BursBurs BaşvurularıAçık LiseAçık OrtaokulMESEMEdebiyat YarışmalarıÖykü YarışmasıÜniversite BursuUstalık BelgesiUsta Öğretici

Liselerarası Geleceğe Dokun Bilim Kurgu Öykü Yarışması

Liselerarası Geleceğe Dokun Bilim Kurgu Öykü Yarışması

Liselerarası Geleceğe Dokun Bilim Kurgu Öykü Yarışması

Liselerarası Geleceğe Dokun Bilim Kurgu Öykü Yarışması Antalya Alanya Demirtaş Anadolu İmam Hatip Lisesi Tarafından Düzenleniyor.

Yarışmanın Amacı
Bilim ve teknolojinin ana enstrümanı insan aklı ve hayal gücüdür. Bu unsurlar arasında bulunan çift yönlü etkileşim ‘gelişim’i kaçınılmaz kılmaktadır. Geleceğin ütopik yahut distopik dünyasını tahayyül edebilen, yakın ve uzak geleceğe dair öngörülen toplumsal sorunlara teknolojik çözümler üretebilen bireylere ihtiyaç vardır. Bilim kurgu bireylerin entelektüel gelişimine katkı sunarken insanların hayal gücünün sınırsızlığını gözler önüne sermektedir. Bilim kurgu gelecek hakkında fikirler veren, bunun yanı sıra sosyal düzen, çevre ve teknoloji anlayışımızı genişleten bir nevi düşünce deneyleridir. Bu doğrultuda Türkiye genelinde düzenlenecek bilim kurgu öykü yarışmasıyla öğrencilerin entelektüel birikimlerini sergileyebilmeleri için geliştirilmiş kurgularla anlaşılması güç konuları kolay ve etkili bir yöntemle aktarabilmeleri amaçlanmıştır.

Yarışmanın Konusu
Yarışma bilim kurgu alanında yapılacaktır. Büyük savaş sonrası bilim kurguları, saf bilim kurgu, kâinat ve tüm mahlûkatla ilgili bilim kurgu ve sosyal bilim kurgu türlerinden biri veya birkaçı birlikte kullanılabilir. Yazar; uzay araştırmaları, biyoteknoloji, yapay zekâ, robot teknolojisi, nanoteknoloji, sanal gerçeklik, teknofobi, yer bilimi, genetik, astrofizik, psiyonik, sosyal bilim kurgu / ütopya-distopya, alternatif tarih, zaman yolculuğu vb. konulardan istediklerini seçebilir.

Yarışma Ödülleri
Hadron Ödülü (50 ve 50 üstünde eser gönderen iller): Hadron Ödülü Belgesi
Mezon Ödülü (5 ve 5 üstünde eser gönderen okullar): Mezon Ödülü Belgesi
Proton Ödülü (En Çok Esere – En Az 10 – Danışmanlık Yapan Öğretmen) :Bin Türk Lirası
Işık Hızı Ödülü (İlk Eser Gönderen Öğrenci): 500 Türk lirası

Nötron Ödülleri (Dereceye Giren Öğrenciler):
Birincilik Ödülü: 4 Bin Türk lirası
İkincilik Ödülü: 3 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü: 2 Bin Türk Lirası
Ödülleri verilecektir. Değerlendirme yapılırken başvurusu geçerli olan eserler üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Para ödülü kazananların ödülleri sonuçların açıklanmasıyla birlikte 15 gün içinde ilgili kişinin / velisinin beyan edeceği banka hesabına yatırılacaktır. Hadron ve Mezon Ödülü Belgesi ödül sahiplerine beyan edecekleri e-mail adreslerine PDF formatında gönderilecektir.

Yarışmaya Katılım Şartları
A. Yarışmaya, Türkiye geneli resmi / özel lise ve dengi okullarda öğrenim gören öğrenciler katılabilir.

