BursBurs BaşvurularıAçık LiseAçık OrtaokulMESEMEdebiyat YarışmalarıÖykü YarışmasıÜniversite BursuUstalık BelgesiUsta Öğretici

İlkokul Ortaokul Lise Ve Yetişkinlere Karikatür Yarışması

İlkokul Ortaokul Lise Ve Yetişkinlere Karikatür Yarışması

İlkokul Ortaokul Lise Ve Yetişkinlere Karikatür Yarışması

Selçuklu Belediyesi Merhamet Temalı İlkokul Ortaokul Lise Ve Yetişkinlere Karikatür Yarışması Düzenliyor. Ödüllü Yarışma İlkokul Öğrencileri, Ortaokul Öğrencileri, Lise Öğrencileri Ve Yetişkinlere Yönelik Olarak Düzenleniyor. Ödüllü Yarışma Ulusal Çapta Düzenleniyor.

I. Ulusal Merhamet Temalı Karikatür Yarışması

Düzenleyen Kurum: Selçuklu Belediyesi / Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Yarışma Kapsamı: Ülke Geneli
Yarışmanın Türü: Karikatür Yarışması
Kimler Başvuru Yapabilir: İlkokul Öğrencileri, Ortaokul Öğrencileri, Lise Öğrencileri Ve Yetişkinler Başvurabilir
Başvuru Nasıl Yapılır: Posta Yolu İle

Yarışma Ödülleri

I. Kategori Ödülleri (Temel Eğitim Ve Orta Öğretim Düzeyi: İlkokul, Ortaokul Ve Lise Öğrencileri)
Birincilik Ödülü 15.000 Türk Lirası
İkincilik Ödülü 10.000 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 5.000 Türk Lirası

II. Kategori Ödülleri (Yetişkinler Düzeyi)
Birincilik Ödülü 20.000 Türk Lirası
İkincilik Ödülü 15.000 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 10.000 Türk Lirası

Amaç
1. Ahlaki bir erdem olan merhamet duygusuna farkındalık oluşturmak.
2. Karikatür çizim yeteneklerini geliştirmeye teşvik etmek.
3. Duygularını aktarabilecekleri bir paylaşım ortamı oluşturabilmek.
4. Hayal gücü ve mizah yönlerinin gelişimlerine katkı sağlamak.
5. Yakın ve uzak çevrelerindeki olaylara karşı duyarlılıklarını arttırmak.
6. Sanatsal yeteneklerini kullanma ve pratik yapma olanağı sunmak.

Konu
İnsanı insan yapan ve ahlakın temelini oluşturan değerlerimizden merhamet; her şey kaybedilse bile kaybedilmemesi gereken bir duygudur. Bu nedenledir ki; Hz. Mevlana Celaleddin Rumi’nin “Şefkat ve Merhamette Güneş Gibi Ol.” öğüdünden de yola çıkarak merhametli olmanın önemini vurgulamak için; “MERHAMET” temalı karikatür yarışması.

Yarıma Kategorileri
I. Kategori: Temel Eğitim ve Orta Öğretim Düzeyi
II. Kategori: Yetişkin Düzeyi

Yarışmaya Katılım Şartları

1. Yarışmaya katılmak isteyenler, belirlenen temaya uygun bir karikatür çizmeleri istenir.

2. Katılım bireyseldir ve gönüllülük esastır. 18 Yaşından küçük öğrencilerimizin yarışmaya katılabilmesi için velisi tarafından EK-2’in doldurulup imzalanması ve öğrenci belgesi ile birlikte (Islak imzalı olarak) yarışma komisyonuna sunulması gerekmektedir.

3. Her yarışmacı en fazla 3 “üç” eserle yarışmaya katılabilir.

4. Katılımcılar yarışmaya katılmakla, yarışmaya gönderecekleri eserlerin tamamında veya bir kısmında alıntı veya kopya olmadığını, eserlerini başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna göndermediklerini beyan etmiş sayılırlar. Aksi durumlarda ortaya çıkacak yasal her türlü sorumluluk katılımcıya aittir.

5. Yarışmada ödüle değer bulunan ve yarışmaya katılan bütün eserler, tüm haklarıyla sahibi olan Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ve Selçuklu Belediye Başkanlığı’na ait olacaktır. SETAP sahibi olan Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ödüle layık ya da sergilenmeye değer bulunan eserleri ve/veya içeriklerini, etkinliklerinde ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemelerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek ve ödül alan eserleri başka kamu kurumlarına devretmek hakkına herhangi bir bedel ödemeksizin sahip olacaktır.

6. Ebatlar A4 boyutundan küçük, A3 boyutundan büyük olmamalıdır.

7. Eserler rulo yapılmadan, zarar görmeyecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir. Eserlerin gönderiminde oluşabilecek sorunlar kişiye aittir.

8. Postadan yaşanacak gecikmeler yarışmacıya aittir.

9. Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun dijital çizim haricinde her türlü tekniği ve malzemeyi kullanmakta serbesttir.

