BursBurs BaşvurularıAçık LiseAçık OrtaokulMESEMEdebiyat YarışmalarıÖykü YarışmasıÜniversite BursuUstalık BelgesiUsta Öğretici

Dilimiz Kimliğimiz Üniversiteliler Arası Makale Yarışması

Dilimiz Kimliğimiz Üniversiteliler Arası Makale Yarışması

Dilimiz Kimliğimiz Üniversiteliler Arası Makale Yarışması

Dilimiz Kimliğimiz Üniversiteliler Arası Makale Yarışması Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İle Hefiad Tarafından Düzenlenmektedir. Cumhuriyetin 100. Yılı Anısına “Olmak” Konulu Ödüllü Makale Yarışmasına Tüm Üniversitelerdeki Ön Lisans, Lisans Ve Yüksek Lisans Öğrencileri Katılabilecek.

Amaç
Türkçeyi korumak, zenginleştirmek ve gelecek nesillere güçlü bir şekilde aktarmak; Türk dilini yerinde, doğru, dil kurallarına uygun, açık ve anlaşılır olarak konuşma ve yazma becerilerini geliştirmek amacıyla Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile HEFİAD tarafından Türkiye’deki tüm üniversite (ön lisans, lisans, yüksek lisans) öğrencileri arasında Cumhuriyetimizin 100. Yılı Anısına “Olmak” konulu bir makale yarışması düzenlenecektir.

Konu
1) “Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş Yılı Anısına Mevlana’yı Anlamak” ana başlığından hareketle aşağıdaki konu başlıkları belirlenmiştir:
a) İlahî aşk ve Mevlânâ
b) İnsan sevgisi ve Mevlânâ
c) Barış, sevgi, hoşgörü, kardeşlik söylemi ve Mevlânâ
ç) Gönle dokunan sözler ve Mevlânâ

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 13 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 11 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 7 Bin Türk Lirası
Teşvik Ödülü 2 Bin Türk Lirası (5 Adet, Her Bir Kişi İçin)

Genel Esaslar
1) Cumhuriyetimizin 100. Yılı Anısına “Olmak” konulu makale yarışmasına Türkiye’deki tüm üniversite (ön lisans, lisans, yüksek lisans) öğrencileri başvurabilecektir.

2) Yarışmanın bütün sekreterya işlemleri, öğrencilerin metinlerini e-posta gönderecekleri kompozisyon@kmu.edu.tr adresinin oluşturulması ve yönetilmesi, şahsen veya posta yoluyla gelecek olan metin çıktılarının teslim alınması Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının sorumluluğundadır.

3) Yarışma Seçici Kurulu, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim elemanları arasından seçilecektir.

4) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yarışmayı takip etmekle görevlendirilen personelin ve Yarışma Seçici Kurulunu oluşturacak olan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim elemanlarının birinci derecede yakını olan kişiler yarışmaya katılamayacaktır.

5) Her öğrenci, yarışmaya tek bir makale metniyle katılabilecektir. Birden fazla metin gönderen öğrencilerin başvuruları reddedilecektir.

6) Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, yarışma takviminde belirtilen başvuru tarihleri arasında iki aşamalı bir başvuru yolunu takip edeceklerdir. İlk olarak, bilgisayar ortamında yazdıkları metinleri kompozisyon@kmu.edu.tr adresine göndereceklerdir. Metinde öğrencilerin gerçek isimleri geçmeyecek olup ilk sayfanın sağ üst köşesine sadece bir rumuz ekleyeceklerdir. İkinci aşamada öğrenciler, metnin çıktısını bir dosya içinde Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla ileteceklerdir. Ekte yer alan “Taahhütname” nin doldurulup kapalı bir zarfa konularak bahsi geçen dosyanın içine yerleştirilmesi unutulmamalıdır.

7) Yarışma şartnamesine uygun olmayan veya zamanında ulaşmayan metinler, değerlendirmeye alınmayacak ve iade edilmeyecektir. Posta yoluyla yapılacak başvurularda yaşanacak aksaklıklarda sorumluluk öğrenciye aittir. Ayrıca kargo ücretini öğrenciler ödeyecek olup “karşı ödemeli gönderiler” kabul edilmeyecektir.

8) Yarışmaya katılan öğrencilerin kişisel bilgileri sadece yarışma süresince kullanılacak ve söz konusu bilgiler, yarışma sonuçlarına itiraz süresinin bitimiyle birlikte silinecektir.

9) Dereceye giren isimler, yarışma takviminde belirtilen tarihte Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin ve HEFİAD’ın resmî internet adreslerinden ilan edilecektir.

10) Yarışmada en yüksek puanı alan ilk 3 metin ile teşvik ödülüne layık görülen 5 metnin sahipleri veya onlar adına velileri/ danışman öğretmenleri ileride duyurulacak bir tarih ve yerde gerçekleştirilecek törenle alacaklardır. Dereceye giren engelli öğrencilerin ödül törenine katılabilmesi için her türlü tedbir alınacaktır.

11) Yarışmaya gönderilen bütün metinlerin telif hakları, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına aittir. Adı geçen Daire Başkanlığı, uygun gördüğü metinlerin basılı hâlde veya internet ortamında yayınlaması hakkını saklı tutar. Ayrıca, dereceye giren metinlerin kısmen veya tamamen yayımlanması hâlinde yarışmacılara özel bir ödemede bulunulmayacaktır.

