BursBurs BaşvurularıAçık LiseAçık OrtaokulMESEMEdebiyat YarışmalarıÖykü YarışmasıÜniversite BursuUstalık BelgesiUsta Öğretici

Üniversitede Kısmi Zamanlı Öğrenci Olarak Çalışma

Üniversitede Kısmi Zamanlı Öğrenci Olarak Çalışma

Üniversitede Kısmi Zamanlı Öğrenci Olarak Çalışma

Üniversitede Kısmi Zamanlı Öğrenci Olarak Nasıl Çalışılır, Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenciler Ne İş Yapar, Başvurular Nereye Yapılır, Ne Kadar Ücret Verilir.

Günümüzde Üniversite Eğitimi Oldukça Pahalı Bir Hal Almış Durumda. Birçok Öğrenci, Eğitim Harcamalarını Karşılamak İçin Part-Time İşlerde Çalışıyor. Bu Durum, Öğrencilere Hem Maddi Açıdan Destek Oluyor Hem de İş Deneyimi Kazanmalarına Yardımcı Oluyor. Ancak, Kısmi Zamanlı Öğrenci Olarak Çalışmak, Bazı Zorluklar da Beraberinde Getiriyor.

Kısmi Zamanlı Çalışma Programı İle Öğrenciler Derslerinden Arta Kalan Zamanlarında Üniversitede Çalışarak Ek Gelir Elde Edebilir. Program Sayesinde Öğrenciler Üniversite Personeline Yardım Ederek Para Kazanabilmektedir.

Başvurular Nereye Yapılır
Başvurular Üniversitelerin Resmi İnternet Sitelerindeki Online Başvuru Sistemi Üzerinden Yapılmaktadır.

Öğrencilere Part Time İş Fikirleri İçin Tıklayın.

Başvurular Ne Zaman Yapılır
Üniversite Birimleri Geçici, Kısmi Zamanlı Olarak Çalıştırmak İstedikleri Öğrenci Sayılarını Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığına (SKS) Bildirirler. Bildirilen Öğrenci Sayıları Rektör Tarafından Bütçe Olanaklarına Göre Onaylanır. Üniversitenin Kısmı Zamanlı Çalışacak Öğrenci İhtiyacı Ve İşin Niteliğine Göre Ekim Ayı Başında Yada İhtiyaç Duyulan Dönemlerde Üniversitenin Resmi Web Sitesinden Ve Üniversitelerdeki Panolardan İlan Edilir.

Yapılan Duyuruda Öğrencilerin Hangi Birimlerde, Ne Tür İşlerde Çalışacakları, Aranılan Koşullar, Haftalık Çalışma Süresi Ve Çalışma Ücreti, Başvuru Belgeleri Ve Yeri İlan Edilir. Başvurular Her Yıl Yenilenir.

İnternetten Para Kazanmanın Popüler Yolları İçin Tıklayın.

Başvuru İçin Aranılan Koşullar
1.) Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu Tarafından Kendilerine Burs Verilmekte Olan Veya Burs Alma Şartlarına Haiz Öğrencilere Öncelik Verilmek Suretiyle Aşağıda Belirtilen Şartları Taşıyan Öğrenciler, Yükseköğretim Kurumlarında Kısmi Zamanlı Öğrenci Olarak Geçici İşlerde Çalıştırılabilir:

A) Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencisi Ve Özel Öğrenci Hariç Olmak Üzere, Çalıştırılacağı Yükseköğretim Kurumunun Kayıtlı Öğrencisi Olmak

B) Disiplin Cezası Almamış Olmak

C) Yetim Maaşı Ve Nafaka Dışında, Asgari Ücret Düzeyinde Gelire Sahip Olmamak

Ç) Kısmi Zamanlı Çalıştırılan Öğrenci İle Yükseköğretim Kurumu Arasında Yapılan Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Sözleşmesi Feshedilmemiş Olmak

D) Çalıştırılacak İş İçin Yeterli Bilgi, Beceri Ve Yeteneğe Sahip Olmak

E) Kayıt Donduran Öğrenci Ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Olmamak

F) Normal Eğitim Öğretim Süresi İçerisinde Öğrenim Görüyor Olmak.

2) Deprem, Sel Gibi Doğal Afetlerden Zarar Gördüğünü, Şehit Ve Gazi Çocuğu Olduğunu Belgeleyen Öğrenciler İle Engelli Öğrencilerden Normal Eğitim Öğretim Süresi İçinde Okuyor Olmak, Yabancı Uyruklu Öğrenci Olmamak Ve Disiplin Cezası Almamış Olmak Dışında Yukarıdaki Şartlar Aranmaz.

Öğrenci Secimi Nasıl Yapılır
Yukarıdaki Şartları Taşıyıp Taşımadıkları, Maddi Durumları, Çalışacakları İşe Uygun Beceri Ve Yetenekleri Olup Olmadığı, Haftalık Ders Programının Çalışılacak İşe Uygun Olup Olmadığı Gibi Hususlar Yönünden Komisyon Tarafından Değerlendirilir Ve Sonuçlar Rektör Onayı İle Üniversitenin Resmi Web Sitesi İle İlgili Birimlerindeki Panolardan İlan Edilir.

Çalışma Süresi
Günlük En Fazla 5 Saat
Haftalık En Fazla 15 Saat
Ayda En Fazla 60 Saat

Özel Ders Vererek Para Kazanma Yolları İçin Tıklayın.

Kısmi Zamanlı Çalışma Ücreti
1 Saatlik Çalışma Ücreti 16 Yaşından Büyük İşçiler İçin Belirlenmiş Olan Günlük Brüt Asgari Ücretin 4/1’ini Geçmemek Üzere Üniversite Yönetimi Tarafından Belirlenmektedir. Ödemeler Aylık Olarak Yapılır.

Hangi İşlerde Çalışılır
Bilgisayar Laboratuvarları
Kütüphaneler
Basit Ofis Ve Büro İşleri
Eğitim Görülen Konulara Yönelik İşler
Uzmanlık Gerektirmeyen İşler

Diğer Detaylar
Kısmi Zamanlı Olarak Çalışan Öğrenciler İşçi Olarak Kabul Edilmezler.
Öğrenciler Sosyal Güvenlik Yönünde Sigortalı Sayılır Ve Hakkında Sadece İş Kazası Ve Meslek Hastalığı Sigortası Hükümleri Uygulanır. Uzun Vadeli Sigorta Kolları Primi Yatırılmamaktadır.
Öğrenciler Temizlik Ve Taşıma Vb. Ağır İşlerde Çalıştırılamazlar.
Öğrenciler Sadece Tek Bir Çalışma Alanı İçin Başvuruda Bulunabilir.

Yönetmelik İçin Tıklayın.

Yorumlar

  1. Yıldız dedi ki:

    Üniversite öğrencilerine iş niye verilmiyor?.Bir sürü harcamaları var.Veli versin veli versin de veli neyle verecek?Burs yok iş yok Bir bilgisayar olmuş 15000,20.000,50000