BursBurs BaşvurularıAçık LiseAçık OrtaokulMESEMEdebiyat YarışmalarıÖykü YarışmasıÜniversite BursuUstalık BelgesiUsta Öğretici

Çocuk Gözünden Çankırı Masal Yazma Yarışması

Çocuk Gözünden Çankırı Masal Yazma Yarışması

Çocuk Gözünden Çankırı Masal Yazma Yarışması

Çankırı Atatürk Ortaokulu İlköğretim Öğrencileri Arası Çocuk Gözünden Çankırı Masal Yazma Yarışması Düzenliyor. Yarışma İlkokul Ve Ortaokul Öğrencileri Kategorilerinde Yapılacak.

Düzenleyen Kurum: Çankırı Atatürk Ortaokulu Müdürlüğü
Yarışma Kapsamı: Çankırı İli Geneli
Yarışmanın Türü: Masal Yarışması
Kimler Başvuru Yapabilir: İlkokul Ve Ortaokul Öğrencileri
Başvuru Nasıl Yapılır: Öğrenim Görülen Okul Müdürlükleri Tarafından Yazılı Yada E-Posta Yolu İle

Çocuk Gözünden Çankırı İlköğretim Öğrencileri Arası Masal Yazma Yarışması

Yarışma Ödülleri
Değerlendirme Komisyonu Tarafından Her Kategori İçin Ayrı Ayrı Belirlenen En İyi İlk Üç Esere Birincilik, İkincilik, Üçüncülük Ödülü Verilecektir.

İlkokul Kategorisi
Birincilik Ödülü 2.000 Türk Lirası
İkincilik Ödülü 1.500 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 1.250 Türk Lirası

Ortaokul Kategorisi
Birincilik Ödülü 2.000 Türk Lirası
İkincilik Ödülü 1.500 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 1.250 Türk Lirası

Her iki kategoride ilk üç dereceden sonraki ilk 7 öğrenciye ise sürpriz hediyeler verilecektir.
Katılımcıların hepsine katılım belgesi verilecektir.

Konu
Yarışmanın Konusu: “Çocuk Gözünden Çankırı”

Amaç
“Çocuk Gözünden Çankırı” masal yazma yarışmasında, Çankırı genelinde bulunan resmi ve özel ilkokulların 4.sınıfları ve ortaokulların 5 ve 6. sınıflarına devam eden öğrencileri Türkçeyi doğru kullanmaya, yaşadıkları şehri tanımaya teşvik etmek ve öğrencilerin yazılı anlatım yoluyla ifade yeteneklerini geliştirmek amaçlanmıştır.
Yarışma kapsamında ayrıca şunlar amaçlanmıştır;

a. Öğrencilerimizde okuma ve yazma isteği uyandırmak.

b. Öğrencilerimizin yaşadıkları şehir olan Çankırı hakkında araştırma yapmalarını sağlamak.

c. Edebiyat yoluyla insani değerleri ortaya çıkarmak.

d. Gençlerin ve öğrencilerimizin toplum içindeki duruşlarına olumlu ve kalıcı bir nitelik kazandırmak.

e. Ana dil bilincini geliştirmek, dil şuurunun toplumda yerleşmesini ve gelişmesini sağlamak.

f. Yazarlığın genç kuşaklarca da sürdürülmesini teşvik etmek.

g. Sanatsal, kültürel, tarihi veya geleneksel değerlerimizin masal ile yazılı hale getirilmesini sağlamak.

h. Öğrencilerimizin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek.

i. Öğrencilerimizin potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri uygun zemini hazırlamak.

j. Okuyan, düşünen ve yazan gençliğin ortaya çıkmasına katkıda bulunmak.

k. Nesiller arası köprülerin kurulmasını sağlamak.

l. Öğrencilerin kelime hazinelerini geliştirmek, düşünce dünyasına hitap edebilmek.

m. Öğrencilere düşünme, yorumlama yeteneği kazandırmak.

n. Öğrencilerin özgüven duygusunu geliştirmek.

o. İl ve ilçe merkezindeki ilkokullar ve ortaokullar arasında iletişimi arttırmak.

p. Okullarımızda edebiyata ilgi duyan öğrencileri belirleyerek bu öğrencileri ulusal ve uluslararası masal yazma yarışmalarına yönlendirip ilimiz eğitimine katkı sağlamak.

Yarışmaya Katılacaklar
Yarışmaya Çankırı genelinde bulunan Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında eğitim öğretim gören öğrenciler katılabilecektir. Eserler okul yönetimlerince belirlenecektir. Okullar en fazla 3 öğrenci eseri ile yarışmaya katılabileceklerdir. Başvurular Okul Müdürlükleri tarafından yapılacak olup bireysel başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru
a. Başvurular öğrencinin halen öğrenim gördüğü okul müdürlüğünce Atatürk Ortaokulu Müdürlüğüne yazılı olarak veya cankiriataturkoo@gmail.com adresine e posta gönderilerek yapılacaktır.

b. Yarışmaya katılan öğrencilerden Ek 1 ve Ek 2 alınıp, eser başvuruları ile birlikte gönderilecektir.

c. Son başvuru tarihinden sonra gönderilecek eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

d. Yarışmaya katılım için e posta yöntemi kullanılacak olması durumunda katılımcı okula ait resmi e-posta hesabı ya da okul idarecilerinden birine ait e-posta adresi üzerinden gönderi yapılacaktır.

e. Aynı okuldan mükerrer e posta gelmesi durumunda en son gönderilen e-posta dikkate alınacaktır.

f. Yarışma ile ilgili ilan, duyuru ve açıklamalar İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Atatürk Ortaokulu tarafından resmi web siteleri ve kurumlara ait sosyal medya hesapları üzerinden yapılacaktır.

