BursBurs BaşvurularıAçık LiseAçık OrtaokulMESEMEdebiyat YarışmalarıÖykü YarışmasıÜniversite BursuUstalık BelgesiUsta Öğretici

Lise Öğrencileri Arası Düşün Yaz Felsefi Deneme Yarışması

Lise Öğrencileri Arası Düşün Yaz Felsefi Deneme Yarışması

Lise Öğrencileri Arası Düşün Yaz Felsefi Deneme Yarışması

Lise Öğrencileri Arası Düşün Yaz Felsefi Deneme Yarışması Başvurusu Online Olarak Yapılacak. Ödüllü Yarışmanın İlk 2 Aşaması Online Olarak Final Aşaması Yüz Yüze Yapılacak.

Lise öğrencilerinin, Felsefenin temel sorunları hakkında düşünebilmelerini, Okuma, anlama ve yorumlayabilme becerisi kazanmalarını, Tutarlı düşünebilmelerini, Düşündüklerini temellendirebilmelerini, Felsefi bir dille, felsefe kavramlarını kullanarak yazı yazabilmelerini, Felsefeyi yaşamı anlamlandırma çabasında kullanabilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

2024 yılında 10. su yapılacak olan DüşünYaz yarışması, her seviyede lise öğrencileri arasında düzenlenmiş bir felsefi deneme yazma yarışmasıdır.

Yarışmada herhangi bir kâr amacı güdülmez.

Katılımcılar için tamamen ücretsizdir. Öğrenciler yarışmaya gönüllülük esasına göre katılım sağlarlar.

Yarışmaya Türkiye’nin her yerinden katılmak mümkündür.

Yarışmanın ilk iki aşaması yarışmacıların bulundukları yerde internet üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleşecektir.

Final yarışması 8 Haziran 2024 tarihinde İzmir Amerikan Koleji’nde yapılacaktır.

Yarışma Hakkında Bilgi

A. Genel Amaçlar:

Lise öğrencilerinin,
Felsefenin temel sorunları hakkında düşünebilmelerini,
Okuma, anlama ve yorumlayabilme becerisi kazanmalarını,
Tutarlı düşünebilmelerini,

Düşündüklerini temellendirebilmelerini,
Felsefi bir dille, felsefe kavramlarını kullanarak yazı yazabilmelerini,
Yaratıcı düşünme ve araştırma yeteneklerini geliştirebilmelerini,

Kendilerini ve çevrelerini sorgulayabilmelerini,
Konulara çok yönlü bakabilme tutumu kazanabilmelerini,
Kendilerini ve çevrelerini anlama çabası içinde olmalarını,
Felsefeyi yaşamı anlamlandırma çabasında kullanabilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

B. Katılım:

Bu yarışmaya bütün seviyelerde lise öğrencileri katılabilir.
Yarışmaya aynı okuldan en çok 5 öğrenci kabul edilmektedir. (Aynı okuldan katılımcı sayısının 5 öğrenciden fazla olması durumunda okul felsefe öğretmenlerinin yönlendirme yapması beklenmektedir. Yarışma komitesi başvuru tarihini esas alacaktır.)
Yarışmaya önceki yıllarda yapılan Düşün Yaz yarışmalarında ilk 5’e giren öğrenciler katılamazlar.

Engelli öğrencilerin yarışmaya katılımı mümkündür. Yazmayla ilgili fiziksel bir engeli olan ve görme engeli olan öğrenciler bir refakatçı eşliğinde yarışmanın bütün aşamalarına katılabilirler.
Yarışmaya katılabilmek için öğrencilerin, veli izin belgeleriyle birlikte, yarışma öncesinde www.dusunyaz.com adresine girip kayıt yaptırmaları ve kendilerine bir şifre belirlemeleri gerekmektedir.

C. Yarışmanın Niteliği:
Yarışma, yıl boyunca süren 3 aşamadan oluşur.

1. Aşama
12 Ocak 2024 Cuma Saat: 19.30-22.00

Öğrenciler bu tarih ve saatte www.dusunyaz.com adresine girerler.
Kayıt yaptırırken bildirdikleri eposta adresi ve şifreleriyle yarışma sayfasına ulaşırlar.
Saat tam 19.30 da web sayfasında 3 farklı alıntı, soru veya konu yayınlanır.
Öğrenciler buradan seçtikleri bir tanesi hakkında online olarak bir felsefi deneme yazısı yazarlar. Yazdıkları yazıyı en geç Saat 22.00’de dusunyazfelsefideneme@gmail.com adresine kayıt oldukları e-mail adresleriyle eposta ile gönderirler. Yazı sistem tarafından eposta adresinden alınarak kaydedilir ve değerlendirme için jüri üyelerine gönderilir.

2. Aşama
19 Nisan 2024 Cuma Saat: 19.30-22.00

Öğrenciler bu tarih ve saatte www.dusunyaz.com adresine girerler.
Kayıt yaptırırken bildirdikleri eposta adresi ve şifreleriyle yarışma sayfasına ulaşırlar.
Saat tam 19.30 da web sayfasında 3 alıntı, soru veya konu yayınlanır.
Öğrenciler buradan seçtikleri bir tanesi hakkında online olarak bir felsefi deneme yazısı yazarlar. Yazdıkları yazıyı en geç Saat 22.00’de dusunyazfelsefideneme@gmail.com adresine kayıt oldukları e-mail adresleriyle eposta ile gönderirler. Yazı sistem tarafından eposta adresinden alınarak kaydedilir ve değerlendirme için jüri üyelerine gönderilir.

