BursBurs BaşvurularıAçık LiseAçık OrtaokulMESEMEdebiyat YarışmalarıÖykü YarışmasıÜniversite BursuUstalık BelgesiUsta Öğretici

Elele Sağlık Eğitim Ve Yardımlaşma Vakfı ESEV Lisans Bursu Başvuruları

Elele Sağlık Eğitim Ve Yardımlaşma Vakfı ESEV Lisans Bursu Başvuruları

Elele Sağlık Eğitim Ve Yardımlaşma Vakfı ESEV Lisans Bursu Başvurusu

Elele Sağlık Eğitim Ve Yardımlaşma Vakfı ESEV Lisans Bursu Başvuruları Ne Zaman Yapılır? ESEV Burs Başvuru Koşulları Nelerdir.

Burs Miktarı Süresi
Lisans bursları Aylık 2.500 Türk Lirası Olarak Ödenmektedir. (Yılda 9 Ay Süre İle Ekim Ve Haziran Aylarında Ödenir)

Burs Başvuruları Nasıl Yapılır
Başvurular Vakfın Resmi İnternet Sitesi Üzerinden Online Form Yolu İle Alınmaktadır.

Lisans Bursu: Yüksek (Lisans) Öğrenim (Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul, Fakülte) Gören Öğrencilere Verilen Burs.

Esev Vakfı Ayrıca Özel Burslar Vermektedir

Özel Burslar
• Yetiştirme Yurdu Bursu

• Doğal Afet ve Olağanüstü Durum Bursu

• Engelli Öğrenci Bursu

• Şartlı Bağış Bursu

• Barınma Bursu

• Çölyak Destek Bursu

• Başarı Bursu

LİSES Vakfı Burs Başvuru Koşulları İçin Tıklayın.

Genel Başvuru Koşulları

1.) T.C. Vatandaşı Olmak

2.) Maddi Desteğe İhtiyacı Olmak:
Maddi Desteğe İhtiyacı Olan Öğrenci Esev Burslarına Aday Olabilir. Bunun İçin Her Aday Ailesinin Ve Kendisinin Malvarlığı Ve Gelir Durumunu Tam Olarak Beyan Eder. Burs Başvurusu Esev Burs Komisyonu Tarafından Değerlendirilirken Dikkate Alınacak Ekonomik Gelir Limiti, Her Yıl Esev Yönetim Kurulu Tarafından Belirlenir. Ailesinin Geliri, Belirlenen Limitin Eşiti Olan Veya Limitin Altında Kalan Öğrenciler Esev Burslarına Adayı Olarak Değerlendirilir.

Özel Burslar Bölümünde Tanımlanmış İstisnalar Ve Karşılıksız KYK Bursu Ve Geri Ödemeli KYK Kredisi Hariç Olmak Üzere Başka Bir Kişi / Kurumdan Karşılıksız Burs Alan Öğrenciler ESEV Bursuna Aday Olamaz.
Bilgilerin Eksik Ve Yanlış Olduğu Tespit Edildiği Takdirde Burs ESEV Tarafından Kesilir Ve O Tarihe Kadar Yapılan Ödemelerin Ödeme Tarihinden İtibaren Yasal Faizi İle Birlikte İadesi İstenir. Burs Almaya Başladıktan Sonra Maddi Durumunun İyileştiği Tespit Edilen Bursiyerlerin Bursu Kesilir.

3.) Başarılı Olmak
Burs Başvurusu Esev Burs Komisyonu Tarafından Değerlendirilirken Dikkate Alınacak Başarı Kriterleri Her Burs Türü İçin Farklılık Gösterir. Aynı Gelir Durumuna Sahip Öğrencilerden Başarı Puanı Yüksek Olan Adaya Öncelik Tanınır.
Bilgilerin Eksik Ve Yanlış Olduğu Tespit Edildiği Takdirde Burs Esev Tarafından Kesilir Ve O Tarihe Kadar Yapılan Ödemelerin Ödeme Tarihinden İtibaren Yasal Faizi İle Birlikte İadesi İstenir.
Burs Almaya Başladıktan Sonra Bursiyerin Başarı Kriterlerini Kaybetmesi Veya Karşılayamaması Durumunda Burs Kesilir.

