BursBurs BaşvurularıAçık LiseAçık OrtaokulMESEMEdebiyat YarışmalarıÖykü YarışmasıÜniversite BursuUstalık BelgesiUsta Öğretici

İzmir Özel Türk Koleji İTK Resim Yarışması 2024

İzmir Özel Türk Koleji İTK Resim Yarışması 2024

İzmir Özel Türk Koleji İTK Resim Yarışması

İzmir Özel Türk Koleji İTK Resim Yarışması Üniversite İle Ortaokul Ve Lise Kategorisinde Düzenlenecek. Yarışma Başvuruları Başvuru Formunun Eksiksiz Olarak Doldurulup Sonrasında Eserle Birlikte Postalanmasıyla Yapılacak.

22. İTK Ulusal Resim Yarışması 2024

Düzenleyen Kurum: İzmir Özel Türk Koleji Ve Bağışçılar Vakfı
Yarışma Kapsamı: Ülke Geneli
Yarışmanın Türü: Resim Yarışması
Kimler Başvuru Yapabilir: Üniversite Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans Ve Doktora Öğrencileri, Ortaokul Ve Lise Öğrencileri
Başvuru Nasıl Yapılır: Elden – Posta Veya Kargo Yolu İle Yapılabilir

Üniversite Kategorisi (22. İTK Ulusal Resim Yarışması)

Etkinliğin Amacı
Gençlerimizin sanatsal yönden gelişmesini, hayal güçlerini zenginleştirmelerini, düşünme yeteneklerinin güçlenmesini, yaşama bağlılıklarının artmasını, düşündüklerini biçimsel olarak ifade edebilmek için teknik bilgi ve beceriler kazanmasını sağlamak.

Gençlerimizin sanatsal potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri uygun bir ortam hazırlamak.

Etkinliğin Türü
Resim Yarışması

Etkinliğin Konusu:
Serbest Konu

Önemli Not: Siyasî amaçlara hizmet eden, anayasa ve genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret ve reklam unsuru içeren eserler yarışma dışı kalacaktır.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 15.000 Türk Lirası + Başarı Belgesi
İkincilik Ödülü 10.000 Türk Lirası + Başarı Belgesi
Üçüncülük Ödülü 8.500 Türk Lirası + Başarı Belgesi
Jüri Özel Ödülü: 5 Gram Altın

Etkinliğin Kapsamı
Yarışmaya, Türkiye Cumhuriyeti Üniversitelerinde kayıtlı Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri (yabancı uyruklu öğrenciler de dâhil) katılabilirler.

Genel Katılım Şartları

1- Yarışmaya katılım ücretsizdir.

2- Yarışmaya katılım gönüllülük esasına dayanır.

3- Yarışmaya katılan eser sahipleri şartnameyi kabul etmiş sayılır.

4- Yarışmaya gönderilecek olan eserlerde, tuval üzerine yağlıboya, akrilik veya benzeri teknikler kullanılacaktır; Enstalasyon eserler dâhil değildir.

5- Resim çalışmalarının kısa kenarları 50 cm.’ den küçük, uzun kenarları 250 cm.’ den büyük olmayacaktır.

6- Her yarışmacı, yarışmaya 3 adet eserle katılabilir.

7- Yarışmaya katılan resimlerin, daha önce herhangi bir yarışmadan ödül almamış katılmamış olması gerekmektedir.

8- Yarışmaya gönderilecek eserin ön yüzüne hiçbir bilgi yazılmayacak ve eserin arka yüzünün sol alt köşesinde tablo-1 de yer alan etikete yer verilecektir. Etiketsiz eserler kabul edilmeyecektir.

9- Yarışma Formları Eksiksiz Doldurulacaktır. Tablo1 ve Tablo 2 imzalanarak gönderilecektir.

10- Yarışma şartnamesine uymayan (farklı ölçülerde yapılmış, henüz kurumamış, taşıma sırasında hasar görmüş, sergilemeye hazır olmayan v.b.) eserler Değerlendirme Dışı bırakılacaktır.

11- Seçici Kurul gerekli gördüğü takdirde, yarışma takvimi üzerinde değişiklik yapabilir veya yarışmayı iptal edebilir.

