BursBurs BaşvurularıAçık LiseAçık OrtaokulMESEMEdebiyat YarışmalarıÖykü YarışmasıÜniversite BursuUstalık BelgesiUsta Öğretici

TÜMOSAN Sen Yeter Ki Yap Proje Yarışması

TÜMOSAN Sen Yeter Ki Yap Proje Yarışması

TÜMOSAN Sen Yeter Ki Yap Proje Yarışması

TÜMOSAN Sen Yeter Ki Yap Proje Yarışmasının Konusu “Yararlı Ve Etkili Projelere Destek”. Ödüllü Yarışmaya 10 İle 17 Yaş Arası Tüm Öğrenciler Katılabilecek. Yarışmaya Başvurular Online Olarak Yapılacak.

Yarışmanın Adı: “Sen Yeter Ki Yap Yarışması”
Konu: “Yararlı Ve Etkili Projelere Destek’’
Düzenleyen Kurum: Tümosan Motor Ve Traktör A.Ş.

Amaç
Proje kapsamında; öğrenimine devam etmekte olan öğrencilerin hayata geçirilebilecek, gerçekleştiği zaman topluma, ülkemize ve dünyaya kısacası tüm insanlığa fayda sağlayacak projeleri ortaya çıkarmaları ve hayata geçirme sürecine destek olmak amaçlanmaktadır. İnsan hayatını etkileyen her alanda yapılacak bilimsel ve teknolojik gelişme ile uygulanabilir projelerin hedefinde; topluma fayda ve kolaylık yer almaktadır. Bu doğrultuda projeler değerlendirilip destek verilecektir.

Yarışma Ödülleri

1. Jüri her kategoride birinciyi ve olası bir durum için yedek kazananı seçecektir.

2. Kategorideki projenin, jüriler tarafından en iyi proje olarak seçilmesi, projenin ödül için gerekli standartlara ve yeterliliğe sahip olduğu anlamına gelmemektedir. Düzenleme Kurulu, 1. olan projenin ödülü alıp almamasına karar verebilir.

Robotik Kategorisi Ödülleri
Birincilik Ödülü 15 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 10 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 5 Bin Türk Lirası

Evrensel Teknoloji Kategorisi Ödülleri
Birincilik Ödülü 15 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 10 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 5 Bin Türk Lirası

Eğitici Teknolojiler Kategorisi Ödülleri
Birincilik Ödülü 15 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 10 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 5 Bin Türk Lirası

Engelsiz Yaşam Kategorisi Ödülleri
Birincilik Ödülü 15 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 10 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 5 Bin Türk Lirası

Savunma Teknolojileri Ödülleri
Birincilik Ödülü 15 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 10 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 5 Bin Türk Lirası

Gıda Ve Tarım Kategorisi Ödülleri
Birincilik Ödülü 15 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 10 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 5 Bin Türk Lirası

Enerji Ve Çevre Kategorisi Ödülleri
Birincilik Ödülü 15 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 10 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 5 Bin Türk Lirası

Yarışma Kategorileri

1. Robotik: Ülkemizde teknik eğitim ve mesleki niteliğinin artırılması, toplumda bu alanda farkındalık oluşturulması adına öğrencilerin öğretim hayatında edindikleri bilgiyi beceriye dönüştürebilen, ürün geliştirebilen, girişimci düşünebilen, robotik endüstriyel ve teknolojik gelişmelerdeki deneyimlerin paylaşılması amaçlanmıştır.

2. Evrensel Teknoloji: Sanayide dijital teknoloji, psikolojide teknoloji, insanlık yararına teknoloji, biyoteknoloji ve turizm teknolojileri alanlarında yapılacak yenilik ve teknolojik gelişme ile uygulanabilir projeler ile yararlılık, topluma fayda ve kolaylık yer almaktadır. Evrensel Teknoloji Yarışması’na, bireylerin sosyal sorumluluk bilincini teknolojik bilgi ve birikimleriyle birleştirip topluma fayda sağlayacak projeler ortaya çıkarmaları hedeflenmektedir.

3. Eğitici Teknolojiler: Bu kategori kapsamında, katılımcı adaylardan eğitim veya öğretimde teknoloji ile öğrenmeyi kalıcı hale getirecek, kolaylaştıracak, konuyu çok yönlü ele almaya imkan tanıyacak ürün geliştirmeleri beklenmektedir. Bu ürünler, eğitici teknolojiler kapsamında, prototip, eğitsel oyun, eğitsel yazılım, yenilikçi teknolojiler olabilir.

4. Engelsiz Yaşam: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2030 Engelsiz Yaşam vizyonu ile özel gereksinimli bireylerin sağlık, bağımsız yaşam, eğitim, afet ve acil durumlar için erişilebilirliği dikkate alarak toplumsal bütünlük amaçlanmaktadır.