Lisans Bursu Kimlere Verilir
Maddi İmkanı Yeterli Olmayan Başarılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Verilir. Başarı, Bursun Tahsisinde Bir Sıralama Koşulu Olarak Dikkate Alınır. Adayların Başarı Ve İhtiyaç Durumu Esev Burs Komisyonu Tarafından Değerlendirilir.

1.) Öğrenime Yeni Başlayanlar İçin: Her Öğrenci Üniversiteye Giriş Sonuç Belgeleri Örneği İle Öğrenime Kabul Ve Kaydolduğunu Gösterir Onaylı Öğrenci Belgesini, Ailesinin Gelir Durumunu Gösterir Belgeleri, Başvuru Formu’na Ekler.

2.) Ara Sınıflar İçin: Burs, Alınan Eğitim Programının Derslerinden Başarısız Dersi Olmayan Veya Genel Başarı Ortalaması 4,00 Üzerinden En Az 2.50 (100 Üzerinden Not Verilen Üniversitelerde En Az 65) Olup, Bir Üst Yıl Veya Yarıyıla Geçiş Hakkını Kazanan Adaya Tahsis Edilir. Ancak Not Ortalaması Uygun Olan Öğrencilerden 3 Taneden Fazla Başarısız Dersi Olanlar Ve Başarısız Dersi Olmasa Bile Genel Not Ortalaması 2.50’nin Altında Olanlar (100 Üzerinden Not Verilen Üniversitelerde En Az 65) Bursa Aday Olamaz.

Hazırlık Sınıflarında Başarılı Olarak Bir Üst Yıl Veya Yarıyıla Geçme Hakkını Kazananlar Aday Olabilir. Başarı Derecesi Yüksek Olan Adaya Öncelik Tanınır.
Adaylar, Öğrenim Süresince Aldıkları Dersleri, Notları Ve Genel Not Ortalamasını Gösteren Not Dökümü Belgesini, Kaydolduğu Üst Sınıfı Gösterir Öğrenci Belgesini, Başvuru Formu’na Diğer İstenen Belgelerle Birlikte Ekler.

Diğer Koşullar:

1.) Taksirli Suçlar Hariç Olmak Üzere Hüküm Giymemiş Olmak.

2.) Öğrenim Görürken Yüz Kızartıcı Bir Eylemden Dolayı Disiplin Suçuna Karışmamış Olmak.

3.) 28 Yaşından Büyük Olmamak.

4.) Aynı Aileden İki Kardeş Esev Başarı Bursundan Yararlanamaz.

5.) Vakıf üniversiteleri ve özel üniversite öğrencileri, tam (%100) burslu öğrenim görmeleri durumunda aday olabilecektir.

Özel Burslar:

1.) Yetiştirme Yurdu Bursu: Yetiştirme Yurtlarında Büyüyen Öğrencilere, Müracaat Etmeleri Durumunda, Her Yıl Yönetim Kurulu Tarafından Belirlenen Kontenjan Sayısını Aşmamak Koşulu İle Başvuru Koşullarını Sağlıyorlarsa Doğrudan İlköğretim, Ortaöğretim Ve Lisans Bursu Verilebilir.

2.) Doğal Afet Ve Olağanüstü Durum Bursu: Doğal Afetlerde (Deprem, Sel Vb.) Veya Olağanüstü Durumlarda (Terör Saldırısı, Küresel Salgın Vb.) Velisini Kaybeden, Velisi Çalışamayacak Duruma Düşen Veya Ağır Maddi Kayıp Yaşayan Ailelerin Çocuklarına Burs Verilebilir. Esev Yönetim Kurulu Kararı İle Yaşanan Doğal Afet Ve Olağanüstü Durum Bursları İle İlgili Oluşacak İhtiyaç Durumunda Özel Düzenlemeler Yapılabilir.

