BursBurs BaşvurularıAçık LiseAçık OrtaokulMESEMEdebiyat YarışmalarıÖykü YarışmasıÜniversite BursuUstalık BelgesiUsta Öğretici

İlköğretim Ve Ortaöğretim Öğrencileri Kanguru Fen Yarışması

İlköğretim Ve Ortaöğretim Öğrencileri Kanguru Fen Yarışması

İlköğretim Ve Ortaöğretim Öğrencileri Kanguru Fen Yarışması 2024

İlköğretim Ve Ortaöğretim Öğrencileri Kanguru Fen Yarışması Türkiye Geneli İlkokul, Ortaokul Ve Lise Öğrencilerine Yönelik Olarak Düzenleniyor. Ödüllü Yarışmaya Kayıtlar Okul – Öğretmen Ve Bireysel Öğrenci Olarak Yapılabilir.

Yarışmanın Türü
Bilgi Yarışması (Fen Bilgisi)

Yarışmayı Düzenleyen Kurum
Uluslararası Kanguru Matematik Derneği Türkiye Temsilciği (Association Kangourou Sans Frontieres)

Yarışmanın Gerekçesi
1. Ulusal Kanguru Fen Yarışmasının gerekçesi, Şubat 2014 tarihli Eğitim ve Öğretim 2022 Bilgi Notu” başlıklı “Avrupa 2022 Stratejisi ve Eğitim’de İşbirliğinin Artan Önemi” konulu Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı notu.

2. Fasıl 26: (Eğitim ve Kültür) Avrupa Birliği (AB)’nin İşleyişi hakkında Antlaşma’da (Madde 165-167) yer aldığı üzere AB’de eğitimin kalitesinin artırılmasını sağlamak, kültürel zenginliği korumak ve ortak kültürü geliştirmek adına üye devletler arasında işbirliğinin ve faaliyetlerin desteklenmesi öngörülür.

Yarışmanın Amacı
1. Öğrencilerin Fen Bilgisi derslerinde edindikleri becerilerin uluslararası düzeyde sergilemelerini sağlamak,

2. Ulusal ve Uluslararası düzeyde fen bilgi ve sevgisinin yaygınlaştırılması,

3. Uluslararası düzeyde ortak bir Fen Bilgisi kültürünün oluşturulup yaygınlaştırılması,

4. Türk öğrencilerinin ezbere dayalı fen bilimleri bilgilerinden ziyade yaratıcı düşünce sistemlerini geliştirmelerini sağlamak,

Hedef Kitle
Türkiye’deki Resmi-Özel Okullarda öğrenim gören,

1. İlkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri,
2. Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. Sınıf öğrencileri,
3. Lise Hazırlık, 9 ve 10. sınıf öğrencileri.

Katılım Koşulları
1. 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılında resmi-özel ilkokul, ortaokul veya lise sınıflarından herhangi birine devam ediyor olmak,

2. 31 Aralık 2023 saat 23.59’a kadar sınav başvurusu için çevrimiçi (online) olarak web sitesi üzerinden kayıt yapmış olmak,

3. Nüfus Cüzdanı ile sınav günü, sınav yerinde ve zamanında hazır olmak.

4. Kayıt sırasında, öğrencilerin ve öğretmenlerin toplanan kişisel bilgileri, hiçbir koşulda, herhangi bir kurum veya şahısla paylaşılmaz.

5. Kanguru Fen Sınav Merkezlerinde görevli gözetmenler, engelli bireylerin yarışmaya sorunsuz katılımı için her türlü önlemi alırlar. Yarışma binası engelli bireylerin ulaşımı ve yarışmaya katılımına uygun olarak düzenlenir.

6. Engelli bireylerin ödül törenine katılımı için ödül töreni düzenlenecek alan uygun şekilde seçilir ve düzenlenir. Engelli bireylerin ödül törenine katılımı için engelli öğrencinin ve ailesinin ulaşım (havaalanı transfer vb.) ve konaklama şartları Kanguru Fen tarafından organize edilir ve giderleri de Kanguru Fen tarafından karşılanır.

7. Kayıt veya sınav esnasında öğrenci ve okullardan toplanan bilgiler KVKK’na uygun olacak şekilde güvenli bir ortamda yarışma dönemi sonuna kadar saklanır. Kanguru Fen Yarışması için kullanılan tüm internet siteleri, SSL Güvenlik Sertifikalı sitelerdir. Yarışma dönemi sona erdikten sonra öğrencilerin sınav sonuç bilgileri dışındaki tüm veriler silinerek herhangi bir güvenlik sorunu yaşanmasının önüne geçilir.

Yarışma Şekli Ve Koşulları
Yarışmada sorulacak soru dağılımları ve puanları aşağıdadır.