Final Yarışması
8 Haziran 2024 Cumartesi Saat:10.00-13.00
Öğrencinin 1. Aşamada aldığı puanın %40’ı, 2. Aşamadan aldığı puanın %60 alınır. Elde edilen puanla sıralama yapılır.
Puan sıralamasına göre ilk 25 yazının sahipleri finale katılmaya hak kazanırlar.
Finalist 25 öğrenci İzmir Amerikan Kolej’de yapılacak yarışmaya katılırlar.
İzmir dışından final yarışmasına katılmaya hak kazanan öğrencilerin ulaşım ve barınma masrafları kendileri tarafından karşılanır. Final yarışma günü yemek masrafları okul tarafından karşılanacaktır.

Final yarışmasında öğrencilere yine 3 farklı alıntı, soru veya konu verilir ve seçtikleri biri hakkında yazı yazmaları istenir.
Yazılar final jürisi tarafından aynı gün değerlendirilir ve saat 17.00’de ödül töreni yapılır.

Türkiye Sıralaması

Öğrencinin final yarışmasında aldığı puanın % 70’i, ilk iki aşamada elde ettiği puan ortalamasının ise % 30’u alınarak yarışma sonuç notu belirlenir ve ilk 25 öğrencinin Türkiye sıralaması açıklanır.

D. Yarışma Konu Alanları

1. Felsefe Nedir?
2. Varlık Felsefesi (Ontoloji)
3. Bilgi Felsefesi (Epistemoloji)
4. Estetik
5. Siyaset Felsefesi
6. Toplum Felsefesi
7. Din Felsefesi
8. Ahlak Felsefesi (Etik)

E. Değerlendirme:

Yarışmanın ilk iki aşamasındaki yazıların değerlendirmesi, Türkiye’nin değişik illerinde çalışan, çok sayıdaki gönüllü felsefe öğretmenleri tarafından gerçekleştirilecektir.
Jüri üyelerinin listesi web sayfasından görülebilir.
Sistem havuzuna kaydedilmiş olan yazılar, sisteme özel şifresiyle giren jüri üyelerine sistem tarafından rastgele gönderilir. Jüri üyeleri yazıları okuyup 100 puan üzerinden değerlendirir.
Yazılarda isim olmadığı için, jüri üyeleri yazıların sahiplerini bilmezler.
Her yazı üç jüri üyesi tarafından değerlendirilecektir. Üç jüri üyesinin verdiği puanların ortalaması yazının puanını oluşturacaktır. Üç jüri üyesinin verdiği puanlar arasında 20 puanın üzerinde farklılık varsa, yazı dördüncü bir jüri üyesi tarafından da okunacaktır. (Örn: Bir yazıya 1. Jüri üyesinin 50, 2. Jüri üyesinin 80 ve 3. Jüri üyesinin 90 puan verdiğini düşünelim. Aralarındaki fark 30 puandan fazla olduğu için yazı 4. Jüri üyesine gönderilecek ve en düşük olan puan atılarak ortalama alınacaktır.) Jüri üyeleri birbirlerinin verdikleri notlardan habersiz olacaklardır.

Final yarışmasında finale kalan 25 yazı ise, yarışmanın hemen ardından öğretmen ve akademisyenlerden oluşan final jürisi tarafından değerlendirilecektir. Yazılar yine 3 jüri üyesi tarafından puanlandırılacaktır. Öğrencinin final yarışmasında aldığı puanın % 70’i, ilk 2 aşamada elde ettiği puan ortalamasının ise % 30’u alınarak yarışma sonuç notu belirlenecektir.
İlk 25 kişinin final yazıları, ilk 10 öğrencinin bütün yazıları web sayfasında yayınlanacaktır.

İlk 25’ye giremeyen öğrencilerin bütün yazıları web ortamından kendileri tarafından ulaşılabilir olacaktır.

Bütün yazılar için değerlendirme kriterleri

1) Seçilen konu üzerinde felsefenin temel problemlerine ulaşma (15 Puan).
2) Bu problem ve kavramlar hakkında bilgi (15 Puan).
3) Özgün olma, bağımsız düşünebilme, yeni düşünceler geliştirebilme (20 Puan).
4) Tutarlılık (10 Puan).
5) Temellendirme. İleri sürülen düşünceleri destekleyen veya çürüten kanıtlar ileri sürebilme (20 Puan).
6) Felsefe dilini ve kavramlarını doğru kullanabilme (10 Puan).
7) Seçilen konunun doğru olarak anlaşılması (10 Puan).

F. Ödüller

Düşün-Yaz yarışmasında başarılı olan öğrencileri aşağıdaki gibi ödüllendirir.

– En az iki aşamaya katılmış ve 50 üzeri puan almış bütün öğrencilere katılım belgesi online olarak verilir.
– Finale kalan bütün öğrenciler, madalya, katılım sertifikası ve kitapla ödüllendirilirler.
Ayrıca,
– Birinciye, Nesin Matematik Köyü’nden (Şirince-İzmir) 2024 yılı için geçerli, tam burslu bir haftalık eğitim kampı.
– İkinciye, Nesin Matematik Köyü’nden (Şirince-İzmir) 2024 yılı için geçerli, tam burslu bir haftalık eğitim kampı.
– Üçüncüye, Nesin Matematik Köyü’nden (Şirince-İzmir) 2024 yılı için geçerli, tam burslu bir haftalık eğitim kampı.
– Dördüncüye, 2500 TL değerinde Orcamp hediye çeki
– Beşinciye, 2.500 TL değerinde Orcamp hediye çeki

Yarışma Sorumluları:
Aysel Güler / 505 629 00 41
Rifat Öğdül / 505 812 21 87
Selin Bektaş / 507 661 89 46
Nurşah Yılmaz / 505 556 99 41
e-posta: p4cder@gmail.com www.dusunyaz.com
Instagram @dusunyazlise
Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.