BursBurs BaşvurularıAçık LiseAçık OrtaokulMESEMEdebiyat YarışmalarıÖykü YarışmasıÜniversite BursuUstalık BelgesiUsta Öğretici

İlköğretim Lise Ve Yetişkinlere Aşık Veysel Şiir Yarışması

İlköğretim Lise Ve Yetişkinlere Aşık Veysel Şiir Yarışması

İlköğretim Lise Ve Yetişkinlere Aşık Veysel Şiir Yarışması

İlköğretim Lise Ve Yetişkinlere Aşık Veysel Şiir Yarışması Ankara Müzik Ve Güzel Sanatlar Üniversitesi İle Türkiye Beyazay Derneği Ve Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfı Tarafından Düzenleniyor. Ödüllü Yarışma İlkokul, Ortaokul, Lise Ve Yetişkin Kategorilerinde Düzenleniyor.
Yarışma Başvurusu E-Posta Yolu İle Yapılacak.

Dostlar Beni Hatırlasın Aşık Veysel Şiir Yarışması

Yarışmayı Düzenleyen Kurum
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Düzenleme Kurulu, Türkiye Beyazay Derneği ve Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfı

Yarışmanın Türü
Şiir Yarışması

Yarışmanın Teması
Âşık Veysel

Yarışma Ödülleri
4 Ayrı Kategoride (7 – 17 Ve 18+) Dereceye Giren İlk Üç Yarışmacıya Verilecek Ödüller

İlköğretim Ödülleri
Birincilik Ödülü 10.000 Türk Lirası
İkincilik Ödülü 7.500 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 5.000 Türk Lirası

Ortaöğretim Ödülleri
Birincilik Ödülü 10.000 Türk Lirası
İkincilik Ödülü 7.500 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 5.000 Türk Lirası

Lise Ödülleri
Birincilik Ödülü 15.000 Türk Lirası
İkincilik Ödülü 10.000 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 5.000 Türk Lirası

Yetişkin Ödülleri
Birincilik Ödülü 20.000 Türk Lirası
İkincilik Ödülü 15.000 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 10.000 Türk Lirası

Mansiyon Ödülleri
Birincilik Ödülü 5.000 Türk Lirası
İkincilik Ödülü 5.000 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 5.000 Türk Lirası

Yarışmanın Konusu
Âşık Veysel Türk tarihi içerisinde büyük öneme sahip âşıklardan biridir. O, âşık olmanın yanı sıra çok büyük bir sosyolog ve edebiyatçıdır. Onun hayatı algılayış biçimi şiirleri vasıtasıyla günümüze kadar taşınabilmiştir. Onun aşk, ölüm, hasret, sevgi, doğa, hayvan, insan ve kısacası insana dair her şey şiirlerinin konusunu oluşturmaktadır.
Bu yarışmada genç ve yetişkin kategorisi olmak üzere genelde iki temel kategoride Âşık Veysel’in günümüzde algılanış biçimlerine odaklanılacaktır.
“Dostlar Beni Hatırlasın” başlıklı bu yarışmada Âşık Veysel’i hep birlikte yâd edelim.

Yarışmanın Amacı
Âşık Veysel’i ve onun hayatı algılayışını yeniden yorumlamak ve bu vesileyle onu daha iyi anlamak.

Katılım Şartları

1. Yarışmaya Türkiye genelinde dört ayrı kategoride (ilköğretim, ortaöğretim, lise ve yetişkin) herkes katılabilir.

2. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

3. Yarışmacılar rumuz kullanarak yarışmaya katılmalıdır.

4. Yarışmaya katılım bireyseldir ve yarışmacı sadece bir ( 1 ) eserle katılabilir.

5. Yarışmaya gönderilecek eserler yardım almaksızın yazılmalıdır.

6. Eser; başka bir yarışmada kullanılmamış, herhangi bir yerde yayımlanmamış, ödül almamış, başka bir eserden tamamen veyahut da kısmen kopyalanmamış olmalıdır.

7. Yarışmaya katılacak olan yarışmacılar eğer öğrenci ise yarışmacının velisi tarafından EK-1’de yer alan “Yarışmacı Başvuru Formu”nun doldurulup imzalanması gerekmektedir. Yarışmacı yetişkin ise EK-2’de yer alan “Yarışmacı Başvuru Formu”nun doldurulup imzalanması gerekmektedir.

