BursBurs BaşvurularıAçık LiseAçık OrtaokulMESEMEdebiyat YarışmalarıÖykü YarışmasıÜniversite BursuUstalık BelgesiUsta Öğretici

Laber Kimya Kozmetik Kısa Film Yarışması

Laber Kimya Kozmetik Kısa Film Yarışması

Laber Kimya Kozmetik Kısa Film Yarışması

Laber Kimya Kozmetik Kısa Film Yarışması Düzenliyor. Ödülü Yarışmaya 18 Yaş Üzeri Herkes Katılabilecek.

Düzenleyen Kurum: Laber Kimya ve Etnokozmetik Araştırmalar Vakfı’na (ETAV)
Yarışma Kapsamı: Türkiye Geneli
Yarışmanın Türü: Kısa Film Yarışması
Kimler Başvuru Yapabilir: 18 Yaş Üzeri Herkes
Başvuru Nasıl Yapılır: E-Posta Yolu İle Yapılacak

Laber Kimya 4. Kozmetik Kısa Film Yarışması

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 50.000 Türk Lirası Ve Iva Natura Organik Kozmetik Seti
İkincilik Ödülü 30.000 Türk Lirası Ve Iva Natura Organik Kozmetik Seti
Üçüncülük Ödülü 20.000 Türk Lirası Ve Iva Natura Organik Kozmetik Seti

Konu Ve Amaç

Sürdürülebilir Kozmetik
Doğaya ve insan sağlığına zararlı olabilecek atık üretmeyen, insan ve diğer canlıların sağlığını riske atmayan, üretiminde hayvanların zarar görmediği, mümkün olduğunca az bileşenden oluşan, hammadde kaynağını yenilenebilir / doğada geri dönüşebilir malzemelerden elde eden ürünlerdir.

Sürdürülebilir kozmetik, doğal varlıkların sağlığını ve yaşam alanlarını tahrip etmeyen doğa dostu formüller, üretim uygulamaları veya paketleme yöntemleri kullanan ürünleri tanımlar. Kozmetik sektörü açısından, yenilenebilir hammaddelerden üretilen doğal içeriklerin kullanıldığı kozmetik ürünler olarak da tanımlanır.

Sürdürülebilir Kozmetiğin Kriterleri:
1. Mümkün olduğunca az çevresel ayak izine sahip temiz içerikler,

2. Geri dönüşüme uygun, daha az atık oluşturan dönüştürülebilir ambalaj,

3. Biyoçeşitliliği koruyan veya atık oluşumunu azaltan içerik / malzeme,

Eski çağlardan bu yana şifa ve güzellik amacıyla kullanılan bitkiler, günümüzde de kozmetik sektörünün en değerli hammaddesidir. Gerek çeşitlilik, gerekse endemik olması ve nadir bulunması açısından, sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın ortak değeri olan Anadolu bitkileri çeşitli masallar, öyküler, efsaneler, şarkılar yoluyla, binlerce yıldır bu coğrafyada doğayla iç içe yaşayan kültürlerin kodlarını okumamıza yardımcı olmuştur.

Anadolu bitkilerinin biyolojik ve kültürel açıdan değerinin anlaşılması ve korunmasında en önemli adımlardan biri de bu konuda farkındalık yaratmaktır. Çeşitli sanat dallarını bünyesinde toplayan sinema, bu zenginliğin aktarılmasında en etkili yollardan biridir ve gerek uzun metrajlı olanlara göre daha fazla insanın yaratıcılığını özgürce ortaya koyabileceği bir alan olması, gerek hikâyeleri sözü dolandırmadan anlatabilmesi, gerekse yaratıcı yeni eserlerin ortaya çıkmasını teşvik etmesi açısından, kısa film yarışmaları etkin birer araçtır.

Organik kozmetik sektöründe kullanılan Anadolu bitkilerine ve bu bitkilerin insana değen öykülerine dair kısa filmler, hem bitki zenginliğimizin değerinin farkına varılmasına, hem de kozmetikte yoğun olarak kullanılan bitkilerin kullanım alanlarının daha yakından tanınmasına katkı sağlayacaktır.

Kozmetik Kısa Film Yarışması, kozmetikte kullanılan Anadolu bitkilerinin tanıtımını, bu bitkilerle ilgili sanatsal çalışmaların ortaya çıkarılmasını ve bu yolla farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır.

