BursBurs BaşvurularıAçık LiseAçık OrtaokulMESEMEdebiyat YarışmalarıÖykü YarışmasıÜniversite BursuUstalık BelgesiUsta Öğretici

Akşehir Belediyesi Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması

Akşehir Belediyesi Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması

8. Akşehir Belediyesi Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması

Akşehir Belediyesi Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması Ulusal Çapta Düzenleniyor. Akhisar Belediyesi 8. Ulusal İlkokullar Arası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması İl / İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine Yapılacak. Başvurunun Bir Örneği Akşehir Belediyesine Posta, Kargo Yada E-Posta Yolu İle Gönderilecek.

8. Ulusal İlkokullar Arası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması

Düzenleyen Kurum: Akhisar Belediyesi
Yarışma Kapsamı: Ülke Geneli
Yarışmanın Türü: Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması
Kimler Başvuru Yapabilir: İlkokul 1, 2 ve 3. Sınıf Öğrencileri İle Öğretmenler
Başvuru Nasıl Yapılır: İl / İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine

Yarışma Adı
Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması

Yarışmanın Konusu
Nasreddin Hoca Fıkraları

Yarışma Ödülleri
Final Yarışmasına Katılan Okullar Ödüllendirilecektir. Ayrıca Değerlendirme Sonucunda;
Nasreddin Hoca Birincilik Ödülü 30.000 Türk Lirası
Nasreddin Hoca İkincilik Ödülü 20.000 Türk Lirası
Nasreddin Hoca Üçüncülük Ödülü 15.000 Türk Lirası
Tarık Buğra Özel Ödülü 5.000 Türk Lirası
Nimetullah Nahçivani Özel Ödülü 5.000 Türk Lirası
Seyyid Mahmud Hayrani Özel Ödülü 5.000 Türk Lirası
Hacı İbrahim Veli Sultan Özel Ödülü 5.000 Türk Lirası
Akşehir Belediyesi Özel Ödülü 5.000 Türk Lirası

Yarışmanın Amacı
Akşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bu yarışma ile;
• Kültürel mirasımızı ve bu miras içerisinde yer alan ünlü halk bilgesi, devrinin ilim adamı, nüktedan Nasreddin Hoca’yı daha geniş kitlelere tanıtmak,

• Nasreddin Hoca’nın kişiliğinde ülkemiz ve insanını gerçek kültürü ve gerçek yapısıyla tanıtmak,

• Nasreddin Hoca’nın ulusal kültürünün zenginlikleri kapsamında algılanması, tanıtılması, hak ettiği ilgiyi bulmasını sağlamak,

• Nasreddin Hoca fıkralarının ülkemiz çapında ilkokul düzeyindeki öğrenciler tarafından canlandırılmasının yapılmasını sağlamak

• İlkokul düzeyindeki öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, estetik duyum, sahne sanatı beğenilerini geliştirmek,

• Tiyatro sanatının gelişimine katkıda bulunmak,

• Ders dışı sanatsal etkinliklerde bulunma alışkanlığı ve zevkinin oluşmasına katkı sağlamak,

• Hoşgörü, başkalarına saygı, bilginin yaşama aktarılması, kendini ifade etme, üretilenlerin gelecek kuşaklara aktarılması gibi kazanımları sağlamak,

• Bölgeler, iller, ilçeler, yörelerde yaşayan farklı kültürleri taşıyan öğrencilerin kaynaşmalarını ve kültürel etkileşimlerini sağlamak.

• Nasreddin Hoca’nın her bir fıkrasındaki hikmetlerini anlamalarını sağlamak.

Hedef Kitle
Yarışma ülkemiz çapında resmi ve özel okulların İlkokul Birinci, İkinci, Üçüncü sınıf düzeyinde öğrenim gören tüm öğrenciler ve okullarda görev yapan öğretmenleri kapsar.

Başvuru
Yarışma başvuruları okulların bağlı bulundukları İlçe/İl Milli Eğitim Müdürlüklerine yapılacaktır. Başvuruların bir örneği Akşehir Belediyesine posta, kargo ile veya kultur@aksehir.bel.tr adresine e- posta olarak gönderilecektir.

