BursBurs BaşvurularıAçık LiseAçık OrtaokulMESEMEdebiyat YarışmalarıÖykü YarışmasıÜniversite BursuUstalık BelgesiUsta Öğretici

Kapadokya Üniversitesi Liseliler Arası Öykü Yarışması

Kapadokya Üniversitesi Liseliler Arası Öykü Yarışması

Kapadokya Üniversitesi Liseliler Arası Öykü Yarışması

Kapadokya Üniversitesi Liseliler Arası Öykü Yarışması Başvuruları E-Posta Yada Posta Yolu İle Yapılabilecek. Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümümüzün Düzenlediği Ödüllü “Cumhuriyet’in Yeni Yüzyılı” Konulu Geleneksel Öykü Yazma Yarışması Başlıyor.

Düzenleyen Kurum: Kapadokya Üniversitesi
Yarışma Kapsamı: Ülke Geneli
Yarışmanın Türü: Öykü Yarışması
Kimler Başvuru Yapabilir: Lise Öğrencileri
Başvuru Nasıl Yapılır: Posta Yada E-Posta Yolu İle Yapılacak

5. Kapadokya Üniversitesi Liseliler Öykü Yarışması

Yarışmanın Amacı
Gençlerin öykü yazarak yazma becerilerinin; duygu, düşünce ve gözlem yeteneklerinin; Türkçeyi yazım kurallarına uygun olarak kullanmalarının geliştirilmesine katkı sağlamaktır.

Kapsam
Yukarıdaki amaç doğrultusunda düzenlenecek yarışma, Türkiye’de yarışma ile ilgilenen tüm lise düzeyindeki ortaöğretim kurumlarını kapsamaktadır.

Yarışma Ödülleri
Birincilik ödülü 7.500 türk lirası değerinde banka hediye çeki
İkincilik ödülü 5.000 türk lirası değerinde banka hediye çeki
Üçüncülük ödülü 3.000 türk lirası değerinde banka hediye çeki
Bu Çek, İlgili Banka Gişelerinden Nakden Alınabilecektir. Çek Karşılığında Alınan Nakdi Ödülün Her Türlü Kullanım Hakkı Yarışmacıya Aittir.
Yarışmada Dereceye Giren Yirmi Öykü Kitaplaştırılacak, Öykü Sahiplerine Kitaptan 20 Adet Hediye Edilecektir. Bu Ödül, Yarışmaya Katılan Öğrencinin Başvuru Belgesinde Beyan Ettiği Adrese Kargo Yolu İle Gönderilecektir.

Hedefler
İyi örnek olarak kabul edilen çalışmaların ortaya çıkarılması, yaygınlaştırılması ve diğer kurumlar tarafından paylaşılması; öğrenciler ve öğretmenler arasında daha iyiyi yakalamak konusunda bir yarışma ortamı oluşturarak, onların motive edilmesi; genel anlamda sanatın, özelde edebiyatın eğitime katkı düzeyinin yükseltilmesi.

Yarışmanın Konusu
“Cumhuriyet’in Yeni Yüzyılı” olarak belirlenmiştir.
Türkiye genelindeki tüm ortaöğretim öğrencilerine açık olan yarışma, gençlerimizin öyküler aracılığıyla bireysel ve toplumsal kimliklerini iyi bir şekilde inşa etmelerini; Cumhuriyetimizin yüzyıllık serüveninin ışığını geleceğe taşıyacak anlatılara kapı açarak toplumsal hafızayı inşa etmelerini hedeflemektedir.
Yarışma, Cumhuriyet’in ilelebet payidar kalması için gerekli sorumlulukların genç bireylerin hayal gücünde nasıl şekillenmekte olduğunu görme imkânı sunacaktır.
İstiklal ve istikbal, hatırlama / unutma / tanıma pratikleri, bilgi üretiminde yeni kaygılar / umutlar / ufuklar, dünyanın / tarihin / zamanın döngüsü, yüz yıllık mazi / âti, ortak gelecek, büyülü gerçekçi metinler, ükronya anlatıları, yapay zekâ destekli öğretiler, kalkınma ülküleri, muasır medeniyet tahayyülleri yarışmanın alt temalarıdır.

Kurullar
Seçici Kurul: Seçici kurul, bilinen öykü yazarı ve edebiyat eleştirmenlerinden Kapadokya Üniversitesi tarafından oluşturulur.
Düzenleme Kurulu: Kapadokya Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi tarafından görevlendirilecek 3 öğretim elemanından oluşur.