İlkokul için: 4’er puanlık 24 soru,

Ortaokul ve Liseler için: 4’er puanlık 30 soru,
Sorulacak olup

Sınav süresi: 75 dakikadır.

Sınav kitapçıklarında veya yarışma sırasında dağıtılan ödül ve hediyelerde Kanguru Matematik Derneği dışında herhangi bir kurumun reklamı ve tanıtımı yapılmayacaktır.
İsteyen okullar başvurarak, kendi öğrencilerinin kendi okullarında sınava girmelerini sağlayabilirler.

Öğrenciler, sınava Sınav Merkezi olan okullarda da katılabilirler.

Sınav kitapçıkları ilgili okullara kargo yoluyla ulaşacaktır. Sınav kitapçıkları ve optik formların kargo ücretleri Kanguru Fen’e aittir.

Sınavın değerlendirmesi için optik formlar kargo yoluyla toplanacak ve değerlendirme, merkezî olarak yapılacaktır. Okullar optik formları göndermeden önce, kargoda yaşanabilecek problemlere karşı, optic formların dijital kopyasını saklamakla yükümlüdür.

Final Sınavı’na, Türkiye genelinde, kendi sınıf seviyesinde ilk %5’e giren öğrenciler katılabilir.

Final Sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yüz yüze sınav sürecine izin verilmesi durumunda belirlenen Sınav Merkezi üniversitelerde veya Sınav Merkezi okullarda yapılacaktır.

Yarışmaya katılmak isteyen engelli öğrenciler için yarışmaya katılması için hazırlıkların yapılması, yarışma yapılan Sınav Merkezindeki gözetmenler tarafından sağlanır.

Kanguru Fen Sınavına ait süreçler Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi’nin 5. maddesinin 2. fıkrası hükümlerine göre yürütülür.

Pandemiye bağlı sebeplerle Milli Eğitim Bakanlığının aldığı önlemler çerçevesinde yarışma koşullarının değiştirilmesi Milli Eğitim Bakanlığı’nın oluruyla Kanguru Fen Türkiye Yürütme Kurulu’nun inisiyatifindedir.

İletişim

Başvurular
Sınav başvuruları www.kanguru-tr.com adresinden yapılabilir.

Sınav İletişim Telefonu: 0533 688 04 83

İletişim Adresi: Cihannüma Mahallesi, Bostancı Veli Sokak, No: 5B, Beşiktaş / İstanbul – Türkiye

Son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sınav koşullarıyla ilgili bilgi almak ve başvuruların ulaşıp ulaşmadığını öğrenmek için aşağıdaki telefon ve e-posta adresinden iletişim kurabilirsiniz.

Kanguru Matematik Türkiye İletişim Bilgileri:
E-posta Adresi: iletisim@kanguru-tr.com
Telefon: 0533 688 0483

Değerlendirme
1. Kanguru Fen Sınavı öğrenciler ve okullar arasındaki rekabeti artırmak yerine matematik kültürünü ve matematik sorusu çözmenin zevkini kaliteli sorular yoluyla yaymayı amaçlamaktadır. Bu amaçla sınav sonuçları duyurulduğunda öğrencilere doğru ve yanlış sorularının yanında girdikleri yüzdelik dilim, alınan puan ve bazı yetenek alanlarındaki durumu diğer öğrencilerle karşılaştırmalı olarak verilir.

2. Sınav sonuçları katılımcı sayısına bağlı olarak en geç 22 Nisan’a kadar açıklanır.

3. Hediye ve ödüllerin dağıtımı için 1.’lik, 2.’lik ve 3.’lük derecelerini kazanan öğrenciler ile ilk 10’a giren öğrenciler internet sitesi üzerinden duyurulur.

4. Eğer aynı puanı alan öğrenciler varsa hepsi 1.’lik, 2.’lik ya da 3.’lük derecesini paylaşarak, sertifikalarını ve madalyalarını alırlar. Ancak Ödüllendirme yapılırken 1 adet 1. ve en fazla 3’er adet 2. ve 3. seçilir. (Bakınız Ödüller bölümü).

5. Sınav cevap kağıdını yanlış kodlayan ya da hiç kodlamayan öğrencinin sınavı geçersiz sayılır. Okul kaydı yaptıran okullar ve öğretmenler öğrencilerin Kanguru sonuçlarını topluca görüntüleyerek çıktısını alabilirler.

6. Sınav sonuçları www.kanguru-tr.com internet sitesi üzerinden ilan edilir.

7. Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar sınav sonuçları açıklandıktan sonra 5 işgünü içerisinde yapılmalıdır.

Sınav Jüri Üyeleri
Doç. Dr. Gaye Defne Ceyhan (Boğaziçi Ünv. Öğret. Üyesi)
Dr. Kemal Akoğlu (Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi)
Doç. Dr. Serkan Arıkan (Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi)
Özgür Özdemir ( Kanguru Matematik Türkiye Temsilcisi)

Yarışma Ödülleri
Sınava katılan her öğrenciye Katılım sertifikası verilecektir.