Tertip Komitesi:

İlçeler ve Merkez İlçelerde;
1- İlçelerde;
a- Kaymakamlıkça yapılacak yarışmaların organizasyonu için İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü koordinatörlüğünde, İlçe Müdürlükleri temsilcileri ve uygun görülecek başka kişilerin katılımıyla 3 kişilik bir tertip komitesi oluşturulacaktır.

b- İlçe genelinde kaç çocuğun yarışmaya katıldığı ve yarışmanın geneline ilişkin “Değerlendirme Formu (Ek-3)”, yarışma sonucunu bildirir “Seçici Kurul Sonuç Bildirim Formu Ve Tutanağı (Ek-4)”, Fıkra Canlandırmasına ilişkin “Başvuru Formu ve Taahütnameyi (Ek-1)” uygun şekilde tanzim edilerek 20/05/2024 tarihine kadar bulundukları İl Valiliğine ( ilgili Valilik KEP adresine) ve Akşehir Belediyesi’ ne (KEP:aksbelbask@hs01.kep.tr) Kayıtlı elektronik posta (KEP) üzerinden veya posta/kargo yolu ile göndermekten sorumludurlar.

2- Merkez İlçelerde; (Büyükşehir olmayan illerin merkez ilçelerine bağlı okullarda)
a- Valilikçe yapılacak yarışmaların organizasyonu için İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde, İl Müdürlükleri temsilcileri ve uygun görülecek başka kişilerin katılımıyla 3 kişilik bir tertip komitesi oluşturulacaktır.
b- Merkez ilçe genelinde kaç çocuğun yarışmaya katıldığı ve yarışmanın geneline ilişkin “Değerlendirme Formu (Ek-3)”, yarışma sonucunu bildirir “Seçici Kurul Sonuç Bildirim Formu Ve Tutanağı (Ek-4)”, Fıkra Canlandırmasına ilişkin “Başvuru Formu ve Taahütnameyi (Ek-1)” uygun şekilde tanzim edilerek 20/05/2024 tarihine kadar bulundukları İl Valiliğine ( ilgili Valilik KEP adresine) ve Akşehir Belediyesi’ ne (KEP:aksbelbask@hs01.kep.tr) Kayıtlı elektronik posta (KEP) üzerinden veya posta/kargo yolu ile göndermekten sorumludurlar.

Not: Örnek yarışma etapları tablosu Ek-8 ve Ek-9 da düzenlenmiştir.

İllerde;
a) Valilikçe yapılacak yarışmaların organizasyonu için İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde, İl Müdürlükleri temsilcileri ve uygun görülecek başka kişilerin katılımıyla 3 kişilik bir tertip komitesi oluşturulacaktır.
b) İl genelinde kaç çocuğun yarışmaya katıldığı ve yarışmanın geneline ilişkin “Değerlendirme Formu (Ek-3)”, yarışma sonucunu bildirir “Seçici Kurul Sonuç Bildirim Formu Ve Tutanağı (Ek-4)”, Fıkra Canlandırmasına ilişkin “Başvuru Formu ve Taahütnameyi (Ek-1)” uygun şekilde tanzim edilerek 21/06/2024 tarihine kadar Akşehir Belediyesi’ ne (KEP:aksbelbask@hs01.kep.tr) Kayıtlı elektronik
posta (KEP) üzerinden veya posta/kargo yolu ile göndermekten sorumludurlar.

Bölge ve Türkiye Finallerinde;
a) Akşehir Belediyesi’nce yapılacak yarışmaların organizasyonu için Akşehir Belediyesi koordinatörlüğünde, Akşehir Belediyesi ve Akşehir Belediyesince uygun görülecek kurum kuruluş temsilcilerinin katılımıyla 3 kişilik bir tertip komitesi oluşturulacaktır.
b) Canlandırma yarışmasında dereceye giren ekiplerin, sonuç bildirim formu ve tutanağını uygun şekilde tanzim ederek Akşehir Belediyesi Başkanlığına göndermelidir.

1- Bütün okullara yazı, afiş ve yarışma talimatını göndermek suretiyle yarışmayı tüm çocuklara duyuracaktır.
2- Yarışma için uzman kişilerden oluşan 5 asil ve 1 yedek üyeden oluşan seçici kurul (jüri) üyelerini belirleyecektir.
3- Canlandırmalara yapılacak itirazları inceleyerek sonuçlandıracaktır.
4- Şartnamede belirtilen koşullara uygun davranmayan ekiplerle ilgili olarak katılımcıların yarışma dışı bırakılmalarına karar verecektir.