5. Savunma Teknolojileri: Yarışma, geleceğin teknolojileri kapsamında harekat ortamının hayal edildiği kurgulardan, oyun değiştirici konseptlere, çığır açıcı yeni teknolojilere, oyun değiştirici ürünlere ve sahada taktik üstünlüğe ulaşılması hedefleniyor.

6. Gıda ve Tarım: Bireylerin ve takımların gıda ve tarımdaki problemlere yönelik çözümler oluşturmasını hedeflenmektedir. Bu yarışmanın kapsamına gıda ve tarım ile ilgili teknolojik çözüm öneren; elektrik-elektronik, mekanik, yazılım tabanlı projeler dahildir.

7. Enerji ve Çevre: Yarışma kapsamında, enerji verimliliği kültürü oluşturulması ve toplumda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, verimlilik ve çevre konularında farkındalığın artırılması ile teknolojik ve yenilikçi fikirlerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Katılım Şartları

1. Yarışmaya 10-17 yaş arasındaki bütün öğrenciler katılabilir.

2. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

3. Yarışmaya Seçici Kurul ve/veya TÜMOSAN çalışanlarının birinci derece akrabaları katılamaz.

4. Sen Yeter Ki Yap Yarışması’na gönderilmiş, yurt içinde ya da yurt dışında herhangi bir yarışmada ödül (derece, mansiyon, özel ödül) almış projeler yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Kural ihlali tespit edilen projeler diskalifiye edilir. Bu durumun tespit edilmesi halinde, ödül, ve/veya derecesi iptal edilir ve verilmişse, ödül yarışmacıdan geri alınır. Ödülün geri verilmemesi halinde TÜMOSAN’ın başvurabileceği tüm yasal hakları saklıdır. Ödül ve/veya derecenin iptal edilmesi; diğer ödül ve/veya derece almış yarışmacılara talep hakkı doğurmayacaktır. Projelerin yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması katılım açısından engel değildir.

5. Katılımcı, projenin tümüyle kendisine ait olduğunu, tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Kural ihlali tespit edilen projeler diskalifiye edilir. Yarışmaya katıldığı proje üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan; ödül almış projelerin katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir proje ile ya da bu projenin ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

6. Yarışmacı, yarışmaya gönderdiği projelerin gerek duyulduğu takdirde kural ve tanımlara uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TÜMOSAN, elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması veya problemin çözümüne yönelik TÜMOSAN ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TÜMOSAN tarafından yasaklanır ve adı gerekli tüm mecralarda ilanen duyurulur.

7. Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dâhil her türlü değişikliği yapmaya, son katılım tarihinden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.

8. Ödül almaya hak kazanan projeler için, TÜMOSAN’ a fikri hakların kullanımı için izin ve lisans verilmiş sayılacaktır. Proje sahipleri, işbu izin sonrası TÜMOSAN’a karşı herhangi bir hak talebinde bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. Projeye ait dosya 45 MB boyutunu geçmeyecek şekilde olmalı ve Word formatında gönderilmelidir.

10. Katılım şartlarına uymayan projelerin ödülleri iptal edilecek ve yerine başka bir proje konmayacaktır. Proje sahipleri, katılım şartlarına uymakla yükümlü olduğunu ve katılım şartlarına uymamaları dolayısıyla itiraz hakkı olmadığını kabul beyan ve taahhüt eder.

11. Ödül alamayan projeler sistemden silinmeyecektir.

12. Yarışmacı, yarışmaya katıldığı projeleri gerek duyulduğu takdirde kural ve tanımlara uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; “Jüri veya Düzenleme Kurlu yarışma süreci veya öncesinde yarışmaya gönderilen projelerin orijinalini isteme hakkına sahiptir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması durumunda tasnif dışı bırakılır. Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda Düzenleme Kurulu kararı geçerlidir.

Kimler Katılabilir

1. Yarışmaya tüm kategorilerde; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları katılabilirler.

2. Jüri üyelerinin birinci derece akrabaları ve yarışmayı düzenleyen ekibin birinci derece akrabaları katılamaz.

Projelerin Gönderilmesi Ve Telif (Kullanım) Hakları

1. Yarışmaya proje gönderenler, projelerin kendilerine ait olduğunu ve herhangi bir farklı üçüncü kişinin proje üzerinde fikri hakkı bulunmadığını beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Başkasına ait projelerin veya kısmen kullanılmış projelerin olması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. TÜMOSAN, katılımcıların projeleriyle ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

2. Yarışmada ödül alan projeler Sen Yeter Ki Yap web adresinde ve TÜMOSAN’ın Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacaktır. Ayrıca ödül alan projeler TÜMOSAN’ın yayınlarında, sosyal medya hesaplarında, web sitelerinde ve afiş / billboard / raket olarak da kullanılabilecek olup ödül alan proje sahipleri, konu hususlara ilişkin izin verdiğini kabul beyan ve taahhüt eder.

