BursBurs BaşvurularıAçık LiseAçık OrtaokulMESEMEdebiyat YarışmalarıÖykü YarışmasıÜniversite BursuUstalık BelgesiUsta Öğretici

Ortaokul Öğrencileri Resim Şiir Ve Kompozisyon Yarışması

Ortaokul Öğrencileri Resim Şiir Ve Kompozisyon Yarışması

Ortaokul Öğrencileri Resim Şiir Ve Kompozisyon Yarışması

Çanakkale Savaşlarının 109. Yıl Dönümü Anma Törenleri Kapsamında Ortaokul Öğrencileri Resim Şiir Ve Kompozisyon Yarışması Düzenleniyor. Ödüllü Yarışmaya Türkiye Geneli Ortaokul Öğrencileri Katılabilir.

Projenin Adı
“Bakanlığımıza bağlı resmi ortaokullar ve imam hatip ortaokullarında resim, şiir ve kompozisyon yarışması”

Konusu
Ülke genelindeki Bakanlığımıza bağlı resmî ortaokullar ve imam hatip ortaokullarında resim, şiir ve kompozisyon dallarında Çanakkale Savaşları’nın 109. Yıl Dönümüne ilişkin günün anlam ve önemini belirten yarışma düzenlenmesi.

Yarışma Ödülleri

Resim Dalı Ödülleri
Birincilik Ödülü Dizüstü Bilgisayar
İkincilik Ödülü Tablet
Üçüncülük Ödülü Akıllı Saat
Mansiyon Ödülü Bluetooth Kulaklık

Şiir Dalı Ödülleri
Birincilik Ödülü Dizüstü Bilgisayar
İkincilik Ödülü Tablet
Üçüncülük Ödülü Akıllı Saat
Mansiyon Ödülü Bluetooth Kulaklık

Kompozisyon Dalı Ödülleri
Birincilik Ödülü Dizüstü Bilgisayar
İkincilik Ödülü Tablet
Üçüncülük Ödülü Akıllı Saat
Mansiyon Ödülü Bluetooth Kulaklık

Alanı
Ülke geneli

Hedef Grubu
Tüm resmi ortaokullarda ve imam hatip ortaokullarında okuyan 5. – 8. sınıf öğrencileri.

Yarışmamın Amacı
a. Çanakkale Savaşının dünü, bugünü ve yarınına ilişkin duygu ve düşüncelerini eğitim öğretim ortamına yansıtmak,
b. Ulusal ve uluslararası barış, dostluk, kardeşlik duygu ve düşüncelerini kazandırmak,
c. Öğrencilere Çanakkale Savaşı’nın sosyal, kültürel ve tarihi önemini kavratmak,
d. Geçmiş kültürel değerlerle yeni kültürel değerler arasında bağ kurmak.

Uygulamaya İlişkin Açıklamalar
a. Yarışma koşulları okul müdürlüğü tarafından öğretmen ve öğrencilere duyurulacaktır.

b. Her öğrenci sadece bir dalda yarışmaya katılabilecektir. Yarışma Bakanlığımıza bağlı resmî ortaokullar ve imam hatip ortaokullarında resim, şiir ve kompozisyon dallarında düzenlenmektedir.

c. Öğrenciler tarafından hazırlanmış olan eserler okul müdürlüklerine teslim edilecektir.

d. Okullarda “resim”, “şiir” ve “kompozisyon” dallarında branş öğretmenlerinden oluşturulacak iki ayrı komisyon tarafından eserler değerlendirilecektir.

e. Okul müdürlüklerinde kurulan komisyon tarafından; yarışmaya katılan öğrencilerin hazırlamış oldukları eserlerin özgün olmadığı tespit edilenler tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmayacaktır.