Ödüller
1. Mart sınavına katılan öğrencilerden okul bazında % 5’e giren öğrencilere Mayıs ayındaki Final Sınavı’na katılım sertifikası verilecektir.

2. Mayıs ayındaki Final sınavına katılan öğrencilerden ilk % 20’ye giren öğrencilere “Üstün Başarı Sertifikası” verilecektir.

3. Her seviyeden ilk 10’a giren öğrencilere madalya verilecektir.

4. Her seviyeden ilk 3’e giren öğrencilerin okulları için hazırlanan başarı plaketleri ödül töreninde takdim edilir.

5. 3, 4, 5, 6. Sınıf seviyelerinden 1. olan öğrencilerin her birine 2.000 Türk Lirası değerinde tek seferlik eğitim destek bursu verilecektir.

7, 8, 9 ve 10. seviyelerinden 1. olan öğrenciler ise Türkiye’de düzenlenen Kanguru Matematik Kampları’na ücretsiz olarak katılma hakkı kazanacaktır.

11 ve 12. sınıf seviyelerinden birinci olan öğrencilere tek seferlik 3.000 Türk Lirası değerinde eğitim destek bursu verilecektir.

Dereceler, Mayıs ayındaki Final Sınavı sonucuna göre belli olacaktır. Final Sınavında eşit puan alan birden fazla birinci olduğunda, o kişilerden Mart ayındaki sınav puanları daha yüksek olan birinci olacaktır. Eğer yine eşitlik bozulmazsa 5 puanlık sorulardan yanlış sayısı az olan, yine eşitlik bozulmazsa 4 puanlık sorulardan yanlış sayısı az olan ve yine eşitlik bozulmazsa 3 puanlık sorulardan yanlış sayısı az olan öğrenciler birinci kabul edilecektir. Hâlâ eşitlik bozulmazsa, öğrencilerden doğum tarihine göre küçük olan birinci sayılacaktır.
Kazanılan Eğitim Bursları, 15 Eylül 2024 tarihinden itibaren ödenmeye başlayacaktır.

6. Her seviyeden 2. ve 3. olan öğrencilerimize ise çeşitli ödüller ve eğitim bursu verilecektir. Eğitim bursları 1.500 Türk Lirası tutarında olur ve 15 Eylül 2024 tarihinden itibaren verilir. Puan eşitliği durumunda 2.’lik ve 3.’lük ödülü her seviye için en fazla 3 öğrenciye verilecektir.

7. 8, 9 ve 10. sınıflar kategorisinde birinci olan öğrenciler Kanguru Bilim Kampları’na ücretsiz olarak “katılma hakkı kazanacaklar. Kanguru Bilim Kampları Dernek tarafından organize edilmekte olup Fen-Matematik dersleri, atölyeleri, etkinlikleri ve Kültür gezilerinden oluşmaktadır.

8. Sınavlarda ilk 10’a giren öğrencilere Madalya ve sertifikalarının yanında çeşitli Zeka Oyunları (Katamino, Abalone, Koridor vb. ) hediye edilecektir.

9. Ödül kazanan engelli öğrencilere kazandığı ödüle ek olarak 2000 TL Eğitim Destek Bursu verilir.

10. Pandemi ya da başka nedenlerle Milli Eğitim Bakanlığının aldığı önlemler çerçevesinde yarışma ödüllerinin değiştirilmesi Milli Eğitim Bakanlığından onay alınmak kaydıyla Kanguru Matematik Türkiye Yürütme Kurulunun inisiyatifindedir.

Kayıt işlemleri
Kanguru Fen Yarışmasına 2 şekilde kayıt yapılır

1 – Okul / Öğretmen Kayıt

Öğrencilerinizi Kanguru Matematik Öğretmen Panelinden Fen sınavı için kaydedebilirsiniz. Sınav sonrası öğrenci karneleri ve final sınavı işlemleri de aynı panelde bulunmaktadır.

2 – Bireysel Öğrenci Kayıt
Kanguru Matematik Öğrenci Panelinden Fen sınavı için de kaydolabilirsiniz.
Kayıt aşamasında size uygun olan Sınav Merkezini seçerek yarışmaya seçtiğiniz okulda girebilirsiniz.

Yarışma Takvimi
Sınavın Duyurulması: 1 Ekim 2023
Son Başvuru Tarihi: 31 Aralık 2023
Yarışma Tarihi: 16 Mart 2024 Saat: 10.00
Sonuçların İlan Edilmesi: 22 Nisan 2024
Final Sınavı: 11 Mayıs 2024
Final Sınav Sonuçlarının İlanı: 23 Mayıs 2024
Ödül ve Madalya Töreni: 8 Haziran 2024

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Başvuru İçin Tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.