BursBurs BaşvurularıAçık LiseAçık OrtaokulMESEMEdebiyat YarışmalarıÖykü YarışmasıÜniversite BursuUstalık BelgesiUsta Öğretici

ÖZYALÇIN CONSTRUCTION Karma Yapı Özel Mimarı Proje Yarışması

ÖZYALÇIN CONSTRUCTION Karma Yapı Özel Mimarı Proje Yarışması

ÖZYALÇIN CONSTRUCTION Karma Yapı Özel Mimarı Proje Yarışması

ÖZYALÇIN CONSTRUCTION Karma Yapı Özel Mimarı Proje Yarışması Düzenliyor. Ödüllü Yarışma Serbest Ve Tek Kademeli Mimarlık Proje Yarışmasıdır.

ÖZYALÇIN CONSTRUCTION LTD.’ye Ait Karma Yapı Özel Mimari Proje Yarışması

Yarışmanın Amacı
Yarışmanın amacı Özyalçın Construction Ltd.’nin, misyon ve vizyonuna, temel değerlerine, fonksiyonel gerekliliklerine ve teknolojik altyapısına güçlü, güvenilir kurumsal kimliğine uygun; özgün ve çağdaş mimari yaklaşımları, yerel ve evrensel mimari değerleri ön plana çıkarırken, doğaya, çevresel faktörlere, fonksiyonel ve ekonomik dengelere duyarlı, Özyalçın Construction Ltd’ye ait karma işlevli bir yapı ve nitelikli kamusal alan elde etmektir. Yarışma ile şirketin toplumsal algısının ve bilinirliğinin artırılması yanında, mimarlık mesleğinin ülkemizdeki gelişimine, özgün, başarılı ve Kıbrıs’ın çağdaş mimari ilkeleri ile katkı konulması amaçlanır.

Yarışmanın Türü Ve Şekli
Özyalçın Construction Ltd’ye ait Karma bina tasarımı amacıyla düzenlenen yarışma özel, serbest ve tek kademeli mimarlık proje yarışmasıdır.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 750.000 Türk Lirası
İkincilik Ödülü 500.000 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 350.000 Türk Lirası
Mansiyon Ödülü 175.000 Türk Lirası
Mansiyon Ödülü 175.000 Türk Lirası
Satın Alma Ödülü: 150.000 Türk Lirası (Jürinin Uygun Bulması Durumunda Satın Alma Yapılabilecektir)

Yarışmanın Konusu Ve Yeri
Yarışmanın konusu, aşağıda kurumsal tanımı ve çalışma şekli ile misyon ve vizyonu verilen, Özyalçın Construction Ltd’ye ait karma yapı, tüm fonksiyonları ile barındıracak bina tasarımının, ulusal mimari proje yarışması yöntemi ile elde edilmesidir.
Yarışmanın yeri, Yukarı Girne, Pafta/Harita No: X1.21.E2 Parsel No: 288/4 olarak belirtilen alandır.

Yarışmaya Katılım Koşulları
Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki hususları yerine getirmesi şarttır. Ekip olarak katılanların her birinin, bu maddenin (F) bendi dışında, diğer koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların, idareyle ilişkilerinin yürütülmesi ile sınırlı olmak üzere, ekipten birinin ekip temsilcisi olarak belirtilmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı ortak sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar
a. Katılacak mimarların KTMMOB Mimarlar Odası’na ve mimarların oluşturacağı takım içerisinde yer alacak mühendislerin ilgili KTMMOB çatısı altında görev yapan Mühendis odalarına kayıtlı olmaları gereklidir. Yarışmaya katılan mimar ve mühendislerin meslekten men cezalı durumunda olmaması gereklidir.

b. Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,

c. Jüri üyeleri (danışman, asli ve yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,

d. Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak

e. Yarışma şartnamesinde öngörülen özel koşullara uymak

f. KTMMOB Mimarlar Odası Sekreterliğine (Nuri Efendi Sok. No:3 Arabahmet, Lefkoşa, KKTC) 500 TL (Beş Yüz Türk Lirası) karşılığında isim ve adreslerini kaydettirmek (ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).

g. Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak

h. Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak. ı. Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Teslimde Yarışmacılardan İstenenler

Teslim Edilecek Pafta Boyutu ve Şekli
Paftalar A0 boyutunda düşey olmalı ve 10 âdeti geçmemelidir. Sergilemeye uygun, sert zemin üzerine yapıştırılarak teslim edilecektir. Her pafta üzerinde sol üst köşede yarışmanın ismi, sağ üst köşede yarışmacının rumuzu ve sağ alt köşede asma düzenini gösteren grafik şema bulunmalıdır. Tüm paftaların A3’e küçültülmüş format olarak da teslimi yapılacaktır.

Çizimler
Kavramsal Tasarım Kararları

1/500 Ölçekli Yerleşim Planı –Bina Tasarımının Yakın Çevresini Gösterecek Şekilde Çizilmelidir.

1/200 Ölçekli Tüm Kat Planları – Her Kat Planının Toplam Metre Karesi Sağ Alt Köşesinde Yazılmalıdır.

1/200 Ölçekli Kesitler- Binanın Önemli Mekânlarını Gösteren En Az Üç ( 3 ) Adet Kesit İstenmektedir.

