BursBurs BaşvurularıAçık LiseAçık OrtaokulMESEMEdebiyat YarışmalarıÖykü YarışmasıÜniversite BursuUstalık BelgesiUsta Öğretici

Uluslararası Mücevher Tasarım Yarışması

Uluslararası Mücevher Tasarım Yarışması

14. Uluslararası Mücevher Tasarım Yarışması 2024

14. Uluslararası Mücevher Tasarım Yarışması Başvuruları Online Olarak Yapılacak. Ödüllü Yarışmanın Teması REBORN Olarak Belirlendi. Ödüllü Yarışmaya Başvurular İki Aşamalı Olarak Yapılacak. Birinci Aşamada Online Başvuru, İkinci Aşamada Eserler Posta Yolu İle Gönderilecek.
Yarışma Öğrenci Ve Profesyonel Olmak Üzere 2 Kategoriden Oluşmaktadır. Yarışmacılar Tek Kategoride Değerlendirilecektir.

Mücevher İhracatçıları Birliği 14. Uluslararası Mücevher Tasarım Yarışması

Yarışmanın Konusu Ve Kategoriler

Konu: Altından ve/veya değerli taşlardan mamul mücevher tasarımı

Tema: REBORN

Yarışmacılar yalnız bir tasarımı ile bir kategoride katılabilecekler.

Yarışmacılar REBORN teması ile “özgünlük”, “yenilikçilik”, “satılabilirlik”, “üretilebilirlik” ve “temaya uygunluk” niteliklerinde tasarımları ile yarışmaya katılabilecektir.

Yarışmanın Amacı

1. Altın takı ve mücevher tasarımında yaratıcılığı teşvik ederek çarpıcı, çağdaş tasarımların yaratılması için platform yaratmak,
2. Türk mücevherinde katma değeri yüksek ürünlerin tasarlanmasını teşvik etmek,
3. Genç, başarılı, yaratıcı, dinamik tasarımcıların sektöre kazandırılmasına katkıda

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 200.000 Türk Lirası
İkincilik Ödülü 125.000 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 75.000 Türk Lirası

Yarışma Organizatörü
Yarışma, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesinde yer alan Mücevher İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenmektedir.

Yarışmaya Katılım Koşulları

• Yarışma profesyonel ve öğrencilerin katılımına açıktır. Tüm tasarımlar tek kategoride değerlendirilecektir.

• Bir yarışmacı bir eser ile yarışmaya katılabilecektir.

• Önceki yıllarda Mücevher Tasarım Yarışmalarına katılmış ve tasarımları yarışmadan diskalifiye edilen tasarımcılar yarışmaya katılamaz.

• Tasarımların daha önce başka bir yarışmaya katılmamış, özgün ve herhangi bir yerde sergilenmemiş olması gerekmektedir. Benzer ya da alıntı olduğu belirlenen projeler yarışma dışı bırakılır; ödül kazandıysa İMMİB Genel Sekreterliği’nce ödülü geri alınır.

• Eserlerde; ağırlıklı olarak değerli maden ve yanında istenilen farklı materyal kullanılabilecektir.

• Ayrıca, yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır. Bu durumla karşı karşıya gelmemiz halinde, konuyu seçici kurul değerlendirecektir.

• İMMİB çalışanları, görevden çekilmiş olsalar bile seçici kurul asil üyeleri, yedek üyeleri ve yarışma raportörleri ve görevlileri ile bunların birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, söz konusu proje yarışmadan diskalifiye Ödül verilmişse, İMMİB Genel Sekreterliğince ödülü geri alınır.

• Jüri gerekli gördüğü takdirde yarışmada finale kalan tasarımcıların kurul önünde uygulamalı çizim yapmalarını isteyebilir ve mülakat

• Ticaret Bakanlığı tarafından 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar çerçevesinde ki yarışmalarda tasarım desteği alan mücevher sektöründeki iş birliği kuruluşlar tarafından düzenlenen tasarım yarışmalarının herhangi bir kategorisinde birinci olarak ödül alan bir tasarımcı, Uluslararası Mücevher Tasarım Yarışması’na katılım sağlayamaz.

• Daha önceki Mücevher Tasarım Yarışmalarında birincilik derecesi almış kişiler yarışmaya katılamaz.

• Finalist eserler için, üretim aşamasında teknik mekanik zorunluluklar hariç tasarıma birebir sadık kalınacaktır.

