara dönemde öğrenci belgesi ile not belgesi (transkript veya karne) ve yeni akademik dönem başında öğrenci belgesi (bir üst sınıfa geçtiğini gösterir şekilde), not belgesi (transkript veya karne) ve güncel adli sicil kayıtlarını talep edildiği dönemde bildirmekle yükümlüdür. Söz konusu belgelerin belirtilen sürede beyan edilmemesi bursun kesilmesine neden olur.

• Bursiyerler gerekli görülen hallerde burs başvuru formunda ve/veya beyan edilen belgelerdeki bilgilerin araştırılmasını ve kullanılmasını kabul eder. Bursiyerlik koşullarına aykırı hareket ettiği belirlenen öğrencilerin (eksik ve/veya yanlış beyanda bulunan, talep edilen belgeleri zamanında beyan etmeyen, disiplin, uyarı cezası alan, hüküm giyen vb ) bursları kesilir. Yönetim Kurulunun gerekli görmesi halinde kendilerinden o tarihe kadar yapılan ödemeler yasal yollara başvurularak geri talep edilebilir.

Burs Kimlere Verilir
Karşılıksız Burslar Lise, Lisans Ve Tezli Yüksek Lisans Öğrencilerine Verilir.

Lise Bursu Başvuru Koşulları
1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarına Açıktır.

2. İstanbul’daki Devlet Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri Ve Anadolu Öğretmen Liselerinde Öğrenim Gören Öğrenciler İle Özel Liselerde Tam Burslu Olarak Öğrenim Gören Öğrenciler Başvuru Yapabilir.

3. Burs Başvuruları Açık Lise Öğrencileri İçin Geçerli Değildir.

4. Yılsonu Not Ortalaması 70 / 100 Olan Öğrenciler Başvuru Yapabilir.

Lisans Bursu Başvuru Koşulları
• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açıktır.

• Aşağıdaki listesi verilen bölümlerde olmak şartıyla İstanbul’daki tüm devlet üniversitelerinde eğitim gören öğrenciler ile İstanbul’da bulunan Vakıf üniversitelerinin Hukuk Fakültelerinde (%100 burslu olmak koşuluyla) öğrenim gören öğrenciler, Ankara’da yalnızca Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İzmir’de yalnızca Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri burs başvurusu yapabilir.

• Burs başvuruları iki ve üzeri sınıflar için geçerlidir. Hazırlık ve 1. sınıf öğrencilerinin başvuruları kabul edilmez.

• Burs başvuruları açık öğretim ve uzaktan öğretim lisans öğrencilerine açık değildir.

• Akademik genel not ortalaması en az 3.00/4.00 olan öğrenciler başvurabilir. (Akademik genel not ortalaması 100’lük sistemde hesaplanan üniversitelerde, not dönüşümü için, YÖK tarafından açıklanan “4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıkları” tablosu kullanılır.)

Burs Verilecek Alanlar
1. Hukuk
2. Tıp
3. Diş Hekimliği
4. Bilgisayar Mühendisliği
5. Elektrik-Elektronik Mühendisliği
6. Elektrik Mühendisliği
7. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
8. Endüstri Mühendisliği
9. Fizik Mühendisliği
10. Matematik Mühendisliği
11. Makine Mühendisliği
12. Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
13. Uçak Mühendisliği
14. Uzay Mühendisliği
15. Mimarlık
16. Moleküler Biyoloji ve Genetik
17. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
18. Uluslararası İlişkiler
19. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Üstün Başarı Bursu Başvuru Koşulları
• Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarına Açıktır.

• İstanbul’daki Tüm Devlet Üniversitelerinin Yukarıda Listesi Verilen Bölümlerinde Lisans Öğrenimi Gören Öğrenciler İle İstanbul’daki Vakıf Üniversitelerinin Hukuk Fakülteleri (% 100 Burslu Olmak Koşuluyla), Ankara’da Yalnızca Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ve İzmir’de Yalnızca Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencileri Burs Başvurusu Yapabilir.

• Burs Başvuruları Açık Öğretim Ve Uzaktan Öğretim Lisans Öğrencilerine Açık Değildir.

• Burs Başvuruları İki Ve Üzeri Sınıflar İçin Geçerlidir. Hazırlık Ve 1. Sınıf Öğrencilerinin Başvuruları Kabul Edilmez.

• Akademik Genel Not Ortalaması En Az 3.80 / 4.00 Olan Öğrenciler Başvurabilir. (Akademik Genel Not Ortalaması 100’lük Sistemde Hesaplanan Üniversitelerde, Not Dönüşümü İçin, YÖK Tarafından Açıklanan “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” Tablosu Kullanılır.)

Tezli Yüksek Lisans Bursu Başvuru Koşulları
• Yalnızca Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları Başvuruları Kabul Edilir.

• Burstan, İstanbul, Ankara Ve İzmir İllerinde Yer Alan Tüm Devlet Ve Vakıf Üniversitelerinde (% 100 Burslu Olmak Şartıyla) “Hukuk” Ve / Veya “Kadın Ve Çocuk Hakları” Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapan Öğrenciler Yararlanabilir.

• Başvuru İçin Lisans Mezuniyet Derecesinin En Az 3.00 / 4.00 Olması Koşulu Aranır. (Akademik Genel Not Ortalaması 100’lük Sistemde Hesaplanan Üniversitelerde, Not Dönüşümü İçin, YÖK Tarafından Açıklanan “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” Tablosu Kullanılır.)

Burs Başvuru Tarihleri
2024-2025 Eğitim Öğretim Döneminde Burs Başvurularının Eylül Ayında Yapılması Bekleniyor. Geçen Yıl Başvurular 1 Eylül Tarihinde Başlayıp, 20 Eylül’de Sona Erdi.
Burs Başvurusu: 1 Eylül  – 20 Eylül
Başvuruların Değerlendirilmesi Ve Mülakat: 30 Eylül – 21 Ekim
Burs Sonuçlarının Açıklanması: 26 Ekim

Başvuru Sayfası İçin Tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.