BursBurs BaşvurularıAçık LiseAçık OrtaokulMESEMEdebiyat YarışmalarıÖykü YarışmasıÜniversite BursuUstalık BelgesiUsta Öğretici

İmam Hatip Ortaokulları Gazzeli Çocuklar Resim Yarışması

İmam Hatip Ortaokulları Gazzeli Çocuklar Resim Yarışması

İmam Hatip Ortaokulları Gazzeli Çocuklar Resim Yarışması

İmam Hatip Ortaokulları Gazzeli Çocuklar Resim Yarışması Başvuruları Posta Yada Kargo Yolu İle Yapılacak. Konya Karatay Bozkırlılar Vakfı İmam Hatip Ortaokulu Tarafından Düzenlenen Ödüllü Yarışmaya Türkiye Geneli Tüm İmam Hatip Ortaokulu Öğrencileri Katılabilecek.

Bozkırlılar Vakfı İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü Umut Işığında Gazzeli Çocuklar Konulu Resim Yarışması

Yarışmanın Adı
‘‘Umut Işığında Gazzeli Çocuklar Konulu Resim Yarışması

Yarışmanın Amacı
En temel hak olan yaşam hakları elinden alınan, gelecek yılları değil yarını bile görüp göremeyeceği meçhul olan Gazzeli çocukların seslerini daha fazla duyurarak, onların yaşadıkları acıyı daha fazla görünür kılmak. Ortaokul yaş grupları arasında iken yaşam hakları ellerinden alınan Gazzeli çocukların yaşadıkları acı, ızdırap, hayal kırıklığı gibi durumlara öğrencilerimiz arasında empati ile yaklaşmak, Gazze de olanları anlayarak yaşananlara karşı farkındalık oluşturmak, bu farkındalıkla birlikte görsel hafızayı canlandırarak olayları resmetme kabiliyetlerini arttırmak, kelimelerin anlamsız kaldığı durumlar için el becerilerini etkili ve estetik şekilde kullanmayı öğrenmek ve Gazze ve çocuklar özelinde umudu resmetmek amacımızdır.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 3.000 Türk Lirası + Başarı Belgesi
İkincilik Ödülü 2.000 Türk Lirası + Başarı Belgesi
Üçüncülük Ödülü 1.000 Türk Lirası + Başarı Belgesi
Mansiyon Ödülü Boya Setleri (3 Adet)

Ödüller Kesin Sonuçların İlanından Sonra Dereceye Giren Öğrencilerin Vermiş Oldukları Adrese Kargo Yoluyla Ya Da Bozkırlılar Vakfı İmam Hatip Ortaokulu’nda Elden Teslim Edilecektir.

Ödüllerin Nitelikleri Ve Bütçe Tutarı
Yarışmanın bütçesi 7.000 Türk Lirası olup, toplam kesin bütçe Bozkırlılar Vakfı İmam Hatip Ortaokulu
Müdürlüğü Okul Aile Birliği tarafından karşılanacaktır. Yarışmaya katılım ücretsiz ve gönüllülük esasına dayalıdır.

Yarışmanın Türü
Resim Yarışması

Yarışmanın Konusu
Mazlum şehrin mahzun çocukları Gazzeli çocuklar hakkında “Umut ışığında Gazzeli Çocuklar” temalı serbest resim yapmak.

Yarışmanın Kapsamı Ve Katılımcılar: (Hedef Grupları)
Resim yarışmasına Türkiye genelindeki İmam Hatip Ortaokullarında öğrenim gören öğrenciler gönüllülük esasına göre katılabilir.

Yarışmaya Katılım Şartları
Yarışma tek kategoride yapılacaktır.

Resim Yarışması: İmam Hatip Ortaokullarında öğrenim gören tüm öğrenciler

Genel Katılım Şartları Resim Yarışması
a) Yarışma, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Türk Milli Eğitiminin genel ve özel amaçlarına, uluslararası sözleşmelere, politika belgelerine, 24.3.2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu, 20.6.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği başta olmak üzere yürürlükte olan mevzuata uygun olarak yapılacaktır.

b) Yarışmada kurum, kuruluş, firma, marka ve kişi reklamını veya tanıtımını ön plana çıkaracak ifade ve öğeler bulunmamaktadır

c) Katılım gönüllülük esasına göre yapılacaktır.

d) Yarışmada 1, 2. ve 3. olan öğrencilerimize ödül verilecektir. Ayrıca komisyon tarafından 3 öğrenciye mansiyon ödülü verilecektir.