3. Şartnamede belirtilen ödüllerin verilme şekilleri, ödülün türüne ve verileceği bölgeye göre değişiklik gösterilebilecek olup banka yolu ile verilecektir.

4. Ödül alan projelerin hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde yarışma kuruluna gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.

5. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda kararlar Düzenleme Kurulu tarafından alınacaktır.

6. Katılımcılar; projelerini yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma projesini göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur. İşbu Şartnamede belirtilen dışında, alternatif herhangi bir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb) yoluyla iletilen Katılımcı projeleri, kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

7. https://www.senyeterkiyap.com sayfasına projeleri yükleyebilmek için ana sayfadaki başvuru formunun doldurularak dosya yükleme alanından sisteme proje yüklemeleri gerçekleştirilecektir.

8. Katılımda yüklenecek projelerinin boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosya hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

9. Başvuruların geçerli olması için aşağıdaki adımların izlenmesi gerekmektedir.

9.1. Yarışma web sayfamız www.senyeterkiyap.com adresinden “Başvur” butonunu tıklayarak formun doldurulması ve projenin istenilen boyut ve formatta sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

9.2. En fazla 1 (bir) adet proje başvuru yapılabilecektir.

9.3. Yarışma web sayfasındaki başvuru formunda, yarışmaya başvuran ve projeyi temsil eden kişinin “Adı, Soyadı, TC Kimlik Numarası, Doğum Tarihi, E-Posta Adresi, Cep Telefonu, İl, İlçe, Adresi, Eğitim Seviyesi, Okul Adı, Bölüm, Sınıf, Yarışma Kategorisi, Proje Ekleme ve Bizden Nasıl Haberdar Oldunuz bilgilerinin girilmesi zorunludur. TÜMOSAN, başvurucular tarafından iletilen tüm kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlemeyi ve söz konusu kişisel verileri işbu şartname konusunu yerine getirebilmek amacıyla kullanmayı ve Katılımcı da işbu hususla ilgili TÜMOSAN’a gerekli tüm izinleri verdiğini kabul eder.

9.4. Bu kurallara uymayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

10.İnternet üzerinden yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde senyeterkiyap@tumosan.com.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.

11.Projelerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için TÜMOSAN sorumlu değildir. Ödüller, ödül töreninde teslim edilecektir. Ödülünü almaya gelmeyenler, mücbir sebeplerini yazılı olarak bildirmeyenler, konu ödülü yerine teslim alması amacıyla vekil (aileden) atamayanlar için ödüller geçersiz sayılacaktır. Asil ödül sahiplerinin ödülü teslim almaması neticesinde tüm hakları, yedek listedeki isimlere devredilecek olup yedek listede yer alan isimlerin mevcut şartları sağlaması halinde Ödüller yedek listedeki isimlere verilecektir.

12.Uyuşmazlıkların çözümünde TÜMOSAN’nın çevrimiçi (online) ve fiziki ortamda temin ettiği bilgi, veri ve kayıtlar kesin ve münhasır delil niteliğinde olup; İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

13.Katılımcılar bu şartnameyi görüp, okuduğunu, içeriğini anladığını ve hükümleri kabul edip onayladığını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Seçici Kurul
Ali Rıza TÜRKÇÜER -Tarım Araçları Tasarım Müdürü
Cihan BÜYÜK -Motor Teknolojileri Müdürü
Emre YENER -Savunma ve Endüstriyel Araçlar Tasarım Müdürü
Eren DENİZ -Elektrik Elektronik Sistemleri Müdürü
Taha FAİDECİ -Proje Yönetimi Müdür Vekili
Ali Evren YEL -Transmisyon Teknolojileri Müdür Vekili
Aykut DANA -Test ve Validasyon Birim Şefi

Yarışma Takvimi
Sen Yeter Ki Yap Projesine ilk dönem kayıtları 1 Haziran tarihinde başlayacak olup, 30 Kasım 2023 tarihinde sonlandırılacaktır. Proje kayıtlarının sonlandırılması ile birlikte Aralık ayı içerisinde projeler kurul tarafından değerlendirilip kategori birinci, ikinci ve üçüncülerine ödülleri takdim edilecektir.

Yarışma Sorumluları
Yağmur Sevgi İNCİ
Medya İlişkileri Uzmanı
Tel: (506) 760 62 17
E-mail: yagmur.yilmaz@tumosan.com.tr

Bahar MEHMETALİOĞLU
Pazar Analiz ve Raporlama Uzmanı
Tel: (536) 598 52 90
E-mail: bahar.mehmetalioglu@tumosan.com.tr

Yarışmaya Başvuru İçin Tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.