1/200 Ölçekli Görünüşler

1/20 Ölçekli Sistem Kesiti- Binanın Cephe Karakterini En İyi Yansıtacak Noktadan Bir Adet İstenmektedir.

3d Dış Mekân Görseller- Mimari Projenin Yapı Plastiğini Anlatmaya Yeterli Sayıda Görsel Teslim Edilmelidir.

3d İç Mekân Görseller

Dijital Teslim
Teslim edilecek tüm çizim ve raporlar ayrıca bir flash bellek içinde dijital olarak ve 150 dpi çözünürlüğünde teslim edilmelidir. Tüm klasör ve dosyaların adında proje rumuzu yer almalıdır. Sunum paftaları PDF formatında teslim edilmelidir.

Yarışmacıların Uymakla Zorunlu Olduğu Esaslar
• Aşağıdaki durumlarda olan projeler, jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla yarışmadan çıkarılır:

• Yarışma projesi ile kimlik zarfı ve içindeki belgelerin teslim edilmediği projeler.

• Yarışma şartnamesinin Yarışmaya Katılım Koşulları maddesine uymayanlar.

• Herhangi bir yerinde eser sahibini tanıtan ve işaret bulunan projeler.

• Şartnamede belirtilen teslim tarihlerinden geç teslim edilen projeler.

Soru Sorma Ve Yanıtlamaya İlişkin Esaslar
Yarışmacılar sorularını yarışma takviminde “Son Soru Sorma Tarihi” olarak belirtilen tarihe kadar ozyalcinyarisma@gmail.com e-posta adresine göndereceklerdir. Yarışma jürisi, yarışma takviminde belirtilen tarihe kadar ulaştırılan tüm soruları değerlendirecek ve tüm cevaplar, yarışma takviminde belirtilen tarihe kadar soru soranın kimliği belirtilmeden şartname alan tüm yarışmacıların adreslerine e-posta ile gönderilecek, ayrıca Mimarlar odasının resmi internet sitesinde açıklanacaktır.

Projelerin Teslim Yeri Ve Şartları
Teslim edilecek proje yarışma şartnamesinde tanımlanan esaslara göre düzenlenecektir. Proje ve ekleri, KTMMOB Mimarlar Odası Sekreterliği’ne, belirlenen son teslim tarihi öncesinde elden imza karşılığı teslim edilebilir.

Son Teslim Yeri: Katılımcılara duyurulacaktır
Son Teslim Tarihi: 30 Mayıs 2024
Teslim Saati: 10:00 – 17:00 arası
Not: Saat 17:00’den sonra teslim kabul edilmeyecektir.

İşveren Ve İdarenin Adı, Adresi Ve İletişim Bilgileri
Özyalçın Construction Yönetim Kurulu kararı ile Özyalçın Construction Ltd.’ye ait karma yapının ulusal mimari proje yarışma yöntemi ile elde edilmesine ve bu kapsamda KTMMOB Mimarlar Odasının yarışma süreci içerisinde danışman olarak görev yapmasına karar verilmiştir.
Özyalçın Construction Ltd. Karma Yapı Özel Mimari Proje Yarışması sürecinde Özyalçın Construction Ltd. “İŞVEREN” ve “İDARE”, KTMMOB Mimarlar Odası “DANIŞMAN” olarak görev alacaktır. Yarışmanın sonuçlandırılmasının ardından KTMMOB Mimarlar Odası geriye kalan süreç içerisinde hakem olarak görev yapacaktır.

İdare: ÖZYALÇIN CONSTRUCTION Ltd.
ADRESİ: Şehit Emin Alpkaya Sokak No.7/9 Özyalçın Apartmanı 89-90, Girne.
Telefon: +90 (392) 650 2900 | +90 (548) 850 2900
EMAIL: info@ozyalcinconstruction.com
WEB: https://ozyalcinconstruction.com/

Danışman: KTMMOB MİMARLAR ODASI
Adresi: KTMMOB Mimarlar Odası Merkez Binası, Nuri Efendi Sokak, Surlariçi, Lefkoşa, KKTC
Telefon: (+90392) 229 21 05 (+90548) 851 16 77 FAX: +90 (0)392 229210
E-Mail: info@mimarlarodasi.org
Web Sitesi: https://www.mimarlarodasi.org

Yarışma Sonuçlarının İlan Şekli
Yarışma sonuçları Özyalçın Construction Ltd. ve KTMMOB Mimarlar Odası web adresinde ve gazete ilanı olarak yayınlanacaktır.

Yarışma Takvimi
Yarışmanın İlan Tarihi: 19 Şubat 2024
Son Başvuru Ve Kayıt Tarihi: 15 Mayıs 2024
Son Soru Sorma Tarihi: 06 Mart 2024
Soruların Cevaplanması İçin Jüri Toplantı Tarihi: 07 Mart 2024
Soru Cevapların İlan Tarihi: 08 Mart 2024
Yarışma Son Teslim Tarihi: 30 Mayıs 2024
Yarışma Değerlendirmesi İçin Jüri Toplantı Tarihi: 01 Haziran 2024
Ödüllerin Resmi İlan Tarihi: 03 Haziran 2024
Sergi Açılışı, Ödül Töreni Ve Kolokyum Tarihi: Katılımcılara Duyurulacaktır

Yarışma Dokümanları İçin Tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.