B. Yarımaya katılım bireyseldir, takım halinde katılım sağlanmayacaktır.

C. Yarışmaya katılım ücretsizdir ve gönüllülük esasına dayalıdır.

D. Etkinliğin hiçbir aşamasında katılımcıların / öğrenci velilerinin açık rıza onayı alınmadan kişisel verileri istenmeyecektir. Bu kapsamda istenen veriler açık rıza onayında belirtilen hususların dışında başka amaçlarla kullanılmayacak, üçüncü kişilere verilmeyecek ve etkinliğin sona ermesinin ardından resen silinecektir.

E. Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Gerekli tüm belgeler PDF formatında olmak üzere [Veli İzin Belgesi (Ek-1),Telif Hakları Taahhütnamesi (Ek-2) Açık Rıza Onay Belgesi (Ek-3), Aydınlatma Metni (Ek-4) ve Öykü Metni] okulun web sitesinden temin edilecektir. Başvuru esnasında aynı sayfa üzerinde (https://daihl.meb.k12.tr/icerikler/gelecegedokun-3-bilim-kurgu-oyku-yarismasi_14300972.html) “Başvur” butonu altında bulunan forma yüklenecektir. Elden, posta veya başka yollarla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Telefon ya da tablette belgelerin görüntüleri üzerinde yapılan İşlemler (metin yazma, imza atma) geçersiz sayılacak ve ekran fotoğrafı alınarak yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Gönderilen evraklar elle doldurulduktan sonra taranarak PDF formatına dönüştürülmüş olmalıdır.

F. Yarışmaya katılan eserler bu yarışma da dâhil olmak üzere daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış, kısmen ya da tamamen yayımlanmamış olmalıdır.

G. Yapıtlar özgün olmalı, başka bir eserden alıntı veya çağrışım içermemelidir.

H. Her yarışmacı yarışmaya yalnız bir eserle katılabilir.

I. Eser içeriklerinde geçecek özel ve tüzel kişilere ait isimlerin kullanımıyla ilgili yasal hak ve sorumluluklar katılımcıya aittir. Başvuru yapılan eserin T.C. Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk millî eğitiminin temel amaçlarına uygun olarak ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir.

J. Katılımcılar yarışmaya gönderdikleri eserin tümüyle kendilerine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını diğer hususlarla birlikte kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül kazanan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanların elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

K. Eser, Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uygun şekilde, A4 kâğıt ebadında, Times New Roman yazı tipi, 12 punto ve 1,5 satır aralıklı, paragraflar girintili, sayfa kenar boşlukları her yandan 2,5 cm boşluk ve en az 2 en fazla 10 sayfa olacak şekilde PDF formatında hazırlanacaktır. Her sayfa numaralandırılmalıdır.

L. Öykünün hiçbir yerine yazarın ismi, adresi vb. kişisel bilgileri yazılmayacaktır.

M. Yarışmaya katılan eserlerin telif hakları yarışmacıya aittir. Ancak, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve yarışmayı düzenleyen kurum, eğitim amacıyla eser sahibinin muvafakatini alarak eseri basabilir, yayımlayabilir ve paylaşıp sergileyebilir.

N. Yarışmayı düzenleyen kurum, engelli öğrencilerin katılımını teşvik edici, kolaylaştırıcı ve etkinlikten azami derece faydalanmalarını sağlayıcı tedbirler alacaktır. Bu tedbirler alınırken engelli öğrencinin engel durumu ve velisinin talepleri dikkate alınacaktır. Görme ve kas hastalıkları gibi eserini yazamayacak durumda olan bedensel engelli öğrenciler sesli yazma asistanı kullanabilirler. Uygun programlara sahip olunmaması durumunda öykülerini ses kaydı olarak gönderebilirler. Ses kaydıyla başvuran eserlerin değerlendirilmesinde yazım kuralları dikkate alınmayarak diğer değerlendirme kıstasları üzerinden incelenecek ve puanlanacaktır.