Seçici Kurul (Jüri)
Seçici Kurul 5 asil ve 1 yedek üyelerden oluşturulacaktır. Seçici Kurul Üyeleri öncelikle üniversitelerin Güzel Sanatlar, Türk Dili ve Edebiyatı, İletişim gibi ilgili fakülte veya bölümlerin öğretim üyelerinden, mümkün olmadığı durumda ise liselerin Edebiyat, Türkçe, Resim ve Müzik branşlarındaki öğretmenlerinden, ayrıca Nasreddin Hoca ile ilgili çalışma yapan kurum veya kuruluşlardan oluşturulacaktır.
Not: Seçici Kurul üyeleri, yarışan okulların teknik ekip ve yarışmacıların birinci dereceden yakınları olamaz.

Katılım Koşulları
Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda yapılacak olan fıkra canlandırma yarışmasına; resmi ve özel okullarda öğrenim gören ilkokul birinci, ikinci, üçüncü sınıf öğrencileri okulları adına katılabilir.

1. Her okul kendi adına sadece 1 ( bir ) katılımcı grup ile katılabilir.

2. Yarışmacılar ancak birer adet fıkra canlandırması ile başvuru yapabilir, birden fazla fıkraları birleştirerek kompozisyon oluşturulması ile tek canlandırma da yapabilirler.

3. Katılımcılar sergileyecekleri canlandırmalarda, sahne hazırlığı, canlandırma ve sahne toparlanması dahil en fazla 20 en az 10 dakika ile sınırlı olacaktır.

4. Katılımcılar sergileyecekleri canlandırma için kuracakları oyuncu, teknik ekip ve ekip lideri 12 kişiyi geçmeyecektir.

5. Ekipler; ilçe, il, bölge ve Türkiye finaline aynı eserle katılmak zorundadır.

6. Katılımcılar sergileyecekleri Fıkra Canlandırmarında müzik, ses, seslendirme vb. kullanabilirler.

7. Yarışmaya katılacak ekipler, Akşehir Belediyesi Kültür Yayınları içerisinde yer alan Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU ve Prof. Dr. Ali Berat ALPTEKİN tarafından yazılmış “Nasreddin Hoca” adlı kitaptan seçilen https://www.aksehir.bel.tr/fikralar.pdf linkinde belirtilen fıkralardan canlandırma yapacaklardır.

8. Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun Nasreddin Hoca ve yaşadığı dönemi sergileyen her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta serbesttirler.

9. Katılımcılar sergileyeceği Fıkra Canlandırmalarında kullanacakları her türlü dekor, tasarım ve malzemeyi kendileri temin edeceklerdir.

10. Yarışmada sergilenen Fıkra Canlandırmaları orijinal ve daha önce yayınlanmamış, sergilenmemiş olmalıdır. Fıkra Canlandırmaların alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar Fıkra Canlandırmaların sahibine aittir.

11. Katılımcılar yarışmaya rumuz ve eser adı ile katılacaklardır. Rumuz kullanımında okul isimleri, temsil ettikleri ilçe veya şehrin simgesi haline gelmiş nesne, kişi, yer adları kullanılmayacaktır. Rumuz ve Eser Adları Başvuru formunda bulunan alana yazılacaktır.

12. Yarışmacıların katılım formunu eksiksiz doldurmaları, yarışmaya katılacak öğrenciler için veli izin formları (Ek-2) ve Açık Rıza Onayı (Ek-7) ile birlikte son katılım tarihinden önce İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunca belirlenen tertip komitesine elden teslim etmeleri gerekmektedir.

13. Millî Eğitim Temel Kanununa aykırı, siyasi amaçlara hizmet eden, sakıncalı ve zararlı ifadeler içeren, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve ne amaçla olursa olsun firma adı kullanılan Fıkra Canlandırmaları yarışma dışı kalacaktır.

14. Tertip Komisyonu ve Seçici Kurul çalışanları ve birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.

15. Yarışmaya katılan Fıkra Canlandırmaların telif hakkı eser sahibine aittir. Eserlerin izni (muvafakat) alınarak basım, yayın ve paylaşımı Akşehir Belediyesine verilir.

