BursBurs BaşvurularıAçık LiseAçık OrtaokulMESEMEdebiyat YarışmalarıÖykü YarışmasıÜniversite BursuUstalık BelgesiUsta Öğretici

Liseler Arası Kitaplar Dile Geldi Edebi Metin Okuma Yarışması

Liseler Arası Kitaplar Dile Geldi Edebi Metin Okuma Yarışması

Türkiye Liseler Arası Kitaplar Dile Geldi Edebi Metin Okuma Yarışması

İstanbul Zeytinburnu Sâmiha Ayverdi Anadolu Lisesi Türkiye Liseler Arası Kitaplar Dile Geldi Edebi Metin Okuma Yarışmasının 14. Düzenleniyor. Yarışmaya Başvurular E-Posta Yolu İle Yapılacak.

Türkiye Liseler Arası 14. Kitaplar Dile Geldi Mensur Edebi Metin Okuma Yarışması

Yarışmanın Türü
Mensur Edebi Metin Okuma Yarışması

Yarışmanın Konusu
Türk Edebiyatı Yazarlarından Seçilmiş Mensur (Düzyazı) Bir Edebi Metin Diksiyon Ve Hitabet Kuralları İle Etkin Bir Şekilde Okunması Esasına Dayalı Bir Yarışmadır.

Yarışmanın Amacı
Öğrencilerin Kitapla Dostluğunu Sıkılaştırmak
Türk Edebiyatı Yazarlarını Daha Yakından Tanımalarını Sağlamak
Öğrencilerin Hitabet Gücünü Geliştirmek Ve Topluluk Karşısında Kendilerini Doğru Ve Etkili Bir Şekilde İfade Etmelerine Katkıda Bulunmak
Öğrencilerin Özgüven Sahibi Bireyler Olmasına Sağlamak
Öğrencilerin Edebi Metinlerden Haz Almalarını, Edebi Zevke Sahip Bireyler Olmalarını Sağlamak

Yarışma Ödülleri
2. Aşamada Dereceye Giren Öğrencilere 17 Bin Türk Lirası Ödül Verilecektir.
Birincilik Ödülü Dizüstü Bilgisayar
İkincilik Ödülü Tablet
Üçüncülük Ödülü Akıllı Saat
Teşvik Ödülü Taşınabilir Şarj
Dereceye Gren Öğrencilerin Okul Kütüphanelerine Danışman Öğretmenlere Ve Dereceye Giren Öğrencilere Samiha Ayverdi’nin Bir Eseri Hediye Edilecektir. Yarışmacı Okullara, Öğrenci Ve Öğretmenlerine Sosyal Etkinlik Yönetmeliği Kapsamında Sosyal Etkinlik Katılım Belgesi, Dereceye Giren Okullara, Öğrenci Ve Öğretmenlerine Sosyal Etkinlik Başarı Belgesi Verilecektir.

Yarışmanın Kapsamı Ve Katılımcılar
Yarışma, Türkiye Geneli Resmi – Özel Lise Ve Bilim Sanat Merkezi Hazırlık 9, 10, 11 Ve 12. Sınıf Öğrencilerine Açıktır.

Genel Katılım Koşulları
Türkiye Geneli Resmi – Özel Lise Ve Bilim Sanat Merkezi Hazırlık 9, 10, 11 Ve 12. Sınıf Öğrencileri Katılabilir.

Yarışmada Sunuma Esas Okunacak Metinler, Türk Edebiyatı Yazarlarından Seçilecektir.

Yarışmaya Aynı Okuldan 1 Öğrenci Katılabilir.

Yarışmanın 1. Aşaması Şartnamede Belirtilen Kurallara Uygun Olarak Çekilmiş Video Kaydı Üzerinden 2. Aşaması Zoom Üzerinden Çevrim İçi Gerçekleştirilecektir.

Yarışmaya Katılmak İsteyen Öğrencilerin Yarışma İçin Belirtilen Kurallara Uygun Olarak Hazırladıkları Video Kayıtları, Katılım İçin Gerekli Tüm Eklerle Beraber Danışman Öğretmenler Tarafından kitaplardilegelditurkiye@gmail.com Adresine 2 Nisan 2024 – 30 Nisan 2024 Tarihleri Arasında Gönderilecektir.

Yarışmanın 2. Aşaması Zoom Platformu Üzerinden Çevrim İçi Olarak Yapılacaktır. Katılımcılar Yarışmanın 2. Aşamasındaki Sunum Sırasında Kamerasını Açık Tutmayı Kabul Eder.