8. Değerlendirme Kurulu ve bu kişilerin birinci derece yakınları yarışmaya katılamaz.

9. Yarışma şartnamesine uygun olmayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Teknik Şartlar
1. Bilgisayar ortamında hazırlanan eserler Word dosyasında olmalıdır.

2. Eserlerde şiir tekniği serbesttir.

3. Eser metinleri, dil bilgisi kurallarına uygun olarak hazırlanacaktır. Noktalama işaretlerinin kullanımında, kelime yazımında TDK Yazım Kılavuzu esas alınacaktır.

Başvuru Süreci

1. Yarışmacılar Ek 1 veya Ek-2’de yer alan “Yarışmacı Başvuru Formu”ndan kendilerine uyanı ve Ek-3 veya Ek 4’te yer alan “Açık Rıza Onayı” ile birlikte eserini, üniversitemiz tarafından açılan mail adresine gönderilmelidir.

2. Bilgisayar ortamında hazırlanan dosyalar (şiir, başvuru formu, açık rıza onayı) siiryarismasi@mgu.edu.tr mail adresine gönderilecektir.

3. Rumuz kullanmayıp kendi adını kullanan kişilerin eserleri geçersiz sayılacaktır.

4. Başvurunun başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi ve sisteme tüm bilgilerin doğru girilmiş olması Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türkiye Beyazay Derneği ve Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfı Düzenleme Kurulunun sorumluluğundadır.

5. Son başvuru tarihinden sonra başvuru yapılamayacaktır.

6. Başvurunun başarılı bir şekilde yapılamasından Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türkiye Beyazay Derneği ve Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfı sorumlu olmayacaktır.

Yarışma Takvimi
Yarışmacıların Eserlerini Teslim Etmesi: 30 Kasım 2023 – 31 Ocak 2024
Ankara Müzik Ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Düzenleme Kurulu Tarafından Eserlerin Kategorilendirilmesi Ve Ön Eleme: 1 Şubat 2024 – 7 Şubat 2024
Eserlerin Değerlendirilmesi: 7 Şubat 2024 – 16 Şubat 2024
Sonuçların Duyurulması: 16 Şubat 2024
Ödüllerin Takdimi: 20 Mart 2024

Değerlendirme ve Sonuçlar

• Yarışmaya katılacak eserler Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türkiye Beyazay Derneği ve Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfı Düzenleme Kurulu tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Ön Kurul değerlendirmesinde gizlilik esastır.

• Ön Kurul değerlendirmesinden geçen eserler jüriye sunulacaktır.

• Jüri Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türkiye Beyazay Derneği ve Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfı Düzenleme Kurulu tarafından bu alanla ilgili kişilerin temsilcilerinden oluşacaktır.

• Ön Kurul tarafından sunulan eserler jüri tarafından değerlendirilecektir. Bu değerlendirmede gizlilik esastır.

• Eserlerin değerlendirilmesi; temaya dair mesajı yansıtması, dilbilgisi ve Türkçenin etkin kullanımı, özgünlüğü ve etkileyiciliği olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılacaktır.

• Her bir eser için jüri üyelerinin değerlendirme puanları toplanıp üye sayısına bölünerek puan ortalaması belirlenecektir. Ortalaması alınan puanlar jüri kurulunun ortak puanıdır.

• Eser; Ön Kurul ve jüri tarafından, katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmaksızın, katılımcının belirlemiş olduğu rumuz ile değerlendirmeye alınacaktır.

• Yarışmaya gönderilen eserler (yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun) şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılık tespit edildiğinde yarışma dışı bırakılır.

• Değerlendirme sonucu Türkiye genelinde dereceye giren ilk üç esere, ödüller Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından verilecektir.

• Sonuçlar 31 Aralık 2023 tarihinde, mgu.edu.tr./asik-veysel-muzik-ve-siir-yarismasi/ adresinden ilan edilecektir.

Diğer Hususlar

• Şartnamede belirtilmeyen konularda ve muhtemel uyuşmazlık durumlarında; Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türkiye Beyazay Derneği ve Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfı Düzenleme Kurulunun kararları esas alınacaktır.

• Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi zorunlu haller dolayısıyla yarışma ile ilgili değişiklik yapma ve yarışmayı iptal etme de dâhil olmak üzere bütün haklarını saklı tutar.

• Yarışma duyurusu ve ödül töreni etkinliği erişilebilirlik koşullarına uygun şekilde düzenlenecektir.

• Tüm katılımcılar, Yarışma Şartnamesinde yer alan tüm şartları kabul etmiş sayılırlar.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.