BursBurs BaşvurularıAçık LiseAçık OrtaokulMESEMEdebiyat YarışmalarıÖykü YarışmasıÜniversite BursuUstalık BelgesiUsta Öğretici

Ulusal Gemi Ve Yat Tasarım Yarışması

Ulusal Gemi Ve Yat Tasarım Yarışması

13. Ulusal Gemi Ve Yat Tasarım Yarışması 2024

Ulusal Gemi Ve Yat Tasarım Yarışması Gemi Yat Ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Tarafından, T.C. Ticaret Bakanlığı Ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin İzin Ve Destekleriyle Genç Tasarımcıların Ülkemize Kazandırılması Amacıyla Düzenlenmektedir.

2024 yılında düzenlenmesi planlanan 13. Ulusal Gemi ve Yat Tasarım Yarışması’nın kurallarını, katılım şartlarını ve yol haritasını içeren yarışma şartnamesidir.

Düzenleyen Kurum: Yat Ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği
Yarışma Kapsamı: Ülke Geneli
Yarışmanın Türü: Tasarım Yarışması
Kimler Başvuru Yapabilir: Üniversitelerin Tüm Mühendislik, Mimarlık, Gemi Ve Yat Dizaynı, Endüstriyel Tasarım Fakültelerinde Eğitim Gören Lisans Ve Lisansüstü Öğrenci Grupları.
Başvuru Nasıl Yapılır: Online Olarak Alınacak

Yarışmanın Amaçları
Ulusal Gemi ve Yat Tasarım Yarışması yarışmanın temel amaçları arasında,

• Gemi ve yat ihracatında rekabet sağlayıcı çözümler üretmek ve sektörün rekabet gücünü artırmak,

• Sektörün gelişimine katkıda bulunmak,

• Çevreyi daha fazla korumak,

• Ulaşımda ve taşımacılıkta harcanan enerji miktarında tasarruf sağlamak,

• Ulaşımda ve taşımacılıkta işlevselliği ön plana çıkarmak,

• Tasarımın sektör için önemini vurgulamak ve tasarım fikrini teşvik etmek,

• Endüstriyel tasarım etkinliklerini yaygınlaştırmak ve özendirmek,

• İhracat potansiyeline sahip tasarımların ortaya çıkarılmasında aracı olmak,

• Türkiye’de gemi ve yat inşa firmaları ile sektöre ilgi duyan genç dinamik tasarımcı adaylarını sektör bünyesinde buluşturmak,

• Geleceğin gemi ve yat pazarında söz sahibi olabilecek ürünlerin geliştirilmesine öncü olmak,

• Mühendislik ve tasarım eğitiminin paydaş birimler arasında entegrasyonunu sağlayarak yaratıcı öğrenmeyi teşvik etmek ve eğitime katkı sağlamak yer almaktadır.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 150.000 Türk Lirası
İkincilik Ödülü 100.000 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 80.000 Türk Lirası

• Jüri Heyeti’nin önerisi, Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu’nun uygunluk kararı vermesi halinde bahse konu ödüllerin yanı sıra mansiyon ödülleri, özel ödüller gibi ilave ödüller söz konusu olabilir.

• Jüri puanlamasında beraberlik oluşması durumunda jüri heyeti görüşü, Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu kararına istinaden aynı ödülün birden fazla tasarım arasında bölüştürülmesi veya birden fazla projeye verilmesi mümkün olabilir.

• Ödül kazanan tasarım grupları, ödül tutarının hangi oranlarla grup üyelerine paylaştırılacağı hususunu yazılı olarak Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği’ne bildirir. Bildirimin yapılmasının ardından ödül tutarları 1 ay içerisinde kazanan öğrencilere ödenir.
Bu ödüllerin dışında,

• Yarışmada derece alan projelerin listesi, T.C. Ticaret Bakanlığı ve TİM Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından gerçekleştirilecek Türkiye İnovasyon Haftası ve Türkiye Tasarım Haftası etkinlikleri içindeki “Tasarım Yarışmaları Sergisi” çerçevesinde düzenlenen “Yılın En İnovatif Tasarımı” sergi ve yarışmasına gönderilerek, sergide yer alacak ve yarışmada dereceye giren proje sahiplerinin, sözü geçen etkinliğin prosedürü içinde yer alması nedeniyle bizzat sergide bulunmaları sağlanacaktır. Yarışmalarda derece elde eden tasarımların maketleri yurt içi ve yurt dışında katılım sağlanan fuarlarda sergilenecektir.