Yarışmanın konusu “kozmetikte sürdürülebilirlik” olarak belirlenmiştir. Bu konuyu kapsayacak şekilde yarışmaya katılacak kısa filmler, aşağıdaki temalardan en az birini içermelidir.

1) Anadolu’da güzellik anlayışı ve bitkiler
2) Anadolu’da şifa anlayışı ve bitkiler
3) Günümüz kozmetik sektöründe bitki kullanımı ve işlenme süreçleri
4) Sürdürülebilir kozmetik ve bitkiler
5) Anadolu kozmetik bitkileri ile ilgili efsaneler, öyküler

Yarışmaya Başvuru Şartları
1) Yarışma 18 yaş üzeri herkese açıktır. (Seçici Kurul Üyeleri ve akrabalık derecesinde yakınlığı bulunan kişiler ve yarışmayı düzenleyen Etnokozmetik Araştırmalar Vakfı’nın çalışanları yarışmaya katılamazlar.)

2) Filmler özgün, kurmaca/deneysel ya da belgesel türünde olmalıdır. Grafik ve animasyon kullanılabilir.

3) Filmlerin süresi jenerik dahil 15 dakikayı geçmemelidir.

4) Katılımcılar yarışmaya en fazla 2 filmle katılabilirler.

5) Yarışmaya başvuran filmler 2021 ve sonrası çekilmiş olmalıdır.

6) Yarışmaya gönderilecek filmlerin daha önce başka bir yarışmaya katılmış ya da ödül almış olması başvuruya engel değildir.

7) Tüm başvurulara https://www.laberkimya.com/kozmetik-kisa-film-yarismasi/ internet adresinden temin edilebilecek başvuru formu ve muvafakatname eklenmelidir.

8) Başvurular sadece online şekilde, mail yoluyla yapılmalıdır. Film en az HD formatında, herkese açık olmayan şekilde online izleme sitelerine yüklenmeli, linki ve izleme şifresi mailde belirtilmelidir ya da Wetransfer ile gönderilmelidir. İnternet adresinden indirilebilecek başvuru formu ve muvafakatname ıslak imzalı şekilde taratılarak maile eklenmelidir. Mail en geç 1 Ekim 2024 tarihine kadar, info@ivanaturakozmetikfilm.com mail adresine gönderilmelidir. Islak imzalı başvuru formu olmayan ve belirtilen sürede teslim adresine ulaşmayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

9) Filmlerin değerlendirilmesinde, teknik kalite ile yapımın özgünlük ve sanatsal yönü dikkate alınacaktır. Değerlendirme sırasında kullanılacak puanlama tablosu şartnamenin 4. Bölümünde “Değerlendirme Şekli” başlığı ile verilmiştir.

10) Katılımcı, yarışmaya katıldıktan sonra filmini geri çekemez. Kopyalar iade edilmez.

11) Yarışma şartlarına uymayan çalışmalar değerlendirme dışı tutulacaktır.

12) Yarışma sonuçları Ocak 2025’de düzenlenecek gala gecesinde açıklanacak, akabinde www.ivanaturakozmetikfilm.com internet adresinden duyurulacaktır.

13) Başvurularda katılımcıların kim ya da kimler olacağı net olarak yazılmalıdır. Kozmetik Kısa Film Yarışması başvurusunu yapımcı veya yönetmen yapmalıdır. Yarışmaya katılan filmlerin sorumluluğu yönetmene aittir. Yönetmen başvurmadığı takdirde yapımcı, senarist/metin yazarı veya diğer hak sahiplerinden muvafakatname alarak başvuruda bulunmalıdır. Almış olduğu bu muvafakatnamede ödülü nasıl bölüşeceklerini ve kime verileceğini de belirtmelidir. Başvuru formunun ekinde eser sahiplerinin muvafakatnameleri de yer almalıdır.

14) Yarışmaya başvuracak kişi, kişiler veya kurumların, başvuruları sırasında, işbu şartnamede yer alan maddeleri kabul ettiklerini onaylamaları gerekmektedir.

15) Eserle ilgili tüm sorumluluklar başvuran katılımcıya aittir. Yarışmaya başvuran katılımcılar yukarıda belirtilen tüm maddeleri okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.