Yarışmaya Katılım Şartları
1. Okunacak Metin Türk Edebiyatı Yazarlarından Seçilmiş, Mensur Bir Edebî Metin Olmalıdır.

2. Okunacak Metinin Seçkisi Yapılırken Anlam Bütünlüğü Bozulmadan Kitabın Uygun Bölümleri Verilen Okuma Süresini Geçmeyecek Şekilde Birleştirilebilir. (Hangi Sayfaların Birleştirildiği Başvuru Formundaki Sayfa Numarası Kısmında Yazılmalıdır.)

3. Metnin Uzunluğu, Ortalama Bir Okuma Hızı İle 3,5 Dakika Olmalıdır.

4. Seçilen Edebî Metnin Okuma Yoluyla Sunumu Esastır.

5. İstenilmesi Halinde Kostüm Ve Fon Müziği Kullanabilir.

6. Video Yüksek Çözünürlükle Çekilmelidir.

7. Video Kaydı, Öğrenci Postürü Net Görünecek Şekilde Yatay Olarak Yapılmalıdır. Eğer Telefon İle Çekim Yapılacaksa Telefon Yatay Tutulmalıdır.

8. Kamera Göz Hizasında Sabitlenmeli, Mümkünse Sabit Bir Stant Üzerine Yerleştirilmelidir.

9. Arka Planda Ters Işığa Sebep Olacak (Pencere, Televizyon, Bilgisayar Ekranı Vb.) Herhangi Bir Şey Bulunmamalıdır.

10. Sesin Anlaşılabilir Düzeyde Olmasına, Okuma Yapan Öğrencinin Haricinde Bir Ses Duyulmamasına Dikkat Edilmelidir. Sesin Yankılanmasına Sebep Olacak Ortamlarda Çekim Yapılmamalıdır.

11. Videoda Sadece Öğrenci Görüntüsü Ve (İsteğe Bağlı Olarak) Fon Müziği Bulunmalıdır. Kayıt, Bunun Dışında Ek Görsel Malzemeler Kullanılarak Montajlanmamalıdır.

12. Videoda Öğrencinin Hangi Okulda Okuduğunu Belli Eden Unsurlar (Sweet, Tişört Vb.) Bulunmamalıdır.

13. Yarışmanın 2. Aşamasına Katılmaya Hak Kazanan 10 Yarışmacı 9 Mayıs 2024 Tarihinde Duyurulacaktır.

14. Yarışmacılar, 2. Aşamaya Katılmaları Halinde Yarışma Süresince Kameralarını Açık Tutmayı Kabul Eder.

15. Çevrim İçi Yapılacak 2. Aşamada Video Kaydında Okunan Metnin Aynısı Okunacaktır.

16. Yarışma İle İlgili Duyurular Süreç İçerisinde Okulun Web Sitesinden Yapılacaktır.

Katılımcılardan İstenenler
Öğrenci Velisi Tarafından İmzalanmış Ek-1 Veli İzin Belgesi
Öğrenci Velisi Tarafından İmzalanmış Ek-2 Açık Rıza Onayı
Katılımcı Ve Velisi Tarafından İmzalanmış Ek-3 Katılım Formu Ve Telif Hakları Taahhütnamesi
Katılımcı Öğrencinin Velisinin Açık Rızası Ve Danışman Öğretmenin Kendisinin Açık Rızası İle Doldurulup Kayıtlı Olduğu Okul Müdürlüğü Tarafından Onaylanmış Başvuru Formu
Katılımcı Tarafından Gönderilen Şartnamede Belirtilen Esaslara Uygun Olarak Çekim Yapılmış Video Kaydı
Şartnamede Belirtilen Esaslara Uygun Olarak Seçilmiş, Video Kaydında Okunan Metinin Word Belgesi Olarak Düzenlenmiş Hali
Danışman Öğretmen Tarafından İmzalanmış Ek-5 Açık Rıza Onayı

Eserlerin Nereye Ve Nasıl Gönderileceği
Samiha Ayverdi Anadolu Lisesinin İnternet Sayfasındaki Başvuru Formu İndirilerek Doldurulup İmzalandıktan Sonra Tekrar Taratılmak Yada Fotoğrafı Çekilmek Suretiyle Jpg Yada Pdf Formatında Eklenerek;

Yarışmacı Öğrencinin Okuyacağı Edebi Metin, Times New Roman, 12 Punto Özelliklerinde Yazılmış Word Belgesi Formatında Eklenerek,

Katılım Şartlarında Belirtilen Metin Ve Video Kayıt Şartlarına Uygun Hazırlanmış Video Kaydı Google Drive Dosyası Olarak Eklenerek Tek E-Posta Halinde kitaplardilegelditurkiye@gmail.com E-Posta Adresine 2 Nisan 2024 – 30 Nisan 2024 Tarihleri Arasında Danışman Öğretmen Tarafından Gönderilecektir.