12- Yarışma takvimine uyulmadan teslim edilen veya posta yolu ile gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

13- Yarışmacıların https://www.ozelturkkoleji.com/itk-resim-yarismasi/sayfasındaki formu doldurarak, pdf çıktısını eserin arkasına yapıştırması ve eserleri İTK adresine göndermesi gerekmektedir. (Ad-soyad, doğum tarihi, telefon numarası okul adı, okul adresleri ve okul telefonlarını eksiksiz olarak yazmak zorundadırlar.)

14- Yarışmaya katılacak resimler; madde 13’de yer alan linkten doldurulacağı “Yarışmacı Katılım Formu” ile birlikte, elden ya da posta/kargo yoluyla Mithatpaşa Cad. No:687-689 Köprü -Konak İzmir adresine teslim edilecektir.

15- Yarışmaya katılacak eserler, paketlenerek/zarflanarak en son 4Mayıs 2024 tarihinde mesai saati bitimine kadar İzmir Özel Türk Koleji’ne teslim edilmelidir. Postada oluşabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

16- Kargo ile gönderilen eserlerde “Sayın Melek Uz dikkatine” notu konulması gereklidir

17- İzmir Özel Türk Koleji’ne yöneltilecek her tür talep ve itiraz, yarışmanın sonuçlanması tarihinden itibaren bir ay içerisinde İzmir Özel Türk Koleji, Görsel Sanatlar Bölüm Başkanlığı Mithatpaşa Cad. No.687-689 Köprü- Konak İZMİR adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderilmesi halinde işleme alınır ve 7 iş günü içerisinde değerlendirme yapılır. Mektupta, yarışmaya katılım tarihi, eksiksiz iletişim bilgileri ve talep veya itiraz konusu açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Bunun dışında yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

18- Jüri üyelerinin verdiği puanlara, itiraz edilemez ve puanlar değiştirilemez.

19- Katılımcılara yarışmaya katıldıklarına dair Katılım Belgesi verilecektir.

20- Yapıtların sergilenmesi ve taşınması sırasında gereken özen gösterilecekse de yapıtların görebileceği hasardan İzmir Özel Türk Koleji hiçbir şekilde sorumlu değildir. Arzu edenler, eserlerinin değer bedeli üzerinden özel sigorta şirketine sigorta ettirebilirler. Bunun gerçekleşmesi halinde bilgilendirme amacı ile İzmir Özel Türk Koleji’ne sigorta şirketinin adını ve yapıtla ilgili kontratın bir kopyasını ulaştırmaları gerekmektedir.

Eserlerin Yayımlanması, Genel Hükümler Ve Telif Hakkı
1- Katılımcılar Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formlarının tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Katılım ve değerlendirme süreci ile ilgili her türlü değişiklik yapma hakkı İzmir Özel Türk Koleji yetkililerinde saklıdır. Yarışma İzmir Türk Koleji Eğitim Ve Bağışçılar Vakfı tarafından gerçekleştirilecektir.

2- Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.

3- Yarışma hiçbir surette ticari amaç gütmemektedir ve yarışmacılardan katılım ücreti veya herhangi bir başlık adı altında ödeme talebi yapılmayacaktır. Katılımcıların ulaşım ve konaklama giderleri kendilerine aittir.

4- İzmir Özel Türk Koleji, ödül alan veya almayan bütün eserleri afiş, katalog, broşür, kitapçık vb. basım ve yayın hakkına sahip olacaktır.
Dereceye giremeyen resimlerin sahipleri sergi süresinin bitiminde(bir ay içinde ) resimlerini elden İzmir Özel Türk Koleji’nden geri alabileceklerdir. Süresi içinde geri alınmayan eserlerin sorumluluğu İzmir Özel Türk Koleji’ne ait değildir. Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

5- Yarışmayı kazanan eserlerin tüm dijital hakları ödül verene ait olacaktır.

6- Yarışmaya girecek eserlerin daha önce yayımlanmamış, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmemiş olması gerekmektedir.

7- Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmiş olduğu tespit edilen eserler, ödül kazanmış olsalar dahi iptal edilecek ve eser sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.

