BursBurs BaşvurularıAçık LiseAçık OrtaokulMESEMEdebiyat YarışmalarıÖykü YarışmasıÜniversite BursuUstalık BelgesiUsta Öğretici

Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hitabet Yarışması

Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hitabet Yarışması

Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hitabet Yarışması

Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hitabet Yarışması İlkokul Ve Ortaokul Öğrencileri Arası Mehmet Akif Ersoy Ve İstiklal Marşı, Lise Öğrencileri Arası Çanakkale Destanı Ve Şehitlerimiz Olarak Düzenleniyor.

Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İlkokul, Ortaokul Liseler Arası Dilimizin Zenginlikleri Projesi Hitabet Yarışması

İstiklal Marşımız Ve Mehmet Akif Ersoy; Çanakkale Destanı Ve Şehitlerimiz Konulu Hitabet Yarışması

Konular
1) İstiklal Ruhu ve Milli Mücadele
2) Vatan, Bayrak ve Ezan Sevgisi
3) Asımın Nesli
4) Birlik ve Beraberlik
5) Milli ve Manevi Değerlere Bağlılık
6) Vatan Savunmasındaki Kahramanlık
7) Tarih Bilinci ve Bağımsızlık Uğruna Fedakârlık
8) Çanakkale Ruhu

Yarışma Ödülleri
Her kategoride ilk üçe giren öğrenci ve danışman öğretmenlere aşağıda belirtilen ödüller verilecektir.

Öğrenci Ödülleri
Birincilik Ödülü 4.000 Türk Lirası
İkincilik Ödülü 3.000 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 2.000 Türk Lirası

Danışman Öğretmen Ödülleri
Birincilik Ödülü 4.000 Türk Lirası
İkincilik Ödülü 3.000 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 2.000 Türk Lirası

Amaç
Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrencilerimizi, Türkçemizi doğru, etkili ve dil kurallarına uygun olarak konuşmaya özendirerek dilimizi güzel ve düzgün kullanma yeteneğini geliştirmek, tarihi bilinç kazandırmak, öğrencilerimize milli mücadelede canla başla mücadele eden Milletimiz ve Mehmetçiğimizin üstün gayretini ve bu yaşanılanları destanlaştıran İstiklal Marşı ile Mehmet Akif ruhunu kazandırmak, milli şuur oluşturmak, öğrencilerimize toplum karşısında kendilerini ifade etme becerisi ve özgüven kazandırmaktır.

Kapsam
Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi/özel ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri.

Tema
a) İlkokul ve Ortaokul Kategorisi: İstiklal Marşımız ve Mehmet Akif ERSOY
b) Lise kategorisi: Çanakkale Destanı ve Şehitlerimiz

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Sorumlu Birim
İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Erkan KESKİN sorumluluğunda Strateji Geliştirme Bölümü

Okul Müdürlüklerince Yapılacak İş Ve İşlemler
a. Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, okul müdürlüklerine müracaat edeceklerdir.

b. Okul müdürü başkanlığında, bir müdür yardımcısı, iki öğretmenden oluşturulan komisyon, okul içi yarışma ile ilgili tüm iş ve işlemler ile değerlendirmeden sorumludur.

c. Okul Müdürlüğü tarafından okul içi yapılan yarışma sonucunda okul birincisi olan öğrencinin bilgilerini aşağıdaki katılımcı bilgi formuna doldurarak DYS üzerinden Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bölümüne 16.02.2024 tarihi mesai bitimine kadar göndereceklerdir.

d. Okullarda yapılacak okul finali öğrencilerin katılımıyla salon programı şeklinde icra edilecektir.

e. Yarışmada ilk üçe giren öğrenciler okul müdürlüğünün imkânları dâhilinde okul müdürlüğünce ödüllendirilecektir.

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünce Yapılacak İş Ve İşlemler
a) İlçe Millî Eğitim Müdürünün görevlendireceği ilgili bölümden sorumlu şube müdürü başkanlığında, bir ilkokul, bir ortaokul, bir lise okul müdürü ve bir özel büro öğretmeninden oluşan yürütme kurulu oluşturulacaktır. Yarışmanın ilçe çapında yürütülmesi, yürütme kurulu sorumluluğunda olacaktır.

b) Okullar arası yarışmalarda seçilecek jüri, farklı Temel Eğitim ve Ortaöğretim okullarında görev yapan en az üç, en fazla beş deneyimli Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ve Tarih öğretmenlerinden oluşacak olup, Kaymakamlık Onayı ile görevlendirileceklerdir.

c) Okul birincisi öğrenciler arasında 26 Şubat 2024 – 8 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak olan yarı final ve final yarışmaları sonucunda ilçe birincileri belirlenecektir. Yarı final ve final fikstürü 20 Şubat 2024 tarihinde İlçe Yürütme Kurulu tarafından ilan edilecektir.

d) Katılım sayısına göre yarı finaller aşamasında okullar İlçe Yürütme Kurulu tarafından gruplara bölünebilecektir. Yarı finaller sonucunda her okul kategorisinden 6 öğrenci finalde yarışmaya hak kazanacaktır.

e) İlkokul ve Ortaokullar İstiklal Marşımız ve Mehmet Akif Ersoy, liseler ise Çanakkale Destanı ve Şehitlerimiz konularındaki sunumları ile yarışacaklardır.

c) Fikstür İlçe Yürütme Kurulu tarafından okul müdürlüklerine bildirilecektir.

d) Okullar arası elemeler, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünce belirlenecek bir salonda icra edilecektir. Salonun kapasitesine göre okullar yarışmaya yürütme kurulunun belirleyeceği miktarda izleyici öğrenci ile katılabilirler.

e) Tüm çalışmalarda yer alan yürütme kurulu üyeleri ve jüri üyeleri görevli olduğu günlerde görevli/izinli sayılacaktır.