Yarışmaya Katılacak Eserlerde Aranan Şartlar

Yarışmaya katılacak eserlerde aşağıdaki şartlar aranır.
a. Başvuru yapılan eserin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu ile Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçlarına uygun olarak ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu şekilde hazırlanmayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

b. Eserlerin konusu öğrencilerin hayal gücü ile sınırlıdır.

c. Eserler gerçek bir olaydan esinlenerek yazılabileceği gibi hayal ürünü de olabilir.

d. Eserlerde Çankırı’yı simgeleyen, ilimize özgü en az 3 kelime bulunmalıdır.

e. Eserlerde kullanılan anahtar kelimeler masal başlığından önce “ Masalda kullanılan anahtar kelimeler” başlığı ile belirtilmelidir.

f. Eserler bilgisayar ortamında A4 dosya kâğıdı boyutunda Word formatında 12 punto Times New Roman yazı karakteri kullanılarak 1,5 satır aralığı ile yazılacaktır.

g. İlkokul kategorisi eserleri en az 1 en fazla 4 sayfa, ortaokul kategorisi eserleri en az 2 en fazla 5 sayfa olmalıdır.
h. Yarışmaya katılacak eserlerin daha önce başka bir yerde yayımlanmamış; başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmemiş olması gerekmektedir.

i. Her yazar ancak bir ( 1 ) eserle yarışmaya katılabilir.

j. Birden fazla kişi tarafından ortaklaşa yazılmış eserler yarışmaya kabul edilmez.

k. Yarışmaya gönderilecek eserlerin üzerine öğrenci veya okuluyla ilgili kişisel bilgiler yazılmaz.

l. Yarışmaya katılacak öğrencinin ve okulun iletişim bilgilerini içeren bilgiler ekte yer alan “EK-1 Yarışma Başvuru Formuna” yazılacaktır.

m. Ekte yer alan “EK-2 Veli İzin ve Taahhütname Belgesi,” yarışmaya katılacak öğrencinin velisi tarafından imzalanacaktır.

n. Yarışmaya katılan öğrenciler masallarını ve eklerini (EK-1, EK-2) okul müdürlüklerine teslim edeceklerdir.

o. Başvurular 30 Nisan 2024 tarihine kadar alınacak olup ödül töreni Mayıs ayı içerisinde düzenlenecektir.

p. Yarışma sonucunda eşit puana sahip eserin dereceye girmesi durumunda kelime sayısı daha fazla olan eser başarılı sayılacaktır.

r. Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmiş olduğu tespit edilen eserler iptal edilecek ve eser sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.

s. Eserlerin öğrencilerin kendileri tarafından yazılması esastır. Jüri üyelerinin en az üçte ikisi tarafından eserin öğrencinin kendisi tarafından yazılmadığına dair kanıya varılması durumunda eser iptal edilecek ve eser sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.

t. Yarışmayla ilgili oluşabilecek herhangi bir durumda son karar mercii Çankırı İl Millî Eğitim Müdürlüğüdür.

u. İl Milli Eğitim Müdürlüğü bilgisi ve onayı dâhilinde Atatürk Ortaokulu Müdürlüğü yarışma şartnamesiyle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.

v. Yukarıda belirtilen şartları taşımayan eserler ile ekleri gönderilmemiş, eksik gönderilmiş veya imzalanmamış olan eserler değerlendirilmeye alınmaz.

y. Yarışmaya katılanlar, yukarıda yer alan şartların tamamını kabul etmiş sayılırlar.

Yarışma Masal Ve Hikâyelerinin Kitap Olarak Yayımlanması
Her kategoride dereceye giren ilk 10 eser maddi imkânlar ölçüsünde kitap haline getirilerek bütün okullarımıza dağıtılacaktır.

Eserlerin Değerlendirilmesi

Başvuru, eleme ve değerlendirmede aşağıdaki usul ve esaslar uygulanır.

a. Yarışmaya son başvuru tarihi 30 Nisan 2024 Salı günü saat 17.00’dir.

b. Çankırı Atatürk Ortaokulu Müdürlüğüne resmi yazı veya e-posta aracılığıyla gönderilen eserler kurulacak olan bir komisyonca değerlendirilir.

c. Ödüle layık görülecek eserler ile yayımlanabilir eserler Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenir.

d. Değerlendirme komisyonu kararı kesindir. Değiştirilemez, itiraz edilemez.

e. Değerlendirme sonuçları İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Atatürk Ortaokulu Müdürlüğüne ait sosyal medya hesapları üzerinden 14 Mayıs 2024’te ilan edilecektir.

Değerlendirme Kriterleri

a. Amaçlara Uygunluk: 15 Puan
b. Özgünlük: 25 Puan
c. Kurgu, karakter ve olayların uyumu: 10 Puan
d. Türkçeyi kullanma becerisi: 15 Puan
e. Masalın bir bütün olarak sunulabilmesi: 15 Puan
f. Masal Tekniğinin uygun kullanımı: 20 Puan
Toplam: 100 Puan

Yarışma Takvimi
Yarışmanın Duyurulması: 20 Mart 2024
Atatürk Ortaokulu idaresi tarafından yarışmaya katılacak okulların ziyaret edilmesi ve bilgi verilmesi: 20 Mart 2024 – 19 Nisan 2024
Okul Müdürlüklerince Yarışmaya Katılacak Eserlerin Çankırı Atatürk Ortaokuluna Ulaştırılması: 21 Mart 2024 – 30 Nisan 2024
Değerlendirme Komisyonu Tarafından Eserlerin Değerlendirilmesi: 6-10 Mayıs 2024
Sonuçların İlan: 14 Mayıs 2024
Sonuçlara İtiraz: 14-16 Mayıs 2024
Ödül Töreni: 21 Mayıs 2024

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.