BursBurs BaşvurularıAçık LiseAçık OrtaokulMESEMEdebiyat YarışmalarıÖykü YarışmasıÜniversite BursuUstalık BelgesiUsta Öğretici

Tübitak İlkokul Ortaokul Ve Lise Öğrencileri Resim Yarışması

Tübitak İlkokul Ortaokul Ve Lise Öğrencileri Resim Yarışması

Tübitak İlkokul Ortaokul Ve Lise Öğrencileri Resim Yarışması

Tübitak İlkokul Ortaokul Ve Lise Öğrencileri Resim Yarışması Düzenliyor. Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu Tübitak Okyanus On Yılı Temalı Resim Yarışması Ulusal Çapta Düzenleniyor.

Düzenleyen Kurum: TÜBİTAK Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Yarışma Kapsamı: Ülke Geneli
Yarışmanın Türü: Resim Yarışması
Kimler Başvuru Yapabilir: Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı İlkokul, Ortaokul Ve Lise Öğrencileri Katılabilir
Başvuru Nasıl Yapılır: Online Olarak Yapılacak

Tübitak Okyanus On Yılı Temalı Resim Yarışması

Yarışma Ödülleri
Ödül töreninin yeri ve zamanı TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsünce ilerleyen tarihlerde çevrimiçi / fiziki vb. şekilde belirlenecek olup https://kare.mam.tubitak.gov.tr/ adresinden ilan edilecektir. Yarışmada dereceye giren eser sahiplerine sürpriz hediyeler ve sertifika verilecektir. İlk aşamada yarışmaya uygun resim gönderen eser sahiplerine, yarışma sonunda talep etmeleri halinde katılım sertifikası verilebilecektir.

Yarışma Konusu Ve Kapsamı
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Marmara Araştırma Gemisi ile denizlerimizde bilimsel araştırmalar gerçekleştirme, denizler-okyanuslar ile ilgili bilimsel projeleri desteklemekte, TEKNOFEST yarışmaları ile gençlerimizde deniz-okyanus farkındalığı oluşturmakta, Kutup araştırmaları ile dünyanın en soğuk okyanusu olan Güney Okyanusunda ve dünyanın en sığ okyanusu olan Arktik Okyanusu’nda her yıl düzenli olarak bilimsel çalışmalar gerçekleştirmektedir. Ayrıca TÜBİTAK, deniz-okyanus temalı birçok faaliyetinin yanı sıra ülkemizin deniz çalışmalarının koordine edildiği “Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Hizmetleri Plan ve Koordinasyon Kurulu (SHO)”nda etkin rol almaktadır.

Birleşmiş Milletler (BM) Okyanus On Yılı, 2021-2030 yılları arasını kapsayan okyanusların korunması ve sürdürülebilir kullanımı için bilimsel çalışmaları teşvik etmeyi, deniz ekosistemlerini iyileştirmeyi ve denizlerle ilgili farkındalık oluşturmayı amaçlar.

Bu doğrultuda üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizdeki genç neslimizi deniz-okyanus farkındalığıyla yetiştirebilmek üzere TÜBİTAK tarafından ilk kez Okyanus On Yılı Resim Yarışması düzenlenmektedir. Yarışma kapsamında gönderilecek resimler deniz ve/veya okyanus temasını içinde barındırmalıdır.

Yarışmanın Amacı
Yarışma ile gençlerimizin okyanuslar hakkındaki düşüncelerini görsel sanatlar aracılığıyla resmetmeleri, okyanus ve deniz ekosistemlerine farklı bakış açısıyla yaklaşmaları, çevreye karşı bireysel sorumluluk duygusu geliştirmeleri, sanat ile kendilerini özgürce ifade edebilme becerisi geliştirmelerini ve bilimsel araştırmalara bakış açısını genişletebilmeleri amaçlanmaktadır. Böylece, ülkemizde okyanus bilimleri alanında geniş çapta farkındalık oluşturulması hedeflenmiştir. Ayrıca, okyanuslarda bilimsel araştırmalar yapan bilim insanlarımızın çalışmalarını, okyanusların ekosistemini hayal ederek, genç yaşta bilim ile sanatı buluşturan eserler ortaya çıkaran ve ileride bilimsel merakının peşinden giden bir neslin oluşturulması hedeflenmektedir.

