BursBurs BaşvurularıAçık LiseAçık OrtaokulMESEMEdebiyat YarışmalarıÖykü YarışmasıÜniversite BursuUstalık BelgesiUsta Öğretici

YÖK Destek Bursu Başvurusu

YÖK Destek Bursu Başvurusu

YÖK Destek Bursu Başvurusu

Yüksek Öğretim Kurulu YÖK Destek Bursu Başvurusu Ne Zaman Yapılır, Burs Kimlere Verilir, Başvuru Koşulları.

ÖSYM Tarafından Yapılan Üniversite Yerleştirme Sınavı Sonucunda Lisans Programlarına Başarı Sırasına Göre İlk 3 Sırada Yerleşen Öğrencilere Verilmektedir.

Devlet yükseköğretim kurumlarındaki 20 Araştırma Üniversitesinin aşağıda belirtilen programlarına “YÖK Destek Bursu” verilecektir.

Üniversiteler

1. Ankara Üniversitesi

2. Atatürk Üniversitesi

3. Boğaziçi Üniversitesi

4. Bursa Uludağ Üniversitesi

5. Çukurova Üniversitesi

6. Dokuz Eylül Üniversitesi

7. Ege Üniversitesi

8. Erciyes Üniversitesi

9. Fırat Üniversitesi

10. Gazi Üniversitesi

11. Gebze Teknik Üniversitesi

12. Hacettepe Üniversitesi

13. İstanbul Teknik Üniversitesi

14. İstanbul Üniversitesi

15. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

16. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

17. Karadeniz Teknik Üniversitesi

18. Marmara Üniversitesi

19. Orta Doğu Teknik Üniversitesi

20. Yıldız Teknik Üniversitesi

MEB Öğretmenlik Bursu Başvuru Koşulları İçin Tıklayın.

Bölümler

• Biyoloji
• Biyoloji (İngilizce)
• Fizik
• Fizik (İngilizce)
• Kimya
• Kimya (İngilizce)
• Matematik
• Matematik (İngilizce)
• Yapay Zekâ Mühendisliği (İngilizce)
• Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği
• Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği (İngilizce)

Şartlar
a) T.C. vatandaşı olmak.

b) ÖSYM Başkanlığınca yapılan üniversiteye giriş sınavı sonucunda, YÖK tarafından belirlenen Devlet yükseköğretim kurumlarındaki 20 Araştırma Üniversitesinin bu duyuruda yer alan lisans programlarından birine yerleştirmede kullanılan başarı sırasına göre ilk üç sırada yerleşmiş olmak.

c) Öğrencinin yerleştiği lisans programının, tercihlerinin arasında ilk 15 tercihinin içinde yer alması.

ç) Önceden, yurtiçinde veya yurtdışında, herhangi bir lisans derecesine sahip olmamak.

d) Sınavın yapıldığı yıl, YÖK tarafından belirlenen alanlardan birine ÖSYM tarafından yapılan ilk yerleştirmede yerleşmiş ve kesin kayıt yaptırmış olmak.

e) Yükseköğretim Kurumlarındaki Lisans Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Program Esaslı Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esaslar’ın Genel Esaslar başlıklı 5. maddesinin yedinci fıkrası uyarınca burs hakkını kaybetmemiş olmak.

f) Daha önce YÖK Destek Bursu kapsamında desteklenmemiş olmak.

Yukarıda yer alan şartları sağlayan öğrencilere zorunlu hazırlık sınıfı ve lisans öğrenim süresi (4 yıl, çift anadal programında kayıtlı öğrencilere ise en fazla 5 yıl) boyunca ağırlıklı genel not ortalamasının yıllık olarak 4 üzerinden 2,5 veya 100 üzerinden 65’in altına düşmemesi şartıyla 2023 yılı için aylık 1875 TL “YÖK Destek Bursu” verilecektir.

2024 Nisan’dan itibaren (12 ay boyunca) verilecek “YÖK Destek Burslarının” yıllık artış oranı Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenecektir.