f. Okul Müdürlüğünce her dalda birinci olan eserler tutanakla onaylanarak ilçe millî eğitim müdürlüğüne teslim edilecektir. (Faaliyet Takvimi: 7/4. sıra)

g. Okullardan gelen eserler ilçe millî eğitim müdürlüğünce kurulacak komisyonlar tarafından değerlendirmeye alınacak ve her dalda birinci olan eser il millî eğitim müdürlüklerine tutanakla teslim edilecektir. (Faaliyet Takvimi: 7/5. sıra)

h. İl millî eğitim müdürlükleri tarafından ilgili millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, branş öğretmenlerinin bulunduğu İl Değerlendirme Komisyonu oluşturulacak, ilçelerden gelen eserler Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirmeye alınacak ve resim, şiir ve kompozisyon dalındaki sadece il birincisi seçilen üç ( 3 ) eser Ek-1 doğrultusunda düzenlenen tutanak ile Bakanlığımıza gönderilecektir. (Faaliyet Takvimi: 7/6. sıra)

i. Resimlerin PTT kargo hizmeti aracılığı ile (Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Atatürk Bulvarı 06648 Bakanlıklar / Ankara) adresine gönderilecektir.

j. Şiir ve kompozisyon dallarındaki eserler ise ayrıca bilgisayar ortamında word programında 12 punto Times New Roman yazı tipinde A4 kâğıt formatında yazılarak DYS sistemi ile de gönderilecektir. Tarayıcı (scanner) ile PDF, JPG vb. gibi dosya uzantılı olarak gönderilmeyecektir.

k. Resim, şiir ve kompozisyon dallarında il birincisi olan eserler, il değerlendirme komisyonu tarafından tutanakla onaylanarak Bakanlığımıza gönderilecektir. Tutanaksız gönderilen eserler derecelendirmeye alınmayacaktır.

l. İl birincisi olan eserin dışındaki (ikinci, üçüncü, mansiyon vb.) diğer eserlerin Bakanlığımıza gönderilmesi halinde seçici kurul tarafından değerlendirmeye alınmayarak bu konuda hiçbir kurum veya şahsa iadesi yapılmayacak ve bu konuda hak iddia edilmeyecektir.

m. Bakanlığımıza ulaşan eserler sahiplerine iade edilmeyecek ve katılanlar tarafından üzerinde hiçbir hak talep edilmeyecektir.

n. Bakanlığımıza ulaşan eserler, oluşturulacak seçici kurul tarafından her 3 (üç) dalda değerlendirilecek ve her dalda ilk üç ( 3 ) dereceye giren ve mansiyon alan eserler Çanakkale İl Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir.

o. Düzenlenecek yarışmada her dalda ilk üçe giren eserlerin sahibi olan öğrenciler ve mansiyon alanlar ödüllendirilecektir:

p. Ödül alacak öğrenciler velileriyle birlikte 22-24 Nisan 2024 tarihinde Çanakkale’ye davet edilecektir. Ulaşım otobüs ile sağlanacaktır. Yol ücretleri; katılımcıların ibraz edecekleri otobüs biletlerine göre ödenecek olup, otobüs bileti ibraz etmeyenlerin ücretleri ise otobüs rayiç bedeli üzerinden ödenecektir. Katılımcıların yol, yemek ve konaklama ücretleri Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Çanakkale Mal Müdürlüğüne gönderilen ödenekten karşılanacaktır. Yol ücretleri Çanakkale’de katılımcılara ödenecektir.

r. Öğrenci ve velilerinin 22-24 Nisan 2024 tarihlerindeki konaklama ve yemek organizasyonu Çanakkale İl Millî Eğitim Müdürlüğünce organize edilecektir.

s. Ülke genelinde resim, şiir ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere ödülleri 22- 24 Nisan 2024 tarihleri arasında Çanakkale ilinde düzenlenecek törenle verilecektir.

Resim – Şiir Ve Kompozisyon Dallarında Yapılacak Etkinlikler

A. Resim Dalında
Konusu: Çanakkale Savaşları’nda yaşananlarla ilgili anlatılanların resim olarak ifade edilmesi

Yarışma Şartları
a. Yarışmanın hedef kitlesi resmî ortaokullarda okuyan 5.-8. sınıf öğrencileridir.

b. Resimler sınıf ortamında görsel sanat öğretmenin veya sınıf öğretmeninin gözetiminde yaptırılacaktır.

c. Her yarışmacı yarışmaya yalnız bir resimle katılacaklardır.