• Yarışmaya katılanlar, şartnameyi okumuş ve kabul etmiş

Yarışmaya Katılım Şekli Ve Gerekli Belgeler

Yarışmaya aşağıdaki yönergeler izlenerek kayıt yapılması gerekmektedir;

1. Online Başvuru: Yarışma katılımcılarının öncelikle Mücevher İhracatçıları Birliği’nin yarışma için hazırladığı web sitede (designer.turkishjewellery.org) yer alan “Tasarımcı Girişi”nden tasarımcı portalına giriş yaparak, portalda profil oluşturması gerekmektedir. Portala giriş yapınca görülebilen “14. Uluslararası Mücevher Tasarım Yarışması” butonuna tıkladıktan sonra 3 adet paftanın görsellerini yükleyerek ve katılım şartlarını okuyup onayladığına dair onayını verdiği butonu tıklayıp online başvurularını gerçekleştirmiş olacaklardır. Katılımcılara, sistem tarafından her bir başvuru için özel olarak üretilen rumuz Bu rumuzlar unutulmamalıdır. Online başvurusunu süresi içinde tamamlamayan veya yarışma pafta görsellerini online sisteme yüklemeyen katılımcıların tasarımı yarışmaya kabul edilmeyecektir. Online başvurunun onaylandığına dair Birliğimiz tarafından katılımcıya e-mail gönderilecektir. Bu e-mailde şartnamede belirtilen tüm şartların kabul edildiğine dair taahhütname ve zarf etiketi bulunacaktır.

• Katılımcı tarafından taahhütnamenin bir adet yazıcı çıktısı alınacak, doldurulup imzalanacaktır ve kimlik zarfına konacaktır.
• Zarf etiketi ise başvuru zarfı hazırlamada kullanılacaktır.
• Başvuru zarfı, pafta veya kimlik zarfı üzerinde tasarımcıya ait hiçbir bilgi yer alamaz. Sadece rumuz bilgisi zarfların ve paftaların arka kısmına yazılacaktır.

2. Başvuru Zarfı: Online başvuru onaylandıktan sonra e-mail ile iletilen “zarf etiketi” doldurularak, herhangi bir A3 büyüklüğündeki zarfın üzerine yapıştırılarak başvuru zarfı haline Başvuru zarfında başka işaret bulunmayacaktır. Başvuru zarfı içine
• bir adet kimlik/pasaport zarfı,
• bir adet pafta zarfı konulacaktır.

3. Kimlik / Pasaport Zarfı: Nüfus cüzdanı veya pasaport fotokopisinin, özgeçmişin ve onay mailinde gönderilmiş olan taahhütnamenin konduğu bir zarftır.

4. Pafta Zarfı: Tasarımlar; 3 pafta halinde A3 boyutunda renkli çizim olacaktır. Kalınlığı 5 mm’yi aşmayan fotoblok desteği ile pafta haline Paftalardan:

• Pafta: Artistik çizim (son sunum) paftası olacaktır.
• Pafta: Ürünün teknik çözümlemesinin yapıldığı, teknik üretim yöntemlerinin belirtildiği ve bağlantı ya da kilit sistemlerinin çözümlenmiş olarak sunulduğu pafta olacaktır.
• Pafta: Tasarımın esinlenme, çıkış noktasının anlatıldığı öykü panosuna bu kısımda yer

Paftaların arka sağ üst köşesine online başvurudan alınan rumuzların yazılması gerekmektedir.

Başvuru zarfının üzerine e-mail ile iletilen “zarf etiketi” doldurularak başvuru adresine gönderilecektir.

Başvuru Zarfı Teslim Adresi

Başvuru zarfının aşağıdaki adrese gönderilmesi ya da elden teslimi gerekmektedir. DDF TANITIM TASARIM DANIŞMANLIK VE ORG. İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş.

Piripaşa Mahallesi Boduroğlu Sokak No:9/A Beyoğlu İstanbul

Telefon Numarası: 0 212 369 92 92

Seçici Kurul

Mücevher İhracatçıları Birliği tarafından seçilen Seçici Kurul Üyeleri seçilirken aşağıdaki kriterler dikkate alınmıştır:

Kurul toplam üye sayısının yarısından bir fazlasının profesyonel tasarımcı olması,
Sektörün ileri gelenlerinin jüri üyesi olmasına özen gösterilmesi,
Üniversitelerden, kendi konusunda başarılı ve tanınmış akademisyenlerden de jüriye katılım sağlanması.