“YÖK Destek Burslarını” almaya hak kazanan öğrencilerin öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder. Burslara ilişkin ayrıntılı bilgiye, Yükseköğretim Kurulu’nun internet sayfasından ulaşılabilecektir.
https://www.yok.gov.tr/Documents/Ogrenci/BursDokuman/yok-destek-bursu-usul-esaslar.pdf

Genel Esaslar
Desteklenecek yükseköğretim kurumları ve programları ile bursun süresi, tutarı, kapsamı, başvuru koşulları, başvuruları değerlendirme ve seçme süreçleri ile programın yürütülmesine ilişkin diğer temel kural ve ilkeler komisyonun önerisi üzerine Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.

Bursiyerler, kayıtlı oldukları programın aynı yılın ÖSYS Kılavuzunda yazan normal öğrenim süresi boyunca burs almaya devam ederler.

Öğrencilere kayıtlı oldukları programın, varsa zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında da burs ödenir. Ancak, isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfında okuyan öğrencilere bu süre zarfında burs ödenmez, söz konusu öğrenciler birinci sınıfa başladıkları yıl burslarını almaya hak kazanırlar.

Öğrencilere her yıl ekim ayından itibaren on iki ay süre ile burs ödenir.

Öğrenciler burs aldıkları süre boyunca eğitimlerine kesintisiz devam etmek zorundadırlar. Mücbir sebeplerle veya sağlık, doğum izni, askerlik gibi zorunlu hallerin belgelendirilmesi şartıyla kayıt donduran öğrenciye, bu süre zarfında burs ödemesi yapılmaz, ancak eğitime başlamaları halinde bu süre bursluluk sürelerine eklenir.

Bursiyerin, başka bir üniversiteye/başka bir programa yatay geçiş yapması durumunda YÖK Destek Bursu sonlandırılır.

Disiplin cezası alan öğrencilerin burs ödemeleri sonlandırılır.

YÖK Destek Bursu almayı hak eden öğrencilerin burslandırıldığı süre içerisinde ikinci bir lisans programından mezun olması durumunda da bursları kesilir.

Akademik değişim programları çerçevesinde (Mevlâna, Farabi, Erasmus) eğitim amacıyla ülke ve/veya üniversite değiştiren öğrencilerin bursları devam eder.

YÖK tarafından belirlenen alanlarda çift anadal yapan bursiyerlere, anadal programını tamamlama süresine ek olarak bir yıl daha burs verilebilir.

Bu usul ve esaslar uyarınca burs almaya hak kazanan öğrencinin başka bir kurumdan destek / burs / kredi alması, YÖK Destek bursunu almasına engel değildir.

YÖK Destek Bursu almaya hak kazanan ve aynı zamanda çalışan öğrencilere de burs ödemesi yapılır.

Bursiyer Seçimi ve Reğerlendirme
1) Bu Usul ve Esaslar kapsamında yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen ve kesin kayıt yaptıran öğrencilerin belirlenmesinde Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) verileri esas alınır.

2) Birinci fıkraya göre elde edilen öğrenci verileri (öğrenci ad / soyad, program, aktif-pasif durumu, kayıt sildirme, hazırlık sınıfı vs) ilgili komisyonca incelendikten sonra Yükseköğretim Yürütme Kurulunda görüşülerek uygun bulunan burs tutarı, bursiyerlere ödenmek üzere ilgili yükseköğretim kurumu hesabına aktarılır.

3) Aktarılan söz konusu burs tutarı, ilgili yükseköğretim kurumu tarafından aylıklar halinde bursun hak edildiği ayı takip eden ayın 1’i ile 10’u arasında bursiyerlerin banka hesabına aktarılarak ödenir.

4) Burs tutarları bursiyer öğrencilerin hesaplarına aktarılmadan önce ilgili öğrencilerin bu usul ve esaslarda yer alan şartlara uyup uymadığı YÖK Bursları Takip Şubesi tarafından kontrol edilir.

Detaylar İçin Tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.