Özel Şartlar ve Değerlendirme Ölçütleri
1) Yarışmaya katılacak metinlerde aranacak şartlar şunlardır:

a) “Makale” türünün özelliklerini taşımayan metinler yarışma dışı bırakılacaktır.

b) Metin dili, Türkiye Türkçesidir.

c) Makale metinleri; Times New Roman yazı karakteriyle iki yana yaslı, 12 punto ve 1,5 satır aralığında yazılacaktır. Paragraf girintisi 1,25 cm olacak; her satırın önünde ve arkasında 3nk boşluk bırakılacaktır. Kenar boşlukları ise her yönden 3 cm olarak ayarlanacaktır.

ç) İlk sayfanın sağ üst köşesinde metin sahibinin rumuzu yer alacaktır. Rumuzun hemen alt satırında ise ortalı hâlde metnin başlığı bulunacaktır. Rumuzun ve başlığın tamamı kalın/bold olacak ve sadece ilk harfi/harfleri büyük yazılacaktır.

d) Metinler, 500-1000 kelime arasında olacaktır.

e) Metinlerin yazımında Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu (2012 basımı) esas alınacaktır.

f) Metinler özgün nitelikte olacaktır. Yayımlanmış, herhangi bir yarışmaya katılmış ve ödül kazanmış/kazanamamış, dereceye girmiş/girememiş metinler bu yarışmaya katılamayacaktır. Tespiti hâlinde yarışmacı, tüm haklarından feragat etmiş kabul edilecek ve yarışma dışı bırakılacaktır. Ayrıca intihal yaptığı tespit edilen kişiler hakkında yasal takip başlatılacaktır. Bu sebeple öğrenciler, metinlerini herhangi bir yerden kopyalamamalı; özgün bir şekilde hazırlamalıdır.

g) Yarışmaya katılan metinler sahiplerine iade edilmeyecektir.

2) Yarışmaya gönderilen mektuplar aşağıda yer alan ölçütlere göre değerlendirilecektir:

a) Yarışma türünün ve amacının özümsenmesi (20 puan): Gönderinin, yarışmanın düzenlenme amacına uygun olup olmadığı.

b) Öğrencinin anlatım gücü (50 puan): Yarışmacının duygu ve düşüncelerini özgün, akıcı ve etkili bir şekilde ortaya koyup koymadığı; gereksiz detay ve açıklamalara yer verip vermediği; paragraflar arası geçişleri başarıyla yapıp yapmadığı.

c) Öğrencinin dili doğru kullanma becerisi (30 puan): Yarışmacının yazım ve noktalama kurallarına uyup uymadığı; anlatım bozukluğu yapıp yapmadığı; uygunsuz benzetme ve ifadelere yer verip vermediği.

Ödüllendirme
1) Toplam ödül 48.500 TL olup 41.000 TL öğrenciler için, 7500 TL ise Seçici Kurul üyeleri için ayrılmıştır. Yarışmada dereceye giren öğrenciler, derecelerine göre aşağıda belirtilen ödüllerden birini almaya hak kazanacaklardır:

Birincilik Ödülü: 13.000 TL
İkincilik Ödülü: 11.000 TL
Üçüncülük Ödülü: 7.000 TL
Teşvik Ödülü (5 Kişi): 2.000 TL (Her Bir Kişi İçin)
Seçici Kurul Ücreti: 7.500 TL ( Seçici Kurul üyelerine pay edilecektir.)

2) Yarışmanın ödülleri, HEFİAD tarafından karşılanacaktır.

3) Yarışmada en yüksek puanı alan ilk 3 metin ile teşvik ödülüne layık görülen 5 metnin sahipleri, ödüllerini Şeb-i Aruz Etkinlikleri kapsamında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde düzenlenecek olan bir törenle alacaklardır.

4) Yarışmacılar, belirlenen ödüller dışında herhangi bir hak talep edemeyeceklerdir.

İrtibat Bilgileri
1) Yarışma metin çıktılarının şahsen veya posta yoluyla iletileceği adres bilgisi aşağıda yer almaktadır:
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Yunus Emre Yerleşkesi 70100 Karaman
Telefon : 0 338 226 20 00
Belgegeçer : 0 338 226 34 52

2) Öğrenciler, yarışmaya dair her türlü soru ve sorunları için sks@kmu.edu.tr adresinden sekreteryaya ulaşabileceklerdir.

Diğer Hususlar

1) Yarışma sonuçlarına itiraz etmek isteyen öğrenciler, ilanı takip eden 1 (bir) hafta içerisinde Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına dilekçeyle başvuracaklardır.

2) Yarışmaya katılan engelli öğrencilerimize yönelik gerekli tedbirler, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından alınacaktır.

3) Yarışmaya katılan tüm öğrenciler, bu şartname esaslarını kabul etmiş sayılacaktır.

Yarışma Takvimi
Başvuruların Başlama Tarihi: 1 Kasım 2023
Son Başvuru Tarihi: 24 Kasım 2023 (Mesai Saati Bitimi)
Değerlendirme Sonuçlarının Yayınlanması: 8 Aralık 2023
Ödül Töreni: KMÜ’de İleride Duyurulacak Bir Tarih Ve Saatte Düzenlenecektir.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.