e) Yarışma ticari amaç güdülmeden ve katılımcılardan ücret talep edilmeden sadece Sosyal Etkinlik amacıyla düzenlenecektir.

f) Yarışma engelli bireylere açıktır ve engelli bireylerin yarışmaya katılımını teşvik edici, kolaylaştırıcı önlemler alınacaktır.

g) Kişisel bilgiler açık rıza onayında belirtilen hususların dışında kullanılmayacak, 3. kişilerle paylaşılmayacak ve sosyal etkinliğin sona ermesinin ardından resen silinecektir.

h) Resimler 35×50 cm ölçülerindeki resim kağıdına yapılacaktır.

i) Her türlü resim tekniği ve boya malzemesi kullanmak serbesttir. (Sulu boya, pastel boya, yağlıboya, kuru boya vb.)

j) Resimler daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, herhangi bir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir yayın organında yer almamış olması gerekir.

k) Öğrenciler yarışmaya 1 (bir) eserle ve yarışmayla ilgili muvafakat belgelerini velilerine imzalatarak yarışmaya katılabilirler.

l) Eserler özgün olmalıdır, içerik üretirken alıntı ya da kopyalama yapılmamalıdır.

m) Yarışmaya gönderilecek eserin ön yüzüne hiçbir şey yazılmayacak arka sayfasının sol üst köşesine aşağıdaki Etiket formatında öğrenci bilgiler tükenmez kalemle ve kalem lekesi önyüze yansımayacak şekilde 14 Punto ile yazılacaktır. Bilgilerinde eksiklik bulunan eserler komisyon tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.

İli
İlçesi
Öğrencinin:
Adı ve Soyadı:
Sınıfı
Cinsiyeti
Okulun:
Adı
Adresi
Telefon No:

n) Resimler mukavva karton arasında ya da rulo içinde gönderilebilir. Yıpranmış, yırtık ve buruşuk eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

o) Katılımcının başvuru için gönderdiği eserin haklarını, okul içi ve dışı etkinliklerde ticari faaliyette bulunmamak şartı ile Bozkırlılar Vakfı İmam Hatip Ortaokulu’na devretmiş sayılır. Hiçbir hak talebinde bulunamaz.

p) Katılımcı, yarışmaya başvurduğu andan itibaren eserin kendisine ait olduğunu kabul etmiş sayılır.
Kendisine ait olmadığı ve başka yerde kullanıldığı anlaşılan eserler yarışmaya katılma hakkını kaybedecektir.

q) Gönderilen resimler oluşturulacak komisyon vasıtasıyla Bozkırlılar Vakfı İmam Hatip
Ortaokulu’nda oluşturulan komisyonca değerlendirilecek, 1. 2. ve 3. olan eserler ile mansiyon ödülü alan eserler yarışma takviminde belirtilen tarihte https://bozkirlilarvakfiiho.meb.k12.tr/ okul web sitesinde ilan edilecektir.

r) Eserler, yarışma takvimine uygun olarak, Ek1, Ek2, Ek3 ve Ek4 yazılı ve imzalı olarak, Bozkırlılar
Vakfı İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğüne gönderilecektir.

s) Yarışmaya başvuran yarışmacılar yarışma hakkındaki bilgilendirmeleri Bozkırlılar Vakfı İmam
Hatip Ortaokulu web sitesinde takip edebilirler. (https://bozkirlilarvakfiiho.meb.k12.tr/ )

t) Yarışma ile ilgili her türlü yazışma ve bilgi almak için aşağıdaki adres ve telefon numarası kullanılacaktır.

u) Yarışmanın tanıtılması, planlanması ve uygulanması eğitim ve öğretim aksatılmadan yapılacaktır.

v) Veli izin belgesi olmayan öğrencilerin yarışmaya katılmayacaklardır.
Mail: 738482@meb.k12.tr
Tel: (0 332) 359 16 61
Mail: sadreddinkoneviiho@gmail.com

Eserlerin Gönderileceği Adres Ve Şekli
a) Öğrencilerin yapmış oldukları resimler;

b) Karaaslan Dede Mahallesi Eğridağ Sokak No:15 Karatay / Konya
Adresine yarışmaya başvuru takviminde belirtilen son katılım tarihine kadar ulaşacak şekilde posta veya kargo yoluyla gönderilecektir. Bu tarihten sonra gelen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

c) Yarışmaya katılacak eser sahiplilerinin velileri ya da danışman öğretmenleri tarafından başvuru formu ile, Ek-1 Veli İzin Dilekçesi, Ek-2 Sosyal Medya İzin Belgesi, Ek-3 Açık Rıza Onayı, Ek-4 Aydınlatma metni imzalanarak eser ile birlikte yarışma takviminde belirtilen tarihler arasında gönderilecektir. Gönderme masrafları göndericiye ait olacaktır.

