BursBurs BaşvurularıAçık LiseAçık OrtaokulMESEMEdebiyat YarışmalarıÖykü YarışmasıÜniversite BursuUstalık BelgesiUsta Öğretici

Üniversite Öğrencileri Arası Kamu Spotu Yarışması

Üniversite Öğrencileri Arası Kamu Spotu Yarışması

Üniversite Öğrencileri Arası Kamu Spotu Yarışması

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Üniversite Öğrencileri Arası Kamu Spotu Yarışması Başvuru Koşulları. Ödüllü Yarışmaya Başvurular Online Olarak Yapılacak.

Konu
Uyuşturucu Madde Kullanımını Önleme Kamu Spotu Yarışması.

Amaç
Uyuşturucu madde bağımlılığının insan sağlığına, ilişkilerine ve topluma verdiği olumsuz etkileri ortaya koymak ve özellikle üniversite gençleri arasında uyuşturucu madde kullanımını önlemektir.

Yarışma Koordinasyon Birimleri

a.) Yürütme Birimi:
T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü

b.) Paydaş Birim:
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK)

c.) Destek Birimi:
Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (NDB)

d.) Sekreterya:
Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, TUBİM Şube Müdürlüğü

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 20 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 15 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 10 Bin Türk Lirası
İki Adet Mansiyon Ödülü 5’er Bin Türk Lirası
• Ödüller hazırlanan esere verileceğinden, birden fazla katılımcı tarafından hazırlanan esere tek ödül verilecek ve ödül katılımcılar arasında eşit miktarda paylaştırılacaktır.
• Değerlendirme jürisi, derecelerden herhangi birinde ödüle layık eser bulamaz ise, o derece için ödül verilmeyecektir.

Yarışmaya Katılım Şartları
a.) Yarışma değerlendirme jürisinin 1. ve 2. derece yakınları dışında yaş grubu ayrımı gözetilmeksizin üniversitelerimizde öğrenim gören herkesi kapsamaktadır. Yarışma bireysel veya toplu halde tüm üniversite öğrencilerinin katılımına açıktır.

b.) 18 yaşından küçük katılımcıların katılım formlarında veli / vasi onayı olması zorunludur. Bu yarışmacıların yarışmalarda dereceye girmeleri durumunda ödüllerini veli/vasileri ile birlikte almaları gerekmektedir.

Yarışma Kuralları

a.) Yarışmacılar, en fazla iki eser ile yarışmaya katılabilirler.

b.) Jüri değerlendirmeyi genel olarak, anlatım yetkinliğini, görsel zenginlik, özgün, kurgu, amaca uygunluk vb. açıları dikkate alarak yapacaktır.

c.) Eserlerin içeriğinde ve hazırlanma aşamasında kullanılan her türlü malzemenin (resim, senaryo, müzik vb.) bizzat katılımcı/katılımcılar tarafından üretilmiş veya kullanım haklarının katılımcıda/katılımcılarda olması, daha önce benzer nitelikli bir yarışmaya katılmamış, özgün ve telif haklarının satılmamış olması gerekmektedir.

d.) Hazırlanan eser, içeriğinde katılımcının adı-soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, iletişim bilgileri ile “Eserin, senaryo, görsel, işitsel vb. gibi malzemeleri dahil olmak üzere bizzat tarafımca / tarafımızca üretildiğini veya kullanım haklarının tarafımda / tarafımızda / olduğunu, daha önce benzer nitelikli bir yarışmaya katılmadığını, özgün ve telif haklarının satılmamış olduğunu taahhüt ederim / ederiz. Yarışma şartnamesi tarafımca / tarafımızca okunmuş, telif haklarının 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında bedelsiz ve süresiz olarak T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü- Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına geçeceğini ve tüm şartları kabul ederim / ederiz.” ifadesinin bulunduğu, ıslak imzalı katılım formu ile tarafımıza iletilecektir.

e.) Katılım formuna katılımcıların tamamının bilgileri yazılacak ve kişi / kişiler tarafından kendi el yazıları ile isimleri yazılarak imzalanacaktır. Katılım formunun imzalanması yarışma ile ilgili şartnamenin tüm hükümlerinin kabul edildiği anlamına gelmektedir.

f.) Usulüne uygun olarak doldurulmamış ve imzalanmamış katılım formlarına ilişkin eser değerlendirilmeye alınmayacaktır.

g.) Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Yarışmaya Katılacak Eserler İçin Kriterler

a.) Eserlerde, uyuşturucu kullanımı gösteren resimler, kullanım şekli hakkında bilgi veren ifadeler veya araç/gereçler kesinlikle kullanılmamalıdır.

b.) Yarışmaya; en fazla 45 saniye süreli, dublajları yapılmış, en az FHD kalitesinde 16:9 (minimum 1080p) olmak üzere, renk kayıpsız MOV, MP4 formatında hazırlanmalıdır.