Yarışma Kuralları Ve Katılım Şartları

1. Yarışma ulusal düzeyde düzenlenmektedir.

2. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

3. Yarışmaya katılan eser sahipleri yarışma şartnamesindeki kuralları kabul etmiş sayılır.

4. Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğrenim görmekte olan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bu yarışmaya katılabilirler.

5. Her öğrenci yarışmaya en fazla 1 (bir) adet resim ile katılabilir.

6. Resimler, 35×50 cm ölçülerindeki resim kâğıdı / fon kartonu / canson / bristol kâğıdına; pastel boya / sulu boya / guaj boya / akrilik boya / gazlı kalem / kara kalem tekniği / serbest teknik ile yapılacaktır. Bunlar haricindeki malzeme, ölçü ve tekniklerle yapılacak çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

7. Resimde kâğıdın tamamı doldurulmalıdır, boyanmamış geniş alanlar bırakılmamalıdır. Ayrıca resim kâğıdının kesinlikle katlanmaması gerekmektedir. Katlanmış kâğıtlar ya da üzerinde boyanmamış alanlar bulunan resimler değerlendirmeye alınmayacaktır.

8. Yarışma için gönderilen resimler “Okyanus ve Bilim” temasına uygun olmalıdır.

9. Yarışmaya gönderdiği resmin kendisine ait olmadığı hâlde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır. Kural ihlali yaptığı tespit edilen katılımcıların ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. İptal edilen ödülün yeri boş bırakılır.

10. Yarışmaya gönderilecek resimler daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olmalıdır.

11. Resimlerin üzerinde / ön yüzünde katılımcının ismi, imzası, ifadesi ya da ibaresi bulunmamalıdır.

12. Resimler ilk aşamada sadece dijital ortamda değerlendirilecek olup bu aşamada eserler fiziki olarak toplanmayacaktır. Yarışmanın ilk aşaması için eserlerin fotoğrafları anlaşılır ve düzgün bir şekilde çekilerek web sitesindeki ilgili yarışma başvurusu kısmından yüklenecektir.

13. İlk aşamada başarılı olan ve finale kalan resimlerin sahiplerine başvuru esnasında belirttikleri eposta adresi üzerinden bilgi iletilecek ve orijinal eserleri belirtilecek adrese belirtilen tarihe kadar göndermeleri talep edilecektir. Başvuru esnasında belirtilen iletişim adreslerinin sorumluluğu eser sahibine aittir.

14. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği resimlerin kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Eseri ödül alan veya sergilemeye değer bulunan katılımcılar arasında, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

15. Yarışma sonuçları hakkında Seçici Kurul kararı kesindir ve itiraz edilemez.

16. Gerekli hallerde TÜBİTAK yarışma şartnamesinde ve takvimde güncellemeler gerçekleştirebilir. Eser sahipleri TÜBİTAK web sayfalarında açıklanan güncel yarışma bilgilerini takip etmek zorundadır.

17. Yarışmaya eserini gönderen eser sahibi, eserinin TÜBİTAK tarafından tanıtım, eğitim, farkındalık vb. durumlar için sınırsız şekilde kullanılabileceğini ve esere ilişkin haklarını herhangi bir bedel talebinde bulunmaksızın devrettiğini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

Değerlendirme Ve Seçici Kurul

1. Resimler belirtilen kurallara göre çizildikten sonra; düzgün ve yüksek kalitede çekilmiş fotoğrafları veya taratılmış hâlleri ilk değerlendirme aşaması için 26 Ağustos 2024 günü saat 17.00’ye kadar https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/ web adresine yüklenecektir. Bu tarihten sonra gönderilen resimler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2. İlk aşamayı geçerek finale kalan resimlerin orijinal hâlleri “TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü, Barış Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi, No: 1, Posta Kodu: 41470, Gebze Kocaeli” adresine gönderici ödemeli şekilde gönderilecektir. (Elden veya kargo ile)

3. Finale kalan eserler gönderilirken, resmin bozulmaması için eser sahibi tarafından arkasına siyah renkte paspartu yapılacaktır. Resimlerin sadece arka yüzüne öğrencinin Adı Soyadı – Okul Adı – Sınıfı – Veli / Vasi İletişim Numarası – Açık Adres bilgileri yazılacaktır (Ya da uygun şekilde arka alana eklenmelidir.)

