BursBurs BaşvurularıAçık LiseAçık OrtaokulMESEMEdebiyat YarışmalarıÖykü YarışmasıÜniversite BursuUstalık BelgesiUsta Öğretici

Ticaret Bakanlığı Ortaokul Ve Liselerarası Resim Ve Karikatür Yarışması

Ticaret Bakanlığı Ortaokul Ve Liselerarası Resim Ve Karikatür Yarışması

Ticaret Bakanlığı Ortaokul Ve Liselerarası Resim Ve Karikatür Yarışması

Milli Eğitim Bakanlığı Ve Ticaret Bakanlığı Ortaokul Ve Liselerarası Resim Ve Karikatür Yarışması Düzenliyor. Ürün Güvenliği Haftası Etkinlikleri Kapsamında Ortaokul Öğrencileri İçin Ulusal Resim Yarışması Ve Lise Öğrencileri İçin Ulusal Karikatür Yarışmaları Düzenleniyor.

Düzenleyen Kurum: Milli Eğitim Bakanlığı Ve Ticaret Bakanlığı
Yarışma Kapsamı: Ülke Geneli
Yarışmanın Türü: Resim Ve Karikatür Yarışmaları
Kimler Başvuru Yapabilir: Resim Yarışmasına Ortaokul Öğrencileri, Karikatür Yarışmasına Lise Öğrencileri Başvuru Yapabilir
Başvuru Nasıl Yapılır: Okullara Yapılacak

Ticaret Bakanlığı Ve Millî Eğitim Bakanlığı Tarafından Düzenlenen “Güvenli Ürün Güvenli Gelecek” Temalı Resim Yarışması

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü Dizüstü Bilgisayar
İkincilik Ödülü Bisiklet/Elektrikli Scooter
Üçüncülük Ödülü Tablet
İl Birincilerine Bluetooht Kulaklık

Yarışmanın Konusu Ve Amacı
Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü ile Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından ülkemizde ürün güvenliği konusundaki farkındalığın ve bilincin arttırılması amacıyla “Güvenli Ürün Güvenli Gelecek” temalı resim yarışması düzenlenecektir.

Hedef Kitle
Yarışmanın hedef kitlesi, Türkiye genelinde Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi/özel eğitim kurumlarında öğrenim görmekte olan ortaokul (5, 6, 7 ve 8. sınıf) öğrencileridir.

Kurallar Ve Katılım Şartları
1) Yarışma ulusal düzeyde düzenlenmektedir.

2) Yarışmaya katılım ücretsizdir ve gönüllülük esasına bağlıdır.

3) Her öğrenci yarışmaya en fazla 1 (bir) adet eser ile katılabilir.

4) Eserler, A3 boyutundaki resim kâğıdı / fon kartonu / canson / bristol kâğıdına; pastel boya / sulu boya / guaj boya / akrilik boya / gazlı kalem / kuru boya / kara kalem tekniği ile yapılacaktır. Bunlar haricindeki malzeme, ölçü ve tekniklerle yapılacak çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

5) Eserde kâğıdın tamamı doldurulmalı, boyanmamış geniş alanlar bırakılmamalıdır. Ayrıca resim kâğıdının kesinlikle katlanmaması gerekmektedir. Üzerinde boyanmamış geniş alan bulunan ya da katlanmış eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6) Eserlerin zarar görmemesi için iki büyük mukavva arasına yerleştirilerek paketlenip gönderilmesi gerekmektedir.

7) Yarışma için gönderilen eserler, “Güvenli Ürün Güvenli Gelecek” temasına uygun olmalıdır.

8) Seçici Kurullarda ve Nihai Değerlendirme Kurulu’nda görev alan kişilerin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.

9) Yarışmaya kendisine ait olmayan eserle katılma ve Seçici Kurulları yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklik, kural ihlali sayılır. Kural ihlali yaptığı sonradan tespit edilen katılımcıların ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. İptal edilen ödülün yeri boş bırakılır.

10) Eserler daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş, eserin tamamı veya bir bölümü kopya edilmemiş ve herhangi bir yayında yer almamış, özgün fikir ve tasarımlar olacaktır.

11) Eserin üzerinde/ön yüzünde katılımcının ismi, imzası, ifadesi ya da ibaresi bulunmamalıdır. Eserin sadece arka yüzüne katılımcının Adı Soyadı – Okul Adı – Sınıfı – Veli/Vasi İletişim Numarası – Açık Adres bilgileri yazılmalıdır. (Ya da uygun şekilde arka alana eklenmelidir.)

12) Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır.