c.) Kamu spotunun hiçbir bölümünde reklam içerikli veya sponsora ait olabilecek logo ve herhangi bir markayı temsil edebilecek görsel ve sesli içerik kullanılamaz.

d.) Kamu spotunda slogana yer verilebilir. Ancak, kamu spotu görselin anlam bütünlüğünü sağlayacak bir sloganla birlikte yapılabilir. Eser; hedef kitleye yönelik özgün, net ve akılda kalıcı ve etkileyici mesajlar içermelidir. Özellikle üniversite gençliği arasında uyuşturucu kullanımı ve bağımlılığı konusunda farkındalık yaratacak tutumları vurgulamalı ve bu hedef doğrultusunda eserin fikri altyapısı ile bütünlüğü sağlanmalıdır. Kamu spotu için üretilen tüm ürün ve hizmetler, bu fikri altyapı ve bütünlük çerçevesinde hazırlanmalıdır. Kamu spotlarında gizli ticari iletişimde dâhil her türlü ticari iletişime yer verilmez. Spotun hazırlanmasında katkısı olan gerçek veya tüzel kişilerin adını, markasını, logosunu, imajını, faaliyetlerini veya ürünlerini tanıtmak amacıyla programlara yönelik yaptığı her türlü katkıyı içerdiği tespit edilen başvurular doğrudan reddedilir. Kamu spotunda siyasi partilerin resmi sembolleri ile siyasi partilere ait logo, şekil, slogan gibi çağrışım unsurlarına yer verilemez.

Eserlerin Kullanım Hakkı
a.) Yarışmaya katılan bütün eserlerin her türlü telif hakkı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında bedelsiz ve süresiz olarak T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait olacaktır. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü- Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı yarışma yolu ile elde ettiği bu eserleri televizyon, internet ve diğer her türlü ortamlarda yayımlama; katalog, broşür, afiş, kitap, ajanda, takvim, dergi, CD, video ve diğer ortamlara alarak yayınını ve dağıtımını yapma, ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarına gönderme ve eğitim etkinliklerinde kullanma hakkına sahip olacaktır.

b.) Emniyet Genel Müdürlüğü, hazırlanan ürün ve hizmetlerden kaynaklanan telif hakkı ihlallerinden sorumlu tutulamaz.

c.) Yarışmacılar katılım formunu imzalayarak şartname hükümlerini tamamen kabul etmiş olacaklardır.

Eserlerle Gönderilecek Bilgi Ve Belgeler
a.) Hazırlanan eserler ile birlikte ekte bulunan katılım formu.

b.) Yarışmaya katılan kamu spotuna ait senaryonun yazılı bir özeti (Sinopsis).

Yarışma Jürisi Ve Genel Değerlendirme
Kamu Spotları 1 Mayıs 2023 tarihine kadar T.C. İçişleri Bakanlığı EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına gönderilecektir. Değerlendirme EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca oluşturulacak Seçici Kurul tarafından yapılarak; birinci, ikinci, üçüncü ve mansiyon ödüllerini hak eden eserler seçilecektir.

Yarışma Takvimi
Eserlerin Son Teslim Tarihi: 1 Mayıs 2023
Jüri Değerlendirmesi: 7 Mayıs-30 Mayıs 2023
Sonuçların Duyurulması: 12 Haziran 2023

Yarışma Sonuçlarının Duyurulması
Yarışma sonuçları, 12 Haziran Cuma günü saat 19.37’den itibaren Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı web sayfasından (narkotik.pol.tr) ve sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.

Ödül Töreni Ve Yeri
Ödül töreni daha sonra belirlenecek ve duyurulacak bir tarihte yapılacaktır. Törenin yapılması durumunda, birinci, ikinci ve üçüncü olarak dereceye girenler ile VELİ / VASİ’sinin ulaşım ve konaklama ihtiyaçları Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından karşılanacaktır.

İtiraz Ve Diğer Koşullar
Jüri kararına karşı itirazlar yazılı olarak T.C. İçişleri Bakanlığı EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’na yapılacaktır.
Yarışma Yürütme Birimi, Yarışma İle İlgili Değişiklik Yapma Hakkını, İnternet Sitesinden Önceden Duyurmak Kaydıyla Saklı Tutar.

Teslim Şekli, Zamanı Ve Gönderim Adresi
Yarışmacıların eserlerini şartnamenin 6. maddesinin (b) bendine uygun bir şekilde, 1 Mayıs 2023 Pazartesi günü saat 18.45’e kadar www.narkoyarisma.com adresinden tarafımıza göndermeleri gerekmektedir.

İletişim
Telefon: 0 312 462 80 65 – 0 312 462 80 68
E-Posta: tubim@egm.gov.tr

Yarışma Şartnamesi Ve Katılım Formu İçin Tıklayın.
Yarışmaya Başvuru İçin Tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.