BursBurs BaşvurularıAçık LiseAçık OrtaokulMESEMEdebiyat YarışmalarıÖykü YarışmasıÜniversite BursuUstalık BelgesiUsta Öğretici

Liseliler Arası Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışması

Liseliler Arası Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışması

Liseliler Arası Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışması 2024

Tarım Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü DSİ Liseliler Arası Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışması Başvuruları E-Posta Yolu İle Yapılacak. Ödüllü Yarışmaya Türkiye Geneli 15-20 Yaş Arasındaki Lise Öğrencileri Katılabilir.

Amaç
Her sene 2000’den fazla su uzmanının, mühendisin, araştırmacının, kamu ve özel sektör temsilcisinin katılımıyla İsveç’in başkenti Stockholm’de gerçekleştirilen Dünya Su Haftası etkinlikleri kapsamında 1997 yılından bu yana Stockholm Gençler Su Ödülü (SJWP) düzenlenmekte olup, yarışma Stockholm Su Vakfı adına Stockholm Su Enstitüsü (SIWI) tarafından İsveç Prensesi Victoria’nın himayesinde gerçekleştirilmektedir.

DSİ Genel Müdürlüğü ile SIWI arasında imzalanan anlaşma uyarınca “Stockholm Gençler Su Ödülü”nde ülkemizi temsil edecek projenin belirlenmesi maksadıyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından “Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışması” düzenlenmektedir.

Dünya su kaynaklarının araştırılması, geliştirilmesi ve korunmasını desteklemek amacıyla gençlerin su konularına olan ilgilerini artırmak gerekmektedir. Bu bağlamda ödülün amacı, genç bireylerin ortak su konularındaki fikirlerinin hem yerel hem de küresel ölçekte geliştirilmesidir. Ayrıca, genç katılımcıların projeleri ile ülkemizin görünürlüğü ve temsiliyeti artırılarak gelecek nesillerin su ve çevre meselelerindeki hassasiyeti geliştirilmiş olacaktır.

Yarışma Ödülleri
Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışması (TGSÖ) Toplam Bütçesi 32.500 TL Olup, DSİ Vakfı Yoluyla Karşılanacaktır.
Birincilik Ödülü Başarı Belgesi + 15.000 Türk Lirası
İkincilik Ödülü Başarı Belgesi + 10.000 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü Başarı Belgesi + 7.500 Türk Lirası

Katılım Şartları
Yarışma, Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okullarda öğrenim gören 15-20 yaş arası bütün lise öğrencilerine açıktır. 20 yaşından genç olsa bile, üniversite öğrencilerinin yarışmaya katılım hakkı bulunmamaktadır.

Yarışmaya, bireysel ya da grup olarak başvuru yapılabilir. Grup katılımlarında Stockholm’de yapılacak olan uluslararası finale 2 öğrenciden fazlası katılamayacaktır. Katılım sağlayacak öğrenciler Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce belirlenecektir.

Yarışmanın finalist(ler)i Stockholm’de gerçekleştirilecek olan uluslararası finalde uluslararası jüriye proje sunumu gerçekleştireceğinden, adayların İngilizce diline (konuşma, yazma ve anlama) hakim olması gerekmektedir.

Proje
Proje temaları, “kuraklık/taşkınlar, yeraltı suyu, tuzlanma, suyla ilgili farmakolojik sorunlar ile sanitasyon ve hijyen” olup, proje hazırlanırken su kalitesi, su kaynakları yönetimi, suyun korunması, atık suyun arıtılması yoluyla yaşam kalitesinin geliştirilmesi hususları göz önünde bulundurulmalıdır.

Proje hazırlama esnasında üniversiteler gibi yükseköğretim kurumlarından herhangi bir teknik yardım alınması durumunda, bu yardımın boyutu ve kapsamı, “Referans” bölümünde belirtilmelidir.

Yarışmaya katılacak projeler Türkçe dilinde yazılı rapor şeklinde hazırlanacak olup, sonuçlar açıklandıktan sonra birinci seçilen projenin İngilizce tercümesi ve İngilizce dilinde poster şekline getirilmesi istenecektir.

Yazılı proje şu şekilde hazırlanmalıdır: 12 punto, Times New Roman karakteri ile 1,5 satır aralığında ve uygun kenar boşlukları bırakılarak yazılmalıdır. Kapak sayfası dışındaki sayfalar numaralandırılmalıdır. Şekiller, fotoğraflar, tablolar ve ekler de dahil 20 adet A4 sayfasını geçmemelidir. 2MB’dan büyük olmamak şartı ile PDF formatında elektronik ortamda sunulmalıdır. Kapak sayfası, öğrencilerin isteklerine göre hazırlanabilir; fakat “Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışması 2024, proje adı, okul adı, projeyi hazırlayan öğrenci isim(ler)i, şehir ve ülke” bilgileri belirtilmelidir.

