BursBurs BaşvurularıAçık LiseAçık OrtaokulMESEMEdebiyat YarışmalarıÖykü YarışmasıÜniversite BursuUstalık BelgesiUsta Öğretici

TBF Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Fotoğraf Yarışması

TBF Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Fotoğraf Yarışması

TBF Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Fotoğraf Yarışması

Türkiye Bisiklet Federasyonu TBF Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Fotoğraf Yarışması Başvuruları Çevrimiçi Olarak Alınacak. Ödüllü Yarışmaya 18 Yaş Ve Üzeri Tüm Fotoğrafçılar Katılabilecek.

Türkiye Bisiklet Federasyonu 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Fotoğraf Yarışması

Yarışmanın Konusu Ve Amacı
T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu kapsamında Fotoğraf Yarışması düzenlenecektir. Bu yarışmanın içeriği, 8-15 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 58.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu boyunca Antalya-İstanbul güzergahında 8 etapta yarışma ve ilişkili aktivitelerin fotoğraflanmasıdır.

Fotoğraf yarışmasının konusu, organizasyonun gerçekleştiği güzergahta bisiklet yarışı esnasında veya aynı gün bisikletçilerin geçişi öncesinde / sonrasında yarışma ile ilgili anların fotoğraf karelerine dönüştürülmesini kapsar. Yarışanlar, seyirciler, hazırlıklar, destek verenler, ödül törenleri, etkinlikler gibi bisiklet yarışı etrafındaki bütün aktiviteler fotoğraf yarışı konusu olacaktır. Yarışmaya katılan fotoğrafçılar bu güzergah üzerinde belirtilen tarih aralığında çektikleri fotoğraflar ile yarışmaya katılırlar. Aşağıda her etabın izlediği güzergah ve tarihler listelenmiştir. Detaylı harita için www.tourofturkiye.org.tr adresi ziyaret edilebilir.
1. Etap: 8 Ekim 2023 Alanya – Antalya (135 km)
2. Etap: 9 Ekim 2023 Kemer – Kalkan (166.5 km)
3. Etap: 10 Ekim 2023 Fethiye – Babadağ (104.1 km)
4. Etap: 11 Ekim 2023 Fethiye – Marmaris (165.3 km)
5. Etap: 12 Ekim 2023 Marmaris – Yalıkavak (180.6 km)
6. Etap: 13 Ekim 2023 Bodrum – Selçuk (193.3 km)
7. Etap: 14 Ekim 2023 Selçuk – Manisa- İzmir (159.8 km)
8. Etap: 15 Ekim 2023 İstanbul – Sultanahmet (130.5 km)

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 25 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 15 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 10 Bin Türk Lirası
Türkiye Bisiklet Federasyonu Özel Ödülü 4 Bin Türk Lirası (En Fazla 3 Adet)
Sergilenmeye Değer Eser Ödülü 1.500 Türk Lirası (En Fazla 20 Adet)

Kategori Ve Bölümler
Yarışma tek bir kategoriden oluşmaktadır. Renkli ve / veya Siyah-Beyaz dijital tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

Genel Katılım Koşulları Ve Yarışma Şartnamesi

1) Yarışmaya, seçici kurul üyeleri, Türkiye Fotoğraf Vakfı (TFV) temsilcileri, Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) temsilcileri, TBF resmi fotoğrafçıları ve yarışma organizasyonu için çalışan akredite fotoğrafçılar, basın mensupları ve TFV tarafından verilmiş, TFV onaylı yarışmalara katılım kısıtlama kararı devam eden katılımcılar katılamaz. Yarışma, Türkiye’de ikamet eden, amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı 18 yaş üstü herkese açık, ulusal bir yarışmadır.

2) Yarışmaya katılım ücretsizdir.

3) Yarışmaya her katılımcı en fazla 5 (beş) adet Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğrafla katılabilir.

4) Katılımcılar gönderdikleri fotoğrafların telif haklarına sahip olmalıdırlar. Fotoğraflarını göndermekle bu haklarını teyit etmiş sayılırlar. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlar yarışmadan diskalifiye edilir ve kazanmış oldukları ödül geri alınır. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan katılımcılar da jüri kararı ile yarışmadan diskalifiye edilir.

5) Türkiye Bisiklet Federasyonu, gerekli gördüğü durumda katılımcılardan fotoğrafların/görsellerin asıl (orijinal çözünürlüklü ham) dosyalarını isteyebilir.

6) Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler makul karşılanır. Çerçevenin tamamında veya bir bölgede; mevcut renkler ve desenler başka renklere veya desenlere dönüştürülemez. Herhangi bir yazılım ile nesne ekleme veya çıkarma yapılamaz. Makine içinde bulunan uygulamalar ile birden fazla fotoğrafın birleştirilmesi ile oluşan yeni tekil fotoğraflar da belgesel yapıya müdahale olduğu için kabul edilemez. Yarışmada seçici kurulun aldığı karar esastır.

7) Cep telefonu, drone, aksiyon kameraları, 180, 360 derece kayıt cihazları gibi görüntü kaydı yapan cihazlar ile çekilen fotoğraflar ve HDR (high dynamic range) çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir.

8) Fotoğrafın üzerinde işaret, tarih, isim, logo, vb. katılımcı/çekim bilgisini ihtiva eden işaretler bulunmamalıdır.