Seçici Kurullar Ve Nihai Değerlendirme Kurulu

1) Okullarda, İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinde ve İl Millî Eğitim Müdürlüklerinde eserleri değerlendirmek ve birinci olan eseri seçmek için birer Seçici Kurul oluşturulacaktır. Oluşturulacak Kurullarda öncelikli olarak görsel sanatlar öğretmenleri görevlendirilmeli, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise diğer branş öğretmenleri arasından görevlendirme yapılmalıdır.

2) Kurallara uygun olmayan ve katılım şartlarını sağlamayan eserler, değerlendirme dışı bırakılacaktır.

3) Kurallara uygun ve katılım şartlarını sağlayan eserler, Tablo-1’deki yarışma takvimine uygun olarak ve Tablo-2’deki ölçütler doğrultusunda değerlendirilerek puanlanacaktır.

4) Yarışma kapsamında okullar tarafından okul birincisi seçilen eserler İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne, İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından ilçe birincisi seçilen eserler İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilecektir. İl Millî Eğitim Müdürlükleri bünyesinde oluşturulacak Seçici Kurul tarafından il çapında birinci seçilen eser Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne kargo yoluyla gönderilecektir. (Adres: Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Birimi – Millî Eğitim Bakanlığı Gümüşdere Kampüsü – Gümüşdere Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:7 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası A Blok 1. Kat- Keçiören Ankara)

5) Katılımcılar, okul müdürlükleri veya İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’ne doğrudan gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6) Nihai Değerlendirme Kurulunda, yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan uzman akademisyenler, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü ve Ortaöğretim Genel Müdürlüğü temsilcileri yer alacaktır.

7) Nihai Değerlendirme Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda hiçbir eserin ödüle layık görülmemesi durumunda, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir.

8) Seçici Kurullar ve Nihai Değerlendirme Kurulu faaliyetlerinde gizlilik ilkesini esas alır.

Sonuçların Açıklanması
Yarışma sonuçları, Ticaret Bakanlığı’na ait sosyal medya ve kurumsal internet sitelerinde ilan edilecektir. Dereceye giren öğrenciler, ödül töreni öncesinde sonuçlarla ilgili bilgilendirilerek törene davet edilecektir.

Eserlerin Değerlendirme Ölçütleri
Resmin Konuya Uygunluğu: 20 Puan
Resmin Özgünlüğü Ve Bütünlüğü: 20 Puan
Resmin Duygu Ve Düşünceleri Yansıtması: 20 Puan
Kullanılan Teknik: 20 Puan
Temaya Uygunluk: 20 Puan
Toplam: 100 Puan

Ödüller Ve Ödül Töreni

• Türkiye genelinde ilk üçe giren eserler, https://www.ticaret.gov.tr/ adresinden ve resmi sosyal medya hesaplarından ilan edilecektir.

• Değerlendirmeler sonucunda,

• Türkiye genelinde birinci olan öğrenciye dizüstü bilgisayar, ikinci olan öğrenciye bisiklet, üçüncü olan öğrenciye tablet, il birincisi olan öğrencilere de bluetooth kulaklık verilecektir.

• Türkiye genelinde ilk üçe giren öğrenciler ile il birincilerinin eğitim gördüğü okullara Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından plaket takdim edilecektir.

• Türkiye genelinde ilk üçe giren öğrencilerin ödülleri, 4 Haziran 2024 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek olan Ürün Güvenliği Konferansı’nda verilecektir.

• Dereceye giren öğrenciler, bir aile bireyi ve bir danışman öğretmeni ile birlikte ödül törenine katılım sağlayacaktır. Konaklama, seyahat ve yemek masrafları yarışma bütçesinden karşılanacaktır.

• Ödül törenine katılması muhtemel özel gereksinimli bireylerin ulaşımı için planlama yapılacaktır.

Kargo Gönderi Adresi Ve İletişim Bilgileri
İl Millî Eğitim Müdürlükleri, il birincisi olarak seçilen eserleri en geç 28 Mayıs 2024 Salı günü mesai bitimine kadar “Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Birimi – Millî Eğitim Bakanlığı Gümüşdere Kampüsü – Gümüşdere Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:7 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası A Blok 1. Kat – Keçiören Ankara” adresine ulaştıracaktır. Bu tarihten sonra ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Telif Hakkı
Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin kendisine ait olduğunu ve tüm izinleri aldığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Eseri ödül alan veya sergilenmeye değer bulunan katılımcılar arasında, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Yarışmada ödül alan ve sergileme amacıyla seçilen eserler iade edilmeyecek, baskı ve kopyaları, bütün telif haklarıyla Ticaret Bakanlığı’na eser sahibi tarafından devredilmiş sayılacaktır. Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü ödüle ya da sergilenmeye değer bulunan eserlerin orijinalini ve üzerinde değişiklik yapılmış hâlini; seminer, sempozyum, fuar vb. eğitim ve tanıtım faaliyetlerinde ayrıca resim, katalog, broşür, ilan panoları, billboard vb. her türlü tanıtım malzemelerinde kullanma ve sergileme, yazılı ve görsel medyada yayınlama hakkı da dâhil olmak üzere 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan tüm telif haklarına sahip olacaktır.