Ön bilgiler: Bu kısım, kapak sayfası ile asıl raporun ilk sayfası arasındaki sayfaları içermekte olup, en fazla 1 sayfalık proje özeti, içindekiler kısmı, raporda kullanılan kısaltmalar listesi, referanslar kısmı yer alacaktır. Bütün bu bilgiler, toplam 20 sayfanın içinde bulunmalıdır.

Değerlendirme
Değerlendirme iki aşamada yapılacaktır.

Öğrenciler tarafından hazırlanan projeler okul idaresince değerlendirilerek yarışmaya katılmaya uygun görülen proje en geç 30 Nisan 2024 tarihine kadar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına gönderilecektir.

Okul idaresince seçilen ve gönderilmeye hak kazanan proje, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce oluşturulan jüri tarafından değerlendirilerek, Türkiye genelindeki yarışma sonucunda birinci, ikinci ve üçüncü seçilecektir.

Değerlendirmeyi yapacak Jüri aşağıda sunulmaktadır:
Başkan: DSİ Genel Müdür Yardımcısı Göktuğ İLTER
Üniversite Temsilcisi: Başkent Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi, Prof. Dr. İbrahim GÜRER
Üye: DSİ Dış İlişkiler Dairesi Başkanı, Özlem İRİTAŞ
Üye: DSİ Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkan Yardımcısı, Dr. Murat Ali HATİPOĞLU
Üye: DSİ Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Şube Müdürü Serpil KÖYLÜ DALGIN
Üye: DSİ Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Çevre Yüksek Mühendisi, Sinan ASAL
Üye: DSİ Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Kimya Yüksek Mühendisi, Recep Tayyip KANBER

Proje Değerlendirme Kriterleri Ve Puanları

Uygunluk

• Projenin bilimsel uygunluğu ve çevre-toplum konularına uygunluğu gözetilir: 3

• Proje, su çevrelerinde ses getirmeyi hedeflemekte midir? 3

• Proje bilimsel olarak uygun mudur? Sonuçları uygulanabilir midir? 3

• Proje, çevre ve toplumun refahını artırmaya dönük müdür? 3

• Proje, çözüm bekleyen sorunlara yenilikçi çözümler sunmakta mıdır? 3

• Proje, su konularında bilinçlenmeyi arttırmakta mıdır? 3

• Proje, çevre ve toplumla ilgili konuları bütünleştirmekte midir? 3

Yaratıcılık Becerisi
• Bir sorunla nasıl baş edildiği, 3

• Bir sorunun nasıl çözüldüğü, 3

• Verileri analiz etme becerisi, 3

• Deneyler ya da araştırmalar, 3

• Sorundan etkilenen tarafların farkındalığını arttırma, 3

Yöntem
• Sonuç alınabilecek açıkça belirtilen bir fikir var mı? 3

• Sorun iyi tanımlanmış mı? 3

• Sorun, ne yönlerden sınırlandırılmış? 3

• Çalışma, planlı yürütülmüş mü? 3

• Sonuç çıkaracak kadar yeterli bilgi var mı? 3

• Verilerin muhtemel farklı yorumları dikkate alınmış mıdır? 3

• Araştırmanın devam ettirilmesini sağlayacak yeni sorular ya da öneriler var mıdır? 3

Konu Bilgisi
• Öğrencinin ilgili literatür ve mevcut alan araştırmalarına hakimiyeti, 3

• Çalışmanın hangi kaynaklara dayandırıldığı, 3

• Referans listesi ikna edicimi? (Referanslar konusunda iyi hazırlık yapılmışmı?) 3

• Popüler bilim kaynakları ne ölçüde kullanılmıştır? 3

• Projeyi hazırlayan öğrenci, çalışmanın konusuna yeterince aşina mı? 3

• Yazar, alan araştırmaları konusunda bilgili mi? Terminolojiye hakim mi? 2

• Proje yazarı, alternatif çözümler konusunda bilgiye sahip mi? 2

Pratik Beceriler
• Öğrenci projesini kendisi mi sergiledi? 2

• Ölçümleri öğrenci mi yaptı? 2

• Dışarıdan (öğretmen, veli, üniversite) ne kadar yardım alındı? 2

• Okulda bulunan materyallerden yararlanıldı mı? 2

• Sergi için malzeme nereden temin edildi? Öğrencinin kendi ürünü mü? 2

• Mevcut teknikler ne kadar iyi kullanıldı? 2

Rapor ve Sunum
• Öğrenci çalışmasını yazılı, sözlü ve sergi yoluyla düzgün ve bilgilendirici şekilde sunabiliyor mu? 3