Ek-1, Ek-2 Ve Ek-3’ün Nereye Ve Nasıl Gönderileceği
Yarışmaya Katılan Öğrencilerin
Ek-1 Veli İzin Belgesi
Ek-2 Açık Rıza Onayı
Ek-3 Katılım Formu Ve Telif Hakları Taahhütnamesi
Ek-5 Danışman Öğretmen Açık Rıza Onayı
2 Nisan 2024 – 30 Nisan 2024 Tarihleri Arasında, Doldurulup İmzalanmış Şekilde, Yarışma Videosu, Başvuru Formu Ve Okunacak Metin İle Birlikte Aynı E-Posta İle Danışman öğretmen tarafından kitaplardilegelditurkiye@gmail.com e-Posta Adresine Gönderilecek.

Yarışma Yöntemi
Yarışmanın 1. Aşaması Video Kayıtlarındaki Okumaların Belirtilen Kriterlere Göre Değerlendirilmesi Suretiyle
2. Aşaması, Zoom Uygulaması Kullanılarak Gönderilecek Link Üzerinden Çevrim İçin Olarak Yapılacaktır.

Yarışmaya Başvuru Şekli
1- Her Katılımcı Kendisi İçin İki Harf Ve Dört Rakamdan Oluşan Bir Rumuz Belirleyecektir. Video Kayıtlarının Ve Başvuru Formunun Dijital Halleri Bu Şekilde İsimlendirilecektir.
(Örnek: SA9091, SA7261)

2- a) Samiha Ayverdi Anadolu Lisesinin İnternet Sayfasındaki Ek-1, Veli İzin Belgesi, Ek-2, Açık Rıza Onayı, Ek-3, Katılım Formu Ve Telif Hakları Taahhütnamesi, Ek-5 Danışman Öğretmen Açık Rıza Onayı, Başvuru Formu, Eser Yayın İzin Formu İndirilerek Doldurulup İmzalandıktan Sonra Tekrar Taratılmak Yada Fotoğraf Çekilmek Suretiyle Jpg Yada Pdf Formatında Eklenip,

b) Yarışmacı Öğrencinin Okuyacağı Edebi Metin, Times New Roman, 12 Punto Özelliklerinde Yazılmış Word Belgesi Formatında Eklenip,
c) Katılım Şartlarında Belirtilen Metin Ve Video Şartlarına Uygun Hazırlanmış Video Kaydı Google Drive Dosyası Olarak Eklenip Tek E-Posta Halinde kitaplardilegelditurkiye@gmail.com E-Posta Adresine Gönderilecektir.

Değerlendirme Kriterleri
Metne Hakimiyet: 30 Puan
Diksiyon (Boğumlama, Artikülasyon, Telaffuz Ve Okuma Kuralları): 25 Puan
Sesle Canlandırma (Vurgu, Tonlama, Sesi Kullanma): 20 Puan
Beden Dili (Jest, Mimik): 15 Puan
Zamana Uyma: 10 Puan

Yarışma Takvimi
Başvuru Başlama Tarihi: 2 Nisan 2024
Başvuru Bitiş Tarihi: 30 Nisan 2024 Saat 17:00
1. Aşama 1 Mayıs – 7 Mayıs 2024
1. Aşama Sonuçlarının İlanı 9 Mayıs 2024
2. Aşama (Çevrim İçi) 16 Mayıs 2024
2. Aşama Saat 10:00
Başvuru Sonuçlarının Açıklanacağı Ve Yarışmada 2. Aşamaya Katılmaya Hak Kazanan 10 Yarışmacının Duyurulacağı Tarih: 9 Mayıs 2024 Tarihinde 2. Aşamaya Katılmaya Hak Kazanan 10 Yarışmacıya Duyurulacaktır.
2. Aşamaya Katılmaya Uygun Bulunan Yarışmacıların Açıklanacağı Yer: https://samihaayverdi.meb.k12.tr/

Yarışma Şartnamesi Ve Ek Dosyalar İçin Tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.