Esere Ait Haklar
1) Bu Şartname ile, ödül almış eserlerin sahipleri, ödül almış filmlerin yayın / gösterimine dair kullanım hakkını, gerçekleştirilecek gala gecesi ve ödül törenini takip eden iki (2) yıl boyunca, Kozmetik Kısa Film Yarışması’nın sahibi olan Laber Kimya ve Etnokozmetik Araştırmalar Vakfı’na (ETAV) Basit Lisans şeklinde sadece 2. maddede belirtilen kullanım alanlarında verir. Eser sahibi bu süre içinde, kapsamı aşağıda belirtilen kullanım haklarını başka bir kişi ya da kuruma verebilir. İki (2) yıl sonunda da Laber Kimya ve ETAV, halka açık gösterim ve tanıtım amaçlı ilgili filmleri kullanabilir.

2) Eser sahibi, eserinin sosyal medya, Laber Organik web sayfaları, bloglar, yurt içi ve yurt dışında yapılacak film festivalleri, yurt içi ve yurt dışında yapılacak fuarlar, kongre, sempozyum, konferans, panel ve çalıştaylarda filmlerin yayın / gösterimine dair çoğaltma, yayma, temsil, umuma iletim vb. umuma arzda gerekli olan kullanım haklarını, gala gecesi tarihinden itibaren iki (2) yıl süre için, gayri münhasıran Kozmetik Kısa Film Yarışması nezdinde Etnokozmetik Araştırmalar Vakfı’na (ETAV) verir. ETAV, eserler için katılımcının yukarıda verdiği kullanım hakkı karşılığında 2 yıllık lisans süresi için herhangi bir telif hakkı bedeli ödemeyecektir.

3) ETAV adına Laber Kimya Organik Kozmetik Ar-Ge Üretim Pazarlama San. Tic. A.Ş., işbu şartname ile kendisine verilen kullanım hakkı kapsamında eserleri kullanırken eser sahibinin ismine yer vereceğini taahhüt eder.

4) Yarışmaya katılacak filmler arasında ETAV, ana sponsor Laber Kimya Organik Kozmetik Ar Ge Üretim Pazarlama San. Tic. A.Ş. ve Greenext tarafından seçilecek bazı filmlerin tamamı ya da belli sahneleri, reklam filmi ve ticari amaçlar söz konusu olduğunda, eser sahibi ile Laber Kimya’nın karşılıklı mutabakatı dahilinde ve belirlenecek ücret karşılığında çeşitli mecralarda kullanılabilir.

5) ETAV ve ana sponsor Laber Kimya Organik Kozmetik Ar-Ge Üretim Pazarlama San. Tic. A.Ş., Gala Gecesi tarihinden itibaren iki (2) yıl boyunca eserlerinin gösteriminde, filmlerin başına veya sonuna “Kozmetik Kısa Film Yarışması” adı ve logosu ile kazandığı ödül bilgisini yerleştirmesine eser sahibi muvafakat eder.

6) Yarışmaya gönderilecek kısa filmlerdeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımlarından doğacak her türlü telif hakkı, yarışmacının sorumluluğundadır. Bu kapsamda doğacak hukuki sorumluluk eser sahibine aittir.

7) Yarışmaya gönderilen eserin izinsiz kullanımından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar, yarışmacıya aittir. Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde, ilgili kısa film, yarışmadan men edilir. Tespit yarışmadan sonra yapılır ise eser sahibi ödüllendirilmiş olsa dahi ödülü geri alınır.

Değerlendirme
Gönderilen filmler ön jüri tarafından 20 Kasım – 20 Aralık 2024 tarihlerinde değerlendirilerek finalist filmleri belirleyecek ve ana jüriye gönderecektir.
Ön değerlendirmenin ardından ana jüri, finalist filmler içerisinden ödül alacak filmleri belirleyecektir. Ödül alan filmler Ocak 2025’te düzenlenecek olan gala gecesinde açıklanacaktır.

Değerlendirme Şekli
Yönetmenlik
Filmin duygusu, bıraktığı etki
Yapım performansı (ulaşılması zor olana erişme başarısı, emek ve zaman verme performansı)
Ses kuşağı (ses ve müzik kullanımı)
Görüntü yönetmenliği
Temaya uygunluk
Özgünlük, yaratıcılık

Son Başvuru Tarihi 1 Ekim 2024.

Ödül Töreni
Finalist filmlerin duyurusu Aralık 2024’te yarışmanın web sitesinde yapılıp, İstanbul’da düzenlenecek olan gala gecesiyle ödüller sahiplerine verilecektir.
Yarışma sonuçları gala gecesinde açıklanacaktır. Bu yüzden tüm finalist yarışmacıların galaya katılımı beklenmektedir.

Yarışmaya Başvuru İçin Tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.