BursBurs BaşvurularıAçık LiseAçık OrtaokulMESEMEdebiyat YarışmalarıÖykü YarışmasıÜniversite BursuUstalık BelgesiUsta Öğretici

Türkiye’nin Tam Ortası Tasarım Yarışması

Türkiye’nin Tam Ortası Tasarım Yarışması

Türkiye’nin Tam Ortası Tasarım Yarışması

Yozgat Türkiye’nin Tam Ortası Tasarım Yarışması Başvuruları Online Olarak Yapılacak. Ödüllü Yarışmaya Seçici Kurul Üyeleri İle Birinci Derece Yakınları Dışında Herkes Katılabilir.

Yozgat: “Türkiye’nin Tam Ortası” Görsel Tasarım Yarışması

Düzenleyen Kurum: Yozgat Bozok Üniversitesi, Yozgat İl Özel İdaresi ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı
Yarışma Kapsamı: Ülke Geneli
Yarışmanın Türü: Tasarım Yarışması
Kimler Başvuru Yapabilir: Herkes
Başvuru Nasıl Yapılır: Online Olarak Yapılacak

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 10.000 Türk Lirası + Başarı Belgesi
İkincilik Ödülü 7.000 Türk Lirası + Başarı Belgesi
Üçüncülük Ödülü 3.500 Türk Lirası + Başarı Belgesi

Konu Ve Amaç

Türkiye’nin merkezi olarak belirlenen Yozgat ilinde düzenlenecek olan “Türkiye’nin Tam Ortası” temalı tasarım yarışması, Yozgat Valiliği koordinasyonunda Yozgat Bozok Üniversitesi, Yozgat İl Özel İdaresi ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) iş birliğiyle gerçekleştirilecektir. Yarışmanın konusu, ORAN danışmanlığında başvurusu Yozgat İl Özel İdaresi tarafından yapılan ve Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilen “Türkiye’nin Tam Ortası” markasıdır. Bu kapsamda yarışmacılardan “Türkiye’nin Tam Ortası” bilgisini bir görsel ile anlatmaları talep edilmektedir. Hazırlanan bu görselin afiş, banner, billboard veya sosyal medya gibi alanlarda kullanılması planlanmaktadır. Tescili gerçekleştirilen bu markanın Yozgat ilinin görünür yerlerinde sergilenerek farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır.

Bu tasarım yarışmasının temel amacı, Yozgat ilinin Türkiye’nin merkezi olarak bilinmesini ve bu benzersiz kimliğin vurgulanmasını sağlamaktır. Yarışma, Yozgat’ın kültürel, tarihi ve coğrafi özelliklerini yansıtan, şehrin zenginliklerini ve çekiciliğini ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmayı hedeflemektedir. Ayrıca, tescilli markanın Yozgat ilinde görünürlüğünü artırarak şehrin tanıtımına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Yarışmacılardan beklenen, “Türkiye’nin Tam Ortası” markasının Yozgat’ın özgün ve benzersiz kimliğini yansıtan, şehrin kültürel ve tarihi değerlerini öne çıkaran ve markanın farkındalığını artıracak bir görsel tasarım sunmalarıdır. Bu yarışma, tasarımcılara Yozgat’ın zenginliklerini keşfetme ve yenilikçi bir şekilde ifade etme fırsatı sunarak, şehrin tanıtımına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Değerlendirme Kriterleri

Tema Bağlılığı: Tasarımın, Yozgat’ın “Türkiye’nin Tam Ortası” temasını ne kadar iyi yansıttığı değerlendirilecektir.

Yaratıcılık ve Orijinallik: Tasarımın özgünlüğü, yaratıcı yaklaşımı ve konuyu ele alış biçimi değerlendirilecektir.

Görsel İletişim: Tasarımın mesajını açık, etkili ve estetik bir şekilde iletip iletemediği değerlendirilecektir.

Teknik Uygulama: Tasarımın teknik kalitesi, kullanılan renkler, fontlar ve görsellerin uyumu incelenecektir.

Tasarımın Kullanım Alanları

Yarışma sonunda seçilecek olan tasarım; Yozgat ilinin tanıtımını yapacak afişlerde, billboardlarda, broşürlerde, dijital platformlarda (web sitesi, sosyal medya vb.), medya ve reklam çalışmalarında kullanılacaktır. Tasarımın kullanım alanlarının çeşitliliği dikkate alınarak oluşturulması ve tasarlanması önemlidir.

Katılım Koşulları
1. Tasarım Yarışması herkese açıktır.

2. Seçici kurul üyeleri ve bunların birinci dereceden yakınları, çalışma ortakları, yardımcıları ve çalışanı olmamaları, seçici kurul çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamaları, işbu yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamaları gerekmektedir.

3. Yarışmacılar, yarışmaya daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş olmalıdır.

4. Seçici Kurul tarafından, değerlendirme sırasında ya da sonrasında kopya olduğu anlaşılan tasarımlar yarışma dışı bırakılacaktır.

Yukarıda belirtilmiş koşullara uymayan yarışmacılar yarışmaya katılmış olsalar bile başvuran eserler yarışmaya katılmamış sayılırlar.

Başvuru Koşulları

1) Tasarımlarda kaynak olarak ekteki tescilli logo kullanılacaktır Tescilli Logo Linki.

2) Yarışmaya katılmak isteyenler, iş bu şartnameyi ve linkteki formu doldurmalıdırlar https://forms.gle/x3GhzTrQV6XBwVE5A

3) Yarışmacılar İmzaladıkları şartnameyi ıslak imza ile imzalayıp, taratarak sisteme proje dosyalarıyla beraber yüklemeleri gerekmektedir.