Değerlendirme Ve Açıklamalar
a) Yarışma için hazırlanan metinde Mehmet Akif ERSOY’un Safahat isimli eserinden, Sebilürreşad ve Sırat-ı Müstakîm dergilerindeki yazılarından, Kastamonu, Balıkesir gibi çeşitli şehirlerde yaptığı konuşmalardan alıntı yapılabilir. Lise kategorisinde Çanakkale Savaşı ile ilgili MEB ve Talim Terbiye Kurulunun onayından geçmiş tüm tarihi kaynaklar kullanılabilir.

b) Yarışmacı öğrenciden Veli İzin Belgesi alınacak ve okul müdürlüğünce saklanacaktır.

c) Hitabet için hazırlanan konuşma; özgün olmalı ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olmalıdır.

d) Her bir konuşmacının kullanacağı süre en az 5, en fazla 7 dakika olacaktır

e) Yarışma için hazırlanan konuşma, öğrenci tarafından kâğıda bağlı kalmadan yapılacaktır.

f) Yarışmaya katılacak öğrencilerin konuşma metinleri öncelikle kendi okullarındaki komisyon tarafından incelenecektir.

g) Yarışma metni danışman öğretmen tarafından yarışma başlamadan önce İlçe Seçici Kuruluna verecektir.

h) Yarışmacı öğrenci görsel materyal, video (konuşma olmayacak, müzik kullanılabilir) ve sunumunu zenginleştirici öğrenci desteği alabilir.

i) Yarışmacılar, yarışmanın başlama saatinden en az 30 dakika önce yarışmanın yapılacağı salonda hazır bulunacaktır. Yarışma saatinden sonra gelen yarışmacı elenmiş olacaktır.

j) Yarışma salonunun tertip düzeninden, görevlilerin ve yarışmacıların karşılanmasından salonu kullanılacak okul müdürlüğü sorumlu olacak olup, yarışmacı öğrenci ve seyircilerin tertip ve düzeninden yarışmacı okulun müdürlüğü sorumlu olacaktır.

k) Yarışmada ilk üçe giren öğrenciler ile danışman öğretmenleri ödüllendirilecektir.

l) Her bir jüri üyesi öğrenciyi konuşma bölümlerini ayrı ayrı 100 puan esasına göre değerlendirecek, her jürinin puanı ayrı ayrı toplanarak ortak puan belirlenecektir. Değerlendirme puanlarının ortalaması alınacaktır.

m) Final yarışmasında birinci olan ilkokul ve ortaokul öğrencileri 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif ERSOY’u Anma Günü ilçe töreninde, lise birincisi olan öğrenci 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü ilçe töreninde hitaplarını tekrar edeceklerdir.

n) Yarışmaya katılan öğrenciler, görüntülerinin, fotoğraflarının ve video kayıtlarının, konuşma metinlerinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesaplarında yayımlanmasını ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından arşivlenmesini kabul etmiş sayılırlar.

o) Yarışmalarda jürinin verdiği karar kesindir. İtirazlar hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.

p) Bu şartnamede belirtilen hususları yer, zaman, şahıs olarak (gerektiğinde tüm şartları) İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü değiştirme ve kaldırma yetkisine sahiptir.

Hitabın İçeriği
a) Hatibin hitabının belirtilen konu veya konulardan birini içermesi
b) Konunun belirli bir çerçevede giriş, gelişme ve sonuç bölümleriyle anlaşılır bir şekilde sunulması
c) Hitap içeriğinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa uygun olması

Hatibin Hitap Şekli
Doğru bir fonetik ve diksiyon (ses tonu, vurgu) ile hitap etme, b) Beden dilini (jest, mimik) etkili kullanma, c) Göz teması kurma, d) Kendine güven ve dinleyenleri etkileme, e) Kendine ve dinleyicilere saygısını yansıtan bir duruş ve temsil, f) Zamanı etkili kullanma.

İşbirliği
Yarışma Zeytinburnu Belediyesi ve Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yapılacaktır.

Yarışma Programı

Yarışma

başvuru

son tarihi

 

16 / 02 / 2024

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bölümüne DYS üzerinden Okul Müdürlükleri tarafından gönderilecektir.

Fikstürün Belirlenmesi

20 /02 /2024

İlçe Yürütme Kurulu

Yarı Final

ve Finaller

26 /02 / 2024 – 08 / 03 / 2024

İlçe Yürütme Kurulu

 

Ödül

Töreni

12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif ERSOY’u Anma Günü İlçe Töreni

İlkokul ve Ortaokullar İlçe Yürütme Kurulu

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü İlçe Töreni

Liseler
İlçe Yürütme Kurulu

Yarışma Şartnamesi Ve Katılım Formu İçin Tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.