9) Yarışmaya gönderilecek dijital fotoğrafların JPG/JPEG formatında, 300 dpi çözünürlüğünde, 8-12 sıkıştırma ve kısa kenarı 3.000px’den küçük olmayacak şekilde kaydedilmesi gerekmektedir. Yüklenecek fotoğrafların boyutunun en az 2 MB ve en fazla 5 MB olması gerekmektedir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek göndermelidir. Yarışmacının gönderdiği fotoğraflarda, yukarıdaki ölçü ve dosya boyutları fotoğrafın yüklendiği esnada sistem tarafından kontrol edilmekte gerekli uyarılar otomatik olarak verilmektedir, uymayan fotoğraflar yüklenememektedir. Fotoğrafların belirlenen ölçü ve boyutlarda yüklenmesi katılımcının sorumluluğundadır.

10) Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda kadrajda görülen insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel ve basılı yayın organlarında, sosyal medyada ve internette yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

11) Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar, sonuç bildirim tarihinden 30 (otuz) gün sonra yarışma arşivinden silinecektir.

12) Şartnamede yer almayan ve itiraz edilen hallerde Seçici Kurul kararları uygulanır.

Fotoğraf Yarışmasının Telif Hakları

1) Fotoğraflar üzerindeki mali haklar katılımcılarda olmakla birlikte; katılımcı gerek işbu yarışmayla ilgili olarak yapılacak duyuru, reklam ve benzeri amaçlarla gerekse gelecekte bu yarışma benzeri yarışmaların duyurusu, reklamı ve benzeri amaçlarla kullanabilmesi amacıyla yurt içi ve yurt dışı her türlü mecrada 5846 sayılı Fikri Mülkiyet ve Sanat Eserleri Kanununun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, söz konusu kanunun 22’inci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan umuma iletime ilişkin mali hakları belirsiz süreyle ve ücretsiz olarak Türkiye Bisiklet Federasyonu’na devretmektedir. Türkiye Bisiklet Federasyonu, bu hakları katılımcının adını belirtmek suretiyle kullanabilecektir.

2) Türkiye Bisiklet Federasyonu, bu çalışmaları internet sitesinde/sitelerinde, sosyal medya hesaplarında fotoğrafçının adını belirterek duyuru ve tanıtım amaçlı kullanabilecektir.

3) Ödül alan ve sergilenen fotoğraflar, yarışmanın sonuçlandığı tarihten itibaren yarışma sonuçlarının duyurulması ve yeni yarışmaların duyurulması ayrıca kültür sanat faaliyetlerinin duyurulması için internet, görsel ve yazılı mecralarda fotoğrafçı adı ile birlikte kullanılabilir. Bu süre zarfında eserlerin kullanım hakkı da fotoğrafçıya ait olacaktır. Katılımcı, bu koşullarla ilgili olarak Türkiye Bisiklet Federasyonu’ndan herhangi bir hak ve alacak talebinin bulunmadığını ve bundan sonra herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını beyan/kabul eder.

4) Planlanan yarışma sergisi için ödül alan ve sergilenecek fotoğraflar, ilgili kurum tarafından basılacak ve katılımcılardan herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Fotoğraflar basıldıktan ve sergilendikten sonra Türkiye Bisiklet Federasyonu arşivlerinde saklanacaktır.

5) Katılımcı, bu şartlar ve bilhassa 5846 sayılı Fikri Mülkiyet ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğabilecek olası talepler ile ilgili olarak Kurumumuzdan herhangi bir talep ve alacağının bulunmadığını, fikri mülkiyet haklarına ilişkin her türlü iddia ve dava hakkının bulunmadığını kabul ve beyan ederek geri dönülmez bir şekilde feragat edilmiş sayılır.

6) Yarışmaya eser gönderenler eserlerin kendilerine ait olduğunu veya yukarıda anılan gerekli izinlerin/teliflerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Türkiye Bisiklet Federasyonu ve TFV, katılımcıların fotoğraflarına ilişkin izin ve telif hakları konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

7) Yarışmanın sonuçları (Ödüller ve sergilenecek fotoğraflar) Türkiye Bisiklet Federasyonu’na ait web sitelerinde https://bisiklet.gov.tr, www.tourofturkiye.org.tr ve sosyal medya hesaplarında yayınlanacaktır. Ayrıca sonuçlar Türkiye Fotoğraf Vakfı’nın https://www.turkiyefotografvakfi.org/ adresli web sitesinde ve Türkiye Fotoğraf Vakfı’nın sosyal medya hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak ilan edilecektir. Sonuçlar, ödül ve sergileme hakkı kazanan katılımcılara Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından bildirilecektir.

Eserlerin Sisteme Yüklenmesi Ve Bilgilerinin Tamamlanması

1) Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim ve benzeri) kabul edilmeyecektir.

2) Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi https://turkiyefotografvakfi.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.

3) https://turkiyefotografvakfi.org/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Bu işlemler için herhangi bir ücret talep edilmeyecek, kişisel verilerin korunması kanununa uygun olarak herhangi bir bilgi üçüncü kişiler ile amacı dışında kullanılmayacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır. Yarışma bitiminde katılımcı üyeliği sonlandırılabilecektir.

4) İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde info@turkiyefotografvakfi.org adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Yarışmacı ve TFV eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlarda Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

Fotoğrafların Adlandırılması
Fotoğraflarınızı sadece isimlendirilecek olup (Örnek: “İlkbahar” “Doğa ve İnsan” vb. ) İsimlendirme yaparken Türkçe karakterler kullanılabilir Dosya adında; “> </ *””-&%.?+^! buna benzer karakterler içermediğinden emin olunmalıdır.

Fotoğraf Yarışması Takvimi
Yarışma Takvimi: 8-15 Ekim 2023
Yarışma Bitiş Tarihi: 18 Ekim 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi: 25 Ekim 2023
Ödül Töreni ve Sergi: Daha sonra duyurulacaktır.

Yarışmaya Başvuru İçin Tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.