Değerlendirme
a) Belirtilen tarih ve şartlarda yarışmaya katılan eserler Jüri Üyeleri tarafından tablodaki kıstaslar doğrultusunda değerlendirilecektir
b) Eserlerin değerlendirilmesi 100 (yüz) puan üzerindendir ve aşağıdaki çizelgede belirtilen kıstaslara göre yapılacaktır.

1. Amaca uygunluk, ilgili değerleri ifade edebilme: 20 Puan
2. Eserde kullanılan tekniğin uygulanışı: 30 Puan
3. Eserde yaratıcılık: 40 Puan
4. Eserin Düzeni: 10 Puan
Toplam: 100 Puan

c) Komisyon üyelerinin değerlendirmelerinde gizlilik esastır. Komisyon tarafından yapılan değerlendirme sonucunda hiçbir eserin ödüle layık görülmemesi durumunda komisyon yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir

d) Dereceye Giren Eserler tarihlerinde https://bozkirlilarvakfiiho.meb.k12.tr/ web sitesinde ilan edilecektir.

Telif Hakkı
a) Telif derece alsın veya almasın tüm eserler Bozkırlılar Vakfı İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğünün yürüttüğü etkinliklerde kullanılabilir. Bunun için eser sahibine herhangi bir telif ücreti ödenmez.

b) Yarışmaya katılan eserler talep edilmesi halinde sahibine ödemeli olarak gönderilir.

c) Eser sahibinin telif hakkı kendisinde saklı kalmak kaydıyla bu şartları kabul etmiş sayılır.

d) Bozkırlılar Vakfı İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü yarışmaya katılan resimleri muvafakatname belgelerini Ek1, Ek2, Ek3 ve Ek4’ü almak kaydıyla sergilemeye değer bulunan eserleri kullanma hakkına sahiptir.

Yarışmanın Beklenen Sonuçları

• Öğrencilerin Filistin’deki ve Gazzedeki zulmü anlamaları ve bu zulmün geniş kitleler tarafından duyulması, dile getirilmesi sağlanacaktır.

• Öğrenciler ve çevrelerinde zulme duyarlılık artacaktır.

• Öğrenciler sanat aracılığıyla duygu ve düşüncelerini ifade etme fırsatı bulacak, Gazzedeki zulme karşı yaratıcı tepki geliştirmeleri sağlanacaktır.

• Öğrenciler ve yakın çevresinde zulme karşı dayanışma ve birlik duyguları artacaktır.

• Bu yarışma ile öğrenciler Filistin ve Gazzedeki zulmün nedenlerini, etkilerini ve çözüm önerilerini araştırma fırsatı bulacak en geniş anlamda toplumun bilinçlenme düzeyini arttıracaktır.

Yarışmanın Sürdürülebilirliği
Yarışma ile ilgili beklenen sonuçlar geçekleştiğinde 2023-2024 eğitim-öğretim döneminde İmam Hatip Ortaokullarındaki bütün öğrencilerin Filistin ve Gazzeyi yakından tanımaları sağlanacaktır. Yarışma tamamlandıktan sonra ilgili etkinlik raporu hazırlanarak http://meb.ai/rrp56 bağlantısında yer alan formata uygun olarak doldurulduktan sonra tegm_kultureletkinlikler@meb.gov.tr mail adresine gönderilecektir

Yarışma Takvimi
Başvuru Tarihleri: Duyurulduğu tarihten itibaren 19 Nisan 2024 tarihine kadar
Değerlendirme Kurulu Tarafından Dereceye Giren Eserlerin Belirlenmesi ve İlanı: 26 Nisan 2024
Sonuçlara İtiraz ve Değerlendirme: 29 Nisan 2024 – 3 Mayıs 2024
Kesin Sonuçların İlanı ve Ödüllerin Teslim Tarihi: 06 Mayıs 2024

Okul Adres Ve İletişim
Okul e-posta adresi: sadreddinkoneviiho@gmail.com
Okul Adresi: Karaaslan Dede Mahallesi Eğridağ Sokak No 15 Karatay Konya
Telefon: 0332 3591661

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.