O. Başvurusunu tamamlayan her katılımcı şartnamedeki tüm koşulları kabul etmiş sayılacaktır.

R. Yarışma ile ilgili değişiklik yapma hakkı, Milli Eğitim Bakanlığının izin ve onaylıyla birlikte internet sitesinden önceden duyurmak kaydıyla Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne aittir.

S. Yarışmanın bütçesi dereceye giren eserlere verilecek para ödüllerinden ibaret olup 10500 TL’dir. Bütçe Alanya Demirtaş AİHL Okul Aile Birliği tarafından karşılanacaktır.

İletişim
Yarışma sekretaryası Antalya / Alanya- Demirtaş Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından yürütülmektedir. Bilgi için: Hakan ÇALIŞ (Müdür Başyardımcısı) Tel: 0544 428 42 64
Adres: Demirtaş Mahallesi Mehmet Müftüoğlu Caddesi No:1307430, Alanya Antalya
Telefon: 0 (242) 516 17 40
e-Posta:766152@meb.k12.tr, daihlbilimkurguyarismasi@gmail.com
web:https://daihl.meb.k12.tr/
x:@daihl_ IG:demirtasaihl

Yarışma Takvimi
Başvuruların Alınması: 1 Aralık 2023 – 31 Mart 2024
Ön İncelemelerin Yapılması: 1 Nisan 2024 – 16 Mayıs 2024
Finale Kalan Eserlerin Açıklanması: 17 Mayıs 2024
Nihai Değerlendirmelerin Yapılması: 18 Mayıs 2024 – 03 Haziran 2024
Dereceye Giren Eserlerin Açıklanması: 3 Haziran 2024

İnceleme Ve Değerlendirme
Eserler; aşağıda belirlenen kıstaslara göre ön inceleme ve son değerlendirme olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir. Değerlendirmeler; alan öğretmenleri, akademisyenler ve yazarlar arasından oluşturulan komisyon tarafından yapılacaktır. Değerlendirme kurulunun yapacağı ön incelemeden sonra sıralamaya giren ilk 20 eser final etabına geçmeye hak kazanacaktır. Final etabı için finalist öğrenciler ve danışman öğretmenleri Antalya ili Alanya ilçesine davet edilecektir.
İnceleme ve değerlendirme komisyonları değerlendirmelerini aşağıda belirtilen kıstaslara göre yapacaktır. İnceleme ve değerlendirme komisyonlarının verdiği kararlara itiraz, daihlbilimkurguyarismasi@gmail.com adresine, sonuçların açıklanmasından itibaren iki iş günü içinde yapılabilecektir. Sonuçlara yapılan itirazlar değerlendirme kurulu tarafından 1 hafta içerisinde karara bağlanacaktır.

Değerlendirme kıstasları
• Türkçeyi kullanma gücü; (Anlatılmak isteneni ifade edebilecek doğru sözcükleri kullanabilme, yazım, dil bilgisi ve noktalama işaretlerinin doğru kullanımı vb.) 15puan
• Biçim, plan ve üslup; (Anlaşılabilir bir anlatım düzeni oluşturma, içeriğe uygun başlıklandırmalar yapma, etkili bir başlangıç ve sonuç yapabilme, serim-düğüm çözüm bütünlüğü bağlamında hikâye planına uygunluk ve paragraflar arasında uygun geçişler yapma) 25 puan
• Türün özelliklerine uygun bir anlatım kullanılması (Hayal gücü kullanımı, düşüncenin özgünlüğü, türün özelliklerine uygun bir yaratıcılık ve içtenliği içermesi…) 60 puan

Sonuçların Açıklanması
Dereceye giren eserler https://daihl.meb.k12.tr adresinden yarışma takviminde belirtilen tarihlerde ilan edilecektir.

Yarışma Şartnamesi Ve Başvuru İçin Tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.