Yarışmanın Uygulanması

1. Yarışmaya katılım ücretsizdir. “Hiçbir Ticari amaç güdülmeyecektir.” Yarışma İzmir Türk Koleji Eğitim Ve Bağışçılar Vakfı tarafından gerçekleştirilecektir

2. Yarışmaya Türkiye’den tüm özel okul ve devlet okullarında okuyan öğrenciler katılabilir.

3. Eserlerin elden ya da kargo ile teslim tarihi 8 Nisan 2024-4 Mayıs2024 arasında yapılacaktır.

4. Jüri üyeleri 15 Mayıs 2024 günü toplanıp kazanan eserlere karar verildikten Yarışma sonuçları 16 Mayıs Perşembe günü www.ozelturkkoleji.com adresinden 16 Mayıs Perşembe duyurulacaktır.

5. Sonuçların açıklanmasından sonra 23 Mayıs 2024 tarihinde Özel Türk Kolejinde ödül töreni yüz yüze yapılası planlanmaktadır.

Seçici Kurul Üyeleri
Erturul Aydemir- Galericiler Derneği Başkanı- Koleksiyoner
Denizhan Özer: Küratör-Ressam
Prof Dr Fuat Akdenizli
Doç Dr. Dizar Ercivan Zencirci
Filiz Pelit: Ressam
Nur Hilal Harsa: Ressam

Yarışma Takvimi
Eserlerin Teslim Tarihi: 8 Nisan 2024 – 4 Mayıs 2024
Sonuçlarının Açıklanması: 16 Mayıs 2024
Ödül Töreni: 23 Mayıs 2024

Yarışma Sonuç Duyurusu
Yarışma sonuçları 16 Mayıs Perşembe günü www.ozelturkkoleji.com adresinden duyurulacaktır.

Ödül Töreni Yeri Ve Tarihi
Ödül töreni 23 Mayıs Perşembe günü yüz yüze olarak İzmir Özel Türk Koleji’nde planlanmaktadır

İletişim Ve Bilgi İçin
Melek UZ- İzmir Özel Türk Koleji Görsel Sanatlar Bölüm Başkanı
Telefon: 0507 683 16 16
e-posta: melek.uz@itk.k12.tr

Üniversite Kategorisi Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

Ortaokul Ve Lise Kategorisi 22. İTK Resim Yarışması

Etkinliğin Konusu
Serbest Konu
Önemli Not: Siyasî amaçlara hizmet eden, anayasa ve genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret ve reklam unsuru içeren eserler yarışma dışı kalacaktır.

Yarışma Ödülleri

Ortaokul Öğrencileri Resim Yarışması Ödülleri
Birincilik Ödülü Laptop (7.000 Türk Lirası Değeri ) + Sanatsal Malzeme Ve Katılım Belgesi
İkincilik Ödülü Tablet (6.000 Türk Lirası Değeri) + Sanatsal Malzeme Ve Katılım Belgesi
Üçüncülük Ödülü Polaroid Fotoğraf Makinesi (5.000 Türk Lirası Değeri) Ve Katılım Belgesi

Lise Ve Dengi Okullar Arası Resim Yarışması Ödülleri
Birincilik Ödülü 10.000 Türk Lirası + Katılım Belgesi
İkincilik Ödülü 8.500 Türk Lirası + Katılım Belgesi
Üçüncülük Ödülü 7.000 Türk Lirası + Katılım Belgesi

Etkinliğin Kapsamı

1. Resim yarışmasına İzmir genelindeki resmi ve özel olmak üzere ortaokul, lise ve dengi okullarda öğrenim gören bütün öğrenciler katılabilecektir.

2. Yarışma dili Türkçe olacaktır.

3. Sosyal etkinliklerin planlanması, tanıtılması ve uygulanması eğitim ve öğretimi aksatmayacak şekilde düzenlenecektir.

4. Engelsiz yaşam sloganıyla engelli öğrencilerimizin yarışmaya katılım göstermesi bizi mutlu eder. Engelli öğrencilerimize Juri ödülüne katılacakları zaman yardımcı olacak görevli öğretmenlerimiz olacaktır. Sergi alanında her türlü güvenlik önlemleri alınacaktır.

5. Ödül töreni ve değerlendirme komitesinde görevli personelin, öğrencinin ve jürinin herhangi bir sağlık durumu yaşamasında hızlı müdahale etmek için yarışma alanında sağlık personeli bulunacaktır.