d. Resimler 35×50 cm ölçülerinde resim kâğıdına yapılacaktır.

e. Her türlü resim tekniği ve boya malzemesi serbesttir. (Sulu boya, pastel boya, yağlı boya, kuru boya, guaj boya vb.)

f. Kırışmış ve yıpranmış resimler kabul edilmeyecektir. Bu nedenle Bakanlığımıza gönderilecek eserlerin ambalajlanmasında köpük kullanılarak resmin zarar görmesi engellenecektir.

g. Resimler, sadece paspartulanarak iki mukavva arasına katlamadan, buruşturmadan ve rulo yapılmadan paketlenip Bakanlığımıza gönderilecektir.

h. Resmin ön yüzüne kesinlikle hiçbir bilgi yazılmayacak ve her yarışmacı eserinin arka yüzüne “9. A. RESİM DALINDA”nın “j” bendindeki etiket formatına uygun olarak; ilini, ilçesini, öğrencinin adı soyadı, sınıfı ve cinsiyeti ile okulun adı, adresi ve telefon numarası 14 punto ile bilgisayarda yazılacaktır.

i. Tüm öğrenciler için Katılım Formu ve Taahhütnamede (Ek-2), Açık Rıza Onayında (Ek-3) ve Veli Muvafakat Belgesinde (Ek-4) yer alan veli izin onayı bölümlerinin doldurulması ve veli tarafından imzalanması zorunludur.

j. Eserlerin etiketlenmesi aşağıda belirtilen “etiket” formatına göre yapılacaktır.

İli:
İlçesi:
Öğrencinin:
Adı ve soyadı:
Sınıfı:
Cinsiyeti:
Okulun:
Adı:
Adresi:
Telefon No:

k. Teslim tarihinden sonra Bakanlığımıza ulaşan resimler değerlendirmeye alınmayacak ve postadan doğabilecek gecikmeden dolayı Bakanlığımız sorumlu tutulmayacaktır.

l. Eserler incelenirken;
• Kompozisyon (amaca uygunluğu) 25 puan,

• Renklendirme (kullandığı boyanın tekniğini kullanabilirliği) 25 puan,

• Yaratıcılık (konuyu özgün olarak işleyebilmesi) 25 puan,

• Temizlik ve düzen (çerçeve düzeni, kâğıdın temizliği) 25 puan olmak üzere değerlendirme yapılacaktır.

B. Şiir Dalında

Konusu: Çanakkale Savaşları’nın ruhuna, anlamına ve manasına uygun olarak şiirle ifade edilmesi

Yarışma şartları
a. Yarışmanın hedef kitlesi resmî ortaokullarda okuyan 5.-8. sınıf öğrencileridir.

b. Yarışmaya katılacak şiirler (A4) dosya kâğıdı formatına uygun olmak ve iki sayfayı geçmeyecek şekilde 12 punto büyüklüğünde bilgisayarla veya okunaklı el yazısı ile yazılacaktır.

c. Eserler şeffaf poşet dosyalara yerleştirilecektir.

d. Kırışmış, lekelenmiş ve yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir.

e. Teslim tarihinden sonra Bakanlığımıza ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacak ve postadan doğabilecek gecikmeden dolayı Bakanlığımız sorumlu tutulmayacaktır.

f. Yarışmaya katılacak öğrenciler şiirlerini kaleme alırken kendi bilgi, duygu ve düşüncelerini işleyeceklerdir. Öğrencilerin eserleri, sosyal bilgiler öğretmeni veya Türkçe öğretmenleri gözetiminde ders ortamında yazdırılacaktır.

g. Tüm öğrenciler için Katılım Formu ve Taahhütnamede (Ek-2), Açık Rıza Onayında (Ek-3) ve Veli Muvafakat Belgesinde (Ek-4) yer alan veli izin onayı bölümlerinin doldurulması ve veli tarafından imzalanması zorunludur.

h. Eserler incelenirken değerlendirme ölçütleri aşağıdaki gibi olacaktır:

• Temanın işlenişi 20 puan,
• Türkçe ve dilbilgisi kuralları 20 puan,
• Konuya hâkimiyet 20 puan,
• Ses unsurlarını ve hecede bulunan bazı özellikleri şiirin içine başarı ile koyma 20 puan,
• Şiirin derinliği ve etkileyiciliği 20 puan, olmak üzere değerlendirme yapılacaktır.