• Çalışmanın içeriği iyi yapılandırılmış mı? 3

• Yazılı raporda metnin dili, şekiller, grafikler seviye olarak uygun mu? 3

• Sunum, kişiye özgü belli özellikleri öne çıkarıyor mu? 3

• Sunumla yazılı materyal arasında ilişki var mı? 3

Telif Hakkı
Katılımcı, yarışmaya gönderdiği projenin kendisine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Projesi ödül alan veya sergilenmeye değer bulunan katılımcılardan, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

Ticari değeri olduğu düşünülen projeler için başvuru öncesinde patent başvurusunun yapılması önerilir. Bunun için gerekli bilgi www.turkpatent.gov.tr adresinden edinilebilir.

Başvuru Şekli
Türkiye Gençler Su Ödülü Yarışması (TGSÖ) katılım gönüllülük esasına dayanır, yarışma için katılımcılardan ücret talep edilmemektedir.

Başvurular aşağıda belirtilen adrese, proje sahibi öğrencilerin cep telefonları, e-posta adresleri yazılı iletişim bilgileri ile proje sahibi öğrenci veya danışman öğretmeni tarafından 30 Nisan 2024 tarihine kadar elektronik posta yoluyla yapılabilir. Mesajın konusuna okul adı, bulunduğu şehir ve öğrenci adının yazılması gerekmektedir.

Proje raporu ile birlikte proje sahibi öğrenciler tarafından İngilizce dilinde hazırlanmış proje özetini içeren 5 dakikalık video kayıtlarının WeTransfer v.b. bulut teknolojisi kullanan bir platforma yüklenmesi ve ilgili linkin waterprize@dsi.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışmasını düzenleyen DSİ Genel Müdürlüğü, yarışma mekanlarına erişim dahil engelli bireylerin etkinliğe katılımını teşvik edici, kolaylaştırıcı ve etkinlikten azami şekilde faydalanmalarını sağlayıcı tedbirleri sağlamaktadır.

Yarışma sonuçlarına açıklandığı tarihten itibaren 3 gün içerisinde waterprize@dsi.gov.tr adresi üzerinden itiraz edilebilmekte olup, süresi içerisinde yapılmayan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Uluslararası Final
Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışmasının birincisi 23-27 Ağustos 2024 tarihlerinde İsveç’in başkenti Stockholm’de yapılacak olan Dünya Su Haftası kapsamındaki Stockholm Gençler Su Ödülünde ülkemizi temsil edecektir.

Stockholm Gençler Su Ödülüne başvuru Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce yapılacaktır.

Yarışmaya katılım sağlayacak finalist(ler)in uluslararası ulaşımları Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce konaklama ve yeme-içmeleri Stockholm Su Enstitüsünce sağlanacaktır.

Danışman öğretmen için herhangi bir ödeme yapılmayacak olup Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Stockholm Su Haftası boyunca finalist(ler)e refakat edecektir.

Uluslararası finalde birinci olan proje sahipleri 15.000 Amerikan Doları ve cam heykelcik, proje sahiplerinin kayıtlı olduğu lise ise 5.000 Amerikan Doları ile ödüllendirilecektir. “Üstün Başarı Ödülü” (Diploma of Excellence) ise 3.000 Amerikan Dolarıdır. Ayrıca tüm dünyada yapılan halk oylaması ile “Halkın Seçimi Ödülü” (People’s Choice Award) verilmektedir.
Tüm katılımcılar, yukarıda belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar.

Faaliyet Takvimi

Ulusal Final
Ocak 2024 Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışması duyurularının yapılması
Nisan 2024 DSİ Genel Müdürlüğüne başvuruların sona ermesi
Mayıs 2024 Dereceye giren yarışmacıların duyurulması

Uluslararası Final
Haziran 2024 Stockholm Gençler Su Ödülüne başvuruların yapılması
Temmuz 2024 Posterlerin hazırlanması
Ağustos 2024 İsveç’te gerçekleştirilecek uluslararası finale katılım

İletişim
Adres: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Mustafa Kemal Mahallesi Anadolu Bulvarı No:9 PK: 06530 Çankaya Ankara
Telefon: (312) 454 32 10 / 454 32 33
E-Posta: waterprize@dsi.gov.tr

Yarışma Şartnamesi Ve Başvuru Formu İçin Tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.