4. Değerlendirme TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü tarafından koordine edilen, konusunda uzman/denizlerde bilimsel araştırmalarda bulunmuş Seçici Kurul tarafından yapılacaktır.

5. Seçici Kurul tarafından eserler özgünlük, amaca uygunluk, resim tekniği, kompozisyon gibi değerlendirme kriterleri ile değerlendirilecektir.

6. Seçici Kurul değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esastır. Seçici Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda hiçbir eserin ödüle layık görülmemesi durumunda TÜBİTAK yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir.

7. Yarışma sonuçları hakkında Seçici Kurul kararı kesindir ve itiraz edilemez.

8. Değerlendirmeler sonucunda ödül alacak resimler ilkokul, ortaokul ve lise kategorileri olarak üç farklı kategoride; birinci, ikinci ve üçüncü eserler olarak belirlenecektir. Ayrıca ilk üç dışında, en yüksek puana sahip 20’şer adet eser ise sergileme eserleri olarak belirlenecektir.

9. Finalist değerlendirmesine gönderilen eserler, eser sahibi tarafından geri talep edilemez. Eserler TÜBİTAK tarafından gerekli görülen şekilde sergi, tanıtım, eğitim, farkındalık gibi çalışmalarda kullanılabilir.

10. Ödül töreninin 1 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan 4. Kutup Şenliği’nde yapılması planlanmaktadır. Dereceye giren eserler TÜBİTAK tarafından uygun görülen yerlerde uygun görülen koşullarda sergilenecektir.

Telif Hakkı
Katılımcı, yarışmaya gönderdiği resimlerin kendisine ait olduğunu ve tüm izinleri aldığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Eseri ödül alan veya sergilemeye değer bulunan katılımcılar arasında, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
Yarışmada ödül alan ve sergileme amacıyla seçilen resimler iade edilmeyecek, baskı ve kopyaları, bütün telif haklarıyla TÜBİTAK’a eser sahibi tarafından devredilmiş sayılacaktır.

TÜBİTAK, yarışmaya başvurulan eserlerin, ödüle ya da sergilenmeye değer bulunan tüm resimlerin orijinalini ve üzerinde değişiklik yapılmış hâlini; seminer, sempozyum, fuar vb. eğitim ve tanıtım faaliyetlerinde ayrıca resim, katalog, broşür, ilan panoları, billboard vb. her türlü tanıtım malzemelerinde kullanma ve sergileme, yazılı ve görsel medyada yayınlama hakkı da dâhil olmak üzere 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan tüm telif haklarına sahip olacaktır.

İletişim Bilgileri
Başvuru Adresi: https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/okyanus-yili-temali-resim-yarismasi-basliyor
Sonuçlar: https://kare.mam.tubitak.gov.tr/
Yarışma Koordinatörlüğü: Kpt. Sinan Yirmibeşoğlu, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü
Tel: 0262 677 22 50 / 2255 (Dâhili)
E-posta: sinan.yirmibesoglu@tubitak.gov.tr

Finale Kalan Orijinal Eserlerin Kargo İle Gönderileceği Adres
TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü, Barış Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi, No: 1, Posta Kodu: 41470, Gebze / Kocaeli
Telefon: 0262 677 22 50 – TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü
Şartname ve okyanuslar hakkında Türk bilim insanlarının çalışmalarıyla ilgili dokümanlara, kaynaklara ve belgesellere aşağıdaki linklerden ulaşılabilir:
TÜBİTAK web sitesi: https://tubitak.gov.tr
TÜBİTAK Bilim ve Toplum web sitesi: https://tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilim-toplum

Yarışma Takvimi
Yarışma Duyurusu: 2 Temmuz 2024
Çevrimiçi Başvuruların Son Tarihi: 26 Ağustos 2024
Seçici Kurul Ön Değerlendirme Süreci: 26 Ağustos – 26 Eylül
Finale Kalan Eserlerin Açıklanması: 26 Eylül – 7 Ekim
Finale Kalan Eserlerin Orijinal Hâllerinin Kargo ile Son Teslim Tarihi: 8 Ekim – 22 Ekim
Seçici Kurul Final Değerlendirmesi: 23 Ekim – 11 Kasım
Sonuçların Açıklanması: 15 Kasım – 1 Aralık
Ödül Töreni ve Sergi: 1 Aralık, Antarktika Günü

Yarışma Katılım Formu İçin Tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.