C. Kompozisyon Yarışması
Konusu: Çanakkale Savaşları’nda yaşananlarla ilgili anlatılanların kompozisyon olarak ifade edilmesi

Yarışma Şartları
a. Yarışmanın hedef kitlesi resmî ortaokullarda okuyan 5.-8. sınıf öğrencileridir.

b. Yarışmaya katılacak kompozisyonlar (A4) dosya kâğıdına ve iki sayfayı geçmeyecek şekilde 12 punto büyüklüğünde bilgisayarla veya okunaklı el yazısı ile yazılacaktır.

c. Eserler şeffaf poşet dosyalara yerleştirilecektir.

d. Kırışmış, lekelenmiş ve yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir.

e. Teslim tarihinden sonra Bakanlığımıza ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacak ve postadan doğabilecek gecikmeden dolayı Genel Müdürlüğümüz sorumlu tutulamayacaktır.

f. Yarışmaya katılacak öğrenciler kompozisyonlarını kaleme alırken kendi bilgi, duygu ve düşüncelerini işleyeceklerdir. Öğrencilerin eserleri, sosyal bilgiler öğretmeni veya Türkçe öğretmenleri gözetiminde ders ortamında yazdırılacaktır.

g. Tüm öğrenciler için Katılım Formu ve Taahhütnamede (Ek-2), Açık Rıza Onayında (Ek-3) ve Veli Muvafakat Belgesinde (Ek-4) yer alan veli izin onayı bölümlerinin doldurulması ve veli tarafından imzalanması zorunludur.

h. Eserler incelenirken değerlendirme ölçütleri aşağıdaki gibi olacaktır.

• Başlık (başlığın konuyla ilişkisi, başlığın anahtar sözcüklerden oluşması) 20 puan,

• Anlatım düzeni: 20 puan
Giriş: Ana fikri tanıtan anlatım, sunuş açıklığı, etkileyicilik,
Gelişme: Ana fikrin açıklanması, ana fikre ulaşmadaki düşünce zinciri, yardımcı fikirlerin ana fikri desteklemesi,
Sonuç: Ana fikri bir sonuca götürme, yeni fikirlerle destekleme,

• Anlatım zenginliği (sözcük kullanımı ve yerindeliği, cümle yapıları, paragraf arasındaki geçişler) 20 puan,
• Yazım kurallarına uygunluk (Yazım, söz dizimi, noktalama, paragraf düzeni) 20 puan,
• Bir bütün olarak yazılı anlatım ( verilmek istenen mesaj) 20 puan, olmak üzere değerlendirme yapılacaktır.

Yarışmanın Görünürlüğü
Yarışma sonunda dereceye giren eserler Bakanlığımız http://tegm.meb.gov.tr web sitesinde ve diğer sosyal medya platformlarında yayınlanacaktır.

Yarışma Takvimi
Düzenlenecek olan yarışmanın okul müdürlüklerince öğrencilere duyurulma süresi: 4 Aralık 2023 – 8 Aralık 2023
Eserlerin okul müdürlüklerinde toplanması: 2 Ocak 2024 – 12 Ocak 2024
Eserlerin okul müdürlüklerince değerlendirilmesi ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine gönderilmesi: 15 Ocak 2024 – 22 Ocak 2024
İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünce eserlerin değerlendirilmesi ve İl Millî Eğitim Müdürlüklerine gönderilmesi: 5 Şubat 2024 – 9 Şubat 2024
İl Millî Eğitim Müdürlüğünce değerlendirilmesi, komisyon tarafından düzenlenen tutanak ile birlikte Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmesi: 19 Şubat 2024 – 23 Şubat 2024
Millî Eğitim Bakanlığında değerlendirilen eserlerin Çanakkale İl Millî Eğitim Müdürlüğünce sergilenmesi ve ödül töreni: 22 Nisan 2024 -24 Nisan 2024

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.