Yarışma Takvimi
Yarışma Duyurusunun Yapılması: 29 Nisan 2024
Eserlerin Okul Müdürlüklerine Teslim Edilmesi İçin Son Tarih: 13 Mayıs 2024
Okul Müdürlükleri Tarafından Birinci Seçilen Eserlerin İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine Teslim Edilmesi İçin Son Tarih: 17 Mayıs 2024
İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Tarafından Birinci Seçilen Eserlerin İl Millî Eğitim Müdürlüklerine Teslim Edilmesi İçin Son Tarih: 23 Mayıs 2024
İl Millî Eğitim Müdürlükleri Tarafından Birinci Seçilen Eserlerin MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne Ulaştırılması İçin Son Tarih (Bu tarihten sonra ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.): 28 Mayıs 2024
Nihai Değerlendirme Tarihi: 29 Mayıs 2024
Dereceye Girenlerin Açıklanması: 30 Mayıs 2024
Ödül Töreni: 04 Haziran 2024

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

Ticaret Bakanlığı Ve Millî Eğitim Bakanlığı Tarafından Düzenlenen “Güvenli Ürün Güvenli Gelecek” Temalı Karikatür Yarışması

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü Dizüstü Bilgisayar
İkincilik Ödülü Bisiklet/Elektrikli Scooter
Üçüncülük Ödülü Tablet
İl Birincilerine Bluetooht Kulaklık

Yarışmanın Konusu Ve Amacı
Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü ile Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından ülkemizde ürün güvenliği konusundaki farkındalığın ve bilincin arttırılması amacıyla “Güvenli Ürün Güvenli Gelecek” temalı karikatür yarışması düzenlenecektir.

Hedef Kitle
Yarışmanın hedef kitlesi, Türkiye genelinde Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi/özel eğitim kurumlarında öğrenim görmekte olan lise (9, 10, 11 ve 12. sınıf) öğrencileridir.

Kurallar Ve Katılım Şartları
1) Yarışma ulusal düzeyde düzenlenmektedir.

2) Yarışmaya katılım ücretsizdir ve gönüllülük esasına bağlıdır.

3) Her öğrenci yarışmaya en fazla 1 (bir) adet eser ile katılabilir.

4) Eserler, A4 boyutundan küçük, A3 boyutundan büyük olmamalıdır.

5) Katılımcılar, kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü tekniği ve malzemeyi kullanabilirler.

6) Eserlerin zarar görmemesi için iki büyük mukavva arasına yerleştirilerek paketlenip gönderilmesi gerekmektedir.

7) Yarışma için gönderilen eserler, “Güvenli Ürün Güvenli Gelecek” temasına uygun olmalıdır.

8) Seçici Kurullarda ve Nihai Değerlendirme Kurulu’nda görev alan kişilerin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.

9) Yarışmaya kendisine ait olmayan eserle katılma ve Seçici Kurulları yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklik, kural ihlali sayılır. Kural ihlali yaptığı sonradan tespit edilen katılımcıların ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. İptal edilen ödülün yeri boş bırakılır.

10) Eserler daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş, eserin tamamı veya bir bölümü kopya edilmemiş ve herhangi bir yayında yer almamış, özgün fikir ve tasarımlar olacaktır.

11) Eserin üzerinde/ön yüzünde katılımcının ismi, imzası, ifadesi ya da ibaresi bulunmamalıdır. Eserin sadece arka yüzüne katılımcının Adı Soyadı – Okul Adı – Sınıfı – Veli/Vasi İletişim Numarası – Açık Adres bilgileri yazılmalıdır. (Ya da uygun şekilde arka alana eklenmelidir.)

12) Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır.

Seçici Kurullar Ve Nihai Değerlendirme Kurulu

1) Okullarda, İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinde ve İl Millî Eğitim Müdürlüklerinde eserleri değerlendirmek ve birinci olan eseri seçmek için birer Seçici Kurul oluşturulacaktır. Oluşturulacak Kurullarda öncelikli olarak görsel sanatlar öğretmenleri görevlendirilmeli, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise diğer branş öğretmenleri arasından görevlendirme yapılmalıdır.

2) Kurallara uygun olmayan ve katılım şartlarını sağlamayan eserler, değerlendirme dışı bırakılacaktır.