10. Eserin arka yüzüne Ek-A’da verilen form yapıştırılacaktır. Eserin ön yüzüne kesinlikle hiçbir yazı yazılmayacaktır. Bu forma yazılacak bilgiler silinmeyen bir kalemle ve okunaklı yazılmalıdır. Bilgilerinde eksiklik olan çalışmalar doğrudan elenecektir.

11. Derece almayan ve sergiye katılamayan resimlerin iadesi 02/09/2024-02/12/2024 tarihleri arasında“ Alındı Makbuzu” karşılığında belirtilen adreste elden yapılacaktır. Kargo iadeleri kurumumuz tarafından yapılmayacaktır. Teslim alınmayan eserler ile ilgili kurumumuz sorumlu tutulmayacaktır.

12. Yarışmaya gönderilen ve dereceye giren eserler Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu İlçe Milli eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen bir programla sergilenebilir. Eserlerin diğer telif hakları yarışmacılara aittir. Değerlendirme sonucunda dereceye giren eserlerin ve yarışmaya gönderilen ve sergilenmeye değer bulunan eserler için yarışmacının rızası doğrultusunda sergilemede kullanılabilmesi için Ek-4’te yer alan rıza onay belgesinin doldurulması gerekmektedir.

13. Yarışmaya seçici kurul heyetinin birinci derece yakınları katılamaz.

14. Siyasi amaçlara hizmet eden, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve firma adı kullanılan eserler yarışma dışı kalacaktır.

15. Yarışmada Seçici Kurul kararları kesindir ve itiraz edilemez.

16. SETAP Proje Ekibi yarışma şartnamesiyle ilgili her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.

17. Yarışmaya katılanlar, yukarıda yer alan şartların tamamını kabul etmiş sayılırlar.

18. Ödül töreni için dereceye giren ve sergileme kazanan eser sahipleri ile iletişime geçilip zaman ve yer bilgisi verilecektir.

19. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yarışmacılara ve komisyon üyelerinden Açık Rıza Onayı Formu(Ek-3) istenir. Yarışmacılar Ek -3 Açık Rıza Onayı Formunu ıslak imzalı olarak eserle birlikte göndermekle yükümlüdür.

I. Kategori- Temel Eğitim ve Orta Öğretim Düzeyinde yarışmaya katılacak kişilerin Açık Rıza Onayı Formu velisi tarafından doldurulacaktır.

Not: Bu yarışmanın düzenlenmesi, uygulanması ve sonuçlandırılması ile ilgili tüm aşamalarda T.C. Anayasasına, Türk Milli Eğitiminin genel ve özel amaçlarına, Uluslararası sözleşmelere, politika belgelerine, 24.03.2016 tarihli ve 6698 Saylı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile 26.06.2012 tarihli ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu başta olmak üzere yürürlükte olan tüm mevzuata uygun olarak hazırlanmış olup, bu kanunların ve mevzuatın gerektirdiği tüm yükümlükler kabul ve taahhüt edilmiştir.

Eserlerin Teslim Adresi ve İletişim Bilgileri
Adres: Ahmet Keleşoğlu Sanat ve Tasarım Atölyesi
Kılınçarslan Mahallesi Şefik Can Caddesi No:50 Selçuklu Konya
Telefon: 0 332 247 63 01

Koordinatörler
1- Caner ÖZDEMİR- aylnsvn@gmail.com – Tel: 505 646 02 30
2- Ahmet Aziz GÖK- sedepmem@gmail.com – Tel: 505 652 57 15

Yarışma Seçici Kurulu
1. Prof.Dr. Ahmet DALKIRAN (Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölüm Başkanı)
2. Prof. Dr. Mustafa KÜÇÜKÖNER (Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölüm Başkanı)
3. Fatih UĞURLU (Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi Resim Öğretmeni)
4. Köksal KASIM (Ahmet Keleşoğlu Sanat ve Tasarım Atölyesi Resim Öğretmeni)

Yarışmanın Bütçesi ve Bütçenin Kaynağı
Ulusal Karikatür Yarışması’nın ödül ve organizasyon için ayrılan bütçesi 100 bin Türk Lirası olup bu bütçe Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Selçuklu Belediyesi arasında imzalanan ve ekte yer alan SEDEP (Selçuklu Değerler Eğitimi Programı) çerçevesinde Selçuklu Belediyesi tarafından karşılanacaktır.

Yükümlülükler ve Taahhüt
Bu yarışma hiçbir ticari kapsam içermemektedir. Yarışmaya katılan eserler dereceye girsin girmesin, yarışmayı düzenleyen kurum ve paydaşları tarafından herhangi bir ticari gaye ile değerlendirilmesi söz konusu olamaz.

Sonuçlara İtiraz
Yarışma Seçici Kurulu’nun yaptığı değerlendirme sonucunda oluşan derecelendirme kesin olup itirazlar kabul edilmeyecektir.

Yarışma Takvimi
Yarışmanın Duyuru Tarihi: 12 Şubat 2024
Eserlerin Tesliminin Başlangıç Tarihi: 04 Nisan 2024
Eserlerinin Kabulünün Bitiş Tarihi: 29 Nisan 2024
Yarışma Sonuçlarının Açıklanma Tarihi: 08 Mayıs 2024

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.