6. Yarışma katılımcıların gönüllülük esasına göre yürütülür.

7. Kişisel verilerin, açık rıza onayında belirtilen hususlar dışında kullanılmayacaktır. Sosyal etkinlik sona erdiğinde resen silinecektir.

8. Yarışma sırasında oluşabilecek tüm kazalar vb durumlar için güvenlik önlemleri alınacaktır. Güvenlik Kuralları ayrıca diğer sayfalarda detaylı belirtilmiştir.

9. Yarışma esnasında kişiler arası sosyal mesafeye uyulacaktır. Herkes maske takmak zorundadır. Yarışma alanında danışmadan maske temini yapılabilir. Temizlik ve Hijyen kuralları üst düzeyde tutulacaktır. .

10. Dezenfektan kullanımı yapıldıktan sonra sergi alanına alınacaktır.

11. Yarışmayı İzmir Türk Koleji Eğitim Ve Bağışçılar Vakfı düzenlemektedir

Genel Katılım Şartları

1- Yarışmaya katılım ücretsizdir. “Hiçbir Ticari amaç güdülmeyecektir.”

2- Yarışmaya katılım ücretsizdir.

3- Yarışmaya katılım gönüllülük esasına dayanır.

4- Yarışmaya katılan eser sahipleri şartnameyi kabul etmiş sayılır.

5- Her yarışmacı, yarışmaya 3 adet resimle katılabilir.

6- Resimler 35x50cm ebadında resim kâğıdı veya tuval üzerine çizilmelidir.

7- Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü tekniği ve malzemeyi kullanmakta serbesttir.

8- Yarışmaya katılan resimlerin, daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış/ sergilenmemiş olup özgün bir çalışma olması gerekmektedir.

9- Yarışma takvimine uyulmadan teslim edilen veya posta yolu ile gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

10- Ön başvuru Özel Türk Koleji sayfasının içerisindeki https://www.ozelturkkoleji.com/itk-resim-yarismasi/ adresinden yapılacaktır

11- Yarışmaya katılacak eserler, online başvurular için 16 Mart 2024 – 03 Nisan 2024 tarihidir. 8 Nisan 2024 tarihinde Özel Türk Koleji sayfasından ön eleme sonuçları duyurulacaktır ve ön elemeyi geçen eserlerin, , paketlenerek/zarflanarak 8 Nisan 2024-4.Mayıs 2024 tarihinde mesai saati bitimine kadar İzmir Özel Türk Koleji’ne teslim edilmelidir. Postada oluşabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

12- Yarışmaya gönderilecek eserin ön yüzüne hiçbir bilgi yazılmayacak ve eserin arka yüzünün sol alt köşesinde tablo-1 de yer alan etikete yer verilecektir. Etiketsiz eserler kabul edilmeyecektir.

13- Ortaokul ve Lise kategorisindeki yarışmacıların https://www.ozelturkkoleji.com/itk-resim-yarismasi/ sayfasındaki Tablo 1 formu doldurarak, pdf çıktısını eserin arkasına yapıştırması ve eserleri İTK adresine göndermesi gerekmektedir. (Ad-soyad, doğum tarihi, okul adı, okul adresleri ve okul telefonlarını eksiksiz olarak yazmak zorundadırlar.)

14- Yarışmaya katılacak resimler; https://www.ozelturkkoleji.com/itk-resim-yarismasi/ yer alan linkten doldurulacağı “Yarışmacı Katılım Formu ve taahhütname, veli muvafakatnamesi, Açık rıza onayı ” ile birlikte, elden ya da posta/kargo yoluyla Mithatpaşa Cad. No:687-689 Köprü -Konak İZMİR adresine teslim edilecektir.

15- Kargo ile gönderilen eserlerde “Sayın Melek UZ dikkatine” notu konulması gereklidir

16- İzmir Özel Türk Koleji’ne yöneltilecek her tür talep ve itiraz, yarışmanın sonuçlanması tarihinden itibaren bir ay içerisinde İzmir Özel Türk Koleji, Görsel Sanatlar Bölüm Başkanlığı Mithatpaşa Cad. No.687-689 Köprü- Konak İZMİR adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderilmesi halinde işleme alınır ve 7 iş günü içerisinde değerlendirme yapılır.. Mektupta, yarışmaya katılım tarihi, eksiksiz iletişim bilgileri ve talep veya itiraz konusu açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Bunun dışında yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

17- Jüri üyelerinin verdiği puanlara, itiraz edilemez ve puanlar değiştirilemez.