3) Kurallara uygun ve katılım şartlarını sağlayan eserler, Tablo-1’deki yarışma takvimine uygun olarak ve Tablo-2’deki ölçütler doğrultusunda değerlendirilerek puanlanacaktır.

4) Yarışma kapsamında okullar tarafından okul birincisi seçilen eserler İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne, İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından ilçe birincisi seçilen eserler İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilecektir. İl Millî Eğitim Müdürlükleri bünyesinde oluşturulacak Seçici Kurul tarafından il çapında birinci seçilen eser Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne kargo yoluyla gönderilecektir. (Adres: Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Birimi – Millî Eğitim Bakanlığı Gümüşdere Kampüsü – Gümüşdere Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:7 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası A Blok 1. Kat- Keçiören Ankara)

5) Katılımcılar, okul müdürlükleri veya İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’ne doğrudan gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6) Nihai Değerlendirme Kurulunda, yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan uzman akademisyenler, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü ve Ortaöğretim Genel Müdürlüğü temsilcileri yer alacaktır.

7) Nihai Değerlendirme Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda hiçbir eserin ödüle layık görülmemesi durumunda, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir.

8) Seçici Kurullar ve Nihai Değerlendirme Kurulu faaliyetlerinde gizlilik ilkesini esas alır.

Eserlerin Değerlendirme Ölçütleri
Eserin Konuya Uygunluğu: 25 Puan
Eserin Özgünlüğü Ve Bütünlüğü: 25 Puan
Eserin Duygu Ve Düşünceleri Yansıtması: 25 Puan
Eserdeki Yaratıcılık: 25 Puan
Toplam: 100 Puan

Sonuçların Açıklanması
Yarışma sonuçları, Ticaret Bakanlığı’na ait sosyal medya ve kurumsal internet sitelerinde ilan edilecektir. Dereceye giren öğrenciler, ödül töreni öncesinde sonuçlarla ilgili bilgilendirilerek törene davet edilecektir.

Ödüller Ve Ödül Töreni
• Türkiye genelinde ilk üçe giren eserler, https://www.ticaret.gov.tr/ adresinden ve resmi sosyal medya hesaplarından ilan edilecektir.
• Değerlendirmeler sonucunda,
• Türkiye genelinde birinci olan öğrenciye dizüstü bilgisayar, ikinci olan öğrenciye elektrikli scooter, üçüncü olan öğrenciye tablet, il birincisi olan öğrencilere de bluetooth kulaklık verilecektir.
• Türkiye genelinde ilk üçe giren öğrenciler ile il birincilerinin eğitim gördüğü okullara Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından plaket takdim edilecektir.
• Türkiye genelinde ilk üçe giren öğrencilerin ödülleri, 4 Haziran 2024 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek olan Ürün Güvenliği Konferansı’nda verilecektir.
• Dereceye giren öğrenciler, bir aile bireyi ve bir danışman öğretmeni ile birlikte ödül törenine katılım sağlayacaktır. Konaklama, seyahat ve yemek masrafları yarışma bütçesinden karşılanacaktır.
• Ödül törenine katılması muhtemel özel gereksinimli bireylerin ulaşımı için planlama yapılacaktır.

Kargo Gönderi Adresi Ve İletişim Bilgileri
İl Millî Eğitim Müdürlükleri, il birincisi olarak seçilen eserleri en geç 28 Mayıs 2024 Salı günü mesai bitimine kadar “Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Birimi – Millî Eğitim Bakanlığı Gümüşdere Kampüsü – Gümüşdere Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:7 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası A Blok 1. Kat – Keçiören Ankara” adresine ulaştıracaktır. Bu tarihten sonra ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yarışma Takvimi
Yarışma Duyurusunun Yapılması: 29 Nisan 2024
Eserlerin Okul Müdürlüklerine Teslim Edilmesi İçin Son Tarih: 13 Mayıs 2024
Okul Müdürlükleri Tarafından Birinci Seçilen Eserlerin İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine Teslim Edilmesi İçin Son Tarih: 17 Mayıs 2024
İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Tarafından Birinci Seçilen Eserlerin İl Millî Eğitim Müdürlüklerine Teslim Edilmesi İçin Son Tarih: 23 Mayıs 2024
İl Millî Eğitim Müdürlükleri Tarafından Birinci Seçilen Eserlerin MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne Ulaştırılması İçin Son Tarih (Bu tarihten sonra ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.): 28 Mayıs 2024
Nihai Değerlendirme Tarihi: 29 Mayıs 2024
Dereceye Girenlerin Açıklanması: 30 Mayıs 2024
Ödül Töreni: 4 Haziran 2024

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.