Yarışmaya Katılım Koşulları
Öğrenciler yarışmaya bireysel olarak katılabilir. Ekli (Ek-1) başvuru formuyla üniversiteye iletilir. Üniversitede düzenleme kurulu tarafından öyküyü yazanın kimliği, sayfanın üstünde yazılacak “Rumuz”la belirtilir. Yarışmacının açık kimliğini, varsa telefonunu ve e-posta adresini içeren yazı bir zarfa yerleştirilir. Zarfın üzerine, sadece öykü yazarının “Rumuz”u yazılır. “Rumuz”lu öyküler, seçici kuruldaki üye sayısı kadar çoğaltılarak kurul üyelerine elden ya da kargo aracılığıyla iletilir.

Yarışmada Uyulacak Kurallar
Öyküler bilgisayar ile A4 boyutunda, Calibri formatında, bir buçuk satır aralıklı ve 12 boyutla yazılacaktır. Öyküler 2 sayfadan az, 5 sayfadan çok olmamalıdır.

Değerlendirme: Seçici Kurul üyeleri aldıkları öyküleri 100 puan üzerinden değerlendirir. Yapacakları bir toplantıyla yarışmacılara verdikleri puanları birleştirerek yarışmada dereceye girenleri belirler. Değerlendirmede hikâyenin özgünlüğü 60, dilin kullanımı – üslup 40 puan üzerinden puanlanacaktır. Düzenleme kurulu tarafından ödül töreni düzenlenir.

Diğer Hususlar
• Bu yarışmaya katılım ücretsizdir.

• Kapadokya Üniversitesi temsilcileri, jüri üyeleri ile birinci dereceden yakınları (akrabaları) yarışmaya katılamazlar.

• Yarışmaya katılacak eserlerin telif hakları eserin sahibine aittir. Yarışmaya katılan öğrencilerin izni doğrultusunda, eserlerin basılması, yayımlanması, paylaşılması ve sergilenmesi ve bu konudaki telif hakları ile ilgili tüm işlemler 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa uygun olarak yürütülür. İlgili kanun kapsamında, yarışmacıların yazılı izinleri de alınarak ilgili kanunun 25. Maddesinde “İşaret, Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Vasıtalarla Umuma İletim” mali haklarını kullanma hususunda Kapadokya Üniversitesi tam ruhsatla yetkilendirilmiş sayılacaktır.

• Yarışmaya gönderilen öyküler daha önce yayınlanmamış ya da herhangi bir ödül kazanmamış veya kopyalanmamış olmalıdır.

• Yarışma kapsamında verilecek kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca üçüncü kişi, kurum vb. ile paylaşılmayacak, Kapadokya Üniversitesince saklanacaktır.

• Ödül töreni çevrimiçi yapılacaktır.

• Engelli bireylerin etkinliğe katılımıyla ilgili gerekli tedbirler üniversite tarafından alınacaktır.

• Gönderimler elektronik posta ile oykuyarismasi@kapadokya.edu.tr adresine veya kargo ile Kapadokya Üniversitesi, Mustafapaşa Yerleşkesi 50420- Mustafapaşa, Ürgüp / Nevşehir adresine yapılabilir. Eserlerin postada görebileceği zararlardan ve postadan doğabilecek gecikmeden Kapadokya Üniversitesi sorumlu değildir.

• Siyasi amaçlara hizmet eden, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve firma adı kullanılan eserler yarışma dışı kalacaktır. Yarışma kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan eserlerin Türk Milli Eğitimi, Anayasa vb. diğer mevzuatlara uygunluğundan öğrenci sorumlu olacaktır.

• Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.

• Eser sahibi ile hak talebinde bulunan üçüncü şahıslar arasında doğabilecek maddi veya manevi uyuşmazlıklardan Kapadokya Üniversitesi sorumlu değildir.

• Yarışma şartnamesine itirazlar Kapadokya Üniversitesine e-posta olarak (oykuyarismasi@kapadokya.edu.tr) adresine, yarışma sonuçlarına itirazlar ise dereceye giren yarışmacıların belirlenmesini takip eden 3 gün içerisinde (oykuyarismasi@kapadokya.edu.tr) adresine e-posta olarak yapılmalıdır.

• İletişim için 0 384 353 50 09 numaralı telefondan irtibat sağlanabilecektir.

• Yarışmaya katılan tüm öğrenciler yarışma şartnamesinde yer alan şartları kabul etmiş sayılırlar.

Yarışma Takvimi
Okullardaki Tüm Öğrencilerin “Öykü Yazma” Ve “Yarışma Kuralları” Hakkında Bilgilendirilmesi: 30 Mart 2024
Eserlerin Kapadokya Üniversitesine Teslimi: 10 Mayıs 2024
Eserlerin Düzenlenerek Seçici Kurul Üyelerine Teslimi: 17 Mayıs 2024
Seçici Kurul Üyeleri Tarafından Dereceye Girenlerin Belirlenmesi: 12 Haziran 2024
Ödül Töreni: 13 Haziran 2024

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
EK-1 Başvuru Formu Ve Taahhütname İçin Tıklayın.
EK-2 Aydınlatma Metni Ve Açık Rıza Onay Belgesi İçin Tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.