18- Yapıtların sergilenmesi ve taşınması sırasında gereken özen gösterilecekse de yapıtların görebileceği hasardan İzmir Özel Türk Koleji hiçbir şekilde sorumlu değildir. Arzu edenler, eserlerinin değer bedeli üzerinden özel sigorta şirketine sigorta ettirebilirler. Bunun gerçekleşmesi halinde bilgilendirme amacı ile İzmir Özel Türk Koleji’ne sigorta şirketinin adını ve yapıtla ilgili kontratın bir kopyasını ulaştırmaları gerekmektedir.

19- Yarışma esnasında kişiler arası sosyal mesafeye uyulacaktır. Herkes maske takmak zorundadır. Yarışma alanında danışmadan maske temini yapılabilir. Temizlik ve Hijyen kuralları üst düzeyde tutulacaktır.

20- Dezenfektan kullanımı yapıldıktan sonra sergi alanına alınacaktır.

Yarışmanın Uygulanması

1. Yarışmaya katılım ücretsizdir. “Hiçbir Ticari amaç güdülmeyecektir.”

2. Yarışmaya Türkiye’den tüm özel okul, devlet okullarında okuyan ortaokul ve lise öğrencileri katılabilir. Açık öğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerden ortaokul seviyesinde olanlar 15 yaşını, ortaöğretim seviyesinde olanlar 18 yaşını tamamlamamış olmak kaydıyla yarışmaya katılabilecektir.

3. Ön eleme çevrimiçi yapılacak olup 16 Mart 2024 – 04 Nisan 2024 tarihleri arasında https://ozelturkkoleji.com/itksesimyarismasi sitesinden yapılacaktır.

4. Ön Eleme çevrimiçi değerlendirme sonuçları 08 Nisan 2024 tarihinde saat 17.00 a kadar Özel Türk Koleji sayfasından duyurulacaktır.

5. Ön elemeyi geçen eserlerin elden ya da kargo ile teslim tarihi 8 Nisan 2024-4 Mayıs2024 arasında yapılacaktır.

6. Jüri üyeleri 4 Mayıs 2024 günü toplanıp kazanan eserlere karar verildikten Yarışma sonuçları 16 Mayıs Perşembe günü www.ozelturkkoleji.com adresinden 16 Mayıs Perşembe duyurulacaktır.

7. Sonuçların açıklanmasından sonra 23 Mayıs 2024 tarihinde Özel Türk Kolejinde ödül töreni yüz yüze yapılası planlanmaktadır.

Yarışmaya Ait İnternet Sitesi Ve Adres Bilgileri

Yarışma ile ilgili haberler, olası soru ve cevaplar için aşağıdaki bilgileri kullanınız.
Her türlü iletişim melek.uz@itk.k12.tr adresiyle sağlanacaktır.
https://www.ozelturkkoleji.com/itk-resim-yarismasi/
Yarışma adresi: İzmir Özel Türk Koleji Anadolu Lisesi Müdürlüğü
687 sokak Çankaya-Köprü İzmir
Telefon: 0232-244-05-00
Yetkili Kişi: Melek UZ Görsel Sanatlar Bölüm Başkanı

Katılımcılardan İstenilenler
Katılımcı ve velisi tarafından imzalanmış;
“Katılım Formu ve Taahhütname”
Veli Muvafakatnamesi
Açık Rıza Onayı
Katılımcı tarafından gönderilen 35×50 formatında eserin aslı (orijinali)

Yarışma Takvimi
Ön Eleme çevrimiçi Başvuru: 16 Mart 2024 – 4 Nisan 2024
Ön Eleme çevrimiçi değerlendirme sonuçları: 08 Nisan 2024
Elden teslim: 8 Nisan 2024 – 4 Mayıs2024
Sonuçların açıklanması: 16 Mayıs 2024
Ödül Töreni: 23 Mayıs 2024

Ortaokul Ve Lise Kategorisi Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.