4) Yarışmaya katılacak olan tüm katılımcılar ıslak imzalı şartnameyi, çalışmanın görsel (jpeg,png veya pdf ) halini ve vektörel çizim (psd,ai vs.) dosyasını tek bir klasörde zipli bir şekilde sisteme yükleyeceklerdir.

Teknik koşullar

1) Çözünürlük ve Boyut: Tasarımlar, yüksek kalitede baskı ve dijital gösterim için uygun olacak şekilde minimum 300 DPI çözünürlükte, vektörel ve A3 boyutunda yatay veya dikey (297mm x 420mm) olmalıdır.

2) Renk Modu: Tasarımlar, CMYK renk modunda hazırlanmalıdır.

3) Dosya Formatı: Eserler, basılıp dijital ortamda kolayca kullanılabilir olmalıdır. Kabul edilen dosya formatları JPG, PNG ve PDF olmalıdır. Ayrıca, orijinal tasarım dosyaları (örneğin, Adobe Illustrator .ai, Adobe Photoshop .psd) da yarışmacılardan talep edilmektedir.

4) Fontlar ve Görseller: Kullanılan fontlar ve görsellerin telif hakkı sorunlarına dikkat edilmelidir. Özgün çalışmalar ve/veya telif hakkı serbest kullanıma uygun materyaller tercih edilmelidir. Kullanılan materyallerin kaynakları açıkça belirtilmelidir.

Tasarım Hakları

1) Yarışmaya katılan tasarımların, telif ve yayın hakları T.C Yozgat Valiliği ve Yozgat Bozok Üniversitesi Protokolüne ait olacaktır. Sözü edilen çalışma, Protokol tarafından her türlü görsel ve yazılı iletişimde kullanılabilecektir. Tasarımlar, Protokol arşivine girecektir.

2) Seçici kurul, seçilen Tasarımlar üzerinde teknik düzeltmeler yapılmasını isteyebilir. Bu çalışmalar için yarışmacıya ayrı bir ücret ödenmez. Yarışmada seçilen yarışmacılar, ödül alan tasarımların telif ve yayın hakları, kendilerine ödenmiş olan ödül bedeli ile, süresiz olarak T.C Yozgat Valiliği ve Yozgat Bozok Üniversitesi Protokolüne vermiş olduğunu ve buna bağlı olarak, gerek Fikri Sınai Haklar Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yasaların verdiği en geniş ölçüde, sözü edilen tasarımın FSEK 20, 21, 22, 23, 24.maddelerinde belirtildiği şekilde, çoğaltma, işleme, yayma, temsil, umuma iletim gibi mali hakları ile yine FSEK 14, 15, 16, 17. maddelerinde belirtildiği şekilde, adını belirtme yetkisi, eserde değişiklik yapma yetkisi, umuma arz yetkisi, eser sahibinin zilyet ve malikine karşı haklarını kullanma yetkisi gibi bilumum manevi haklarını T.C Yozgat Valiliği ve Yozgat Bozok Üniversitesi Protokolüne devrettiğini kabul ve taahhüt eder.

3) Bu şekilde kullanılan Tasarım için tasarım sahibi, verdiği izni sonradan kesinlikle geri alamayacağını ve Tasarımın yukarıdaki şekilde kullanılmasını reddemeyeceğini, bir başkasına hak tesis etmeyeceğini, başkaca herhangi bir telif hakkı veya maddi / manevi talepte bulunmayacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4) Yarışmanın tamamlanmasından sonra da olsa dereceye giren tasarımların özgünlüğü ile ilgili (kopya, çalıntı vb.) oluşabilecek her türlü hukuki ve mali sorundan yarışmacı sorumludur.

5) Yarışmada yer alan tasarımlar için katılımcılar T.C Yozgat Valiliği ve Yozgat Bozok Üniversitesi Protokolü ya da diğer kişilerden herhangi bir ad altında hiçbir şekilde başkaca bir bedel talebi olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

6) Tasarım yarışmasında ödül almayan çalışmalar da T.C Yozgat Valiliği ve Yozgat Bozok Üniversitesi Protokolünün arşivine girecektir.

7) Katılım gösteren bütün yarışmacılar, bu şartnamenin tüm koşullarını, yarışma şartlarını, Seçici Kurul ve Protokol kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.

Diğer Hususlar

Taahhütlerin yerine getirilmemesi; başvuru formunda belirtilen bilgilerin doğru olmaması veya şartnameye aykırılık olduğunun Seçici Kurul ve Protokol tarafından tespit edilmesi halinde, ödeme yapılmaz; yapılmış bir ödeme var ise, ödül tutarı iade edilir.

Seçici Kurul
Dr. Öğr. Üyesi Gökalp ÇINARER
Dr. Öğr. Üyesi Hüdai ATEŞ
Öğr. Gör. Eda TUĞRUL
Öğr. Gör. Sema AKSOY
Öğr. Gör. Kamil BÜYÜKER
Öğr. Gör. Engin KURHAN
Öğr. Gör. Pınar GÖKTAŞ
Öğr. Gör. Hümeyra TUNÇER
Öğr. Gör. Ümit AYYILDIZ
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Doğu SEZEN

Raportör:
Turan Kaan GÜR
Ayşe Nur ÖZKOÇAK

Yarışma Takvimi
Son Teslim Tarihi: 15 Nisan 2024
Yarışma Sonuçların İlan Edilmesi: 20 Nisan 2024

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Başvuru Yapmak İçin Tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.