16. Sergilenen Fıkra Canlandırmalarının sözleri, Anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkelere aykırı olamaz. Kullanılan dil Türkçe olmalı, argo, kaba tabir kelimeler kullanılmamalıdır. Seçilen temaların moral yıkıcı, herhangi bir politik görüşü övücü veya yerici müstehcen, anlamsız olmaması ve ticarî bir amaç taşımaması gerekmektedir.

17. Katılımcılar sergiledikleri canlandırma eserlerinin metinlerini Bölge Finalleri etabından bir ( 1 ) ay öncesinden Cd, Flash yolu ile ya da kultur@aksehir.bel.tr adresine göndereceklerdir.

18. Yarışmaya başvurular ücretsiz olup, katılım gönüllük esası ile yapılacaktır.

19. Bu yarışmaya katılanlar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi, Akşehir Belediyesi’ne aittir.

Genel Esaslar
a- Ekiplerin yarışma başlamadan 15 dakika öncesine kadar Tertip Komitesine “Başvuru Formu Ve Taahhütname (EK-1)” i ibraz etmeyenler,

b- Başkalarının kimliklerini kullanma, başkalarının yerine yarışmaya katılma, birkaç farklı kimlik ibraz etme vb usulsüzlüklere tevasül edenler,

c- Yarışma Şartnamesi Katılım Koşulları bölümünün 16. Maddesinde belirtilen hususlara aykırı performans koyanlar, Yarışmaya alınmaz. Yarışma esasında veya sonrasında bu durumlar tespit edildiğinde söz konusu ekipler değerlendirme dışı kalırlar.

1. Yarışma sonucunda Tertip Komitesi tarafından düzenlenen tutanak geçerli olup, katılımcılardan savunma istenmez.

2. Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

Değerlendirme
1. Metin Çalışması: Canlandırmanın “Fıkralarla Nasreddin Hoca” kitabındaki fıkralara uygun olması ile ekiplerin canlandırmalarındaki mesaj ve önermenin veriliş biçimi 15 puanlık bir dilimi kapsar.

2. Sözcükler: Türkçe’nin doğru ve etkin bir biçimde kullanılması / canlandırmada kullanılan sözcüklerin günümüze uygun ve net anlaşılır bir dille ele alınması 10 puan üzerinden değerlendirilir.

3. Mimik ve Jestler: Mimik kullanımının genel anlamda başarılı olup / olmaması / eylemlerin içsel coşkuları ile oyuncuların maske kullanımının örtüşmesi / karaktere uygun bir yüz anlatımı olup olmaması / oyunda karakterlerin bedensel hareketlerinin başarılı olması 15 puanlık bir dilimi kapsar.

4. Komedi ve Dram Unsurlarının Sahneye Taşınması: Komedi ve dram unsurlarının sahneye taşınması / sahnenin uzamı, derinlik, dikey ve yatay olarak başarılı bir şekilde oluşturulması / oyuncuların dramatik mekan kullanımındaki başarısı 15 puanlık bir dilimi kapsar.

5. Oyunculuk: Ekipte yer alan oyuncuların; beden dili ve rolüne uygunluğu / sahne hakimiyeti konusundaki performansı 15 puanlık bir dilimi kapsar.

6. Giysi- Kostüm: Karakterlerin kostümü, rol kişisi ve karakterin özellikleri ile uyumlu olması 5 puanlık bir dilimi kapsar.

7. Makyaj: Karakterin makyajının rolüne uygun olması 5 puanlık bir dilimi kapsar.

8. Dekor-Oyun Aksesuarları: Oyun aksesuarlarının dekor ve oyun metni ile uyumlu olması ve karakterlerin aksesuarlar ile uyumlu hareket etmesi 10 puanlık bir dilimi kapsar.

9. Yöresel Ağızlar: Yarışmacıların senaryo gereği yöresel ağzı kullanmaları ve temsil ettikleri yöresel ağzı başarılı bir şekilde taşımaları 5 puanlık bir dilimi kapsar.

10. Efekt: Canlandırmadaki; ışık ve ses efektleri ile müziklerin kullanımının başarılı olması 5 puanlık bir dilimi kapsar.