• Yarışmada derece alan projeler, 2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğe İlişkin Uygulama Usul Ve Esaslarına Ait Genelge uyarınca yurtdışı eğitim desteğine müracaat etme hakkına sahip olur.

Bahse konu tebliğe ilişkin ayrıntılı bilgi için: https://ticaret.gov.tr/data/5b88177f13b8761160fa2007/Genelge%201/2008-2%20Genelge.pdf

Yarışmanın Konusu
Yarışma Konusu: Türk Denizlerinde Ve Açık Denizlerde Seyir Yapabilecek Minumum 40 MT Boyunda Balıkçı Gemisi (Fabrika Balıkçı, Canlı Balık Taşıma, Trol Çeken) Tasarımı

Projelerde talep edilen özellikler:
• Türk denizlerinde ve açık denizlerde seyir yapabilecek,
• Minimum 40 metre boyunda,
• Türk loydu kurallarına göre dizayn edilmiş,
• Enerji verimliliği ön planda olan,
• Tüm tasarımlarda mühendislik hesaplarına yer verilmesi gerekmektedir. Şartları karşılamayan ve mühendislik hesapları ihtiva etmeyen tasarımlar jüri tarafından değerlendirme dışında bırakılabilir.

Yarışmaya Katılım Koşulları
1- a) Yarışma, 2023/2024 Eğitim Öğretim Yılı İtibariyle Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki üniversitelerin tüm mühendislik, mimarlık, gemi ve yat dizaynı, endüstriyel tasarım fakültelerinde eğitim gören lisans ve lisansüstü öğrenci gruplarına açıktır. Yarışmaya katılım sağlayan öğrenci grupları en az bir en fazla dört kişiden oluşabilir. Gruplarda en az bir Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği ya da Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği öğrencisi olmalıdır. Grupta anılan bölümlerden 1 öğrenci olması halinde diğer grup üyeleri herhangi bir mühendislik veya mimarlık disiplininde öğrenim gören öğrenciler olabilirler.

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak kaydıyla, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışındaki üniversitelerin yukarıda sayılan bölümlere denk olan bölümlerinde eğitim gören lisans ve lisansüstü öğrenciler de yarışmaya katılım sağlayabilirler. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışındaki üniversitelerden katılım sağlayacak öğrenciler yarışmaya tek başlarına katılım sağlayamazlar, gruplarındaki diğer üye/ üyelerden en az biri Türkiye’de öğrenimine devam ediyor olmalıdır.

c) Tanımlanan bölümlerin dışında kalan branşlarda öğrenim gören öğrencilerin yarışmaya katılım sağlamaları için projeye başlamadan önce gemi@iib.org.tr adresine taleplerini bildirmeleri gerekmekte olup taleplerinin jüri tarafından olumlu değerlendirilmesi halinde yarışmaya katılımları mümkün olabilecektir.

2- Yarışmacıların;

a- Jüri üyelerinden herhangi birinin ortağı, yardımcısı ya da birinci dereceden akrabası olmaması,

b- Jüri çalışmalarının hiçbir safhasına katılmamış olması,

c- Yarışmayı açan kuruluşta çalışıyor ve/veya yarışmayı açan kuruluşta çalışan birinin birinci dereceden akrabası olmaması,

d- Daha önce İhracatçı Birlikleri’nin düzenlemiş olduğu herhangi bir tasarım yarışmasından ödül almamış olması,

e- Yarışma şartnamesinde belirtilebilecek olası koşullara uyuyor olması şarttır.

Bu şartlara uymayanların projeleri yarışmaya katılmamış sayılır.

3- Yarışmaya katılan her proje için “özgünlük”, “daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olması” ve “hâlihazırda tasarımı yapılmış, üretilmiş ve satışa sunulmamış olması” şartı aranmaktadır. Bunların aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, söz konusu proje ve bu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların başvuruları yarışma kapsamından çıkarılacaktır. Eğer proje ödül kazandı ise, kazanılan ödülle beraber bu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların kazandıkları tüm ödüller İİB Genel Sekreterliği tarafından geri istenir. Aksi durumlarda hukuki yollara başvurulacaktır.

