BursBurs BaşvurularıAçık LiseAçık OrtaokulMESEMEdebiyat YarışmalarıÖykü YarışmasıÜniversite BursuUstalık BelgesiUsta Öğretici

TP-OTC Eğitim Bursu Başvurusu

TP-OTC Eğitim Bursu Başvurusu

TP-OTC Eğitim Bursu Başvurusu

Türk Petrolleri TP-OTC Eğitim Bursu Başvurusu Nasıl Yapılır, Kimler Başvuru Yapabilir, Burs Miktarı Ne Kadar.

2024-2025 Akademik Yılı İçin Lisans Burs Programı Başvuruları ÖSYM Tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanmasıyla Başlayacaktır.

Başvurular www.tp-otc.com Adresinde Yer Alan Online Form Doldurularak Gerçekleştirilecektir. Yapılan Başvurular Ekim Ayı İtibarıyla Değerlendirilecek Olup Olumlu Değerlendirilen Adaylar Görüşmeye Çağrılacaktır.

Burs Miktarı Ve Süresi
Yılda 12 Ay Süre İle Ödenir. Lisans Programları İçin Aylık 15 Bin Türk Lirası, Ön Lisans Programları İçin Ayda 6.000 Türk Lirası Olarak Ödenecek.

Burs Başvuruları Nasıl Yapılır
Başvurular Kurumun İnternet Sitesindeki Online Başvuru Formunun Doldurulmasıyla Yapılır.

YÖK Destek Bursu Başvuru Koşulları İçin Tıklayın.

Burs Kimlere Verilir
Belirtilen Bölümlerdeki Lisans Ve Ön Lisans Öğrencilerine Verilir.

TP-OTC Lisans Bursu

Genel Koşullar

• T.C. vatandaşı olması,

• ÖSYM Başkanlığınca yapılan üniversiteye giriş sınavı sonucunda TP-OTC tarafından belirlenen lisans programlarına yönelik sıralama içerisinde yer alması,

• Yurt içinde veya yurt dışında, daha önce herhangi bir lisans veya ön lisans derecesine sahip olmaması,

• Sınavın yapıldığı yıl, TP-OTC tarafından belirlenen lisans programlarından birine kesin kayıt yaptırmış olması,

• Çift anadal programı hariç olmak üzere aynı anda başka bir lisans ya da ön lisans programında kayıtlı bulunmaması.

2024-2025 Akademik Yılı Lisans Programı, Kontenjan Sayısı, Sınav Başarı Sırası
Burs Miktarı 15 Bin Türk Lirası.

Bölüm

Kontenjan Sayısı

Sınav

Başarı

Sırası

Çevre Mühendisliği

1

İlk 25.000

Elektrik – Elektronik Mühendisliği

1

İlk 2.000

Endüstri Mühendisliği

2

İlk 2.000

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği

1

İlk 10.000

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği

1

İlk 20.000

Makine Mühendisliği

2

İlk 5.000

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

1

İlk 10.000

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği

6

İlk 25.000

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

1

İlk 20.000

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

1

İlk 20.000

Mekatronik Mühendisliği

1

İlk 5.000

Bursluluk ve Devam Koşulları

• Burslular, kayıtlı oldukları programın ÖSYM Kılavuzunda yazan normal öğrenim süresi boyunca burs almaya devam eder. Burslunun, normal öğrenim süresi içerisinde lisans programını tamamlamaması halinde bursu kesilir.

• Burslulara kayıtlı oldukları programın varsa seçmeli ya da zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında da burs ödenir. Hazırlık sınıfı sonunda okulun belirlediği başarı kriterlerini sağlayamayan öğrencinin bursu kesilir.

• Öğrenciler burs aldıkları süre boyunca eğitimlerine kesintisiz devam etmek zorundadır. Eğitimlerine ara verenler ya da bırakanların bursları kesilir. TP-OTC tarafından oluşturulan Komisyonun kabul edeceği mücbir sebeplerle kayıt donduran öğrenciye, bu süre zarfında burs ödemesi yapılmaz; ancak eğitime devam etmeleri halinde bursluluk süresi bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen azami süreyi geçmeyecek şekilde burs verilmeye devam edilir.

• Lisans öğrencilerinin ağırlıklı genel not ortalamasının 2,80/4 veya 70/100 sınırının altında olması durumunda burs ödemeleri sonlandırılır. Başarı durumu kontrol edilirken öğrencinin bitirdiği eğitim öğretim yılını takip eden Eylül ayında belirlenen genel not ortalaması dikkate alınır.

• Disiplin cezası alan öğrencilerin burs ödemeleri sonlandırılır.

• Burslu lisans öğrencisi, aynı bölümde kalmak koşulu ile farklı üniversitelere yatay geçiş yapabilir. Burslunun bölümü dışında burs verilen başka bir bölüme geçmesi halinde bursluluğunun devamı komisyon onayına tabidir. Burslunun TP-OTC burs listesinde yer almayan bir bölüme geçmek istemesi halinde bursluluğu sona erer.

• Akademik değişim programları çerçevesinde (Mevlâna, Farabi, Erasmus) eğitim amacıyla ülke ve/veya üniversite değiştiren öğrencilerin bursları devam eder. Değişim programına katılan bir öğrencinin dönemi / yılı başarılı bir şekilde tamamlamasına rağmen eğitim süresinin uzaması durumunda burs ödemesi bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen normal eğitim süresine ek olarak en çok 1 yıl süreyle yapılır.