Değerlendirme Ölçütleri

Seçici Kurul değerlendirmesinde tasarımların konuya bağlılık, özgünlük ve görsel estetik niteliklerini taşıyıp taşımadıkları öncelikle dikkate alacak; üretime uygunluk, pazarlanabilirlik, ergonomik yapı ve estetik kriterleri aranacaktır. Üretilmesi zor veya mümkün olmayan eserler yarışma dışı kalacaktır. Bu konuda uzman seçici kurul üyeleri karar verecektir.

Seçici Kurul değerlendirmesinde dikkate alınacak hususlar aşağıda belirtilmiştir;

Tema: Tasarım önerisinin ilgili temaya uygun olması,
İnovasyon: Tasarım önerisinin yenilikçi ve özgün olması,
Gerçekleştirilebilirlik: Tasarım önerisinin üretime uygun ve kullanılabilir olması ve tasarımın işlevine uygun malzeme seçimi,
İhracat Potansiyeli: Tasarım önerisinin ihracat potansiyelini taşıyor olması, uluslararası pazarda satılabilir olması,
Genel ve Mekanik Aksam Estetiği: Tasarım önerisinin estetik açıdan yeterli olması, mekanik açıdan görsel bütünlük, çekicilik, duygulara

Eserlerin İadesi
Yarışmaya katılan tüm eserler, ödül töreni yapıldıktan sonra 1 ay içinde aşağıdaki adresten geri alınmalıdır.

DDF TANITIM TASARIM DANIŞMANLIK VE ORG. İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş.
Piripaşa Mahallesi Boduroğlu Sokak No:9/A Beyoğlu İstanbul
Telefon: 0 212 369 92 92
E-mail: mtyinfo@ddf.com.tr

İstanbul Mücevher İhracatçıları Birliği, bu süre içinde geri alınmayan eserleri saklamakla yükümlü değildir ve eserlerin kaybolması durumunda sorumluluk kabul etmez.

Diğer Hususlar
Yarışma şartnamesine uygun olmayan eserler, jüri değerlendirmesine sunulmayacaktır. Ödül kazanan projelerin telif hakları ve korunması konusu proje sahibi tasarımcılara aittir. Birlik, gerekli görülen hallerde katılımcılardan başvuru sırasında verilen belgelerin asıllarını isteyebilecektir.

Yarışma kapsamında Birlik tarafından teslim alınan proje ve belgeler iade edilmeyecektir.

Birlik, yarışmacılar tarafından aksi talep edilmediği takdirde, katılımcılara ait bilgi ve resimleri projeleriyle birlikte duyurabilir ve yayınlayabilir.

Birlik yarışmaya katılan tüm projeleri yayımlamak, arşivlemek ve yurt içi ve yurt dışında sergilemek haklarına süresiz sahip olacaktır.

Yarışma şartnamesini imzalayan tüm katılımcılar, şartname koşullarını, yarışma şartlarını ve seçici kurul kararlarını kabul etmiş sayılacaklardır.

Mücevher İhracatçıları Birliği (MİB) şartnamede değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Takvim
Elektronik Kayıt Tarihleri: 5 Ocak 2024 – 17 Mart 2024
Fiziki Paftaların Son Teslim Tarihi: 17 Mart 2024
Jüri Toplantısı: 20 Mart 2024
Üretilmiş Finalist Eserlerin Teslimi: 15 Nisan 2024
Final Jüri Toplantısı: 16 Nisan 2024
Ödül Töreni: 19 Nisan 2024

İstanbul Mücevher Fuarı ile eş zamanlı yapılması planlanan Ödül Töreni ile ilgili detaylı bilgiler daha sonra duyurulacaktır.

Üretilmek üzere seçilen finalist eserler sosyal medyada ve turkishjewellery.org ve

www.mucevhertasarimyarismasi.com.tr web sitelerinde ilan edilecektir.

Değerlendirme Sonuçları
Finale kalan tasarımlar, Mücevher İhracatçıları Birliği yayınları, sosyal medya ve aktivitelerinde tasarımcısının detaylarıyla birlikte yer alarak mücevher takı üreticilerine duyurulacaktır.

Yarışmaya Başvuru Yapmak İçin Tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.