4- Ödül kazanan bir projenin iptal edilmesi halinde, söz konusu projenin yerine en çok oyu alan sıradaki tasarıma aynı ödül ve hakları devir edilecek ve yapılan değişiklik yarışma ilanının yapıldığı WEB sitesinde (www.gemiyattasarim.org) duyurulacaktır.

Yarışmanın Kuralları Ve Yarışmacılardan İstenilenler

“Gemi ve Yat Tasarım Yarışması”na katılmak için gerekli olan çizim ve anlatım kuralları aşağıda sıralanmıştır:

-Yarışma şartnamesi, yarışmaya katılım koşulları ve yarışma ile ilgili tüm dokümanlar WEB sayfasından temin edilecek ve yarışmaya başvuru da WEB sayfası (www.gemiyattasarim.org) aracılığıyla yapılacaktır.

-Her yarışmacı grubu şu aşamaları gerçekleştirerek yarışmaya katılabilir:

• Tüm yarışmacılar WEB sitesinden (www.gemiyattasarim.org) temin edilecek “Yarışma Şartnamesi”ni okuduktan sonra,

• Tüm yarışmacılar “Başvuru Başlangıç Bilgileri”ni dolduracak,

• Ardından tüm yarışmacılar “Kimlik Bilgi Formu”nu ve “Taahhütname”yi eksiksiz doldurup internet üzerinden onaylayacak,

• A3 boyutundaki kâğıda ister bilgisayar ortamında isterse dökümünü alıp elle çizip tarayarak tasarımlarını (PDF formatında) ve ölçekli olarak 2 farklı şekilde gönderecektir:

a- e-posta ile gemi@iib.org.tr adresine gönderilmeli
(Gönderi boyutunun yüksek olması durumunda görseller wetransfer vasıtasıyla birliğin e-posta hesabına ulaştırılmalıdır. Bu yolla ulaştırılan projelerin teyidi ve ulaştırılması tamamen katılımcının sorumluluğundadır. )
b- Daha küçük boyutta WEB sayfasına (www.gemiyattasarim.org) doğrudan eklenmeli, (en fazla 500 KB boyutunda) (web adresine tasarımın tamamı değil yalnızca 1 sayfasının düşük çözünürlüklü olarak eklenmesi yeterlidir. Web sayfasına yapılan başvuru yalnızca kontrol amaçlı olup jüri heyeti tarafından incelenecek olan detaylar mail ile iletilen dosyada sunulmalıdır.)

Not: Tasarıma ait tüm görseller aynı pdf içerisinde yer almalıdır. Yalnızca proje raporu ayrı bir dosya olarak iletilebilir. Biri görsel tasarımlar, birisi proje raporu olmak üzere en fazla iki dosya ile başvuru yapılmalıdır.
Tasarımların her iki yoldan da teslim alındığı hususunda teyit alınması gerekmektedir.

-Tasarımların yer aldığı tüm sayfalarda sağ üst köşesinde üç harf ve beş rakamdan oluşan bir RUMUZ yazılacaktır. Tasarımların yer aldığı tüm sayfalarda tasarımı yapılan deniz taşıtının ismi yazılacaktır. (Hem tasarıma verilecek olan ismin hem de belirlenecek olan rumuzun yarışmacı isimlerini veya üniversitelerini belli edecek mahiyette olmaması gerekmektedir. Jürinin yarışmacının kim olduğunu rumuzu veya tasarımında yer alan işaretler ile tespit edebilmesi halinde tasarımı yarışma dışında bırakmak hakkı bulunmaktadır)Her projede; tasarımın temel ilkelerini açık olarak tanımlayan ve uygulamalarını anlatan görünüşler ile tasarımın plan, profil ve kesit görünüşleri yer alacaktır. Söz konusu projenin aynı hali e-posta ( gemi@iib.org.tr ) yoluyla da İİB Genel Sekreterliği’ne gönderilecektir.