3.) Engelli Öğrenci Bursu: Öğrenim Görmekte Olan Ve Başvuru Koşullarını Sağlayan %40 Ve Daha Yukarı Derecede Engelli Öğrencilere, Her Yıl Yönetim Kurulu Tarafından Belirlenen Kontenjan Sayısını Aşmamak Koşulu İle Doğrudan İlköğretim, Ortaöğretim Ve Lisans Bursu Verilebilir.

4.) Şartlı Bağış Bursu: Yönetmelikte Yer Alan Burslar Dışında, Bağışçıların Belirlemiş Olduğu Ve Hukuki Belge İle Kayıt Altına Alınmış Şartlarını Karşılayacak Şekilde Esev Tarafından Burs Tahsisi Yapılır. Bağışçı Şartı İle Esev Burs Başvuru Koşullarının Çeliştiği Durumlarda Esev Yönetim Kurulu Kararı İle Bağışçı Şartı Dikkate Alınarak Değerlendirme Yapılır.

5.) Barınma Bursu: Barınma İhtiyacı İçin Maddi Desteğe İhtiyaç Duyduğu Tespit Edilen Öğrencilere Esev Eğitim Bursları Dışında Esev Yönetim Kurulu Tarafından Belirlenecek Kontenjan Sayısı Kadar Barınma Bursu Verilebilir. Barınma Bursu Başvurusu Değerlendirilirken, Ailesinin İkamet Ettiği İlden Farklı Bir İlde Öğrenim Görme Ve/Veya Farklı Bir Kurumdan Barınma İhtiyacı İle İlgili Burs Veya Yardım Almama Koşulu Dikkate Alınır.

6.) Çölyak Destek Bursu: Çölyak Hastalığı Teşhisi Konmuş Öğrencilere, Sağlık Raporu İle Müracaat Etmeleri Durumunda, Başvuru Koşullarını Sağlıyorlarsa Doğrudan Esev Eğitim Bursu Verilebilir.
Öğrencinin Çölyak Hastalığı Burs Başvuru Dönemleri Dışında Ortaya Çıkmış Ve Sağlık Raporu İle Belgelendirilmiş İse; Esev Yönetim Kurulu Tarafından Alınacak Karar İle Çölyak Destek Bursu Verilebilir.

7.) Başarı Bursu: Üniversiteye Giriş Sınavında Alanlarına Göre Kendi Puan Türünde İlk 2.000’e Giren Öğrenim Gören Öğrenciler Başvuru Yapabilirler. Başvuracak Adayların Ailelerinin Toplam Yıllık Geliri; Ekonomik Gelir Limitinin Azami 2 Katı Olabilir.
Başarı Bursuna Hazırlık Ve 1. Sınıf Öğrencileri Başvurabilir. Hazırlık Sınıfını Tamamlayan Ve 1. Sınıfa Başlayan Öğrencilerinin Başarı Bursuna Başvurabilmesi İçin Üniversite’ye Giriş Sınavı’nda İlk 2.000 İçinde Yer Alması Ve Hazırlık Sınıfını Başarı İle Geçtiğini Belgelendirmesi Gerekir.
Başarı Bursu Adaylarının Başka Bir Kişi/Kurumdan Aldıkları Barınma, Yemek Ve Teknolojik Destek Burs Veya Yardımları Esev Başarı Bursuna Başvuruda Engel Teşkil Etmez.
Aynı Aileden İki Kardeş Esev Başarı Bursu’ndan Yararlanamaz.

Burs Başvuru Tarihleri
2024-2025 Dönemi Lisans Öğrencileri Burs Başvurularının Ağustos Ve Eylül Aylarında Yapılması Bekleniyor.

Burs Başvurusu İçin Tıkayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.