• Bu Yönerge uyarınca burs almaya hak kazanan öğrenci, kendisini eğitimi sonrasında TP-OTC dışında başka bir kurum, kuruluş veya şirkette çalışma zorunluluğu altına sokacak şekilde burs, destek ve kredi almamayı taahhüt eder. Kendisini TP-OTC dışında başka bir yerde çalışma taahhüdü doğuracak burs alması halinde TP-OTC bursluluğu sona erer. Öğrenci bu durumun öğrenilmesi tarihine kadar aldığı TP-OTC burs tutarını yasal faiziyle birlikte geri öder.

• Lisans programını başarıyla tamamlayan burslular TP-OTC’de 4 yıl süreyle zorunlu hizmetlerini ifa etmeyi taahhüt eder. Bu konuda bursludan bursluluk süresi başlamadan önce taahhütname alınır.

• Kamu görevinden çıkarılmış veya olağanüstü hâl döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevine son verilmiş olanlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla irtibatı bulunduğu anlaşılanların burs ödemeleri hemen sonlandırılır.

Başvuru Tarihleri
2024-2025 Eğitim Öğretim Dönemi Son Başvuru Tarihi 1 Ekim 2024.

Lisans Burs Programı Başvuruları İçin Tıklayın.

TP-OTC Ön Lisans Bursu

2022 yılında Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmek üzere harekete geçen TP-OTC ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin yapmış olduğu iş birliği kapsamında; yerli, milli ve nitelikli iş gücünü yetiştirmek amacıyla Çaycuma Meslek Yüksekokulunda Açık Deniz Sondaj Teknolojisi Programı ile Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi Programı açılmıştır.

2024-2025 eğitim öğretim yılında belirtilen programlara yerleşen ve kesin kayıt yaptıran tüm öğrenciler TP-OTC Bursu almaya hak kazanacaktır.
Burs Miktarı 6.000 Türk Lirası

Genel Koşullar
• T.C. vatandaşı olması,

• Yurt içinde veya yurt dışında, daha önce herhangi bir lisans veya ön lisans derecesine sahip olmaması,

• Sınavın yapıldığı yıl, TP-OTC tarafından belirlenen ön lisans programlarından birine kesin kayıt yaptırmış olması.

• Burslunun, çift anadal programı hariç olmak üzere aynı anda başka bir lisans ya da ön lisans programında kayıtlı bulunmaması.

2024-2025 Akademik Yılı Ön Lisans Programı
Burs Miktarı 6.000 Türk Lirası.

Bölüm

Kontenjan Sayısı

Açık Deniz Sondaj Teknolojisi

30

Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi

30

TP-OTC’de İş Fırsatı

Ön lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler TP-OTC işe alım koşullarını sağlaması halinde, işe alım süreçlerinde öncelikli değerlendirilir.

Bursluluk ve Devam Koşulları

• Burslular, kayıtlı oldukları programın ÖSYM Kılavuzunda yazan normal öğrenim süresi boyunca burs almaya devam eder. Burslunun, normal öğrenim süresi içerisinde ön lisans programını tamamlamaması halinde bursu kesilir.

• Burslulara, kayıtlı oldukları programın varsa seçmeli ya da zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında da burs ödenir. Hazırlık sınıfı sonunda okulun belirlediği başarı kriterlerini sağlayamayan öğrencinin bursu kesilir.

• Öğrenciler burs aldıkları süre boyunca eğitimlerine kesintisiz devam etmek zorundadır. Eğitimlerine ara verenler ya da bırakanların bursları kesilir. TP-OTC tarafından oluşturulan Komisyonun kabul edeceği mücbir sebeplerle kayıt donduran öğrenciye, bu süre zarfında burs ödemesi yapılmaz; ancak eğitime devam etmeleri halinde bursluluk süresi brinci maddede belirtilen azami süreyi geçmeyecek şekilde burs verilmeye devam edilir.

• Ön lisans öğrencilerinin ağırlıklı genel not ortalamasının 2,40/4 veya 60/100 sınırının altında olması durumunda burs ödemeleri sonlandırılır. Başarı durumu kontrol edilirken öğrencinin bitirdiği eğitim öğretim yılını takip eden Eylül ayında belirlenen genel not ortalaması dikkate alınır.

• Disiplin cezası alan öğrencilerin burs ödemeleri sonlandırılır.

• Burslunun bölümü dışında burs verilen başka bir bölüme geçmesi halinde bursluluğunun devamı Komisyon onayına tabidir. Burslunun TP-OTC burs listesinde yer almayan bir bölüme geçmek istemesi halinde bursluluğu sona erer.

• Akademik değişim programları çerçevesinde (Mevlâna, Farabi, Erasmus) eğitim amacıyla ülke ve/veya üniversite değiştiren öğrencilerin bursları devam eder. Değişim programına katılan bir öğrencinin dönemi / yılı başarılı bir şekilde tamamlamasına rağmen eğitim süresinin uzaması durumunda burs ödemesi bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen normal eğitim süresine ek olarak en çok 1 yıl süreyle yapılır.

• Bu Yönerge uyarınca burs almaya hak kazanan öğrenci, kendisini eğitimi sonrasında TP-OTC dışında başka bir kurum, kuruluş veya şirkette çalışma zorunluluğu altına sokacak şekilde burs, destek ve kredi almamayı taahhüt eder. Kendisini TP-OTC dışında başka bir yerde çalışma taahhüdü doğuracak burs alması halinde TP-OTC bursluluğu sona erer. Öğrenci bu durumun öğrenilmesi tarihine kadar aldığı TP-OTC burs tutarını yasal faiziyle birlikte geri öder.

• Ön lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler TP-OTC işe alım koşullarını sağlaması halinde, işe alım süreçlerinde öncelikli değerlendirilir.

• Kamu görevinden çıkarılmış veya olağanüstü hâl döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevine son verilmiş olanlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla irtibatı bulunduğu anlaşılanların burs ödemeleri hemen sonlandırılır.

Detaylar İçin Tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.