Not:
1- Katılım Koşulları 3. Maddesinde belirtilen “Katılımcılar sergileyecekleri canlandırmalarda, sahne hazırlığı, canlandırma ve sahne toparlanması dahil en fazla 20, en az 10 dakika ile sınırlı olacaktır.” süre sınırının altında kalan veya süre sınırını aşan ekiplerin her 1 dakikası için toplam puanlarından 5 ( beş ) puan düşürülür.

2- Ekiplerin tüm seçici kurulu üyelerinden aldıkları puanlara bakılır. Kurul üyelerinin belgeleri, geçerli değerlendirme belgesi olarak kabul edilir ve toplam puan alınır. Şayet en yüksek puanlarda eş değer birden çok puan var ise Tertip Komitesi değerlendirmenin yeniden yapılması için değerlendirme belgelerini seçici kurul üyelerine iade eder. Seçici kurul üyeleri eş değer puanı son değerlendirmesiyle ortadan kaldırır.

Karşılıklı Haklar

a) İtiraz Hakkı
1. Yarışmacılar, yarışma sonuçlarına itirazlarını seçici kurullara yarışma sonuçları açıklandığı andan itibaren, ekip liderleri tarafından “İtiraz Dilekçesi (EK-5)” ile 20 dakika içerisinde yapacak olup, değerlendirmeler hemen yapılıp 1 saat içerisinde açıklanacaktır.

2. Örnek dilekçeye uygun olmayan itiraz dilekçeleri kabul edilemez ve reddedilir.

3. Yarışma süresince hiçbir yarışmacının kazanılmış hakkı bulunmamaktadır.

4. Yarışmacılar, yarışma sonuçlarından yarışma komisyonunu sorumlu tutamaz.

5. Seçici Kurul üyelerinin vermiş oldukları puanlara itiraz edilemez.

b) Değişiklik Yapma Hakkı
Akşehir Belediyesi gerekli gördüğü hallerde, önceden haber vermeksizin ve herhangi bir gerekçe göstermesine gerek bulunmaksızın bu şartnamede değişiklik yapma ve yarışma şartlarını değiştirme hakkı saklıdır.

Çocuklar Ve Öğretmen Giderleri
1. Her ilde birinci olan okullar, Bölge ve Türkiye Final yarışmaları için katılımcı öğrenciler ve öğretmeni 2024 yılı Ekim ayında Akşehir’de yapılacak “Nasreddin Hoca Anma Günleri” ne davet edileceklerdir. Finallere katılma hakkı kazanan ekiplerimizin Akşehir’ deki konaklama, yeme içme giderleri ve yarışma ödülleri Akşehir Belediyesi özkaynakları tarafından karşılanacaktır. Ayrıca talepleri halinde Akşehir Belediyesi tarafından engelli yarışmacılarımıza yarışma süresince kendilerinin kullanabileceği tekerlekli sandalye ve ya akülü araç temin edilecektir. Ulaşım her okulun kendisi tarafından karşılanacaktır.

Yarışma Takvimi
26 Şubat – 15 Mart 2024: Milli Eğitim Bakanlığı, İl Ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Ve Okul Müdürlüklerine Duyuruların Yapılması
18 Mart – 5 Nisan 2024: Başvuru Tarih Aralığı
29 Nisan – 10 Mayıs 2024: İlçe Ve Merkez İlçe Yarışmalarının Yapılması
13 Mayıs 2024: İlçe Ve Merkez İlçe Yarışmaları Birincilerinin Duyurusunun Yapılması
27 Mayıs – 31 Mayıs 2024: İl Yarışmalarının Yapılması
3 Haziran 2024: İl Yarışmaları Birincilerinin Duyurusunun Yapılması
22 Ekim- 25 Ekim 2024: İl Birincisi Seçilen Fıkra Canlandırmalarının Bölge
Yarışmalarının Akşehir’de Yapılması
26 Ekim 2024: Bölge 1. lerinin Akşehir’ De Final Yarışmasının Yapılması
26 Ekim 2024: Türkiye Genelinde Dereceye Giren Okullara Akşehir “Nasreddin Hoca Anma Günleri” Etkinlikleri Kapsamında Ödül Töreni Düzenlenmesi.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.