-İİB Genel Sekreterliği’ne gönderilecek tasarımın üzerinde rumuz, tasarımla ilgili temel bilgiler dışında, yarışmacının kimliğini belirtecek, herhangi bir ibare veya işaret bulunmamalıdır. Geçmiş yıllarda yarışmaya katılım sağlamış olan yarışmacıların daha önce kullandıkları rumuzdan farklı karakter ve sayılar kullanması gerekmektedir. Gönderilecek olan tasarım dosyasında yer alacak web sitesi bağlantısı, adres çubuğu gibi ibarelerde tasarımcılara ait bir işaret veya ipucu oluşturabilecek detay bulunmamalıdır.

Değerlendirme Kriterleri
Projeler aşağıda verilen kriterlere göre değerlendirilecektir:

İnovasyon: Fikrin yaratıcı ve özgün olması.

Sektöre Katkısı: Fikrin reel sektöre katkısı ve bu etkinin sürdürülebilir olması.

Uygulanabilirlik: Fikrin teknik ve ekonomik olarak yapılabilir olması veya gelecekte yapılabilir olacağının gösterilmesi ve ülkemizde toplumun gelişmesine katkıda bulunması.

Yerli katkı oranı: Tasarımda kullanılacak olan materyallerin yerli olması.

Çevrecilik: Tasarımların çevreci olması

Sunumun Kalitesi: Proje dosyasının iyi hazırlanmış olması, görsel resim, çizimlerle desteklenmesi, anlatım dilinin akıcılığı.

Yarışmaya Katılan Projelerin Değerlendirilmesi Ve Ödül Alacak Tasarımların Belirlenme Şekli
Şekil esasları açısından başvurusu uygun bulunan tasarımcıların projeleri jüri heyetine sunulur.

Her bir jüri üyesi değerlendirme kriterlerini kendi önem katsayılarına göre derecelendirir ve tüm projeleri 6 değerlendirme kriteri üzerinden puanlar. Jüri üyeleri değerlendirme kriterlerinin önem katsayılarını kendi belirledikleri şekilde yaparlar.

9 jüri üyesi tüm katılımcı projeleri 6 değerlendirme kriteri üzerinden ayrı ayrı puanlar.

Puanlamanın ardından 9 jüri üyesinin sonuç listesi konsolide hale getirilir ve jüri üyeleri ile yapılan değerlendirme toplantısı ile nihai sonuç belirlenir.

Belirlenen sonuçlar ödül töreni organizasyonunda ilan edilir. Değerlendirme süreçleri boyunca öğrencilerin kimlik ve üniversite bilgileri gizli tutulur.

Yarışma Takvimi
Yarışma 2024 yılı içerisinde Ticaret Bakanlığı’nın Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği’ne onay vermesinin akabinde www.gemiyattasarim.org web sitesinden ilan edilmesi ile başlar.

Yarışmanın ilanı ile birlikte www.gemiyattasarim.org adresinde yarışmaya başvuru modülü açılır ve proje kabulü başlar.

Yarışmanın son proje kabul tarihi 1 Ağustos 2024’dir. (Yarışma kabul tarihi ile ilgili olarak değişiklik yapılması veya mücbir sebepler ile yarışma başvuru tarihinde erteleme olması için yarışma takvimi www.gemiyattasarim.org adresi üzerinden güncel şekilde takip edilebilecektir.)

1 Ağustos 2024 tarihine kadar başvuru süreci tamamlanmış olan projeler yarışmaya katılım için uygun özelliklere sahip olup olmadığına dair ön incelemeden geçecektir. Ön değerlendirme sonucunda yarışmacılardan projelerinde revizeler yapmaları talep edilebilecektir.

Son proje kabul tarihinin ardından Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği sekretaryası tarafından yapılacak şekil, usul kontrollerinin ardından yarışmaya katılımına ilişkin uygun bulunan projeler jüri heyetinin değerlendirmesine sunulacaktır.

Jüri değerlendirmesinin ardından, Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri’nin kararına istinaden düzenlenecek olan ödül töreni organizasyonu ile yarışma neticelendirilecektir.

Ödül töreni gecesinin Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından organize edilen Türkiye Tasarım Haftası etkinlikleri ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Ödül töreni tarihinin ve yerinin kesinleşmesinin ardından yarışmacılar bilgilendirilir.

Yarışmaya Başvuru Yapmak İçin Tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.