BursBurs BaşvurularıAçık LiseAçık OrtaokulMESEMEdebiyat YarışmalarıÖykü YarışmasıÜniversite BursuUstalık BelgesiUsta Öğretici

Lise Öğrencileri Arası Safahat Konulu Çevrimiçi Bilgi Yarışması

Lise Öğrencileri Arası Safahat Konulu Çevrimiçi Bilgi Yarışması

Lise Öğrencileri Arası Safahat Konulu Çevrimiçi Bilgi Yarışması

Mili Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Lise Öğrencileri Arası Safahat Konulu Çevrimiçi Bilgi Yarışması Başvuruları Online Olarak Yapılacak. Ödüllü Yarışmaya Türkiye Geneli Ortaöğretim Öğrencileri Katılabilecek.

Dilimizin Zenginlikleri Projesi “Sözlük Özgürlüktür” Liseliler Arası Çevri İçi Bilgi Yarışması

Amaç
Bu şartnamenin amacı; okullarda yapılacak söz varlığını zenginleştirme çalışmaları ile öğrencilerin dilimizin zenginliklerini tanımasını, kültür taşıyıcısı olan sözcüklerimizle buluşmasını, buna bağlı olarak da dili iyi kullanmasını ve düşünce dünyasını geliştirmesini amaçlayan, “Sözlük Özgürlüktür” sloganıyla Bakanlığımıza bağlı resmî/ özel eğitim kurumlarında uygulanan “Dilimizin Zenginlikleri Projesi” ortaöğretim kademesi eylem planında yer alan yer alan ve Merkez Yürütme Kurulunca koordine edilen “Safahat Konulu Çevrim İçi Bilgi Yarışması”nın usul ve esaslarını belirlemektir.

Yarışma Ödülleri
a) İlk 3’e giren öğrencilere MEB Hediye Seti verilecektir.
b) Ödüller, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından dereceye giren öğrencilerin okullarına gönderilecek ve Okul Müdürlüklerince öğrencilere tutanakla teslim edilecektir.

Merkez Yürütme Komisyonu
1) Merkez Yürütme Komisyonu, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı Sosyal ve Kültürel Etkinlikler, Sosyal Etkinlik İzin İşlemleri Birimi tarafından Genel Müdürlüğün onayı ile Aralık ayında oluşturulur ve görev süresi yarışma takvimi ile sınırlıdır.

2) Merkez Yürütme Komisyonu, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğrenci İşleri ve Sosyal
Etkinlikler Daire Başkanı başkanlığında, aynı dairede görevli bir Şube Müdürü ve üç öğretmen olmak üzere 5 (beş) üyeden oluşur.

3) Merkez Yürütme Komisyonu, Daire Başkanın çağrısı üzerine toplanır ve gerekli kararları alır.

4) Komisyon;
a. Yarışma usul ve esaslarını belirleyerek faaliyet takvimini oluşturur,
b. Yarışma ile ilgili dokümanları hazırlar/ hazırlatır,
c. Genel Müdürlüğün (OGM) internet sayfasında ve sosyal medya hesaplarında gerekli duyuruların yapılmasını organize eder,
d. Ödüllerin, dereceye giren öğrencilere ulaştırılmasını koordine eder,
e. Yarışma sonuçlarını değerlendirir.

İl / İlçe Millî Eğitim ve Okul Müdürlükleri
a) Yarışma ile ilgili duyuruların öğrencilere ulaştırılmasını sağlar,
b) İl / İlçe Millî Eğitim ve Okul Müdürlüklerine genel ağ sayfalarında ve sosyal medya hesaplarında yarışmanın duyurusunu yayınlar,
c) Yarışma ile ilgili öğrencilerden gelen soruları yanıtlar.

Uygulama Esasları

1) Safahat Konulu Liseliler Arası Çevrim İçi Bilgi Yarışması’na ilişkin uygulama esasları aşağıda belirtilmiştir.

a) Yarışma, tek kategoride ve Türkiye dereceleri şeklinde düzenlenecektir. Merkez Yürütme Komisyonu gerek gördüğü takdirde Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün onayıyla yarışma usul ve esaslarında değişikliğe gidebilir.

b) Yarışma soruları, Genel Müdürlük Uygulama Talimatı esas alınarak hazırlanır.

c) Genel Müdürlük (OGM), yarışma ile ilgili her türlü duyuruya ilişkin esasları belirler.

d) Yarışmada dereceye girenlerin tescil işlemi Merkez Yürütme Komisyonuna aittir.

e) Yarışma, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı Sosyal ve Kültürel Etkinlikler, Sosyal Etkinlik İzin İşlemleri Birimi tarafından yapılacaktır.

Katılım Koşulları
1) Bakanlığımıza bağlı resmî veya özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrenciler yarışmaya katılabilir.

2) Başvurular http://ogm.eba.gov.tr adresinden yapılacak olup, yarışmaya katılım için başvuru şarttır. Başvurular, yarışma saatine kadar devam edecektir.

3) Yarışma günü yarışma saatinden 15 dakika önce T.C. Kimlik numaranızla http://ogm.eba.gov.tr adresinden giriş yaparak bekleme odasında yarışmanın başlamasını bekleyebilirsiniz.

4) Yarışma başladıktan sonra giriş yapılamaz.

5) Merkez Yürütme Komisyonu Başkanı ve üyelerinin birinci derece yakınları yarışmaya katılamaz.

Yarışmanın Uygulanışı
1) Yarışma, 20 sorudan oluşacaktır ve her bir soru için yanıtlama süresi 15 saniyedir.

2) Yarışma soruları 23 Aralık 2023 tarihinde saat 19.00’da http://ogm.eba.gov.tr adresinde yayınlanacaktır ve öğrenciler telefon, tablet ya da bilgisayarından giriş yaparak soruları cevaplayacaktır.

Değerlendirme
1) Değerlendirme sürecini Merkez Yürütme Komisyonu yürütecektir.

2) Yarışma için hazırlanan sistemden alınan istatistikler Merkez Yürütme Komisyonu tarafından incelenerek dereceye girenler tespit edilecek ve sonuçlar tutanak altına alınacaktır.

3) Öğrencilerin eşit sayıda doğru cevaba ulaşması durumunda, daha kısa sürede yarışmayı tamamlayan öğrenci sıralamada önde yer alacaktır.

4) İnceleme sonucu ortaöğretim kurumlarında öğrenimine devam etmediği tespit edilenler değerlendirmeye alınmayacak, ödül kazanmaları durumunda ödülleri bir sonraki katılımcıya aktarılacaktır.

Sonuçların Öğrenilmesi
1) Katılımcılar yarışma sonuçlarını 23 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 21 00’de http://ogm.eba.gov.tr adresinden öğrenebilecektir.
Değerlendirme sürecini Merkez Yürütme Komisyonu yürütecektir.

Yarışma Takvimi
Yarışmanın Yapılması: 23 Aralık 2023 saat 19:00
Yarışma Sonuçların İlanı: 23 Aralık 2023
Yarışmanın Ödüllerin Verilmesi 5 Şubat 2024

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Yarışmaya Başvuru Yapmak İçin Tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.